BIDPRENTJESVERZAMELING FAMILIE "VAN GRINSVEN / VAN GRIENSVEN"

Geactualiseerd: 1 januari 2024

Deze bidprentjesverzameling wordt beheerd door:

Ger van den Oetelaar
Kasterensestraat 15
5298 NV Liempde

en deze houdt zich gaarne aanbevolen voor aanvullingen.

(kopieŽn zijn alleen v.w.b. de verzameling "Liempde" leverbaar en dus niet v.w.b. deze verzameling)

HOME

FAMILIE "VAN GRI(E)NSVEN- VAN GRUNSVEN"

1909 ex. (volgorde geboortedatum)

 

vlgnr naam overledene††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† m/vgehuwd met

†††††††††† geboren

†††††††††† overleden†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† bijzonderheden

 

 

†† 550 Griensven van, Petrus††††††††††††††††††††††††††††††††††† (m)Wagemans††††††††††††††††† Margaretha

†††††††††† geb.01-01-1725

†††††††††† ovl.20-03-1799Gemert†††††††††††††††††† †††††††††††††††*tr zie 1136 (dubbelprentje)

†† 563 Kemps, Joannis Corn.†††††††††††††††††††††††††††††††††††† (m)van Grinsven††††††††††††† Maria

†††††††††† geb.01-01-1726

†††††††††† ovl.10-10-1794St. Oedenrode†††††††††††††††††††††††††† #007

1139 Grinsven van, Maria††††††††††††††††††††††††††††††††††††† (v)Kemps†††††††††††††††††††† Joannis Corn.

†††††††††† geb.01-01-1729

†††††††††† ovl.24-12-1813St.Oedenrode††††††††††††††††††††††††††† #007

1136 Wagemans, Margaretha†††††††††††††††††††††††††††††††††††† (v)van Griensven†††††††††††† Petrus

†††††††††† geb.01-01-1736

†††††††††† ovl.23-05-1820Uden††††††††††††††††††††††††††††††††††† *tr zie 550

†† 559 Grinsven van, Joannes N.†††††††††††††††††††††††††††††††† (m)Donckers††††††††††††††††† Joanna

†††††††††† geb.01-01-1736

†††††††††† ovl.05-12-1788Milheeze††††††††††††††††††††††††††††††† *tr zie 1141

1043 Borchom, IdA†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† (v)Ven vd / van Grinsven†††† Gerardus / Gerardus

†††††††††† geb.01-01-1737

†††††††††† ovl.07-03-1823Den Bosch†††††††††††††††††††††††††††††† #006

1140 Pulsers, Jacobus†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† (m)van Grinsven††††††††††††† Maria Catharina

†††††††††† geb.01-01-1740

†††††††††† ovl.06-01-1819Uden††††††††††††††††††††††††††††††††††† #008

1141 Donckers, Joanna†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† (v)van Griensven†††††††††††† Joannes N.

†††††††††† geb.01-01-1748

†††††††††† ovl.12-02-1832Milheeze††††††††††††††††††††††††††††††† zie 559 *tr

1687 Pennings, Theod. Mar.††††††††††††††††††††††††††††††††††† (v)van Grinsven††††††††††††† Everard

†††††††††† geb.01-01-1748

†††††††††† ovl.15-03-1828Den Bosch†††††††††††††††††††††††††††††† *tr

†† 562 Grinsven van, Maria Catharina††††††††††††††††††††††††††† (v)Pulsers†††††††††††††††††† Jacobus

†††††††††† geb.01-01-1751

†††††††††† ovl.15-01-1822Uden†††††††††††††††††††††††††††††††††††† *tr

†† 564 Grinsven van, Johannes†††††††††††††††††††††††††††††††††† (m)Smits†††††††††††††††††††† Maria Anna

†††††††††† geb.01-01-1752

†††††††††† ovl.22-04-1829Den Dungen††††††††††††††††††††††††††††† *tr zie 1138 (dubbelprentje)

1138 Smits, Maria Anna††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† (v)van Grinsven††††††††††††† Johannes

†††††††††† geb.01-01-1756

†††††††††† ovl.17-09-1830Den Dungen††††††††††††††††††††††††††††† *tr zie 564 (dubbelprentje)

1137 Grinsven van, Hendrika†††††††††††††††††††††††††††††††††† (v)van Aalst†††††††††††††††† Joannes

†††††††††† geb.01-01-1758

†††††††††† ovl.10-01-1813St. Michielsgestel††††††††††††††††††††† *tr zie 458 (dubbelprentje)

†† 458 Aalst van, Joannes†††††††††††††††††††††††††††††††††††††† (m)van Grinsven††††††††††††† Hendrika

†††††††††† geb.01-01-1758

†††††††††† ovl.18-05-1838St. Michielsgestel††††††††††††††††††††† *trzie 1137 (dubbelprentje)

1169 Grinsven van, Anna Maria†††††††††††††††††††††††††††††††† (v)Godschalk†††††††††††††††† Mathias

†††††††††† geb.01-01-1763

†††††††††† ovl.11-12-1838Den Dungen††††††††††††††††††††††††††††† #010

††31 Griensven van, Nicolaus††††††††††††††††††††††††††††††††† (m)

†††††††††† geb.01-01-1768

†††††††††† ovl.04-01-1842Den Haag††††††††††††††††††††††††††††††† #011 oud-lid rekenkamer

†† 553 Griensven van, Theodorus Nicolaus††††††††††††††††††††††† (m)

†††††††††† geb.01-01-1771Milheeze

†††††††††† ovl.22-06-1840Gemert††††††††††††††††††††††††††††††††† ##137 burgemeester Bakel en Milheeze

††† 44 Lieshout van, Maria††††††††††††††††††††††††††††††††††††† (v)van Griensven†††††††††††† Nicolaas Theodorus

†††††††††† geb.12-05-1771

†††††††††† ovl.18-06-1845††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† ##073

†† 459 Grinsven van, Adrianus†††††††††††††††††††††††††††††††††† (m)Pulsers†††††††††††††††††† Ida Maria

†††††††††† geb.01-01-1773

†††††††††† ovl.20-05-1810Den Bosch†††††††††††††††††††††††††††††† #009

1684 Pulsers, Ida Maria†††††††††††††††††††††††††††††††††††††† (v)van Grinsven††††††††††††† Adrianus

†††††††††† geb.01-01-1774

†††††††††† ovl.20-09-1840Uden††††††††††††††††††††††††††††††††††† #009

††† 43 Griensven van, Nicolaas Theodorus††††††††††††††††††††††† (m)van Lieshout††††††††††††† Maria

†††††††††† geb.18-06-1774

†††††††††† ovl.13-08-1814Helmond†††††††††††††††††††††††††††††††† ##073

1688 van Lieshout, Petronella†††††††††††††††††††††††††††††††† (v)van Grinsven††††††††††††† Jacobus

†††††††††† geb.01-01-1775Gemert

†††††††††† ovl.30-12-1862Den Bosch†††††††††††††††††††††††††††††† #059

1669 Berntz, Richarda Elisabeth†††††††††††††††††††††††††††††† (v)Gink / van Griensven††††† Theodorus / Nicolaus

†††††††††† geb.01-01-1775

†††††††††† ovl.13-10-1861Den Haag††††††††††††††††††††††††††††††† *

†† 548 Grinsven van, Jacobus††††††††††††††††††††††††††††††††††† (m)van Lieshout††††††††††††† Petronella

†††††††††† geb.01-01-1775Den Bosch

†††††††††† ovl.16-08-1841Den Bosch†††††††††††††††††††††††††††††† #059

†† 554 Griensven van, Franc. Arn.†††††††††††††††††††††††††††††† (m)

†††††††††† geb.01-01-1775

†††††††††† ovl.24-03-1826Liessel†††††††††††††††††††††††††††††††† #005

†† 547 Grinsven van, Jacobus††††††††††††††††††††††††††††††††††† (m)Holemans††††††††††††††††† Anna Elisabeth

†††††††††† geb.01-01-1775

†††††††††† ovl.30-03-1822Antwerpen†††††††††††††††††††††††††††††† *tr

†† 552 Griensven van, Joanna Maria††††††††††††††††††††††††††††† (v)de Veth†††††††††††††††††† Petrus

†††††††††† geb.01-01-1780

†††††††††† ovl.07-12-1824Deurne††††††††††††††††††††††††††††††††† #003

†† 349 Grinsven van, Joannes††††††††††††††††††††††††††††††††††† (m)van Heck††††††††††††††††† Elizabeth

†††††††††† geb.01-01-1780

†††††††††† ovl.10-08-1835Den Dungen††††††††††††††††††††††††††††† #486

†† 438 Grinsven van, Antonia Arnolda††††††††††††††††††††††††††† (v)van Melis†††††††††††††††† Waltherus

†††††††††† geb.01-01-1782Milheeze

†††††††††† ovl.07-02-1847Gemert††††††††††††††††††††††††††††††††† #119

1685 van Heck, Elizabeth††††††††††††††††††††††††††††††††††††† (v)van Grinsven††††††††††††† Joannes

†††††††††† geb.01-01-1783

†††††††††† ovl.27-12-1860Den Dungen††††††††††††††††††††††††††††† #486

1664 Klerks, Christina††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† (v)van Griensven†††††††††††† Joannes

†††††††††† geb.12-03-1785Sint-Michielsgestel

†††††††††† ovl.17-03-1785Sint-Michielsgestel†††††††††††††††††††† #363

††† 40 Griensven van, Petrus Antonius†††††††††††††††††††††††††† (m)

†††††††††† geb.01-01-1786

†††††††††† ovl.26-04-1840Deurne††††††††††††††††††††††††††††††††† ##090

††† 95 Grinsven van, Antonetta††††††††††††††††††††††††††††††††† (v)van den Heuvel††††††††††† Egidius

†††††††††† geb.01-01-1787

†††††††††† ovl.12-02-1858Rosmalen††††††††††††††††††††††††††††††† *KOPIE

†† 414 Alebeek van, Joannes†††††††††††††††††††††††††††††††††††† (m)van Grinsven††††††††††††† Gijsberdina

†††††††††† geb.01-01-1788Den Dungen

†††††††††† ovl.01-09-1853Den Dungen††††††††††††††††††††††††††††† #302

1174 Grinsven van, Gommarus†††††††††††††††††††††††††††††††††† (m)de Rooij††††††††††††††††† Elizabeth

†††††††††† geb.04-02-1788Den Bosch

†††††††††† ovl.05-09-1866Den Bosch†††††††††††††††††††††††††††††† #306

1173 Rooij de, Elizabeth††††††††††††††††††††††††††††††††††††† (v)van Grinsven††††††††††††† Gommarus

†††††††††† geb.04-05-1789Den Bosch

†††††††††† ovl.02-09-1866Den Bosch†††††††††††††††††††††††††††††† #306

1147 van Griensven, Antonia†††††††††††††††††††††††††††††††††† (v)Dijkhof†††††††††††††††††† Jan

†††††††††† geb.01-01-1790

†††††††††† ovl.01-01-1860St. Michielsgestel††††††††††††††††††††† *†† (geen data vermeld)

††† 93 Grinsven van, Maria Catharina††††††††††††††††††††††††††† (v)

†††††††††† geb.15-09-1790Rosmalen

†††††††††† ovl.20-02-1855Den Bosch†††††††††††††††††††††††††††††† ##021

†† 133 van der Krabben, Hubertina†††††††††††††††††††††††††††††† (v)van Grinsven††††††††††††† Michael

†††††††††† geb.01-01-1791

†††††††††† ovl.17-02-1875††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† ##075

1680 van Kessel, Mechelina††††††††††††††††††††††††††††††††††† (v)van Grinsven††††††††††††† Geradus

†††††††††† geb.01-01-1791

†††††††††† ovl.13-05-1858Lith††††††††††††††††††††††††††††††††††† *tr zie 1679

†† 410 Hurk van den, Antonius†††††††††††††††††††††††††††††††††† (m)van Grinsven††††††††††††† Anna Maria

†††††††††† geb.01-01-1791

†††††††††† ovl.11-11-1881Den Dungen††††††††††††††††††††††††††††† #098

††† 86 Grinsven van, Michael††††††††††††††††††††††††††††††††††† (m)van der Krabben†††††††††† Hubertina

†††††††††† geb.10-12-1791Boxtel

†††††††††† ovl.07-03-1879Boxtel††††††††††††††††††††††††††††††††† ##075

††† 35 Griensven van, Mechtilda†††††††††††††††††††††††††††††††† (v)Crols†††††††††††††††††††† Henricus

†††††††††† geb.23-03-1792Boxtel

†††††††††† ovl.27-02-1871Boxtel††††††††††††††††††††††††††††††††† ##006

††† 49 Griensven van, Hendrika††††††††††††††††††††††††† ††††††††(v)van der Linden††††††††††† Petrus

†††††††††† geb.01-01-1793Boxtel

†††††††††† ovl.18-02-1864Boxtel††††††††††††††††††††††††††††††††† #339

††† 53 Grinsven van, Theodorus Martinus†††††††††††††††††††††††† (m)

†††††††††† geb.01-01-1793

†††††††††† ovl.07-06-1859Den Bosch†††††††††††††††††††††††††††††† ##130 & #131

†† 421 Griensven van, Anna Maria††††††††††††††††††††††††††††††† (v)van Erp†††††††††††††††††† Gerardus

†††††††††† geb.01-01-1793

†††††††††† ovl.09-02-1851Oss†††††††††††††††††††††††††††††††††††† #093

†† 488 Dijk van, Petronilla†††††††††††††††††††††††††††††††††††† (v)van Grinsven††††††††††††† Theodorus

†††††††††† geb.01-01-1793

†††††††††† ovl.24-01-1863Den Bosch†††††††††††††††††††††††††††††† ##131

1029 Boogaard van den, Antonius†††††††††††††††††††††††††††††† (m)van Griensven†††††††††††† Wilhelmina

†††††††††† geb.01-01-1794Schijndel

†††††††††† ovl.22-08-1864Gemonde†††††††††††††††††††††††††††††††† * zie 1030

1679 van Grinsven, Geradus††††††††††††††††††††††††††††††††††† (m)van Kessel††††††††††††††† Mechelina

†††††††††† geb.01-01-1794

†††††††††† ovl.26-03-1870Lith††††††††††††††††††††††††††††††††††† *tr zie 1680

1699 van Grinsven, Gijsberdina††††††††††††††††††††††††††††††† (v)van Alebeek†††††††††††††† Joannes

†††††††††† geb.01-01-1795

†††††††††† ovl.19-07-1860Den Dungen††††††††††††††††††††††††††††† #302

1041 Grinsven van, Gerardus†††††††††††††††††††††††††††††††††† (m)Verheijden††††††††††††††† Marianna

†††††††††† geb.19-12-1795Boxtel

†††††††††† ovl.12-04-1870Boxtel††††††††††††††††††††††††††††††††† #284

†† 671 Lauwaars, Magdalena††††††††††††††††††††††††††††††††††††† (v)

†††††††††† geb.01-01-1796

†††††††††† ovl.06-08-1830Den Bosch†††††††††††††††††††††††††††††† #001 ten huize van Catharina van Grinsven

†† 409 Grinsven van, Allegunda††††††††††††††††††††††††††††††††† (v)Smits†††††††††††††††††††† Wilhelmus

†††††††††† geb.01-01-1796

†††††††††† ovl.01-04-1862Den Dungen††††††††††††††††††††††††††††† #060

†† 420 Grinsven van, Nicolaas†††††††††††††††††††††††††††††††††† (m)Elemans†††††††††††††††††† Catharina

†††††††††† geb.01-01-1796Megen

†††††††††† ovl.18-07-1873Huisselimg††††††††††††††††††††††††††††† ##077

1030 Griensven van, Wilhelmina††††††††††††††††††††††††††††††† (v)van den Boogaard††††††††† Antonius

†††††††††† geb.01-01-1797St. Michielsgestel

†††††††††† ovl.08-08-1840St. Michielsgestel††††††††††††††††††††† * zie 1029

1142 Eijndhoven van, Gerardus†††††††††††††††††††††††††††††††† (m)Griensven van†††††††††††† Anna Maria

†††††††††† geb.01-01-1797

†††††††††† ovl.23-02-1827Liempde†††††††††††††††††††††††††††††††† zie 1143 &Stichting KL

1689 van Grinsven, Anna Maria†††††††††††††††††††††††††††††††† (v)van den Hurk††††††††††††† Antonius

†††††††††† geb.01-01-1797

†††††††††† ovl.18-12-1860Den Dungen††††††††††††††††††††††††††††† #098

1143 Griensven van, Anna Maria††††††††††††††††††††††††††††††† (v)Eijndhoven van††††††††††† Gerardus

†††††††††† geb.08-02-1797Boxtel

†††††††††† ovl.02-02-1887Helvoirt††††††††††††††††††††††††††††††† kopie zie St. KL

1707 Elemans, Catharina†††††††††††††††††††††††††††††††††††††† (v)van Grinsven††††††††††††† Nicolaas

†††††††††† geb.01-09-1797Huisseling

†††††††††† ovl.01-05-1856Macharen††††††††††††††††††††††††††††††† ##077

†† 767 van Grinsven, Dina†††††††††††††††††††††††††††††††††††††† (v)Wolfs†††††††††††††††††††† Josephus Adrianus

†††††††††† geb.01-01-1798

†††††††††† ovl.24-10-1982Rosmalen

††† 54 Grinsven van, Wilhelmus††††††††††††††††††††††††††††††††† (m)Teunissen†††††††††††††††† Maria

†††††††††† geb.23-01-1798St. Michielsgestel

†††††††††† ovl.10-11-1877St. Oedenrode†††††††††††††††††††††††††† ##144

1686 Coolen, Erica††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† (v)van Grinsven††††††††††††† Joannes

†††††††††† geb.15-06-1798Berghem

†††††††††† ovl.22-01-1866Berghem†††††††††††††††††††††††††††††††† #509

††† 70 Grinsven van, Henrica††††††††††††††††††††††††††††††††††† (v)Verhoeven†††††††††††††††† Henricus

†† ††††††††geb.07-08-1798Den Dungen

†††††††††† ovl.04-04-1877Den Dungen††††††††††††††††††††††††††††† #330

†† 371 Griensven van, Joannes Antonius††††††††††††††††††††††††† (m)

†††††††††† geb.01-01-1799

†††††††††† ovl.02-04-1868Helmond†††††††††††††††††††††††††††††††† #496 en #507

†† 348 Hombergh van, Johannes†††††††††††††††††††††††††††††††††† (m)van Grinsven††††††††††††† Maria Gertruda

†††††††††† geb.01-01-1800Deurne

†††††††††† ovl.01-01-1870Liessel†††††††††††††††††††††††††††††††† ##030 data zijn niet vermeld

1705 van der Linden, Petrus†††††††††††††††††††††††††††††††††† (m)van Griensven†††††††††††† Hendrika

†††††††††† geb.04-04-1800Boxtel

†††††††††† ovl.09-02-1877Boxtel††††††††††††††††††††††††††††††††† *tr

†† 524 Grinsven van, Joannes††††††††††††††††††††††††††††††††††† (m)Coolen††††††††††††††††††† Erica

