ROOFVOGELWERKGROEP MEIJERIJ

 

Roofvogelwerkgroep Meierij (of Meijerij) werd opgericht in september 1973 door Ger van den Oetelaar. De oprichting vond plaats naar aanleiding van de massale sterfte van roofvogels en uilen in Nederland en in Noord-Brabant in het bijzonder. Het e.e.a was het gevolg van gebrek aan geschikt leefgebied, broedgelegenheid en het gebruik van persistente landbouwbestrijdingsmiddelen. Jan Doevendans, Ruud van Beijnen, Toon Ondersteijn, Ton van den Eijnden en Ad van Aarle waren naast Ger van den Oetelaar de leden van Roofvogelwerkgroep Meierij. Een aantal van deze leden waren afkomstig van de Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudie, afdeling Den Bosch. Als eerste daad werd de duiventoren (zie afbeelding) van Het Groot Duijfhuis van een dak voorzien ten behoeve van een van de laatste paren kerkuilen in Midden-Brabant. Dankzij dit dak bleef ook de duiventoren behouden.

Door het openmaken van afgesloten kerken en andere gebouwen en het plaatsen van nestkasten voor kerkuilen werden nieuwe broedgelegenheden voor kerkuilen geschapen. Voor roofvogels werden kunsthorsten geplaatst en roofvogels werden gerevalideerd.

Ook werden de volgende aanvullende activiteiten uitgevoerd:

         geven van lezingen

         bescherming bestaande broedplaatsen

         ringonderzoek

         braakbal- en prooirestonderzoek

         ruiverenonderzoek

         medewerking verlenen aan diverse onderzoeken

In 1979 ging Roofvogelwerkgroep Meierij (soms Meierei) samen met Vogelwerkgroep Falco in Vogelwerkgroep Midden-Brabant.

Vanaf 1983 werd de kerkuilenbescherming doorgezet via het kerkuilenoverleg.