Ger van den Oetelaar

 

 

G.H.C. (Ger) van den Oetelaar
Kasterensestraat 15
5298 NV Liempde

tel.: 0411-632043
privé: E-mail: vandenoetelaar*@*wxs.nl

werk: E-mail: ger.vandenoetelaar*@*ark.eu

Geboren: 5 febr. 1957 te Liempde
Burgerlijke staat: gehuwd met Engelie van der Pas

Loopbaan:

2010-heden     Stichting ARK-Rewilding

1998- 2010      WETHOUDER gemeente Boxtel (namens Combinatie95)

Portefeuille:                                                    Natuur & Duurzaamheid
Plattelandsvernieuwing & Reconstructie Zandgronden Volkshuisvesting & Monumentenbeleid
Ruimtelijke Ontwikkeling & Grondbeleid                      

 

Huidige bestuurlijke functies:   

Eerder:

·         Penningmeester Stichting Brabantse Bronnen

·         Bestuurslid Stichting De Kleine Aarde

 

 

 Publicaties:

·         Voedselonderzoek van de Vos op Kampina, 1979

·         Kunstmatige Nestgelegenheden voor Roofvogels en Uilen, een beknopte Handleiding, 1981

·         Tien Jaar Roofvogelrevalidatie als Aspekt van aktieve Vogelbescherming, 1984, in de publicatie:  Over Vogels in het Hart van Brabant. 10 Jaar Vogelwerkgroep Midden-Brabant, Vogelwerkgroep Midden-Brabant

·         Het Herstel van de Kerkuil, 1990, in de publicatie: Vogels in Midden-Brabant, Vogelwerkgroep Midden-Brabant

·         Weidevogelconvenant Landinrichting Sint-Oedenrode 0-situatie, 1995

·         Dertig Jaar Politiek met Fons van Elderen, 2005, samen met Ad van de Wetering

·         Genealogie familie “Van den Oetelaar”, 2006, eigen uitgave

·         Erfgoed in de Meierij. Bijgebouwen op Boerenerven, 2010, Pictures Publishers i.s.m. Stichting De Brabantse Boerderij, voor Boerderij, erf, land en erfgoed, samen met George Dirven

·         Genealogie Van den Oetelaar 1250-1700. Landlieden, Bestuurders en Kartuizers binnen Hertogdom Brabant, Duthmala,  2011

·         Een Thuis in Liempde. Biografie van Mien van Aarle en Theo van den Oetelaar 1930 – 1980, Duthmala,  2012

·         De Geelders, Bosgebied in Het Groene Woud. Van middeleeuwse Kartuizers tot hedendaagse Natuurbeheerders, Stichting Kartuizerklooster Sinte Sophia van Constantinopel, 2012, samen met Jac Hendriks

·         Kartuizerhoeve Het Groot Duijfhuis op Kasteren te Liempde, Stichting Kartuizerklooster Sinte Sophia van Constantinopel, 2012

·         Kartuizers uit het Land van de Dommel. De familie Van (den) Oetelaar, in de publicatie:  Jan Sanders, Kartuizers in het Land van de Dommel, Klooster Sint-Sophia van Constantinopel bij 's-Hertogenbosch, 1466 – 1641,  2012. Pictures Publishers i.s.m. Stichting Kartuizerklooster Sinte Sophia van Constantinopel

·         Jubileumboek Natuurwerkgroep Liempde 1988 – 2013, Natuurwerkgroep Liempde, samen met Jan van Dingenen en Jaap van der Woude

·         Liempde in oude Ansichten en Foto's, 2013, Europese Bibliotheek, samen met Frits Beelen voor Kčk Liemt,

·         Genealogie Van Aarle, 1250-1950, al 700 Jaar echte Brabanders, 2013, samen met Femke en Lars Roobol, eigen uitgave.

·         13-14e-eeuwse Familie Van Aarle & Oude Akte in Oirschot, 2014, in tijdschrift “Van den Herd

·         Velder en Heerenbeek. Oorsprong en Toekomst van twee Natuurparels in Het Groene Woud, 2015, Pictures Publishers i.s.m. NWG Liempde en Kčk Liemt,

·         Achtergronden Familie Mielet van Coehoorn, 2015, in tijdschrift “Van den Herd

·         Jonker Willem Eijmberts van Oetelaar in Oirschot, 2015, in tijdschrift “Van den Herd

·         Van historische Oerosschedel tot hedendaags Fokprogramma, 2015, artikel in “Klok & Peel magazine