†††††††††† geb.20-07-1800Berghem

†††††††††† ovl.02-05-1888Berghem†††††††††††††††††††††††††††††††† #509

1134 Evers, Joannes Matheus†††††††††††††††††††††††††††††††††† (m)van Grinsven††††††††††††† Maria Gertrudis

†††††††††† geb.24-10-1801Heijthuisen

†††††††††† ovl.15-10-1885Aarschot††††††††††††††††††††††††††††††† #385

††† 45 Griensven van, Hendrina††††††††††††††††††††††††††††††††† (v)Groenendaal†††††††††††††† Walterus

†††††††††† geb.22-11-1801St. Michielsgestel

†††††††††† ovl.07-03-1881St. Michielsgestel††††††††††††††††††††† #230

††† 46 Griensven van, Franciscus††††††††††††††††††††††††††††††† (m)

†††††††††† geb.01-01-1802

†††††††††† ovl.25-01-1876Boxtel††††††††††††††††††††††††††††††††† #254

†† 947 Teurlincx, Maria Vincentia†††††††††††††††††††††††††††††† (v)

†††††††††† geb.01-01-1802

†††††††††† ovl.23-06-1834Den Bosch†††††††††††††††††††††††††††††† #002 Ten huize van Catharina van Grinsven

†† 482 Groenendaal, Walterus††††††††††††††††††††††††††††††††††† (m)van Griensven†††††††††††† Hendrina

†††††††††† geb.01-01-1802

†††††††††† ovl.27-01-1875St. Michielsgestel††††††††††††††††††††† #230

1609 Leeijen, Willemijn†††††††††††††††††††††††††††† ††††††††††(v)van Grunsven††††††††††††† Roelof

†††††††††† geb.01-01-1802

†††††††††† ovl.28-12-1829Heesch††††††††††††††††††††††††††††††††† *zie 1608

†† 368 Griensven van, Paulus Philippus Jacobus††††††††††††††††† (m)

†††††††††† geb.01-05-1802Helmond

†††††††††† ovl.25-04-1869Strijp††††††††††††††††††††††††††††††††† ##080 pastoor te Strijp

1608 Grunsven van, Roelof†††††††††††††††††††††††††††††††††††† (m)Leeijen†††††††††††††††††† Willemijn

†††††††††† geb.27-10-1802Heesch

†††††††††† ovl.01-04-1888Heesch††††††††††††††††††††††††††††††††† * zie 1609

††† 80 Grinsven van, Adrianus†††††††††††††††††††††††††††††††††† (m)

†††††††††† geb.24-02-1803Boxtel

†††††††††† ovl.21-02-1879Boxtel††††††††††††††††††††††††††††††††† #041

††† 63 Grinsven van, Jacobus Godefridus†††††††††††††††††††††††† (m)van Nieuwenhoven††††††††† Maria Theresia

†††††††††† geb.14-03-1803Den Bosch

†††††††††† ovl.05-08-1883Uden††††††††††††††††††††††††††††††††††† #057

1389 Coolen Tz, Joannes†††††††††††††††††††††††††††††††††††††† (m)van Grinsven††††††††††††† Antonia

†††††††††† geb.01-01-1804

†††††††††† ovl.13-08-1873Berchem†††††††††††††††††††††††††††††††† #427

1042 Verheijden, Marianna†††††††††††††††††††††††††††††††††††† (v)van Grinsven††††††††††††† Gerardus

†††††††††† geb.31-05-1804Boxtel

†††††††††† ovl.23-05-1878Boxtel††††††††††††††††††††††††††††††††† #284

†† 370 Griensven van, Maria Anna††††††††††††††††††††††††††††††† (m)Willems†††††††††††††††††† Hendrikus

†††††††††† geb.16-11-1804Oisterwijk

†††††††††† ovl.30-07-1875Oisterwijk††††††††††††††††††††††††††††† ##019

†† 444 Griensven van, Joanna Maria††††††††††††††††††††††††††††† (v)de Veth†††††††††††††††††† Antonius

†††††††††† geb.10-01-1805

†††††††††† ovl.10-01-1859Helmond†††††††††††††††††††††††††††††††† #458

†† 476 Spierings, Antonius††††††††††††††††††††††††††††††††††††† (m)van Grinsven††††††††††††† Helena

†††††††††† geb.15-07-1805Den Dungen

†††††††††† ovl.25-11-1889Den Dungen††††††††††††††††††††††††††††† #322

†† 413 Grinsven van, Arnoldus Gerardus††††††††††††††††††††††††† (m)

†††††††††† geb.03-08-1805

†††††††††† ovl.11-04-1885Den Dungen††††††††††††††††††††††††††††† #177

1693 Raaijmakers, Johanna Maria†††††††††††††††††††††††††††††† (v)van Grinsven††††††††††††† Johannes

†††††††††† geb.20-12-1805Nistelrode

†††††††††† ovl.19-10-1884Nistelrode††††††††††††††††††††††††††††† *tr

1675 Govers, Anna Elisabeth†††††††††††††††††††††††††††††††††† (v)van Grinsven††††††††††††† Antonius

†††††††††† geb.01-01-1806

†††††††††† ovl.11-06-1864††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† #138

†† 463 Smits, Henricus Antonius†††††††††††††††††††††††††††††††† (m)van Grinsven††††††††††††† Henrica

†††††††††† geb.01-01-1806Den Dungen

†††††††††† ovl.02-09-1860Den Dungen††††††††††††††††††††††††††††† #346

†† 846 Griensven van, Joannes Valentinus††††††††††††††††††††††† (m)

†††††††††† geb.01-01-1806

†††††††††† ovl.31-03-1850Liessel†††††††††††††††††††††††††††††††† #512

†† 461 Grinsven van, Antonius†††††††††††††††††††††††††††††††††† (m)Govers††††††††††††††††††† Anna Elisabeth

†††††††††† geb.01-08-1806Den Bosch

†††††††††† ovl.28-01-1872Den Bosch†††††††††††††††††††††††††††††† #138

1390 Grinsven van, Antonia††††††††††††††††††††††††††††††††††† (v)Coolen††††††††††††††††††† Joannes

†††††††††† geb.01-01-1807

†††††††††† ovl.02-10-1847Berchem†††††††††††††††††††††††††††††††† #427

†† 188 Grinsven van, Johanna††††††††††††††††††††††††††††††††††† (v)Willemse††††††††††††††††† Christiaan

†††††††††† geb.29-01-1807Rosmalen

†††††††††† ovl.19-06-1893Rosmalen††††††††††††††††††††††††††††††† #439

1696 van der Wielen, Johanna Maria††††††††††††††††††††††††††† (v)van Grinsven††††††††††††† Hendricus

†††††††††† geb.04-03-1807Leeuwen

†††††††††† ovl.31-08-1888Den Bosch†††††††††††††††††††††††††††††† *tr

††† 72 Grinsven van, Leonardus††††††††††††††††††††††††††††††††† (m)

†††††††††† geb.05-06-1807Liessel

†††††††††† ovl.29-03-1889††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† #535

†† 460 Grinsven van, Antonius Gerardus††††††††††††††††††††††††† (m)

†††††††††† geb.01-01-1808Den Bosch

†††††††††† ovl.06-03-1878Millingen†††††††††††††††††††††††††††††† #135 pastoor

1274 Gerven van, Joannes††††††††††††††††††††††††††††††††††††† (m)Griensven†††††††††††††††† Henrica

†††††††††† geb.11-02-1808Liempde

†††††††††† ovl.23-12-1890St. Michielsgestel††††††††††††††††††††† #401

†† 100 Eikemans, Joannes††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† (m)van Grinsven††††††††††††† Christina

†††††††††† geb.01-01-1810Gemonde

†††††††††† ovl.14-06-1883Gemonde†††††††††††††††††††††††††††††††† #196

†† 565 Grinsven van, Henri Jean Jacques†††††††††††††††††††††††† (m)de Bie††††††††††††††††††† Angeline

†††††††††† geb.01-01-1810

†††††††††† ovl.01-01-1880Burght††††††††††††††††††††††††††††††††† #305 data onbekend

†† 556 Griensven van, Anna Maria††††††††††††††††††††††††††††††† (v)van Hombergh††††††††††††† Johannis Baptista

†††††††††† geb.01-01-1810Liessel

†††††††††† ovl.10-04-1889Liessel†††††††††††††††††††††††††††††††† #101

†† 423 Griensven van, Helena P.†††††††††††††††††††††††††††††††† (v)Spierings†††††††††††††††† Antonie

†††††††††† geb.26-03-1810Den Dungen

†††††††††† ovl.26-08-1884Den Dungen††††††††††††††††††††††††††††† #321 & #322

†† 372 Griensven van, Henrica†††††††††††††††††††††††††††††††††† (v)van Gerven††††††††††††††† Joannes

†††††††††† geb.04-06-1810St. Michielsgestel

†††††††††† ovl.03-03-1881St. Michielsgestel††††††††††††††††††††† #335 en #401

†† 973 Kennes, Maria Louisa Ludivica††††††††††††††††††††††††††† (v)Grinsven van††††††††††††† Antonius Gerardus

†††††††††† geb.05-12-1810Den Bosch

†††††††††† ovl.29-05-1879Vlijmen†††††††††††††††††††††††††††††††† #160

†† 526 Michielsen, Henrcia††††††††††††††††††††††††††††††††††††† (v)van Griensven†††††††††††† Joannes Antonius

†††††††††† geb.14-12-1810Asten

†††††††††† ovl.21-05-1893Helmond†††††††††††††††††††††††††††††††† #507

†† 416 Grinsven van, Joanna†††††††††††††††††††††††††††††††††††† (v)Meulenbroek†††††††††††††† Arnoldus

†††††††††† geb.01-01-1811

†††††††††† ovl.01-10-1888Den Dungen††††††††††††††††††††††††††††† #459

††† 66 Grinsven van, Joannes††††††††††††††††††††††††††††††††††† (m)van de Leur†††††††††††††† Susanna

†††††††††† geb.15-09-1811Den Bosch

†††††††††† ovl.25-11-1888Tilburg†††††††††††††††††††††††††††††††† #526

†† 876 Teunissen, Maria†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† (v)van Grinsven††††††††††††† Wilhelmus

†††††††††† geb.23-01-1812St. Oedenrode

†††††††††† ovl.02-11-1872St. Oedenrode†††††††††††††††††††††††††† ##144

††† 88 Grinsven van, Gerardus†††††††††††††††††††††††††††††††††† (m)

†††††††††† geb.14-08-1812Dinther

†††††††††† ovl.04-03-1874Dinther†††††††††††††††††††††††††††††††† *KOPIE

†† 560 Grinsven van, Hendrikus††††††††††††††††††††††††††††††††† (m)Alsteede††††††††††††††††† Hendrika

†††††††††† geb.01-01-1813Den Bosch

†††††††††† ovl.06-01-1886Den Bosch†††††††††††††††††††††††††††††† #281

1697 Meulenbroek, Arnoldus††††††††††††††††††††††††††††††††††† (m)van Grinsven††††††††††††† Joanna

†††††††††† geb.01-01-1813

†††††††††† ovl.08-10-1880Den Dungen††††††††††††††††††††††††††††† #459

†† 439 van Griensven, Adriana†††††††††††††††††††††††††††††††††† (v)Verhoeven†††††††††††††††† Johannes

†††††††††† geb.12-03-1813Den Dungen

†††††††††† ovl.16-05-1901St. Michielsgestel††††††††††††††††††††† #016

†† 350 Oerle van, Jacoba Adriana Francisca††††††††††††††††††††† (v)van Grinsven††††††††††††† Godefridus Henricus

†††††††††† geb.16-07-1813Den Bosch

†††††††††† ovl.23-02-1889Den Bosch†††††††††††††††††††††††††††††† #307

††† 65 Grinsven van, Henricus†††††††††††††††††††††††††††††††††† (m)

†††††††††† geb.01-01-1814

†††††††††† ovl.15-07-1873Den Dungen††††††††††††††††††††††††††††† #347

††† 48 Griensven van, Ida†††††††††††††††††††††††††††††††††††††† (v)van Gils††††††††††††††††† Petrus Andreas

†††††††††† geb.01-01-1815Liessel

†††††††††† ovl.14-02-1897Liessel†††††††††††††††††††††††††††††††† #168

††† 69 Grinsven van, Justina Aldegonda Maria††††††††††††††††††† (v)

†††††††††† geb.01-01-1815Den Bosch

†††††††††† ovl.07-09-1872Den Bosch†††††††††††††††††††††††††††††† #527

†† 150 Spierings, Maria†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† (v)van Grinsven††††††††††††† Arnoldus

†††††††††† geb.13-01-1815Den Dungen

†††††††††† ovl.16-02-1898Den Dungen††††††††††††††††††††††††††††† #175

†† 369 Griensven van, Nicolaas††††††††††††††††††††††††††††††††† (m)Swinkels††††††††††††††††† Everdiena

†††††††††† geb.24-08-1815Aarle-Rixtel

†††††††††† ovl.20-12-1878Aarle-Rixtel††††††††††††††††††††††††††† ##070 & ##072

††† 57 Grinsven van, Theodora Maria†††††††††††††††††††††††††††† (v)

†††††††††† geb.24-11-1815Den Bosch

†††††††††† ovl.12-08-1891Antwerpen†††††††††††††††††††††††††††††† ##123

1761 van Gemert, Martinus†††††††††††††††††††††††††††††††††††† (m)van Griensven†††††††††††† Anna Maria

†††††††††† geb.01-01-1816Vught

†††††††††† ovl.01-01-1849††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† #092

†† 346 Swinkels, Everdiena††††††††††††††††††††††††††††††††††††† (v)van Griensven†††††††††††† Nicolaas

†††††††††† geb.01-11-1816Lieshout

†††††††††† ovl.21-01-1890Aarle-Rixtel††††††††††††††††††††††††††† ##070

1701 van Grinsven, Henrica††††††††††††††††††††††††††††††††††† (v)Smits†††††††††††††††††††† Henricus Antonius

†††††††††† geb.15-11-1816Den Dungen

†††††††††† ovl.23-05-1894Den Dungen††††††††††††††††††††††††††††† #346

†† 101 Grinsven van, Christina††††††††††††††††††††††††††††††††† (v)Eikemans††††††††††††††††† Joannes

†††††††††† geb.20-12-1817Schijndel

†††††††††† ovl.09-03-1896Gemonde†††††††††††††††††††††††††††††††† #196

1670 van Gils, Petrus Andreas†††††††††††††††††††††††††††††††† (m)van Griensven†††††††††††† Ida

†††††††††† geb.01-01-1818

†††††††††† ovl.21-01-1862Liessel†††††††††††††††††††††††††††††††† #168

†† 367 Griensven van, Petronella††††††††††††††††††††††††††††††† (v)

†††††††††† geb.24-01-1818Den Bosch

†††††††††† ovl.19-07-1896Den Bosch†††††††††††††††††† ††††††††††††##086

1692 van Grinsven, Christina††††††††††††††††††††††††††††††††† (v)van Helvoirt††††††††††††† Antonius

†††††††††† geb.08-03-1818Berlicum

†††††††††† ovl.30-03-1893Berlicum††††††††††††††††††††††††††††††† *tr zie 1691

†† 103 van Grinsven, Franciscus Hubertus††††††††††††††††††††††† (m)van der Kallen††††††††††† Johanna Maria

†††††††††† geb.08-03-1818Den Bosch

†††††††††† ovl.01-05-1911Den Bosch†††††††††††††††††††††††††††††† #258

1671 Alstede, Hendrica††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† (v)van Grinsven††††††††††††† Hendricus

†††††††††† geb.25-03-1818Den Bosch

†††††††††† ovl.12-12-1897Utrecht†††††††††††††††††††††††††††††††† *

††† 52 Grinsven van, Adriaan Jan††††††††††††††††††††††††††††††† (m)

†††††††††† geb.02-06-1818Den Dungen

†††††††††† ovl.12-03-1891St. Michielsgestel††††††††††††††††††††† #030

††† 74 Grinsven van, Franciscus Everardus Josephus††††††††††††† (m)

†††††††††† geb.02-08-1818Den Bosch

†††††††††† ovl.19-07-1870Den Bosch†††††††††††††††††††††††††††††† #255

†† 412 Grinsven van, Antonius Petrus††††††††††††††††††††††††††† (m)

†††††††††† geb.01-01-1819

†††††††††† ovl.11-10-1882Den Dungen††††††††††††††††††††††††††††† #140

†† 525 Grinsven van, M.W.†††††††††††††††††††††††††††††††††††††† (v)

†††††††††† geb.28-08-1819Den Bosch

†††††††††† ovl.11-11-1892Uden††††††††††††††††††††††††††††††††††† ##033 Zr. Maria Benedicta

1691 van Helvoirt, Antonius†††††††††††††††††††††††††††††††††† (m)ven Grinsven††††††††††††† Christina

†††††††††† geb.04-03-1820Berlicum

†††††††††† ovl.10-03-1901Berlicum††††††††††††††††††††††††††††††† *tr zie 1692

1683 van den Broek, Antonius††††††††††††††††††††††††††††††††† (m)van Grinsven††††††††††††† Anna Maria

†††††††††† geb.27-04-1820Nistelrode

†††††††††† ovl.15-08-1907Nistelrode††††††††††††††††††††††††††††† #084

†† 373 Griensven van, Anna Maria††††††††††††††††††††††††††††††† (m)van Gemert††††††††††††††† Martinus

†††††††††† geb.01-05-1820St. Michielsgestel

†††††††††† ovl.27-02-1872Gemonde†††††††††††††††††††††††††††††††† #092

†† 845 Griensven van, Joannes Theodorus†††††††††††††††††††††††† (m)

†††††††††† geb.11-07-1820Milheeze

†††††††††† ovl.28-09-1878Deurne††††††††††††††††††††††††††††††††† #513

†† 462 Grinsven van, Martinus†††††††††††††††††††††††††††††††††† (m)Meulendijk††††††††††††††† Hendrien

†††††††††† geb.01-01-1821Nuland

†††††††††† ovl.03-04-1859Nuland††††††††††††††††††††††††††††††††† ##059

††† 67 Grinsven van, Henricus Josephus††††††††††††††††††††††††† (m)

†††††††††† geb.01-01-1821

†††††††††† ovl.21-05-1871Den Bosch†††††††††††††††††††††††††††††† #291

†† 879 Grinsven van, Adrianus Antonius††††††††††††††††††††††††† (m)van Dooren††††††††††††††† Maria

†††††††††† geb.01-01-1822Den Dungen

†††††††††† ovl.21-10-1898Uden††††††††††††††††††††††††††††††††††† #032

†† 411 Grinsven van, Antonia Joanna†††††††††††††††††††††††††††† (v)

†††††††††† geb.07-01-1822Den Dungen

†††††††††† ovl.13-07-1895Den Dungen††††††††††††††††††††††††††††† #113

1678 Damen, Joannes†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† (m)van Grinsven††††††††††††† Cornelia

†††††††††† geb.08-01-1822Den Bosch

†††††††††† ovl.08-08-1893Orthen††††††††††††††††††††††††††††††††† #201

††† 36 Grinsven van, Anna Maria†††††††††††††††††††††††††††††††† (v)

†††††††††† geb.21-04-1822Boxtel

†††††††††† ovl.11-06-1891Boxtel††††††††††††††††††††††††††††††††† #085

††† 61 Grinsven van, Petronilla†††††††††††††††††††††††††††††††† (v)Langens†††††††††††††††††† Hendrik

†††††††††† geb.01-01-1823

†††††††††† ovl.01-03-1874Nuland††††††††††††††††††††††††††††††††† ##083

†† 953 Grinsven van, Hendrika†††††††††††††††††††††††††††††††††† (v)

†††††††††† geb.28-01-1823Den Bosch

†††††††††† ovl.21-08-1884Kortrijk††††††††††††††††††††††††††††††† #350 Zr. Maria Theodulpha

†† 932 van Grinsven, Antonius†††††††††††††††††††††††††††††††††† (m)

†††††††††† geb.03-02-1823Geffen

†††††††††† ovl.11-11-1908Oss†††††††††††††††††††††††††††††††††††† *Kh

†† 422 Griensven van, Antonius††††††††††††††††††††††††††††††††† (m)Smits†††††††††††††††††††† Johanna

†††††††††† geb.15-12-1823Den Dungen

†††††††††† ovl.18-01-1888St. Michielsgestel††††††††††††††††††††† #137

1694 Meulendijk, Hendrien†††††††††††††††††††††††††††††††††††† (v)van Grinsven††††††††††††† Martinus

†††††††††† geb.01-01-1824

†††††††††† ovl.25-04-1872Nuland††††††††††††††††††††††††††††††††† ##059

1698 van de Westelaken, Franciscus Ant.†††††††††††††††††††††† (m)Grinsven††††††††††††††††† Henrica

†††††††††† geb.06-03-1824Den Dungen

†††††††††† ovl.24-03-1894Den Dungen††††††††††††††††††††††††††††† *tr

†† 443 van Grinsven, Cornelius Petr. Ant.†††††††††††††††††††††† (m)

†††††††††† geb.10-06-1824Den Dungen

†††††††††† ovl.25-05-1921Den Dungen††††††††††††††††††††††††††††† #210

††† 39 Griensven van, Wilhelmus†††††††††††††††††††††††††††††††† (m)

†††††††††† geb.11-09-1824Boxtel

†††††††††† ovl.19-04-1898Boxtel††††††††††††††††††††††††††††††††† ##145

†† 132 van Grinsven, Johanna Maria††††††††††††††††††††††††††††† (v)van der Heijden†††††††††† Lambertus Antonius

†††††††††† geb.02-02-1825Den Dungen

†††††††††† ovl.08-01-1901Den Dungen††††††††††††††††††††††††††††† #310

††† 87 Grinsven van, Maria††††††††††††††††††††††††††††††††††††† (v)van Nuland††††††††††††††† Lambertus

†††††††††† geb.21-04-1825Rosmalen

†††††††††† ovl.27-05-1858Rosmalen††††††††††††††††††††††††††††††† ##045

††† 78 Grinsven van, Adrianus Joannes Engelbertus†††††††††††††† (m)

†††††††††† geb.02-10-1826Den Bosch

†††††††††† ovl.31-05-1842St. Michielsgestel††††††††††††††††††††† #004

1000 Kallen van der, Johanna Maria††††††††††††††††††††††††††† (v)van Grinsven††††††††††††† Franciscus Hubertus

†††††††††† geb.03-10-1826Den Bosch

†††††††††† ovl.25-01-1891Den Bosch††††††††††††††††††††††† †††††††#269

††† 73 van Grinsven, Henrica††††††††††††††††††††††††††††††††††† (v)Covers††††††††††††††††††† Joannes Franciscus

†††††††††† geb.25-11-1826Lith

†††††††††† ovl.25-11-1906St. Oedenrode†††††††††††††††††††††††††† #345

1632 van Grinsven, Maria††††††††††††††††††††††††††††††††††††† (v)van Laarhoven†††††††††††† Peter

†††††††††† geb.09-01-1827St. Michielsgestel

†††††††††† ovl.02-12-1908Middelbeers†††††††††††††††††††††††††††† #356

1704 Muyters, Elisabeth Maria†††††††††††††††††††††††††††††††† (v)van Grinsven††††††††††††† Petrus Jacobus Ignatius

†††††††††† geb.10-03-1827Geldrop

†††††††††† ovl.04-06-1896Den Bosch†††††††††††††††††††††††††††††† *tr

1703 Bredo, Arnoldus††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† (m)van Grinsven††††††††††††† Petronella

†††††††††† geb.14-09-1827Oisterwijk

†††††††††† ovl.03-06-1892Vught†††††††††††††††††††††††††††††††††† *tr zie 1702

1610 Grunsven van, Franciscus†††††††††††††††††††††††††††††††† (m)

†††††††††† geb.11-03-1828Heesch

†††††††††† ovl.27-04-1878Heesch††††††††††††††††††††††††††††††††† *

††† 92 van Grinsven, Henrica††††††††††††††††††††††††††††††††††† (v)van de Westelaken†††††††† Franciscus

†††††††††† geb.31-05-1828Den Dungen

†††††††††† ovl.30-01-1917Den Dungen††††††††††††††††††††††††††††† *KOPIE

†† 403 Grinsven van, Adriana††††††††††††††††††††††††††††††††††† (v)van Aarle / v. Vessem†††† Arnoldus / Jacobus

†††††††††† geb.30-08-1828Boxtel

†††††††††† ovl.10-04-1878Boxtel

†† 365 Grinsven van, Cornelis†††††††††††††††††††††††††††††††††† (m)van Erp†††††††††††††††††† Cornelis

†††††††††† geb.02-12-1828Geffen

†††††††††† ovl.22-07-1899Geffen

1682 van Helvoort, Adrianus†††††††††††††††††††††††††††††††††† (m)van Grinsven††††††††††††† Francina

†††††††††† geb.01-01-1829

†††††††††† ovl.17-12-1896Zeeland†††††††††††††††††††††††††††††††† *tr zie 1681

1063 Grinsven van, Hubertus†††††††††††††††††††††††††††††††††† (m)

†††††††††† geb.01-01-1829

†††††††††† ovl.30-07-1854Boxtel†††††††††††††††††††††††††††† †††††*

†† 159 Grinsven van, Petrus Jacobus Ignatius††††††††††††††††††† (m)

†††††††††† geb.03-01-1829Den Bosch

†††††††††† ovl.17-04-1892Den Haag††††††††††††††††††††††††††††††† ##094

1017 Grinsven van, Adrianus†††††††††††††††††††††††††††††††††† (m)van den Brand†††††††††††† Johanna

†††††††††† geb.30-04-1829Den Dungen

†††††††††† ovl.02-02-1900St. Michielsgestel††††††††††††††††††††† *Br?

1010 Laat de, Hendrika††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† (v)Grinsven van††††††††††††† Marinus

†††††††††† geb.28-10-1829St. Michielsgestel

†††††††††† ovl.14-09-1920Den Dungen††††††††††††††††††††††††††††† * Br?

1611 van Grunsven, Petronilla†††††††††††††††††††††††††††††††† (v)van de Wetering†††††††††† Adrianus

†††††††††† geb.08-12-1829Heesch

†††††††††† ovl.24-03-1913Heesch††††††††††††††††††††††††††††††††† *

††† 51 van Grinsven, Anna Maria†††††††††††††††††††††††††††††††† (v)van den Broek†††††††††††† Antonius

†††††††††† geb.17-04-1830Nistelrode

†††††††††† ovl.10-03-1914Nistelrode††††††††††††††††††††††††††††† #084

†† 528 Grinsven van, Cornelia†††††††††††††††††††††††††††††††††† (v)Damen†††††††††††††††††††† Joannes

†††††††††† geb.06-05-1830Rosmalen

†††††††††† ovl.21-01-1894Orthen††††††††††††††††††††††††††††††††† #201

1837 van der Schoot, Johannes†††††††††††††††††††††††††††††††† (m)Engels / van Griensven††† Anna Maria / Joanna Maria

†††††††††† geb.15-09-1830Schijndel

†††††††††† ovl.02-01-1892Schijndel†††††††††††††††††††††††††††††† *##167

†† 946 Dordt van, Jacobus†††††††††††††††††††††††††††††††††††††† (m)van Grinsven††††††††††††† Anna Maria

†††††††††† geb.30-10-1830Bergen op Zoom

†††††††††† ovl.24-12-1913Bergen op Zoom††††††††††††††††††††††††† #100

†† 466 van Grinsven, Adriana††††††††††††††††††††††††††††††††††† (v)Jergens / v. Zuijlen††††† Martinus / Adr. Josephus

†††††††††† geb.08-12-1830Zeeland

†††††††††† ovl.15-09-1902Herpen††††††††††††††††††††††††††††††††† #015

†† 407 van Grinsven, Wilhelmus P.A.†††††††††††††††††††††††††††† (m)Ondersteijn†††††††††††††† Christina

†††††††††† geb.30-05-1831Den Dungen

†††††††††† ovl.02-09-1905Den Dungen††††††††††††††††††††††††††††† ##149

1624 Grunsven van, Cornelius††††††††††††††††††††††††††††††††† (m)

†††††††††† geb.01-01-1832

†††††††††† ovl.14-08-1890Heesch††††††††††††††††††††††††††††††††† *

†† 878 van Grinsven, Andreas††††††††††††††††††††††††††††††††††† (m)van Munster†††††††††††††† Wilhelmina

†††††††††† geb.24-02-1832Zeeland

†††††††††† ovl.08-11-1909Zeeland†††††††††††††††††††††††††††††††† #080

††† 56 Grinsven van, Wilhelmina Huberdina†††††††††††††††††††††† (v)

†††††††††† geb.16-01-1833Den Bosch

†††††††††† ovl.03-12-1899Den Bosch†††††††††††††††††††††††††††††† #438

1702 van Grinsven, Petronella†††††††††††††††††††††††††††††††† (v)Breda†††††††††††††††††††† Arnoldus

†††††††††† geb.01-03-1833Vught

†††††††††† ovl.25-12-1903Vught†††††††††††††††††††††††††††††††††† *tr zie 1703

††† 58 Grinsven van, Petrus†††††††††††††††††††††††††††††††††††† (m)de Groot††††††††††††††††† Engelina

†††††††††† geb.06-04-1833Uden

†††††††††† ovl.06-01-1888Erp†††††††††††††††††††††††††††††††††††† ##095

1681 van Grinsven, Francina†††††††††††††††††††††††††††††††††† (v)van Helvoort††††††††††††† Adrianus

†††††††††† geb.28-02-1834Zeeland

†††††††††† ovl.17-09-1897Zeeland†††††††††††††††††††††††††††††††† *tr zie 1682

†† 234 van Grinsven, Janneke††††††††††††††††††††††††††††††††††† (v)van Alphen††††††††††††††† Matheus

†††††††††† geb.17-06-1834Driel

†††††††††† ovl.16-01-1903Driel†††††††††††††††††††††††††††††††††† #136

1677 Kuijpers, Maria Christina Theresia App.††††††††††††††††† (v)van Grinsven††††††††††††† Henricus Josephus

†††††††††† geb.01-01-1835Rotterdam

†††††††††† ovl.14-01-1895Dongen††††††††††††††††††††††††††††††††† *tr

1625 Oever van den, Maria†††††††††††††††††††††††††††††††††††† (v)van Grunsven††††††††††††† Cornelis

†††††††††† geb.01-01-1835

†††††††††† ovl.25-03-1887Heesch††††††††††††††††††††††††††††††††† *

††† 41 Griensven van, Josephus††††††††††††††††††††††††††††††††† (m)van Boxtel††††††††††††††† Henrica

†††††††††† geb.02-01-1835Boxtel

†††††††††† ovl.29-12-1891St. Michielsgestel††††††††††††††††††††† #528

†† 672 van Griensven, Jan Theodorus†††††††††††††††††††††††††††† (m)van den Berk††††††††††††† Petronella

†††††††††† geb.18-02-1835Helmond

†††††††††† ovl.29-11-1904Aarle-Rixtel††††††††††††††††††††††††††† #152

†† 419 Grinsven van, Maria††††††††††††††††††††††††††††††††††††† (v)Vissers†††††††††††††††††† Wilhelmus

†††††††††† geb.20-09-1835Den Dungen

†††††††††† ovl.14-11-1892Den Dungen††††††††††††††††††††††††††††† ##012

††† 89 van Grinsven, Joannes††††††††††††††††††††††††††††††††††† (m)van Alebeek / vd Veerdonk Henrica / Maria

†††††††††† geb.04-01-1836St. Michielsgestel

†††††††††† ovl.21-11-1925Den Dungen††††††††††††††††††††††††††††† #491

1724 van Griensven, Antonius††††††††††††††††††††††††††††††††† (m)de Bever††††††††††††††††† Maria

†††††††††† geb.08-01-1836Boxtel

†††††††††† ovl.12-03-1920Gemonde†††††††††††††††††††††††††††††††† #369 55 jaren koster Gemonde

††† 62 Grinsven van, Wilhelmina†††††††††††††††††††††††††††††††† (v)

†††††††††† geb.27-02-1836Zeeland

†††††††††† ovl.15-08-1877Zeeland†††††††††††††††††††††††††††††††† ##133

†† 984 van Griensven, Christina†††††††††††††††††††††††††††††††† (v)

†††††††††† geb.27-02-1836Boxtel

†††††††††† ovl.20-04-1914Boxtel††††††††††††††††††††††††††††††††† #089

†† 220 Verschuur, Cornelis††††††††††††††††††††††††††††††††††††† (m)vd Donk / van Griensven†† Hendrina / Joanna Maria

†††††††††† geb.18-04-1836Rossum

†††††††††† ovl.20-02-1914Hedel†††††††††††††††††††††††††††††††††† #469

††† 90 Grinsven van, Francisca††††††††††††††††††††††††††††††††† (v)van Dam†††††††††††††††††† Lambertus

†††††††††† geb.22-10-1836Geffen

†††††††††† ovl.12-04-1895Zijtaart††††††††††††††††††††††††††††††† #244

†† 356 van Dijk, Cornelia†††††††††††††††††††††††††††††††††††††† (v)van Grunsven††††††††††††† Joannes

†††††††††† geb.17-11-1836Reek

†††††††††† ovl.14-04-1907Reek††††††††††††††††††††††††††††††††††† #495

†† 465 van Grinsven, Theodorus††††††††††††††††††††††††††††††††† (m)van Dooren††††††††††††††† Helena Maria

†††††††††† geb.24-11-1836St. Oedenrode

†††††††††† ovl.29-07-1909Veldhoven†††††††††††††††††††††††††††††† ##135

††† 47 van Grinsven, Wilhelmina†††††††††††††††††††††††††††††††† (v)

†††††††††† geb.12-01-1837Lith

†††††††††† ovl.09-01-1917St. Oedenrode†††††††††††††††††††††††††† ##132

1781 Hanssen, Adrianus††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† (m)Hendriks/ van GrinsvenJohanna Dorothea H/Hendrika

†††††††††† geb.19-05-1837Den Bosch

†††††††††† ovl.18-11-1888Den Bosch†††††††††††††††††††††††††††††† *

†† 470 van Grinsven, Catharina††††††††††††††††††††††††††††††††† (v)Verhoeven†††††††††††††††† Antonies

†††††††††† geb.07-07-1837St. Michielsgestel

†††††††††† ovl.29-11-1915St. Michielsgestel††††††††††††††††††††† #206

†† 424 Griensven van, Joanna Maria††††††††††††††††††††††††††††† (v)van der Schoot††††††††††† Joannes

†††††††††† geb.26-07-1837Aarle en Rixtel

†††††††††† ovl.03-03-1871Schijndel†††††††††††††††††††††††††††††† #455

†† 980 van Grinsven, Johannes Godefridus††††††††††††††††††††††† (m)Weegenaar†††††††††††††††† Henriette Paulina Carolina

†††††††††† geb.19-09-1837Den Bosch

†††††††††† ovl.19-08-1918Den Bosch†††††††††††††††††††††††††††††† #518

††† 79 Grinsven van, Adriana††††††††††††††††††††††††††††††††††† (v)Verspeek††††††††††††††††† Joannes

†††††††††† geb.25-10-1837Geffen

†††††††††† ovl.08-11-1879Tilburg†††††††††††††††††††††††††††††††† #013

†† 415 Grinsven van, Henricus Francis†††††††††††††††††††††††††† (m)Schellekens†††††††††††††† Johanna

†††††††††† geb.27-12-1837St. Michielsgestel

†††††††††† ovl.06-12-1897Den Dungen††††††††††††††††††††††††††††† #266

†† 471 van Griensven, Henricus††††††††††††††††††††††††††††††††† (m)Romeijnders†††††††††††††† Wilhelmina

†††††††††† geb.28-12-1837Kerkdriel

†††††††††† ovl.26-05-1918Gemonde††††††††††††††††† †††††††††††††††#320

†† 418 Grinsven van, Joanna Ant.††††††††††††††††††††††††††††††† (v)

†††††††††† geb.01-01-1838

†††††††††† ovl.02-05-1877Den Dungen††††††††††††††††††††††††††††† #454

†† 530 Rovers, Elisabeth††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† (v)van Grinsven††††††††††††† Gerardus

†††††††††† geb.17-03-1838Nuland

†††††††††† ovl.01-09-1908Geffen††††††††††††††††††††††††††††††††† #286

1626 van Grunsven, Franciscus†††††††††††††††††††††††††††††††† (m)Vos†††††††††††††††††††††† Geerdina

†††††††††† geb.07-05-1838Heesch

†††††††††† ovl.10-11-1913Heesch††††††††††††††††††††††††††††††††† *

1065 van Grinsven, Johannes†††††††††††††††††††††††††††††††††† (m)

†††††††††† geb.17-08-1838Zeeland

†††††††††† ovl.05-08-1925Zeeland†††††††††††††††††††††††††††††††† *

†† 468 van Griensven, Petrus Cornelis†††††††††††††††††††††††††† (m)van Thiel†††††††††††††††† Hendrika Maria

†††††††††† geb.16-09-1838Boxtel

†††††††††† ovl.18-02-1903Hintham†††††††††††††††††††††††††††††††† ##100

1391 Taabe, Antonius Joannes Baptista†††††††††††††††††††††††† (m)van Grinsven††††††††††††† Francisca

†††††††††† geb.10-12-1838Eindhoven

†††††††††† ovl.18-04-1898Helmond†††††††††††††††††††††††††††††††† #426

†† 887 van Grinsven, Andreas††††††††††††††††††††††††††††††††††† (m)van Vlijmen†††††††††††††† Anna Maria

†††††††††† geb.11-12-1838Geffen

†††††††††† ovl.26-06-1919Geffen††††††††††††††††††††††††††††††††† #078

††† 84 van Grinsven, Joanna Maria†††††††††††††††††††††††††††††† (v)van der Hagen†††††††††††† Joannes Lambertus

†††††††††† geb.18-02-1839St. Oedenrode

†††††††††† ovl.21-03-1913St. Oedenrode†††††††††††††††††††††††††† #448

†† 127 van Grinsven, Henricus W.††††††††††††††††††††††††††††††† (m)Broeren†††††††††††††††††† Adriana P.