·         Kartuizerhoeven op Kleinder Liempde in Boxtel en de Roeping van de Kartuizers Peijnenburg en Pijnenburg 2016, Pictures Publishers i.s.m. Stichting Kartuizerklooster Sinte Sophia van Constantinopel,

·         De Liempdse Scheeken tussen Gemeijnt en Wederopbouw. Van Woeste Grond naar Natuurparel, 2016, Pictures Publishers i.s.m. NWG Liempde en Kčk Liemt,

·         Het steenen huijs met gebinte, stal ende schuren. Historisch onderzoek naar boerderijen in Boxtel, Lennisheuvel en Liempde, 2017, samen met Wilbert Steenbakkers, Joop Steenbakkers e.a.

·         Verborgen Middeleeuwen in Het Groene Woud. Historische, landschappelijke en ecologische rijkdom van de grenswallen, 2018, Pictures Publishers  i.s.m. NWG Liempde en Kčk Liemt

·         Dienstbaar boeren op Kasteren. Biografie van Rien van de Laar en Riek Essens vanaf 1943, Ridderprint, 2019

·         Gerard Schalkx onze Dorpsfotograaf. Zestig Jaar Fotografie in Liempde en Het Groene Woud, 2019, Pictures Publishers, Kčk Liemt, samen met Marc Cleutjens, Désiré van Laarhoven en Arnold van den Broek

·         Cursus Leembossen in Het Groene Woud. Velder, De Geelders, Scheeken, Ridderprint, 2019

·         Van den Oetelaar in Gemonde in de 16e eeuw, artikel in Gemonds Jaarboek, 2020

·         Het Oranje-Blauw Zwemmend Geraamte (Eubranchipus grubii) in Het Groene Woud, 2020, in Nederlandse Faunistische Mededelingen 54. Samen met Mark Scheepens, Maria Sanabria, Jos van Ooijen en Kees Margry

·         Liempdse gemeene gronden ontgonnen door Gelderse boeren, 2021 - Brabants Erfgoed (zie Liempdse gemeene gronden)

·         De Geelders, een Brabants leembos met spectaculaire biodiversiteit, 2021, in Natura (KNNV) Samen met Jos van Ooijen en Kees Margry.

·         Gemonde en Beeksche waterloop, artikel in Gemonds Jaarboek, 2021

·         Huijs, esthuis, hof ende aengelegen landerijen. Historisch onderzoek naar boerderijen in Schijndel, hun bewoners en eigenaren. 2021, samen met Wilbert Steenbakkers en Joop Steenbakkers

·         De Gemeijnt Bodem van Elde Erfgoed en natuur in Kasteren – Olland – Gemonde vanaf de 13e eeuw, 2022, samen met Willie Damen van de Mosselaer

·         Geschiedenis van de heerlijkheid Boxtel-Liempde en kasteel Stapelen, 2022, samen met Adriaan van Abeelen en Ruud van Nooijen

·         Verhalen uit de Beek, artikel in Gemonds Jaarboek, 2022

·         Het stroomgebied van de Dommel. Een landschapsbiografie, 2023, redactie samen met Jan van der Straaten en Jan Timmers.

·         Hoofdstuk: Klompennijverheid en de invloed daarvan op natuur en landschap in Het stroomgebied van de Dommel. Een landschapsbiografie, 2023

·         Hoofdstuk: Jacht en behouden Jachtlandschappen in Het stroomgebied van de Dommel. Een landschapsbiografie, 2023

·         Hoofdstuk: Oude bossen, houtwallen en autochtoon genenmateriaal in Het stroomgebied van de Dommel. Een landschapsbiografie, 2023

·         Hoofdstuk: Naar een robuuste toekomst voor de leembossen in Het Groene Woud, de noodzaak van vergroting

·         en verbinding in Het stroomgebied van de Dommel. Een landschapsbiografie, 2023

·         Hoofdstuk: Veranderende ruilverkavelingen en veranderende effecten op het landschapin Het stroomgebied van de Dommel. Een landschapsbiografie, 2023

·         ’t Goet te Arle en de familie Van Aarle tussen 1200 en 1450, 2024, in Gens Nostra (https://www.ngv.nl/) samen met Gijs van Aarle

Via deze KNOP kunt u ook naar de website van DUTHMALA. Op deze home-page wordt aandacht geschonken aan de LIEMPDSE NATUURGEBIEDEN Scheeken, Geelders, Dommel en Dommeldal, Velder en aan een aantal CULTUURHISTORIE RONDOM LIEMPDE