†††††††††† geb.28-02-1839Den Dungen

†††††††††† ovl.06-05-1919Den Dungen††††††††††††††††††††††††††††† #299

1700 van Grinsven, Gerardus†††††††††††††††††††††††††††††††††† (m)Rovers††††††††††††††††††† Elisabeth

†††††††††† geb.03-05-1839Geffen

††††††††† ovl.17-01-1891Geffen††††††††††††††††††††††††††††††††† #286

††† 99 van Grinsven, Theodorus Wilhelmus††††††††††††††††††††††† (m)Verhoeven†††††††††††††††† Wilhelmina

†††††††††† geb.29-06-1839Den Bosch

†††††††††† ovl.29-05-1913Den Bosch†††††††††††††††††††††††††††††† #219

1067 van Grinsven, Henrica††††††††††††††††††††††††††††††††††† (v)

†††††††††† geb.28-07-1839Zeeland

†††††††††† ovl.08-10-1922Zeeland†††††††††††††††††††††††††††††††† *

1227 van Zuijlen, Adrianus Josephus†††††††††††††††††††††††††† (m)van Grinsven††††††††††††† Adriana

†††††††††† geb.17-11-1839Herpen

†††††††††† ovl.25-03-1909Herpen††††††††††††††††††††††††††††††††† #373

†† 874 van Grinsven, Joannes Antonius†††††††††††††††††††††††††† (m)Boonhoff††††††††††††††††† Adriana

†††††††††† geb.01-01-1840Den Bosch

†††††††††† ovl.16-06-1905Lith††††††††††††††††††††††††††††††††††† #493

1100 Smits, Maria†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† (v)Griensven†††††††††††††††† Antionius

†††††††††† geb.01-01-1840

†††††††††† ovl.13-07-1907Rotterdam†††††††††††††††††††††††††††††† #130

†† 686 van Griensven, Hendrikus†††††††††††††††††††††††††††††††† (m)Meijden van der†††††††††† Henrica

†††††††††† geb.31-01-1840Boxtel

†††††††††† ovl.01-01-1928Boxtel††††††††††††††††††††††††††††††††† #311

†† 494 van Grinsven, Petronilla†††††††††††††††††††††††††††††††† (v)van Hamond††††††††††††††† Theodorus

†††††††††† geb.06-03-1840Den Dungen

†††††††††† ovl.13-07-1930Den Dungen††††††††††††††††††††††††††††† ##087

†† 147 van Grinsven, Adrianus†††††††††††††††††††††††††††††††††† (m)Kuipers†††††††††††††††††† Marianna

†††††††††† geb.28-03-1840Den Dungen

†††††††††† ovl.03-08-1903Den Dungen††††††††††††††††††††††††††††† #038

†† 551 Griensven van, Joanna Christiana Cornelia††††††††††††††† (v)

†††††††††† geb.19-06-1840Helmond

†††††††††† ovl.21-07-1884Helmond†††††††††††††††††††††††††††††††† #465

†† 880 van Grinsven, Antonia††††††††††††††††††††††††††††††††††† (v)

†††††††††† geb.31-08-1840Zeeland

†††††††††† ovl.17-06-1919Zeeland†††††††††††††††††††††††††††††††† #115

†† 676 van Erp, Adrianus††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† (m)Pennings / van Grinsven†† Henrica / Maria

†††††††††† geb.17-02-1841Geffen

†††††††††† ovl.07-03-1927Oss†††††††††††††††††††††††††††††††††††† *†† Oud-Pauselijk Zouaaf

††† 98 van Grinsven, Wilhelmus††††††††††††††††††††††††††††††††† (m)van Deyk††††††††††††††††† Maria

†††††††††† geb.01-04-1841St. Oedenrode

†††††††††† ovl.31-08-1911St. Oedenrode†††††††††††††††††††††††††† *KOPIE

†† 888 van Grinsven, Andreas Arnoldus†††††††††††††††††††††††††† (m)Boonhoff††††††††††††††††† Anna Maria

†††††††††† geb.13-04-1841Den Bosch

†††††††††† ovl.08-10-1911Lith††††††††††††††††††††††††††††††††††† #079

†† 986 van Griensven, Hendrika††††††††††††††††††††††††††††††††† (v)

†††††††††† geb.12-05-1841Boxtel

†††††††††† ovl.02-11-1920Boxtel††††††††††††††††††††††††††††††††† #352

†† 146 van Griensven, Nicolaus Antonius Cornelius†††††††††††††† (m)

†††††††††† geb.05-12-1841Helmond

†††††††††† ovl.10-05-1906Helmond†††††††††††††††††††††††††††††††† #120 met foto

†† 104 van Grinsven, Adrianus†††††††††††††††††††††††††††††††††† (m)

†††††††††† geb.13-02-1842St. Michielsgestel

†††††††††† ovl.08-03-1913St. Michielsgestel††††††††††††††††††††† #040

†† 347 van Hamond, Theodorus††††††††††††††††††††††††††††††††††† (m)van Grinsven††††††††††††† Petronella P.

†††††††††† geb.10-04-1842St. Michielsgestel

†††††††††† ovl.16-03-1917St. Michielsgetsel††††††††††††††††††††† ##088

†† 866 Ondersteijn, Christina†††††††††††††††††††††††††††††††††† (v)van Grinsven††††††††††††† Wilhelmus P.A.

†††††††††† geb.20-05-1842Den Dungen

†††††††††† ovl.11-09-1904Den Dungen††††††††††††††††††††††††††††† ##149 en ##151

1635 van Grinsven, Johanna Maria††††††††††††††††††††††††††††† (v)van Hamont††††††††††††††† Lambertus

†††††††††† geb.04-09-1842Gemonde

†††††††††† ovl.21-07-1915Gemonde†††††††††††††††††††††††††††††††† #360

1627 Vos, Gerdina†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† (v)van Grunsven††††††††††††† Franciscus

†††††††††† geb.14-09-1842Heesch

†††††††††† ovl.21-04-1898Heesch††††††††††††††††††††††††††††††††† *

1066 van Grinsven, Christianus††††††††††††††††††††††††††††††† (m)

†††††††††† geb.11-11-1842Zeeland

†††††††††† ovl.20-07-1912Uden††††††††††††††††††††††††††††††††††† *

†† 865 Ondersteijn, Maria†††††††††††††††††††††††††††††††††††††† (v)van Grinsven††††††††††††† Joannes

†††††††††† geb.13-04-1843Den Dungen

†††††††††† ovl.04-06-1915Den Dungen††††††††††††††††††††††††††††† #519

†† 682 van Griensven, Johanna Catharina†††††††††††††††††††††††† (v)Princee†††††††††††††††††† Hendrik Gerardus

†††††††††† geb.29-07-1843Aarle-Rixtel

†††††††††† ovl.19-06-1936Oirschot††††††††††††††††††††††††††††††† #473

††† 22 van Griensven, Josephus††††††††††††††††††††††††††††††††† (m)Voets†††††††††††††††††††† Henrica

†††††††††† geb.12-11-1843Schijndel

†††††††††† ovl.02-07-1927Gemonde†††††††††††††††††††††††††††††††† #359

†† 351 van Griensven, Antonia Maria Cornelia††††††††††††††††††† (v)

†††††††††† geb.18-11-1843Helmond

†††††††††† ovl.12-02-1924††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† #112

†† 425 Griensven van, Margo†††††††††††††††††††††††††††††††††††† (v)van den Besselaar†††††††† Gerardus

†††††††††† geb.01-01-1844St. Michielsgestel

†††††††††† ovl.08-10-1876Oud-Herlaar†††††††††††††††††††††††††††† ##009

1676 van der Hagen, Lambz., Joannes†††††††††††††††††††††††††† (m)van Grinsven††††††††††††† Joanna

†††††††††† geb.29-01-1844Sint-Oedenrode

†††††††††† ovl.19-02-1886Sint-Oedenrode††††††††††††††††††††††††† *tr

††† 94 van Grinsven, Petrus†††††††††††††††††††††††††††††††††††† (m)Gruithuizen / de Koning†† Cornelia / Emerentiana

†††††††††† geb.03-03-1844St. Oedenrode

†††††††††† ovl.24-12-1925Son†††††††††††††††††††††††††††††††††††† ##103 burgemeester Son

1070 van Grinsven, Maria Anna†††††††††††††††††††††††††††††††† (v)van Uden††††††††††††††††† Adrianus

†††††††††† geb.20-04-1844Lith

†††††††††† ovl.27-09-1916Empel†††††††††† ††††††††††††††††††††††††##017

†† 102 van Grinsven, Dorothea†††††††††††††††††††††††††††††††††† (v)

†††††††††† geb.08-07-1844Geffen

†††††††††† ovl.09-12-1911Moergestel††††††††††††††††††††††††††††† #221 Zr. Maria Alarda

†† 536 van Dijk, Rudolf†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† (m)van Grinsven††††††††††††† Johanna

†††††††††† geb.12-11-1844Nistelrode

†††††††††† ovl.05-04-1923Boekel††††††††††††††††††††††††††††††††† #471

1548 van Grinsven, Johanna††††††††††††††††††††††††††††††††††† (v)van Dijk††††††††††††††††† Rudolf

†††††††††† geb.25-11-1844Nistelrode

†††††††††† ovl.04-04-1923Nistelrode††††††††††††††††††††††††††††† #471

†† 673 Nuijens, Josephus Ludovicus††††††††††††††††††††††††††††† (m)van Griensven†††††††††††† Antonetta

†††††††††† geb.28-05-1845Oirschot

†††††††††† ovl.23-11-1929Oirschot††††††††††††††††††††††††††††††† #122 pauselijk Zouaaf

1249 van de Ven, Wilhelmina†††††††††††††††††††††††††††††††††† (v)van Grinsven††††††††††††† Antonius

†††††††††† geb.02-09-1845Vinkel

†††††††††† ovl.16-04-1929Loosbroek†††††††††††††††††††††††††††††† #382

1106 Groenen, Johannes††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† (m)van Grinsven††††††††††††† Anna Maria

†††††††††† geb.01-10-1845Eersel

†††††††††† ovl.21-08-1922Tilburg†††††††††††††††††††††††††††††††† #028 met foto

†† 529 Grinsven van, Joannes Arn.†††††††††††††††††††††††††††††† (m)

†††††††††† geb.12-11-1845Den Dungen

†††††††††† ovl.11-08-1891Den Dungen††††††††††††††††††††††††††††† #508

†† 956 van den Bersselaar, Gerardus†††††††††††††††††††††††††††† (m)van Berkel / van Grinsven Maria Cath. / Margo

†††††††††† geb.13-11-1845St. Michielsgestel

†††††††††† ovl.02-10-1918St. Michielsgestel††††††††††††††††††††† ##010

1128 Meiden van der, Elisabeth††††††††††††††††††††††††††††††† (v)van Griensven†††††††††††† Adrianus

†††††††††† geb.10-12-1845Hurwenen

†††††††††† ovl.10-10-1881St. Michielsgestel††††††††††††††††††††† #055

†† 712 Grinsven avn, Marinus††††††††††††††††††††††††††††††††††† (m)Hamond van††††††††††††††† Elisabeth

†††††††††† geb.12-12-1845Gemonde

†††††††††† ovl.07-01-1892Gemonde†††††††††††††††††††††††††††††††† ##071

†† 531 van Griensven, Francisca†††††††††††††††††††††††††††††††† (v)Taabe†††††††††††††††††††† Antonius Johannes Baptist

†††††††††† geb.24-12-1845Aarle-Rixtel

†††††††††† ovl.25-09-1927Aarle-Rixtel††††††††††††††††††††††††††† #249

1288 van Bree, Nicolaas†††††††††††††††††††††††††††††††††††††† (m)van Griensven†††††††††††† Johanna Maria

†††††††††† geb.29-01-1846Helmond

†††††††††† ovl.16-04-1926Helmond†††††††††††††††††††††††††††††††† #395

†† 408 Grinsven van, Adrianus†††††††††††††††††††††††††††††††††† (m)

†††††††††† geb.05-03-1846St. Michielsgestel

†††††††††† ovl.20-03-1895Den Bosch†††††††††††††††††††††††††††††† #039

††† 60 van Grinsven, Arnoldus†††††††††††††††††††††††††††††††††† (m)

†††††††††† geb.20-07-1846Zeeland

†††††††††† ovl.17-07-1913Zeeland†††††††††††††††††††††††††††††††† #174 pastoor te Velp en Nuenen

†† 197 van der Meijden, Henrika†††††††††††††††††††††††††††††††† (v)van Griensven†††††††††††† Henricus

†††††††††† geb.19-10-1846Boxtel

†††††††††† ovl.26-06-1923Boxtel††††††††††††††††††††††††††††††††† #326 & #311

1198 Verhoeven, Wilhelmina Maria††††††††††††††††††††††††††††† (v)van Grinsven††††††††††††† Th. W.

†††††††††† geb.01-01-1847Den Bosch

†††††††††† ovl.12-02-1912Den Bosch†††††††††††††††††††††††††††††† ##129

†† 464 van Griensven, Henrica†††††††††††††††††††††††††††††††††† (v)van Boven†††††††††††††††† Marinus

†††††††††† geb.01-01-1847Den Dungen

†††††††††† ovl.05-07-1906St. Michielsgestel††††††††††††††††††††† #344

1661 Voets, Henrica†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† (v)van Griensven†††††††††††† Josephus

†††††††††† geb.24-05-1847Boxtel

†††††††††† ovl.10-12-1927Gemonde†††††††††††††††††††††††††††††††† #359

††† 96 van Grinsven, Gerardus†††††††††††††††††††††††††††††††††† (m)Mettler†††††††††††††††††† Lamberta

†††††††††† geb.30-11-1847Dinther

†††††††††† ovl.11-02-1931Dinther†††††††††††††††††††††††††††††††† #283

††† 83 Grinsven van, Richardus Joannes Rinardus H.††††††††††††† (m)van der Linde†††††††††††† Maria Livina

†††††††††† geb.16-08-1848Den Bosch

†††††††††† ovl.18-11-1896Nijmegen††††††††††††††††††††††††††††††† ##115

††† 85 van Grinsven, Johanna Maria††††††††††††††††††††††††††††† (v)van der Aalsvoort†††††††† Cornelius

†††††††††† geb.17-08-1848Nistelrode

†††††††††† ovl.02-04-1932St. Oedenrode†††††††††††††††††††††††††† #447

†† 417 Grinsven van, Joannes††††††††††††††††††††††††††††††††††† (m)

†††††††††† geb.06-09-1848St. Oedenrode

†††††††††† ovl.15-02-1894St. Oedenrode†††††††††††††††††††††††††† #505

1706 Gruijthuizen, Cornelia†††††††††††††††††††††††††††††††††† (v)van Grinsven††††††††††††† Petrus

†††††††††† geb.06-11-1848Son

†††††††††† ovl.07-03-1885Son

†† 440 van Griensven, Antonet†††††††††††††††††††††††††††††††††† (v)Nuyens††††††††††††††††††† Josephus Ludovicus

†††††††††† geb.18-11-1848Aarle-Rixtel

†††††††††† ovl.23-10-1908Oirschot††††††††††††††††††††††††††††††† #124

†† 382 Heijmans, Maria Francisca††††††††††††††††††††††††††††††† (v)van Grinsven††††††††††††† Wilhelmus Johannes

†††††††††† geb.02-02-1849Den Bosch

†††††††††† ovl.24-12-1929Den Bosch†††††††††††††††††††††††††††††† ##148

†† 376 van Grinsven, Christina††††††††††††††††††††††††††††††††† (v)vd Heijden / Hendriks†††† Henricus / Martinus

†††††††††† geb.17-02-1849Nistelrode

†††††††††† ovl.28-11-1918Nistelrode††††††††††††††††††††††††††††† #192

†† 972 Verkuilen, Leonardus†††††††††††††††††††††††††††††††††††† (m)van Grinsven††††††††††††† Ardina

†††††††††† geb.10-03-1849Schijndel

†††††††††† ovl.01-11-1918Heeswijk††††††††††††††††††††††††††††††† #070

†† 535 van Grinsven, Johanna††††††††††††††††††††††††††††††††††† (v)Vorstenbosch††††††††††††† Antonius

†††††††††† geb.01-04-1849Eerde

†††††††††† ovl.05-01-1922Raamsdonkveer†††††††††††††††††††††††††† #470

†† 873 van Grinsven, Joannes Antonius†††††††††††††††††††††††††† (m)Haring††††††††††††††††††† Catharina

†††††††††† geb.23-04-1849Lith (Oss)

†††††††††† ovl.19-11-1932††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† #521

†† 942 van Grinsven, Henricus†††††††††††††††††††††††††††††††††† (m)Broeksteek††††††††††††††† Lamberdina

†††††††††† geb.05-05-1849Heesch

†††††††††† ovl.12-04-1931Heesch††††††††††††††††††††††††††††††††† *Kh

†† 117 van Griensven, Francisca†††††††††††††††††††††††††††††††† (v)

†††††††††† geb.29-08-1849Lieshout

†††††††††† ovl.13-12-1936Aarle-Rixtel††††††††††††††††††††††††††† #240

†† 152 van Grinsven, Henricus†††††††††††††††††††††††††††††††††† (m)van der Donk††††††††††††† Theodora

†††††††††† geb.09-12-1849Den Dungen

†††††††††† ovl.30-07-1931Den Dungen††††††††††††††††††††††††††††† #325

††† 97 van Grinsven, Anna Maria†††††††††††††††††††††††††††††††† (v)Loeffen†††††††††††††††††† Martinus

†††††††††† geb.16-12-1849Oss

†††††††††† ovl.05-02-1922Oss†††††††††††††††††††††††††††††††††††† *Kh

†† 539 van Grinsven, Petronella Maria†††††††††††††††††††††††††† (v)van Golstein-Brouwers†††† Franciscus

†††††††††† geb.05-01-1850Deurne

†††††††††† ovl.23-02-1927Asten†††††††††††††††††††††††††††††††††† ##085

1690 Romeijnders, Wilhelmina††††††††††††††††††††††††††††††††† (v)van Grinsven††††††††††††† Henricus

†††††††††† geb.28-01-1850Lothoyen

†††††††††† ovl.25-02-1918Gemonde†††††††††††††††††††††††††††††††† #320

†† 877 Grinsven van, Willem†††††††††††††††††††††††††††††††††††† (m)Hermans†††††††††††††††††† Anna Catharina

†††††††††† geb.18-02-1850Herpen

†††††††††† ovl.07-04-1900Haren bij Megen†††††††††††††††††††††††† ##155 geboortedatum niet juist vermeld

†† 148 van Grinsven, Adrianus†††††††††††††††††††††††††††††††††† (m)Dortmans††††††††††††††††† Elisabeth

†††††††††† geb.13-12-1850Veghel

†††††††††† ovl.10-11-1903Nuland††††††††††††††††††††††††††††††††† #037

†† 542 van Griensven, Hendrica††††††††††††††††††††††††††††††††† (v)

†††††††††† geb.28-03-1851Aarle-Rixtel

†††††††††† ovl.15-09-1931Aarle-Rixtel††††††††††††††††††††††††††† #341

†† 541 van Griensven, Johannis Petrus Hubertus††††††††††††††††† (m)Goossens††††††††††††††††† Henrica Johanna

†††††††††† geb.11-07-1851Deurne

†††††††††† ovl.30-03-1931Deurne††††††††††††††††††††††††††††††††† #233 met foto

†† 374 van Grinsven, Martinus†††††††††††††††††††††††††††††††††† (m)

†††††††††† geb.26-09-1851St. Oedenrode

†††††††††† ovl.28-10-1924St. Oedenrode†††††††††††††††††††††††††† ##063

†† 557 Grinsven van, Theresia Victoria††††††††††††††††††††††††† (v)

†††††††††† geb.01-01-1852Den Bosch

†††††††††† ovl.07-08-1869Den Bosch†††††††††††††††††††††††††††††† ##125

†††† 2 Grinsven van, Henricus†††††††††††††††††††††††††††††††††† (m)van der Velden††††††††††† Johanna

†††††††††† geb.01-01-1852Gemonde

†††††††††† ovl.21-12-1888Gemonde†††††††††††††††††††††††††††††††† *KOPIE

†† 503 van Grinsven, Petrus†††††††††††††††††††††††††††††††††††† (m)van der Wijst†††††††††††† Gerarda

†††††††††† geb.11-08-1852Lith

†††††††††† ovl.30-08-1909Lith††††††††††††††††††††††††††††††††††† #317

†† 149 Grinsven van, Alphonse†††††††††††††††††††††††††††††††††† (m)

†††††††††† geb.04-09-1852Den Bosch

†††††††††† ovl.05-12-1895Namen (B.)††††††††††††††††††††††††††††† #066 Pater

†† 363 van Grinsven, Antonius†††††††††††††††††††††††††††††††††† (m)Dusee†††††††††††††††††††† Anna Catharina

†††††††††† geb.17-10-1852Boekel

†††††††††† ovl.25-09-1926Tilburg†††††††††††††††††††††††††††††††† #133 met foto

†† 469 van Griensven, Nicolaas††††††††††††††††††††††††††††††††† (m)Bex†††††††††††††††††††††† Catharina

†††††††††† geb.04-11-1852Lieshout

†††††††††† ovl.26-02-1919Aarle-Rixtel††††††††††††††††††††††††††† ##068

†† 366 van Grinsven, Michiel††††††††††††††††††††††††††††††††††† (m)van Helvoort††††††††††††† Adriana

†††††††††† geb.13-11-1852Dinther

†††††††††† ovl.20-06-1925Dinther†††††††††††††††††††††††††††††††† ##008

†††† 1 van der Velden, Joanna†††††††††††††††††††††††††††††††††† (v)van Grinsven / v Turnhout Henricus / Cornelis

†††††††††† geb.01-04-1853Gemonde

†††††††††† ovl.01-02-1924Gemonde†††††††††††††††††††††††††††††††† #357

†† 189 van Griensven, Henricus Arnoldus Hubertus††††††††††††††† (m)Goossens††††††††††††††††† Johanna Maria

†††††††††† geb.08-05-1853Deurne

†††††††††† ovl.19-11-1916Deurne††††††††††††††††††††††††††††††††† #256 met foto

1068 van Grinsven, Henricus†††††††††††††††††††††††††††††††††† (m)Megens††††††††††††††††††† Johanna Petronella

†††††††††† geb.19-09-1853Nistelrode

†††††††††† ovl.26-06-1927Schaijk†††††††††††††††††††††††††††††††† *

†† 502 van Grinsven, Joannes††††††††††††††††††††††††††††††††††† (m)

†††††††††† geb.19-10-1853Berchem

†††††††††† ovl.06-01-1905Berchem†††††††††††††††††††††††††††††††† #251

†† 484 Schuurmans, Lamberdina†††††††††††††††††††††††††††††††††† (v)van Grinsven††††††††††††† Christiaan

†††††††††† geb.15-11-1853Den Dungen

†††††††††† ovl.10-04-1927St. Michielsgestel††††††††††††††††††††† #187

††† 23 Ebben, Wilhelmus†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† (m)van Grinsven / Derksen††† Hendrien / Geertrude

†††††††††† geb.09-03-1854Hassum (Pruisen)

†††††††††† ovl.26-12-1921Liempde†††††††††††††††††††††††††††††††† #237

†† 445 van Grinsven, Antonius Arnoldus††††††††††††††††††††††††† (m)Smits†††††††††††††††††††† Maria Paulina

†††††††††† geb.19-05-1854Den Dungen

†††††††††† ovl.29-01-1934Den Dungen††††††††††††††††††††††††††††† #134

†† 546 van de Ven, Maria Cornelia†††††††††††††††††††††††††††††† (v)vGrinsven/vdNieuwenhuizen Johannes / Martinus

†††††††††† geb.12-06-1854Woensel

†††††††††† ovl.02-11-1914Schijndel†††††††††††††††††††††††††††††† #506

†† 634 van Grinsven, Johanna Gertruda†††††††††††††††††††††††††† (v)Steenbekkers††††††††††††† Johannes Wilhelmus

†††††††††† geb.23-07-1854Den Bosch

†††††††††† ovl.02-02-1937Den Bosch†††††††††††††††††††††††††††††† #466

1460 Beks, Catharina††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† (v)van Grinsven††††††††††††† Nicolaus

†††††††††† geb.08-10-1854Aarle-Rixtel

†††††††††† ovl.30-08-1923Aarle-Rixtel††††††††††††††††††††††††††† #423

†† 509 van Grinsven, Johanna††††††††††††††††††††††††††††††††††† (v)Steenbakkers††††††††††††† Henricus

†††††††††† geb.22-10-1854St. Michielsgestel

†††††††††† ovl.01-02-1941Schijndel†††††††††††††††††††††††††††††† #460

1105 van Grinsven, Maria Anna†††††††††††††††††††††††††††††††† (v)Groenen†††††††††††††††††† Johannes

†††††††††† geb.06-12-1854Tilburg

†††††††††† ovl.23-10-1921Tilburg†††††††††††††††††††††††††††††††† ##026 met foto

†† 558 Grinsven van, Theodorus Everardus Maria††††††††††††††††† (m)

†††††††††† geb.24-05-1855Den Bosch

†††††††††† ovl.11-05-1880Gent††††††††††††††††††††††††††††††††††† #429 Frater Joseph

†† 191 van Grinsven, Henrica††††††††††††††††††††††††††††††††††† (v)Smits†††††††††††††††††††† Henricus

†††††††††† geb.07-07-1855Eerde

†††††††††† ovl.06-11-1920Eerde†††††††††††††††††††††††††††††††††† #333

†† 702 van Grinsven, Franciscus Cornelis Adrianus†††††††††††††† (m)van Oorschot††††††††††††† Maria

†††††††††† geb.14-09-1855Den Bosch

†††††††††† ovl.04-03-1917Eindhoven†††††††††††††††††††††††††††††† #262

†† 221 Griensven van, Maria Helena Antonia††††††††††††††††††††† (v)van den Bouwhuijsen†††††† Joannes

†††††††††† geb.18-12-1855Deurne

†††††††††† ovl.21-05-1887Den Bosch†††††††††††††††††††††††††††††† ##034

†† 889 van Grinsven, Anna Maria†††††††††††††††††††††††††††††††† (v)van Wordragen†††††††††††† Jan

†††††††††† geb.29-12-1855Orthen

†††††††††† ovl.09-01-1913St. Michielsgestel††††††††††††††††††††† #096

†† 196 Sporen, Antonius†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† (m)Grinsven††††††††††††††††† Wilhelmina Catharina

†††††††††† geb.28-04-1856Vught

†††††††††† ovl.23-12-1922Den Bosch†††††††††††††††††††††††††††††† ##136

1011 van Griensven, Justina†††††††††††††††††††††††††††††††††† (v)Steenbekkers††††††††††††† Wilhelmus

†††††††††† geb.10-06-1856St. Michielsgestel

†††††††††† ovl.14-05-1942Son†††††††††††††††††††††††††††††††††††† *Br?

†† 490 van Grinsven, Wilhelmus††††††††††††††††††††††††††††††††† (m)

†††††††††† geb.27-06-1856Den Dungen

†††††††††† ovl.13-12-1935Den Dungen††††††††††††††††††††††††††††† ##150

†† 121 van Grinsven, Everardus Henricus Josephus M.†††††††††††† (m)van der Steen†††††††††††† Elisabeth Johanna Maria

†††††††††† geb.13-08-1856Den Bosch

†††††††††† ovl.20-03-1917Den Bosch†††††††††††††††††††††††††††††† #167 met foto

†† 538 van Grinsven, Maria Jacoba Henrica†††††††††††††††††††††† (v)Spoorenberg†††††††††††††† Henricus Joh. Matth.

†††††††††† geb.22-08-1856Den Bosch

†††††††††† ovl.19-02-1922Eindhoven†††††††††††††††††††††††††††††† #170

†† 428 van Grinsven, Antoinetta†††††††††††††††††††††††††††††††† (v)van de Westelaken†††††††† Walterus

†††††††††† geb.01-12-1856Den Dungen

†††††††††† ovl.05-05-1931St. Michielsgestel††††††††††††††††††††† *

1695 Smits, Maria†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† (v)van Grinsven††††††††††††† Antonius Arn.

†††††††††† geb.01-01-1857

†††††††††† ovl.07-06-1890Den Dungen††††††††††††††††††††††††††††† *tr

††† 64 van Grinsven, Maria††††††††††††††††††††††††††††††††††††† (v)Cissen††††††††††††††††††† Adrianus

†††††††††† geb.01-01-1857Loosbroek

†††††††††† ovl.21-12-1903Vorstenbosch††††††††††††††††††††††††††† ##051

†† 195 van Grinsven, Henricus†††††††††††††††††††††††††††††††††† (m)van de Sande††††††††††††† Elizabeth

†††††††††† geb.06-04-1857Tilburg

†††††††††† ovl.04-05-1939Loon op Zand††††††††††††††††††††††††††† #316

†† 593 van Grinsven, Lamberdina†††††††††††††††††††††††††††††††† (v)Verstegen / vd Broek††††† Joos Christ / Martinus

†††††††††† geb.05-12-1857Heesch

†††††††††† ovl.19-10-1951Nistelrode††††††††††††††††††††††††††††† ##024

†† 151 van Grinsven, Christianus††††††††††††††††††††††††††††††† (m)Schuurmans††††††††††††††† Lamberdina

†††††††††† geb.12-12-1857Den Dungen

†††††††††† ovl.18-12-1946St. Michielsgestel††††††††††††††††††††† #186

†† 200 van Griensven, Antonia Francisca Hubertha††††††††††††††† (v)

†††††††††† geb.20-12-1857Deurne

†††††††††† ovl.16-02-1931Deurne††††††††††††††††††††††††††††††††† #110

†† 495 van Grinsven, Wilhelmus††††††††††††††††††††††††††††††††† (m)Zwaanenberg†††††††††††††† Hendrika

†††††††††† geb.07-01-1858Nistelrode

†††††††††† ovl.17-03-1939Heeswijk††††††††††††††††††††††††††††††† ##152

†† 555 Griensven van, Antonius Joannes††††††††††††††††††††††††† (m)

†††††††††† geb.15-03-1858Oss

†††††††††† ovl.14-11-1885Oss†††††††††††††††††††††††††††††††††††† #149

†† 884 van Grinsven, Adrianus†††††††††††††††††††††††††††††††††† (m)Hazenberg†††††††††††††††† Hendrica

†††††††††† geb.17-04-1858St. Michielsgestel

†††††††††† ovl.09-03-1921Boxtel††††††††††††††††††††††††††††††††† *

1014 van Grinsven, Petrus†††††††††††††††††††††††††††††††††††† (m)Sprierings††††††††††††††† Wilhelmina

†††††††††† geb.23-05-1858St. Michielsgestel

†††††††††† ovl.25-07-1929Hilversum†††††††††††††††††††††††††††††† *Br?

1618 van Grinsven, Jacobus††††††††††††††††††††††††††††††††††† (m)Brands††††††††††††††††††† Wilberdina

†††††††††† geb.05-08-1858Heesch

†††††††††† ovl.23-11-1918Berghem†††††††††††††††††††††††††††††††† *

†† 628 van Grinsven, Marie††††††††††††††††††††††††††††††††††††† (v)

†††††††††† geb.09-08-1858Geldrop

†††††††††† ovl.14-11-1938Maastricht††††††††††††††††††††††††††††† ##053 Zr. Marie Stanislas

†† 954 van Grinsven, Antoinetta Theodora Amanda†††††††††††††††† (v)

†††††††††† geb.11-01-1859Denm Bosch

†††††††††† ovl.31-03-1948Lieshout††††††††††††††††††††††††††††††† #125

1613 van Grunsven, Wouterus†††††††††††††††††††††††††††††††††† (m)van Hoek††††††††††††††††† Maria

†††††††††† geb.08-03-1859Heesch

†††††††††† ovl.03-02-1927Heesch††††††††††††††††††††††††††††††††† #403 * met foto

†† 362 van de Wetering, Christina†††††††††††††††††††††††††††††† (v)van Grunsven††††††††††††† Franciscus

†††††††††† geb.08-03-1859Heesch

†††††††††† ovl.01-07-1934Heesch††††††††††††††††††††††††††††††††† #261

1069 van Grinsven, Maria††††††††††††††††††††††††††††††††††††† (v)Verwijse††††††††††††††††† Martinius

†††††††††† geb.29-06-1859Nistelrode

†††††††††† ovl.12-06-1925Nistelrode††††††††††††††††††††††††††††† *

†† 543 van Griensven, Johanna Maria Ardina††††††††††††††††††††† (v)

†††††††††† geb.14-12-1859Aarle-Rixtel

†††††††††† ovl.17-02-1934Aarle-Rixtel††††††††††††††††††††††† ††††#164

†† 534 van Grinsven, Cornelia Henrica Arnolda†††††††††††††††††† (v)Brugmans††††††††††††††††† Jaques

†††††††††† geb.14-12-1859Den Bosch

†††††††††† ovl.12-10-1928Den Bosch†††††††††††††††††††††††††††††† #202

†† 786 Delst van, Adrianus††††††††††††††††††††††††††††††††††††† (m)van Grinsven††††††††††††† Petronella

†††††††††† geb.31-12-1859Nistelrode

†††††††††† ovl.24-04-1943Nistelrode††††††††††††††††††††††††††††† ##092

†† 157 van Grinsven, Maria Johanna††††††††††††††††††††††††††††† (v)Floris††††††††††††††††††† Franciscus Arnoldus

†††††††††† geb.14-03-1860Den Bosch

†††††††††† ovl.30-12-1927Ede†††††††††††††††††††††††††††††††††††† ##027 met foto

††† 55 van Grinsven, Adrianus†††††††††††††††††††††††††††††††††† (m)van Delst / van de Aa†††† Maria / Hendrika

†††††††††† geb.02-07-1860Nistelrode

†††††††††† ovl.19-06-1930Dinther†††††††††††††††††††††††††††††††† #036

1267 van Nielen, Marinus††††††††††††††††††††††††††††††††††††† (m)Griensven van†††††††††††† Maria

†††††††††† geb.04-08-1860St. Michielsgestel

†††††††††† ovl.03-10-1934St. Michielsgestel††††††††††††††††††††† *

1064 van Grinsven, Gijsbertus†††††††††††††††††††††††††††††††† (m)Bloemers††††††††††††††††† Geertruda

†††††††††† geb.07-09-1860Oss

†††††††††† ovl.05-11-1935Heesch††††††††††††††††††††††††††††††††† *

†† 496 van Grinsven, Francijna††††††††††††††††††††††††††††††††† (v)van Zoggel††††††††††††††† Antonius

†††††††††† geb.09-10-1860Rosmalen

†††††††††† ovl.29-09-1932Berlicum††††††††††††††††††††††††††††††† #248

†† 231 Wijnands, Johanna Hendrika†††††††††††††††††††††††††††††† (v)van Grinsven††††††††††††† Henricus Johannes

†††††††††† geb.01-01-1861

†††††††††† ovl.24-01-1947Rotterdam†††††††††††††††††††††††††††††† #280 met foto

†† 499 van Grinsven, Antonius†††††††††††††††††††††††††††††††††† (m)Nielen††††††††††††††††††† Clasina

†††††††††† geb.23-01-1861St. Michielsgestel

†††††††††† ovl.09-10-1956Gemonde†††††††††††††††††††††††††††††††† #153

†† 869 van Grinsven, Johanna Maria††††††††††††††††††††††††††††† (v)Herpen van / RaaijmakersMartinus / Arnoldus

†††††††††† geb.08-03-1861Haren

†††††††††† ovl.19-03-1928Heesch††††††††††††††††††††††††††††††††† #482

†† 203 van Dinther, Gerdina†††††††††††††††††††††††††††††††††††† (v)van Griensven†††††††††††† Cornelis

†††††††††† geb.05-05-1861Geffen

†††††††††† ovl.12-12-1932Den Bosch†††††††††††††††††††††††††††††† #212

1022 Smits, Hendrica††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† (v)van Grinsven††††††††††††† Martinus

†††††††††† geb.24-08-1861Schijndel

†††††††††† ovl.27-01-1936Veghel††††††††††††††††††††††††††††††††† ##060

†† 584 van Grinsven, Petrus†††††††††††††††††††††††††††††††††††† (m)

†††††††††† geb.19-09-1861Erp

†††††††††† ovl.06-11-1912Erp†††††††††††††††††††††††††††††††††††† ##102

††† 50 van Griensven, Henricus††††††††††††††††††††††††††††††††† (m)

†††††††††† geb.24-12-1861St. Michielsgestel

†††††††††† ovl.01-03-1948Meerkerk††††††††††††††††††††††††††††††† #327

1287 Heezius, Henricus Johannes Franciscus††††††††††††††††††† (m)van Grunsven††††††††††††† Elizabeth Maria

†††††††††† geb.12-01-1862Schiedam

†††††††††† ovl.18-07-1933Alphen a.d. Rijn††††††††††††††††††††††† #398

†† 607 van Griensven, Catharina Huberta†††††††††††††††††††††††† (v)

†††††††††† geb.19-01-1862Deurne

†††††††††† ovl.02-01-1952Asten†††††††††††††††††††††††††††††††††† #207

†† 621 van Grinsven, Adriana††††††††††††††††††††††††††††††††††† (v)Kievits†††††††††††††††††† Simon

†††††††††† geb.10-02-1862Erp

†††††††††† ovl.03-02-1942Breda†††††††††††††††††††††††††††††††††† #023 met foto

1620 van Grunsven, Peter††††††††††††††††††††††††††††††††††††† (m)Schuurmans††††††††††††††† Helena

†††††††††† geb.24-03-1862Heesch

†††††††††† ovl.20-12-1903Heesch††††††††††††††††††††††††††††††††† *

1328 van Elk, Antonius Maria Hubertus†††††††††††††††††††††††† (m)van Grinsven††††††††††††† Maria Petronella Elisabeth Eg.

†††††††††† geb.25-03-1862Leeuwen

†††††††††† ovl.10-02-1926Leeuwem†††††††††††††††††††††††††††††††† #411 met foto

1332 van der Steen, Elisabeth Johanna Maria†††††††††††††††††† (v)van Grinsven††††††††††††† Everardus Henricus Jos. Maria

†††††††††† geb.30-10-1862Den Bosch

†††††††††† ovl.28-04-1947Helvoirt††††††††††††††††††††††††††††††† #412

1015 Huskens, Anna Cath. Hub.†††††††††††††††††††††††††††††††† (v)van Grinsven††††††††††††† Johannes

†††††††††† geb.25-11-1862Maasniel

†††††††††† ovl.20-05-1950St. Michielsgestel††††††††††††††††††††† #379

†† 957 van Asseldonk, Jacques†††††††††††††††††††††††††††††††††† (m)van Grinsven††††††††††††† Marie

†††††††††† geb.15-12-1862Den Bosch

†††††††††† ovl.29-01-1926Den Bosch†††††††††††††††††††††††††††††† ##007

1013 van Grinsven, Jordanus†††††††††††††††††††††††††††††††††† (m)Wagenaars†††††††††††††††† Petronella

†††††††††† geb.22-12-1862St. Michielsgestel

†††††††††† ovl.19-07-1954St. Michielsgestel††††††††††††††††††††† #368

1266 Hoog op 't Hoog, Theodorus†††††††††††††††††††††††††††††† (m)Grinsven van††††††††††††† Huberdina

†††††††††† geb.03-01-1863St. Michielsgestel

†††††††††† ovl.14-01-1949St. Michielsgestel††††††††††††††††††††† #391

†† 451 van Grinsven, Johannes Henricus††††††††††††††††††††††††† (m)v d Donk / Broeren††††††† Petronella / Johanna

†††††††††† geb.03-09-1863St. Michielsgestel

†††††††††† ovl.28-03-1945††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† #500

†† 212 van Nielen, Clasina††††††††††††††††††††††††††††††††††††† (v)van Grinsven††††††††††††† Antonius

†††††††††† geb.16-10-1863St. Michielsgestel

†††††††††† ovl.11-04-1938Boxtel††††††††††††††††††††††††††††††††† #131

††† 71 van Grinsven, Franciscus Wilhelmus†††††††††††††††††††††† (m)

†††††††††† geb.22-11-1863Den Bosch

†††††††††† ovl.16-06-1909Den Bosch†††††††††††††††††††††††††††††† #253

†† 549 Grinsven van, Joanna†††††††††††††††††††††††††††††††††††† (v)

†††††††††† geb.01-01-1864

†††††††††† ovl.11-08-1885Nuland††††††††††††††††††††††††††††††††† #467

†† 707 Spierings, Wilhelina†††††††††††††††††††††††††††††††††††† (v)van Grinsven††††††††††††† Petrus

†††††††††† geb.03-01-1864St. Michielsgestel

†††††††††† ovl.07-01-1901St. Michielsgestel††††††††††††††††††††† bij Dhr. van Grinsven Meppel

†† 625 van Griensven, Gerardus††††††††††††††††††††††††††††††† ††(m)

†††††††††† geb.26-04-1864Geffen

†††††††††† ovl.20-09-1941††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† #288

†† 597 van Grinsven, Johanna††††††††††††††††††††††††††††††††††† (v)van Loon††††††††††††††††† Johannes

†††††††††† geb.01-05-1864Nuland

†††††††††† ovl.16-04-1952Nuland††††††††††††††††††††††††††††††††† #479

†† 622 van Griensven, Wilhelmina Louisa†††††††††††††††††††††††† (v)Kuijpers††††††††††††††††† Johannes Wilhelmus

†††††††††† geb.28-08-1864Deurne

†††††††††† ovl.03-11-1946Deurne††††††††††††††††††††††††††††††††† ##143

1012 van Grinsven, Huberdina††††††††††††††††††††††††††††††††† (v)op 't Hoog††††††††††††††† Theodorus

†††††††††† geb.03-09-1864St. Michielsgestel

†††††††††† ovl.10-05-1955St. Michielsgestel††††††††††††††††††††† *Br?

†† 527 Grinsven van, Christina Godefrida Johanna††††††††††††††† (v)Cornelissen†††††††††††††† Johannes Andreas

†††††††††† geb.30-01-1865Den Bosch

†††††††††† ovl.04-11-1895Nijmegen††††††††††††††††††††††††††††††† #193

†† 717 van Erp, Wilhelmus†††††††††††††††††††††††††††††††††††††† (m)van de Sande††††††††††††† Maria

†††††††††† geb.30-01-1865St. Oedenrode

†††††††††† ovl.06-02-1911St. Oedenrode

1612 Verstegen, Petrus††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† (m)van Grunsven††††††††††††† Wilhelmina

†††††††††† geb.02-03-1865Heesch

†††††††††† ovl.16-05-1958Heesch††††††††††††††††††††††††††††††††† *

1268 van Griensven, Maria Anna††††††††††††††††††††††††††††††† (v)van Nielen††††††††††††††† Marinus

†††††††††† geb.14-04-1865St. Michielsgestel

†††††††††† ovl.27-03-1925St. Michilesgestel††††††††††††††††††††† *

1614 van Hoek, Maria††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† (v)van Grunsven††††††††††††† Wouter

†††††††††† geb.03-05-1865Heesch

†††††††††† ovl.03-03-1929Heesch††††††††††††††††††††††††††††††††† * met foto

†† 381 van Griensven, Wilhelmina††††††††††††††††††††††††††††††† (v)van Dijk††††††††††††††††† Adrianus

†††††††††† geb.01-09-1865Geffen

†††††††††† ovl.24-12-1950Geffen†††††††††††††††††††††††† †††††††††##138

1621 van Grunsven, Mechelina††††††††††††††††††††††††††††††††† (v)Beems†††††††††††††††††††† Johannes

†††††††††† geb.03-01-1866Heesch

†††††††††† ovl.17-02-1956Heesch††††††††††††††††††††††††††††††††† *

†† 213 Pijnappels, Henricus†††††††††††††††††††††††††††††††††††† (m)van Grinsven††††††††††††† Engelina

†††††††††† geb.06-02-1866Den Dungen

†††††††††† ovl.16-04-1939††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† #228

1019 Wagenaars, Petronella††††††††††††††††††††††††††††††††††† (v)van Grinsven††††††††††††† Jordanus

†††††††††† geb.09-02-1866Schijndel

†††††††††† ovl.03-10-1913Vught†††††††††††††††††††††††††††††††††† *Br?

†† 603 van Grinsven, Adrianus†††††††††††††††††††††††††††††††††† (m)Beckers / Ponders†††††††† Francisca W. / Johanna H.

†††††††††† geb.07-04-1866Veghel

†††††††††† ovl.02-10-1950Bredevoort††††††††††††††††††††††††††††† #049

†† 377 Broeren, Johanna†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† (v)van Grinsven / vd HeydenJohannes / Martinus

†††††††††† geb.27-06-1866Den Dungen

†††††††††† ovl.26-08-1952St. Michielsgestel††††††††††††††††††††† #497

1261 Steenbekkers, Wilhelmus††††††††††††††††††††††††††††††††† (m)Griensven van†††††††††††† Justina

†††††††††† geb.18-09-1866St. Michielsgestel

†††††††††† ovl.05-08-1918Woensel†††††††††††††††††††††††††††††††† #394

†† 140 van Griensven, Adrianus Theodorus††††††††††††††††††††††† (m)Gruijters†††††††††††††††† Petronella

†††††††††† geb.10-11-1866Helmond

†††††††††† ovl.20-10-1927Helmond†††††††††††††††††††††††††††††††† #045

†† 218 van Grinsven, Jacoba Johanna Maria†††††††††††††††††††††† (v)Beekwilder††††††††††††††† Bernardus Josephus

†††††††††† geb.24-12-1866Den Bosch

†††††††††† ovl.29-03-1934Dem Bosch†††††††††††††††††††††††††††††† #091

††† 30 van Grinsven, Hendrina†††††††††††††††††††††††††††††††††† (v)Ebben†††††††††††††††††††† Wilhelmus

†††††††††† geb.03-02-1867Eerde

†††††††††† ovl.01-08-1922Liempde†††††††††††††††††††††††††††††††† #238

††† 27 van Griensven, Maria Helena††††††††††††††††††††††††††††† (v)Schouten††††††††††††††††† Jan

†††††††††† geb.05-02-1867St. Michielsgestel

†††††††††† ovl.27-10-1936Den Dungen††††††††††††††††††††††††††††† ##029

1008 van Grinsven, Johannes†††††††††††††††††††††††††††††††††† (m)Huskens†††††††††††††††††† Anna Cath. Hub.

†††††††††† geb.12-02-1867St. Michielsgestel

†††††††††† ovl.12-02-1952Den Bosch†††††††††††††††††††††††††††††† #511

†† 568 van Griensven, Engelina††††††††††††††††††††††††††††††††† (v)Pijnappels††††††††††††††† Henricus

†††††††††† geb.10-09-1867St. Michielsgestel

†††††††††† ovl.09-04-1940Den Dungen††††††††††††††††††††††††††††† #229

†† 492 van Grinsven, Louisa Maria Martina†††††††††††††††††††††† (v)van Aalst†††††††††††††††† Wilhelmus Theodorus

†††††††††† geb.26-09-1867Den Bosch

†††††††††† ovl.28-11-1938Amsterdam†††††††††††††††††††††††††††††† #533

†† 635 van Grinsven, Hermanus†††††††††††††††††††††††††††††††††† (m)

†††††††††† geb.10-10-1867Geffen

†††††††††† ovl.20-04-1936Geffen††††††††††††††††††††††††††††††††† #329

†† 237 van Weerdt, Hendrikus††††††††††††††††††††††††††††††††††† (m)van Grinsven††††††††††††† Leonardina

†††††††††† geb.12-10-1867Boxtel

†††††††††† ovl.10-04-1947Den Bosch†††††††††††††††††††††††††††††† ##001

1852 Lieshout van, Hendrikus††††††††††††††††††††††††††††††††† (m)van Grinsven††††††††††††† Adriana Maria

†††††††††† geb.16-10-1867Sint-Michielsgestel

†††††††††† ovl.07-06-1956Schijndel†††††††††††††††††††††††††††††† ##171

†† 868 van Grinsven, Johannes†††††††††††††††††††††††††††††††††† (m)

†††††††††† geb.21-11-1867Geffen

†††††††††† ovl.16-11-1925Oss†††††††††††††††††††††††††††††††††††† #520 met foto

†† 561 Grinsven van, Johanna††††††††††††††††††††††††††††††††††† (v)

†††††††††† geb.19-01-1868Geffen

†††††††††† ovl.16-10-1883Geffen††††††††††††††††††††††††††††††††† #462

†† 872 van Grinsven, Johanna††††††††††††††††††††††††††††††††††† (v)Eijkemans†††††††††††††††† Antonius

†††††††††† geb.14-03-1868Vught

††††††††† ovl.21-07-1944Vught†††††††††††††††††††††††††††††††††† #483

1003 Beeks, Josephus Wilhelmus Cornelis†††††††††††††††††††††† (m)Griensven van†††††††††††† Anna Maria

†††††††††† geb.14-03-1868Helmond

†††††††††† ovl.09-09-1953Helmond†††††††††††††††††††††††††††††††† #097

1126 van Roessel, Henricus Franciscus†††††††††††††††††††††††† (m)van Griensven†††††††††††† Anna

†††††††††† geb.09-04-1868Oisterwijk

†††††††††† ovl.25-04-1936Oisterwijk††††††††††††††††††††††††††††† #104

†† 590 van Grinsven, Nicolaas†††††††††††††††††††††††††††††††††† (m)van der Pas†††††††††††††† Aldegonda

†††††††††† geb.28-05-1868Berlicum

†††††††††† ovl.04-03-1946Den Bosch†††††††††††††††††††††††††††††† ##067

†† 441 van Grinsven, Johannes†††††††††††††††††††††††††††††††††† (m)Maas††††††††††††††††††††† Wilhelmina

†††††††††† geb.03-06-1868Gemonde

†††††††††† ovl.01-02-1927Boxtel††††††††††††††††††††††††††††††††† ##165

†† 721 van Erp, Anna Maria††††††††††††††††††††††††††††††††††††† (v)Pastoor†††††††††††††††††† Cornelis

†††††††††† geb.26-07-1868Geffen

†††††††††† ovl.10-04-1940Helmond

1130 van Pinxten, Antonius††††††††††††††††††††††††††††††††††† (m)van Griensven†††††††††††† Gerardina

†††††††††† geb.12-09-1868St. Michielsgestel

†††††††††† ovl.21-10-1938St. Michielsgestel††††††††††††††††††††† #304

1183 van Grinsven, Wilhelmus††††††††††††††††††††††††††††††††† (m)Kappen††††††††††††††††††† Anna

†††††††††† geb.11-10-1868Den Dungen

†††††††††† ovl.22-11-1945Den Dungen††††††††††††††††††††††††††††† ##153

1634 van Griensven, Adriana Maria†††††††††††††††††††††††††††† (v)van Lieshout††††††††††††† Hendrikus

†††††††††† geb.20-10-1868Sint-Michielsgestel

†††††††††† ovl.02-05-1947Den Dungen††††††††††††††††††††††††††††† #364

†† 156 van Grinsven, Maria Gerardina Philomena††††††††††††††††† (v)van Asseldonk†††††††††††† Jacques

†††††††††† geb.14-02-1869Den Bosch

†††††††††† ovl.12-06-1954††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† #178

†† 510 van Grinsven, Johanna Maria††††††††††††††††††††††††††††† (v)van Alebeek†††††††††††††† Albertus

†††††††††† geb.24-02-1869St. Michielsgestel

†††††††††† ovl.08-11-1944Den Dungen††††††††††††††††††††††††††††† #468

†† 456 van Grisnven, Petrus†††††††††††††††††††††††††††††††††††† (m)

†††††††††† geb.22-07-1869St. Michielsgestel

†††††††††† ovl.26-07-1944Den Dungen††††††††††††††††††††††††††††† ##104

†† 124 van Grinsven, Hendrika†††††††††††††††††††††††††††††††††† (v)van Bakel†††††††††††††††† Cornelis

†††††††††† geb.24-07-1869Oss

†††††††††† ovl.21-06-1950Zijtaart††††††††††††††††††††††††††††††† #166

1189 Verzett, Aldegonda†††††††††††††††††††††††††††††††††††††† (v)van Grunsven††††††††††††† M.F.

†††††††††† geb.10-11-1869Gennep

†††††††††† ovl.15-03-1975Heerlen

†† 706 Grinsven, Maria††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† (v)Stevens†††††††††††††††††† Lambert

†††††††††† geb.09-12-1869Bilsen (B.)

†††††††††† ovl.20-03-1928Brussel†††††††††††††††††††††††††††††††† ##039

1044 van Grinsven, Maria Petronella Elisabeth†††††††††††††††† (v)Elk van†††††††††††††††††† Antonius Maria Hubertus

†††††††††† geb.17-01-1870Erp

†††††††††† ovl.11-01-1941Beneden Leeuwen†††††††††††††††††††††††† ##014

†† 620 van Grinsven, Adrianus†††††††††††††††††††††††††††††††††† (m)van Gerwen/ Heijmans††††† Anna P. / Antonia

†††††††††† geb.24-02-1870Nuland

†††††††††† ovl.10-01-1947††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† #034

†† 631 van Grinsven, Maria Petronella Elisabeth†††††††††††††††† (v)Lambermont††††††††††††††† Henricus Ludovicus Antonius

†††††††††† geb.03-03-1870Den Bosch

†††††††††† ovl.16-03-1935Rosmalen††††††††††††††††††††††††††††††† ##035

†† 624 van Griensven, Johannes Theodorus††††††††††††††††††††††† (m)

†††††††††† geb.05-03-1870Aarle-Rixtel

†††††††††† ovl.29-05-1943Aarle-Rixtel††††††††††††††††††††††††††† #522

1021 Veroude, Marinus†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† (m)van Grinsven††††††††††††† Adriana

†††††††††† geb.06-03-1870Boxtel

†††††††††† ovl.08-04-1940Boxtel††††††††††††††††††††††††††††††††† *Br?

†† 139 van Grindsven, Maria†††††††††††††††††††††††††††††††††††† (v)Ceelen††††††††††††††††††† Jacobus

†††††††††† geb.20-04-1870Oss

†††††††††† ovl.04-01-1951Tongelre††††††††††††††††††††††††††††††† ##052

†† 249 van Griensven, Huberdina Maria†††††††††††††††††††††††††† (v)van de Wielen†††††††††††† Johannes Beatus

†††††††††† geb.08-05-1870Rosmalen

†††††††††† ovl.25-07-1963Best††††††††††††††††††††††††††††††††††† #181

†† 452 van Grinsven, Maria††††††††††††††††††††††††††††††††††††† (v)Schellekens†††††††††††††† Franciscus

†††††††††† geb.13-09-1870Den Dungen

†††††††††† ovl.19-04-1941St. Michielsgestel††††††††††††††††††††† ##013 foto (poffer)

1345 Kuijpers, Johannes Wilh.†††††††††††††††††††††††††††††††† (m)van Griensven†††††††††††† Wilhelmina Louisa

†††††††††† geb.28-10-1870Deurne

†††††††††† ovl.22-05-1952Deurne††††††††††††††††††††††††††††††††† *

1514 van Griensven, Gerarda†††††††††††††††††††††††††††††††††† (v)

†††††††††† geb.03-11-1870Boxtel

†††††††††† ovl.13-11-1922Evkelenberg, Dilbeek (B.)†††††††††††††† Zr Mere Marie-Gerard des Sacres Coeurs *

†† 692 van Griensven, Marinus†††††††††††††††††††††††††††††††††† (m)Leeijen†††††††††††††††††† Honoria

†††††††††† geb.27-11-1870Geffen

†††††††††† ovl.16-02-1948Heesch††††††††††††††††††††††††††††††††† ##066

†† 945 Stabel, Catharina††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† (v)van Griensven†††††††††††† Jacques

†††††††††† geb.12-12-1870Nijmegen

†††††††††† ovl.26-02-1936Helmond†††††††††††††††††††††††††††††††† #208

†† 137 van Griensven, Geerdina††††††††††††††††††††††††††††††††† (v)van Pinxten†††††††††††††† Antonius

†††††††††† geb.27-01-1871St.Michielsgestel

†††††††††† ovl.03-08-1954St.Michielsgestel†††††††††††††††††††††† #121

†† 850 van de Mugheuvel, Adriana††††††††††††††††††††††††††††††† (v)v Grinsven/Besselaar/Hurk Franciscus/Johannes/Hendrikus

†††††††††† geb.22-02-1871St. Michielsgestel

†††††††††† ovl.19-11-1955Schijndel†††††††††††††††††††††††††††††† #260

†† 931 van Grinsven, Geerdina†††††††††††††††††††††††††††††††††† (v)van de Graaf††††††††††††† Johannes

†††††††††† geb.27-02-1871Heeswijk

†††††††††† ovl.01-11-1957Oss†††††††††††††††††††††††††††††††††††† *Kh

†† 608 van Griensven, Antonius Vincentius†††††††††††††††††††††† (m)Verhoeven†††††††††††††††† Johanna Cornelia

†††††††††† geb.10-03-1871Helmond

†††††††††† ovl.17-09-1947Helmond†††††††††††††††††††††††††††††††† #126

†† 442 van Grinsven, Leonardina†††††††††††††††††††††††††††††††† (v)van Weert†††††††††††††††† Hendrikus

†††††††††† geb.13-06-1871St. Oedenrode

†††††††††† ovl.04-11-1921Boxtel††††††††††††††††††††††††††††††††† #540

1009 van Grinsven, Adriana††††††††††††††††††††††††††††††††††† (v)Veroude†††††††††††††††††† Marinus

†††††††††† geb.25-06-1871St. Michieslgestel

†††††††††† ovl.03-03-1955Boxtel††††††††††††††††††††††††††††††††† #019

†† 633 van Grinsven, Josephus Franciscus Maria††††††††††††††††† (m)Dicker††††††††††††††††††† Josephina Th. U. M.

†††††††††† geb.06-07-1871Den Bosch

†††††††††† ovl.23-03-1935Den Bosch†††††††††††††††††††††††††††††† #531

†† 570 van Griensven, Adrianus††††††††††††††††††††††††††††††††† (m)de Nijs†††††††††††††††††† Johanna Maria

†††††††††† geb.01-09-1871Schijndel

†††††††††† ovl.19-09-1945Boxtel††††††††††††††††††††††††††††††††† #031

†† 194 van Grinsven, Henriette††††††††††††††††††††††††††††††††† (v)

†††††††††† geb.07-09-1871Den Bosch

†††††††††† ovl.11-09-1939Den Haag††††††††††††††††††††††††††††††† #224 met foto

††† 59 van Grinsven, Joannes††††††††††††††††††††††††††††††††††† (m)

†††††††††† geb.01-10-1871Lith

†††††††††† ovl.02-04-1902Lith††††††††††††††††††††††††††††††††††† #524

†† 211 van Grinsven, Justina††††††††††††††††††††††††††††††††††† (v)Roovers†††††††††††††††††† Johannes

†††††††††† geb.07-03-1872Nuland

†††††††††† ovl.02-01-1949Vinkel††††††††††††††††††††††††††††††††† #529

†† 518 van Grinsven, Wilhelmus††††††††††††††††††††††††††††††††† (m)Vissers†††††††††††††††††† Maria

†††††††††† geb.18-06-1872St. Michielsgestel

†††††††††† ovl.05-07-1956Den Dungen††††††††††††††††††††††††††††† ##064

1045 van de Langenberg, Hendrikus†††††††††††††††††††††††††††† (m)van Grinsven††††††††††††† Theresia

†††††††††† geb.03-08-1872Boxtel

†††††††††† ovl.14-11-1946Boxtel††††††††††††††††††††††††††††††††† ##120

†† 142 van Griensven, Henricus Michiel††††††††††††††††††††††††† (m)van Haeren††††††††††††††† Elisabeth Johanna Maria

†††††††††† geb.05-09-1872Hintham

†††††††††† ovl.29-10-1953Boxtel††††††††††††††††††††††††††††††††† #245 hoofd van de school

1519 van Halder, Hendrika Adriana†††††††††††††††††††††††††††† (v)van Grinsven††††††††††††† Johannes Wilhelmus

†††††††††† geb.29-10-1872Vlijmen

†††††††††† ovl.04-03-1964Schijndel†††††††††††††††††††††††††††††† #366

†† 153 van Grinsven, Hubertus Cornelis††††††††††††††††††††††††† (m)Wijnans†††††††††††††††††† Anna Maria Elisabeth Jacoba

†††††††††† geb.10-11-1872Maastricht

†††††††††† ovl.19-06-1951Venlo†††††††††††††††††††††††††††††††††† #185 met foto

†† 123 van Grinsven, Hendrika†††††††††††††††††††††††††††††††††† (v)

†††††††††† geb.03-12-1872Den Dungen

†††††††††† ovl.20-02-1953Zijtaart††††††††††††††††††††††††††††††† #337 Zr. Maria Angeline

1628 Grunsven van, Jacobus††††††††††††††††††††††††††††††††††† (m)

†††††††††† geb.04-01-1873Heesch

†††††††††† ovl.16-05-1889Heesch††††††††††††††††††††††††††††††††† *

†† 601 van Grinsven, Antonius†††††††††††††††††††††††††††††††††† (m)Verwijst††††††††††††††††† Gerdina

†††††††††† geb.12-02-1873Heesch

†††††††††† ovl.23-01-1958Nistelrode††††††††††††††††††††††††††††† #151

1020 van de Westelaken, Antonius††††††††††††††††††††††††††††† (m)van Grinsven††††††††††††† Maria Clesina

†††††††††† geb.18-03-1873St. Michielsgestel

†††††††††† ovl.18-03-1930Vught†††††††††††††††††††††††††††††††††† #106

†† 693 van Grinsven, Adriana††††††††††††††††††††††††††††††††††† (v)

†††††††††† geb.23-03-1873Den Dungen

†††††††††† ovl.03-03-1949Erp†††††††††††††††††††††††††††††††††††† #022Zr. Maria Anacleta

†† 710 van Grinsven, Maria††††††††††††††††††††††††††††††††††††† (v)Vermeulen / Bronts††††††† Hermanus / Adrianus

†††††††††† geb.31-03-1873Heeswijk

†††††††††† ovl.15-01-1954Son†††††††††††††††††††††††††† ††††††††††##056

1018 van Griensven, Maria Nicolasina††††††††††††††††††††††††† (v)van de Westelaken†††††††† Antonius

†††††††††† geb.12-04-1873St. Michielsgestel

†††††††††† ovl.22-03-1933Vught†††††††††††††††††††††††††††††††††† *Br?

1248 Habraken, Johannes†††††††††††††††††††††††††††††††††††††† (m)van Grinsven††††††††††††† Hendrika

†††††††††† geb.28-04-1873Dinther

†††††††††† ovl.29-05-1954Schijndel†††††††††††††††††††††††††††††† #383

†† 533 van Griensven, Petrus Arnoldus†††††††††††††††††††††††††† (m)Roijackers††††††††††††††† Maria

†††††††††† geb.17-05-1873Den Haag

†††††††††† ovl.29-09-1926Beek en Donk††††††††††††††††††††††††††† ##096

†† 315 van Bolderick, Hendrikus†††††††††††††††††††††††††††††††† (m)van Grinsven / Peters†††† Theodora / Johanna

†††††††††† geb.02-07-1873Nijmegen

†††††††††† ovl.05-03-1960Nijmegen††††††††††††††††††††††††††††††† ##126

†† 143 van Griensven, Henricus††††††††††††††††††††††††††††††††† (m)

†††††††††† geb.26-10-1873Boxtel

†††††††††† ovl.02-08-1933Lilbosch-Echt†††††††††††††††††††††††††† #340 pater

†† 663 van Grinsven, Petrus†††††††††††††††††††††††††††††††††††† (m)Kleingeld†††††††††††††††† Johanna

†††††††††† geb.20-11-1873Geffen

†††††††††† ovl.01-09-1967Geffen††††††††††††††††††††††††††††††††† ##112

†† 606 van Griensven, Johanna Maria†††††††††††††††††††††††††††† (v)

†††††††††† geb.12-12-1873Geffen

†††††††††† ovl.07-01-1958Moergestel††††††††††††††††††††††††††††† #484 Zr. Maria Meinrada

†† 199 van de Laarschot, Huberdina††††††††††††††††††††††††††††† (v)van Grinsven††††††††††††† Joannes

†††††††††† geb.04-01-1874Vught

†††††††††† ovl.22-10-1927Esch††††††††††††††††††††††††††††††††††† #490

1629 van Grunsven, Wilhelmus††††††††††††††††††††††††††††††††† (m)van de Veerdonk†††††††††† Petronella

†††††††††† geb.31-03-1874Heesch

†††††††††† ovl.07-01-1958Heesch††††††††††††††††††††††††††††††††† *

†† 705 van Grinsven, Maria Francijna††††††††††††††††††††††††††† (v)Dongen van††††††††††††††† Fredericus Henricus Johannes

†††† ††††††geb.18-04-1874St. Michielsgestel

†††††††††† ovl.07-04-1951Den Bosch†††††††††††††††††††††††††††††† ##038

†† 614 van Grinsven, Johannes Joseph††††††††††††††††††††††††††† (m)Klinkenberg†††††††††††††† M.C.A.

†††††††††† geb.28-04-1874Maastricht

†††††††††† ovl.05-09-1947Broekhem-Valkenburg†††††††††††††††††††† #516

†† 996 van Griensven, Petrus Hubertus†††††††††††††††††††††††††† (m)Donkers†††††††††††††††††† Francisca

†††††††††† geb.28-04-1874Helmond

†††††††††† ovl.01-01-1954Helmond†††††††††††††††††††††††††††††††† ##111

†† 796 van Grinsven, Anna Maria†††††††††††††††††††††††††††††††† (v)Sanders†††††††††††††††††† Theodorus

†††††††††† geb.15-05-1874St. Oedenrode

†††††††††† ovl.17-06-1974Eindhoven†††††††††††††††††††††††††††††† 100-jarige

†† 890 van Grinsven, Franciscus Johannes††††††††††††††††††††††† (m)van den Mugheuvel†††††††† Adriana

†††††††††† geb.16-05-1874Den Dungen

†††††††††† ovl.15-04-1926Schijndel†††††††††††††††††††††††††††††† #259

†† 513 van Griensven, Hendrikus†††††††††††††††††††††††††††††††† (m)van der Steen†††††††††††† Petronella

†††††††††† geb.17-05-1874Boxtel

†††††††††† ovl.17-09-1956Boxtel††††††††††††††††††††††††††††††††† #309

†† 155 van Grinsven, Johannes Wilhelmus†††††††††††††††††††††††† (m)van Halder††††††††††††††† Hendrika Adriana

†††††††††† geb.11-06-1874St. Oedenrode

†††††††††† ovl.09-10-1953Schijndel†††††††††††††††††††††††††††††† #515

1176 van Griensven, Anna Maria††††††††††††††††††††††††††††††† (v)Kerkhof†††††††††††††††††† Gerardus

†††††††††† geb.17-07-1874Den Haag

†††††††††† ovl.22-02-1920Keldonk†††††††††††††††††††††††††††††††† #107

†† 294 Beekwilder, Bernardus Josephus†††††††††††††††††††††††††† (m)van Grinsven††††††††††††† Jacoba Johanna Maria

†††††††††† geb.20-09-1874

†††††††††† ovl.04-10-1967††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† met foto

†† 632 van Grinsven, Maria††††††††††††††††††††††††††††††††††††† (v)

†††††††††† geb.08-10-1874Beveren-Waas (B.)

†††††††††† ovl.22-04-1938Beveren-Waas (B.)†††††††††††††††††††††† ##042

†† 145 van Griensven, Jan Gijsbertus††††††††††††††††††††††††††† (m)van Bergen††††††††††††††† Nicolasina

†††††††††† geb.05-11-1874Geffen

†††††††††† ovl.13-03-1962Geffen††††††††††††††††††††††††††††††††† #173

†† 537 van Grinsven, Geertruida Johanna Jacoba††††††††††††††††† (v)

†††††††††† geb.26-12-1874Den Bosch

†††††††††† ovl.14-08-1922Den Bosch†††††††††††††††††††††††††††††† #275 met foto

†† 585 van Grinsven, Theodora Johanna Wilhelmina††††††††††††††† (v)Peskes††††††††††††††††††† Gijsbertus Petrus Johannes

†††††††††† geb.02-01-1875Den Bosch

†††††††††† ovl.25-02-1953Rosmalen††††††††††††††††††††††††††††††† ##127

1175 van Kilsdonk, Henricus Marianus††††††††††††††††††††††††† (m)van Grinsven††††††††††††† Johanna Francisca

†††††††††† geb.28-01-1875Zeeland

†††††††††† ovl.03-01-1928Zeeland†††††††††††††††††††††††††††††††† #446

†† 453 van Grinsven, Petrus Wilhelmus†††††††††††††††††††††††††† (m)

†††††††††† geb.15-02-1875Den Dungen

†††††††††† ovl.14-09-1947Den Dungen††††††††††††††††††††††††††††† ##106

†† 144 van Griensven, Hubertus Augustinus†††††††††††††††††††††† (m)van Oerle†††††††††††††††† Adriana Johanna

†††††††††† geb.16-02-1875Rosmalen

†††††††††† ovl.07-05-1964Boxtel††††††††††††††††††††††††††††††††† #198

†† 615 van Grinsven, Johannes†††††††††††††††††††††††††††††††††† (m)van Boekel††††††††††††††† Wilhelmina

†††††††††† geb.16-02-1875Dinther

†††††††††† ovl.10-09-1947Veghel††††††††††††††††††††††††††††††††† #514

1229 van de Veerdonk, Petronella††††††††††††††††††††††††††††† (v)van Grunsven††††††††††††† Wilhelmus

†††††††††† geb.03-06-1875Heesch

†††††††††† ovl.03-03-1953Heesch††††††††††††††††††††††††††††††††† #376

†††† 5 van Grinsven, Johanna Maria††††††††††††††††††††††††††††† (v)Steenbakkers††††††††††††† Joannes

†††††††††† geb.11-06-1875Gemonde

†††††††††† ovl.07-03-1919Gemonde†††††††††††††††††††††††††††††††† #416

1279 van Grunsven, Petronella†††††††††††††††††††††††††††††††† (v)Wittenberg††††††††††††††† Franciscus Norbertus

†††††††††† geb.25-06-1875Oss

†††††††††† ovl.25-01-1972Oss

1604 van Grunsven, Martinus†††††††††††††††††††††††††††††††††† (m)van Grunsven / Koopmans†† Maria / Henrica

†††††††††† geb.07-08-1875Heesch

†††††††††† ovl.19-09-1946Heesch††††††††††††††††††††††††††††††††† *

††† 19 van de Mugheuvel, Marinus††††††††††††††††††††††††††††††† (m)van Grinsven††††††††††††† Hendrica

†††††††††† geb.20-08-1875Den Dungen

†††††††††† ovl.16-11-1949Den Dungen††††††††††††††††††††††††††††† #332

†† 251 van Griensven, Johannes††††††††††††††††††††††††††††††††† (m)v Kollenburg / v. Weert†† Wilhelmina / Johanna

†††††††††† geb.21-08-1875Vught

†††††††††† ovl.20-12-1960Esch††††††††††††††††††††††††††††††††††† #487

1159 van den Bersselaar, Hendricus††††††††††††††††††††††††††† (m)van Schijndel/v GrinsvenAntonetta / Adriana

†††††††††† geb.23-10-1875St. Michielsgestel

†††††††††† ovl.09-12-1942St. Michielsgestel††††††††††††††††††††† #025

††† 81 van Grinsven, Antonius†††††††††††††††††††††††††††††††††† (m)Venrooy†††††††††††††††††† Johanna

†††††††††† geb.31-10-1875St. Michielsgestel

†††††††††† ovl.08-07-1944St. Michielsgestel††††††††††††††††††††† #128

†† 569 van Griensven, Antonius Franciscus†††††††††††††††††††††† (m)Verhoeven†††††††††††††††† Cornelia Geertruida

†††††††††† geb.02-01-1876St. Michielsgestel

†††††††††† ovl.09-12-1949Den Bosch†††††††††††††††††††††††††††††† #145 met foto

1605 van Grunsven, Maria††††††††††††††††††††††††††††††††††††† (v)van Grunsven††††††††††††† Martinus

†††††††††† geb.06-01-1876Heesch

†††††††††† ovl.04-08-1902Heesch††††††††††††††††††††††††††††††††† *

†† 158 van Grinsven, Maria Johanna Geertruida†††††††††††††††††† (v)

†††††††††† geb.01-04-1876Den Bosch

†††††††††† ovl.16-09-1968Nuland††††††††††††††††††††††††††††††††† ##028 Zuster Maria Octavie

††† 37 van Liempd, Arnoldina Maria††††††††††††††††††††††††††††† (v)van Grinsven††††††††††††† Adrianus Josephus

†††††††††† geb.02-04-1876Boxtel

†††††††††† ovl.24-02-1942Boxtel††††††††††††††††††††††††††††††††† #042

†† 616 van Grinsven, Johanna Maria††††††††††††††††††††††††††††† (v)Kraus†††††††††††††††††††† Johannes Matheus

†††††††††† geb.15-05-1876Maastricht

†††††††††† ovl.13-06-1940Geleen††††††††††††††††† ††††††††††††††††#478

†† 532 van Griensven, Lamberta Maria††††††††††††††††††††††††††† (v)van Uden††††††††††††††††† Theodorus

†††††††††† geb.16-05-1876Geffen

†††††††††† ovl.26-11-1926Den Bosch†††††††††††††††††††††††††††††† ##005

†† 448 van Griensven, Everardus Jacobus†††††††††††††††††††††††† (m)Cuyckens††††††††††††††††† Anna Maria

†††††††††† geb.06-07-1876Boxtel

†††††††††† ovl.02-03-1935Boxtel††††††††††††††††††††††††††††††††† #234

†† 292 van Grinsven, Maria Henrica††††††††††††††††††††††††††††† (v)van de Steen††††††††††††† Henricus

†††††††††† geb.08-09-1876Den Dungen

†††††††††† ovl.06-08-1952Den Dungen††††††††††††††††††††††††††††† ##025

†† 114 van Griensven, Maria Mathilda††††††††††††††††††††††††††† (v)Maas††††††††††††††††††††† Peter Johannes

†††††††††† geb.25-09-1876Helmond

†††††††††† ovl.24-12-1950Helmond†††††††††††††††††††††††††††††††† ##031

†† 651 van Grinsven, Joannes††††††††††††††††††††††††††††††††††† (m)van Vugt††††††††††††††††† Joanna Catharina

†††††††††† geb.03-10-1876Oss

†††††††††† ovl.14-04-1962Heesch††††††††††††††††††††††††††††††††† #073

†† 517 van Grinsven, Wilhelmina Catharina†††††††††††††††††††††† (v)Spooren†††††††††††††††††† Antonius

†††††††††† geb.08-11-1876St. Oedenrode

†††††††††† ovl.16-02-1950Esch††††††††††††††††††††††††††††††††††† ##142

†† 944 Ondersteijn, Henrica†††††††††††††††††††††††††††††††††††† (v)van Grinsven††††††††††††† Petrus

†††††††††† geb.20-11-1876Den Dungen

†††††††††† ovl.26-01-1908Den Dungen††††††††††††††††††††††††††††† ##113

†† 592 van Grinsven, Maria††††††††††††††††††††††††††††††††††††† (v)v Helvoort /v Heeswijk††† Lambertus / Johannes

†††††††††† geb.23-11-1876Heeswijk

†††††††††† ovl.02-11-1953Veghel††††††††††††††††††††††††††††††††† #534

††† 33 Pennings, Peter Johannes†††††††††††††††††††††††††††††††† (m)van Griensven / vd Donk†† Anna Maria / Antonia

†††††††††† geb.22-12-1876St. Michielsgestel

†††††††††† ovl.28-07-1952St. Michielsgestel††††††††††††††††††††† #082

†† 107 van Grinsven, Wilhelmus††††††††††††††††††††††††††††††††† (m)van Gestel††††††††††††††† Joanna Maria

†††††††††† geb.01-01-1877Schijndel

†††††††††† ovl.25-10-1918Olland††††††††††††††††††††††††††††††††† ##146

††† 29 van Griensven, Marinus Josephus††††††††††††††††††††††††† (m)vd Pol / Keur†††††††††††† Martina / Maria

†††††††††† geb.15-02-1877St. Michielsgestel

†††††††††† ovl.15-02-1959St. Michielsgestel††††††††††††††††††††† #065

†† 500 van Griensven, Petrus††††††††††††††††††††††††††††††††††† (m)Tinnenbroek†††††††††††††† Martina

†††††††††† geb.22-02-1877Boxtel

†††††††††† ovl.23-07-1966††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† ##108

1190 van Vessem, Justinus†††††††††††††††††††††††††††††††††††† (m)van Griensven†††††††††††† Johanna Maria

†††††††††† geb.24-02-1877St. Michielsgestel

†††††††††† ovl.02-03-1966St. Michielsgestel††††††††††††††††††††† #417

†† 618 van Grinsven, Anna Maria†††††††††††††††††††††††††††††††† (v)van Thiel†††††††††††††††† Gerardus

†††††††††† geb.28-02-1877Nistelrode

†††††††††† ovl.27-05-1943Velp††††††††††††††††††††††††††††††††††† #095

†† 379 van Griensven, Johannes Engelbertus††††††††††††††††††††† (m)van den Baart†††††††††††† Regina Helena

†††††††††† geb.22-03-1877Helmond

†††††††††† ovl.26-07-1945Eindhoven†††††††††††††††††††††††††††††† #498

†† 446 van Grinsven, Anna Theodora††††††††††††††††††††††††††††† (v)van Roessel†††††††††††††† Henrikus Franciscus

†††††††††† geb.17-05-1877Rosmalen

†††††††††† ovl.21-02-1932Amsterdam†††††††††††††††††††††††††††††† #102 & #104

1127 van Griensven, Anna††††††††††††††††††††††††††††††††††††† (v)van Roessel†††††††††††††† Henricus Franciscus

†††††††††† geb.17-05-1877Rosmalen

†††††††††† ovl.21-02-1932Oisterwijk††††††††††††††††††††††††††††† #104 & #102

†† 238 Sleutjes, Johannes†††††††††††††††††††††††††††††††††††††† (m)van Grinsven††††††††††††† Maria Catharina

†††††††††† geb.27-06-1877Den Dungen

†††††††††† ovl.22-03-1962Den Dungen††††††††††††††††††††††††††††† ##023

1154 van Grinsven, Johannes†††††††††††††††††††††††††††††††††† (m)Heijden van der†††††††††† Johanna

†††††††††† geb.12-07-1877Nistelrode

†††††††††† ovl.13-03-1957Boekel††††††††††††††††††††††††††††††††† #523 met foto

1228 Verbeeten, Aldegonda Catharina Maria†††††††††††††††††††† (v)van Griensven†††††††††††† Johannes

†††††††††† geb.15-07-1877Helmond

†††††††††† ovl.30-09-1920Aarle Rixtel††††††††††††††††††††††††††† #374

†† 507 van Grinsven, Anna Maria†††††††††††††††††††††††††††††††† (v)Doevendans††††††††††††††† Cornelis

†††††††††† geb.19-07-1877Oisterwijk

†††††††††† ovl.11-09-1945Boxtel††††††††††††††††††††††††††††††††† #094

†† 283 van Grinsven, Antonia Theodora†††††††††††††††††††††††††† (v)Roelofs†††††††††††††††††† Antonius Theodorus

†††††††††† geb.07-09-1877Dreumel

†††††††††† ovl.16-06-1965Nijmegen††††††††††††††††††††††††††††††† #111

1788 Willemse, Franciscus Martinus††††††††††††††††††††††††††† (m)van Griensven†††††††††††† Maria Theresia

†††††††††† geb.02-11-1877Den Bosch

†††††††††† ovl.28-04-1942Eindhoven†††††††††††††††††††††††††††††† ##163

1816 Doevendans, Cornelis†††††††††††††††††††††††††††††††††††† (m)van Grindsven†††††††††††† Anna Maria

†††††††††† geb.12-11-1877Boxtel

†††††††††† ovl.06-08-1962Boxtel††††††††††††††††††††††††††††††††† ##169

†† 208 van Griensven, Adrianus Josephus†††††††††††††††††††††††† (m)van Liempd††††††††††††††† Arnoldina Maria

†††††††††† geb.14-11-1877Boxtel

†††††††††† ovl.18-12-1946Boxtel††††††††††††††††††††††††††††††††† #046

†† 154 van Grinsven, Johannes†††††††††††††††††††††††††††††††††† (m)den Otter†††††††††††††††† Paulina

†††††††††† geb.14-11-1877Gemonde

†††††††††† ovl.13-08-1974Boxtel

†† 508 van Grinsven, Antonius Martinus††††††††††††††††††††††††† (m)Kuijken [Kuyken]††††††††† Helena

†††††††††† geb.29-11-1877St. Oedenrode

†††††††††† ovl.07-07-1946Boekel††††††††††††††††††††††††††††††††† #139

†† 602 van Grinsven, Alphonsus Johannes Cornelis††††††††††††††† (m)Beekwilder††††††††††††††† Maria Wilhelmina

†††††††††† geb.12-12-1877Den Bosch

†††††††††† ovl.10-04-1950Den Bosch†††††††††††††††††††††††††††††† #068

†† 519 van Grinsven, Hendrika†††††††††††††††††††††††††††††††††† (v)Habraken††††††††††††††††† Johannes

†††† ††††††geb.21-12-1877Heeswijk

†††††††††† ovl.06-03-1956Schijndel†††††††††††††††††††††††††††††† #154

†† 491 van Grinsven, Paulina††††††††††††††††††††††††††††††††††† (v)

†††††††††† geb.06-01-1878Den Dungen

†††††††††† ovl.29-12-1937Zijtaart††††††††††††††††††††††††††††††† ##076 Zr Maria Sylvestra

†† 449 van Grinsven, Johannes Cornelis††††††††††††††††††††††††† (m)Pennings††††††††††††††††† Johanna Maria

†††††††††† geb.14-01-1878Den Dungen

†††††††††† ovl.01-12-1946Den Dungen††††††††††††††††††††††††††††† #501

†† 276 van Griensven, Hendrica Elisabeth††††††††††††††††††††††† (v)van Schijndel†††††††††††† Josephus Ferdinand

†††††††††† geb.06-02-1878Loon op Zand

†††††††††† ovl.29-11-1966Den Bosch†††††††††††††††††††††††††††††† #334

†† 337 Kappen, Christiaan†††††††††††††††††††††††††††††††††††††† (m)Broeren / van Grinsven††† Wilhelmina / Antonetta

†††††††††† geb.29-03-1878Den Dungen

†††††††††† ovl.26-09-1957Den Dungen††††††††††††††††††††††††††††† #118

†† 653 van Grinsven, Johanna††††††††††††††††††††††††††††††††††† (v)Kuijpers††††††††††††††††† Marinus

†††††††††† geb.05-04-1878Oss

†††††††††† ovl.24-09-1962Zijtaart††††††††††††††††††††††††††††††† #476

†† 162 van Grinsven, Petrus Cornelius Wilhelmus†††††††††††††††† (m)Brands††††††††††††††††††† Cornelia Gertrudis

†††††††††† geb.29-04-1878Tilburg

†††††††††† ovl.20-01-1927Tilburg†††††††††††††††††††††††††††††††† ##093

†† 640 van Griensven, Wilhelmina††††††††††††††††††††††††††††††† (v)

†††††††††† geb.01-05-1878Geffen

†††††††††† ovl.11-04-1933Deventer††††††††††††††††††††††††††††††† ##141 Zr. M. Nominanda

†† 963 de Wit, Wilhelmina†††††††††††††††††††††††††††††††††††††† (v)Grinsven van / Pennings†† Antonius / Hubertus

†††††††††† geb.01-05-1878Schijndel

†††††††††† ovl.01-11-1975Veghel

†† 709 van Grinsven, Maria††††††††††††††††††††††††††††††††††††† (v)Reuser††††††††††††††††††† Cornelus Antonius

†††††††††† geb.21-06-1878Heesch

†††††††††† ovl.06-09-1965Eindhoven†††††††††††††††††††††††††††††† ##043

†† 230 van Oerle, Adriana Johanna†††††††††††††††††††††††††††††† (v)van Griensven†††††††††††† Hubertus Augustinus

†††††††††† geb.01-07-1878Boxtel

†††††††††† ovl.18-08-1954Boxtel††††††††††††††††††††††††††††††††† #200

†† 977 van den Dungen, Jan Johannes†††††††††††††††††††††††††††† (m)van Grinsven††††††††††††† Wilhelmina

†††††††††† geb.11-07-1878Schijndel

†††††††††† ovl.14-02-1958Schijndel†††††††††††††††††††††††††††††† #432

1202 Vissers, Ardina††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† (v)Grinsven van††††††††††††† Gijsbertus Johannes

†††††††††† geb.09-08-1878

†††††††††† ovl.21-06-1967††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† #313

1308 van Grunsven, Josephus Joannes†††††††††††††††††††††††††† (m)

†††††††††† geb.27-08-1878Reek

†††††††††† ovl.25-08-1962Reek††††††††††††††††††††††††††††††††††† #371

†† 375 van Grinsven, Farncisca Huberta††††††††††††††††††††††††† (v)

†††††††††† geb.07-11-1878Aarle-Rixtel

†††††††††† ovl.10-04-1905Erp†††††††††††††††††††††††††††††††††††† #247

†† 688 van Griensven, Elisabeth Francisca†††††††††††††††††††††† (v)

†††††††††† geb.16-11-1878Helmond

†††††††††† ovl.15-06-1956Helmond†††††††††††††††††††††††††††††††† #225

†† 623 van Griensven, Maria Theresia††††††††††††††††††††††††††† (v)Willemse††††††††††††††††† Franciscus Martinus

†††††††††† geb.10-12-1878St. Michielsgestel

†††††††††† ovl.23-02-1941Eindhoven

†† 579 van Grinsven, Gertruda†††††††††††††††††††††††††††††††††† (v)Vijnmans††††††††††††††††† Johannes

†††††††††† geb.11-12-1878Den Dungen

†††††††††† ovl.16-02-1960Den Dungen††††††††††††††††††††††††††††† #301

††† 76 van Grinsven, Christianus††††††††††††††††††††††††††††††† (m)de Wijze††††††††††††††††† Helena

†††††††††† geb.01-01-1879

†††††††††† ovl.04-08-1903Maashees††††††††††††††††††††††††††††††† #190

†† 361 van Drunen, Maria Anna†††††††††††††††††††††††††††††††††† (v)vd Burgt / van Grinsven†† Frans / Leonardus Lambertus

†††††††††† geb.21-01-1879Nistelrode

†††††††††† ovl.13-09-1951Nistelrode††††††††††††††††††††††† ††††††#539

†† 600 van Grinsven, Antonius Aloijsius†††††††††††††††††††††††† (m)Ouwens††††††††††††††††††† Elizabeth

†††††††††† geb.26-01-1879Demen

†††††††††† ovl.11-01-1954Demen†††††††††††††††††††††††††††††††††† #146

†† 289 van Grinsven, Johanna Catharina††††††††††††††††††††††††† (v)vd Broek / de Wilt††††††† Lambertus / Matthias Francisc.

†††††††††† geb.03-02-1879St. Oedenrode

†††††††††† ovl.05-11-1958Uden††††††††††††††††††††††††††††††††††† #449

†† 650 van Grinsven, Cornelis Gijsbertus††††††††††††††††††††††† (m)van Geffen††††††††††††††† Carolina Maria

†††††††††† geb.07-02-1879Den Bosch

†††††††††† ovl.30-05-1960Den Bosch†††††††††††††††††††††††††††††† #215

†† 683 van Griensven, Johanna†††††††††††††††††††††††††††††††††† (v)de Groot / van Balkom†††† Adrianus / Johannes

†††††††††† geb.15-02-1879Rosmalen

†††††††††† ovl.28-05-1944Eindhoven†††††††††††††††††††††††††††††† #472

†† 641 van Grinsven, Petrus†††††††††††††††††††††††††††††††††††† (m)Francisci†††††††††††††††† Antonia

†††††††††† geb.03-03-1879Heeswijk

†††††††††† ovl.26-08-1961Veghel††††††††††††††††††††††††††††††††† ##107

†† 790 van Grinsven, Johanna Francisca††††††††††††††††††††††††† (v)van Kilsdonk††††††††††††† Hendrikus Marinus

†††††††††† geb.09-03-1879St. Oedenrode

†††††††††† ovl.09-04-1975Eindhoven

1637 van de Loo, Cornelis†††††††††††††††††††††††††††††††††††† (m)van Grinsven††††††††††††† Lambertha

†††††††††† geb.23-03-1879Boxtel

†††††††††† ovl.08-03-1953Den Bosch†††††††††††††††††††††††††††††† #358foto

†† 106 van Grinsven, Adrianus†††††††††††††††††††††††††††††††††† (m)Timmermans††††††††††††††† Cornelia

†††††††††† geb.24-03-1879Gemonde

†††††††††† ovl.20-04-1953Gemonde†††††††††††††††††††††††††††††††† *KOPIE

†† 185 Beekwilder, Maria Wilhelmina†††††††††††††††††††††††††††† (v)van Grinsven††††††††††††† Alphonsus Johannes Cornelis

†††††††††† geb.04-04-1879Den Bosch

†††††††††† ovl.09-07-1955Den Bosch†††††††††††††††††††††††††††††† #067

1838 van Trigt, Lambertus†††††††††††††††††††††††††††††††††††† (m)van Griensven†††††††††††† Johanna

†††††††††† geb.04-05-1879Boxtel

†††††††††† ovl.18-06-1942Den Bosch†††††††††††††††††††††††††††††† ##166

†† 572 van Griensven, Theresia††††††††††††††††††††††††††††††††† (v)van de Langenberg†††††††† Hendrikus

†††††††††† geb.09-05-1879Boxtel

†††††††††† ovl.08-05-1967Boxtel††††††††††††††††††††††††††††††††† ##121

†† 116 van Grinsven, Jacobus††††††††††††††††††††††††††††††††††† (m)van Grinsven††††††††††††† Josina

†††††††††† geb.25-05-1879Gemonde

†††††††††† ovl.08-10-1928Boxtel††††††††††††††††††††††††††††††††† #087

†† 867 van Grinsven, Hendrica Maria†††††††††††††††††††††††††††† (v)van de Mugheuvel††††††††† Marinus

†††††††††† geb.16-06-1879Den Dungen

†††††††††† ovl.20-12-1946Den Dungen††††††††††††††††††††††††††††† #331

††† 68 van Grinsven, Maria Anna†††††††††††††††††††††††††††††††† (v)

†††††††††† geb.29-06-1879Geffen

†††††††††† ovl.11-05-1901Geffen††††††††††††††††††††††††††††††††† ##018

†† 992 van Grinsven, Joanna Maria†††††††††††††††††††††††††††††† (v)Vessem van††††††††††††††† Justinus

†††††††††† geb.06-09-1879St. Michielsgestel

†††††††††† ovl.07-03-1942St. Michielsgestel††††††††††††††††††††† #441

†† 581 van Grinsven, Marinus††††††††††††††††††††††††††††††††††† (m)van Zoggel††††††††††††††† Clasina Francisca

†††††††††† geb.03-11-1879St. Michielsgestel

†††††††††† ovl.13-05-1964Den Dungen††††††††††††††††††††††††††††† ##062

†† 291 van Grinsven, Maria Johanna††††††††††††††††††††††††††††† (v)van Eijndhoven††††††††††† Jan Johannes

†††††††††† geb.09-02-1880Oisterwijk

†††††††††† ovl.06-12-1955Boxtel††††††††††††††††††††††††††††††††† #223

†† 639 van Griensven, Wilhelmus Petrus††††††††††††††††††††††††† (m)

†††††††††† geb.01-03-1880Rosmalen

†††††††††† ovl.20-12-1938Nijmegen††††††††††††††††††††††††††††††† ##154

†† 577 van Grinsven, Petrus Leonardus†††††††††††††††††††††††††† (m)Tielemans†††††††††††††††† Henrica Wilhelmina

†††††††††† geb.08-03-1880St. Oedenrode

†††††††††† ovl.21-07-1968Oijen†††††††††††††††††††††††††††††††††† #538

†† 437 van Grinsven, Johanna††††††††††††††††††††††††††††††††††† (v)

†††††††††† geb.11-03-1880Nuland

†††††††††† ovl.24-05-1961Nuland††††††††††††††††††††††††††††††††† #453 Zr. Ma Gijsbertha

†† 105 van Grinsven, Josina†††††††††††††††††††††††††††††††††††† (v)van Grinsven††††††††††††† Jacobus

†††††††††† geb.15-03-1880Schijndel

†††††††††† ovl.24-01-1949Boxtel††††††††††††††††††††††††††††††††† #074

†† 455 van Grinsven, Hendrica†††††††††††††††††††††††††††††††††† (v)

†††††††††† geb.13-04-1880Den Dungen

†††††††††† ovl.29-11-1946Schijndel†††††††††††††††††††††††††††††† #285 Zr. Ma. Damascena+ prentje zilveren feest

†† 227 van Veggel, Antonius†††††††††††††††††††††††††††††††††††† (m)van Grinsven††††††††††††† Johanna Maria

†††††††††† geb.29-05-1880Vlijmen

†††††††††† ovl.15-11-1960Den Bosch†††††††††††††††††††††††††††††† #315

†† 131 van Grinsven, Henricus†††††††††††††††††††††††††††††††††† (m)van Zandvoort†††††††††††† Maria

†††††††††† geb.22-07-1880Veghel

†††††††††† ovl.12-06-1940Boxtel††††††††††††††††††††††††††††††††† #336

†† 658 van Grinsven, Wilhelmus Adrianus Antonius††††††††††††††† (m)Giesen††††††††††††††††††† Maria

†††††††††† geb.29-07-1880Tilburg

†††††††††† ovl.14-04-1967Tilburg

1048 van Grinsven, Antonius†††††††††††††††††††††††††††††††††† (m)van de Bosch††††††††††††† Christina Catharina

†††††††††† geb.01-08-1880Vught

†††††††††† ovl.19-04-1964Boxtel††††††††††††††††††††††††††††††††† #158

†† 722 van Doorn, Petrus††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† (m)van Grinsven††††††††††††† Wilhelmina

†††††††††† geb.29-08-1880Veghel

†††††††††† ovl.04-07-1968Langenboom††††††††††††††††††††††††††††† ##140

†† 958 Timmermans, Cornelia†††††††††††††††††††††††††††††††††††† (v)van Grinsven††††††††††††† Adrianus

†††††††††† geb.06-09-1880Liempde

†††††††††† ovl.03-08-1961Gemonde†††††††††††††††††††††††††††††††† #050

†† 126 van Grinsven, Henriette Louise Maria Cornel.†††††††††††† (v)Glaudemans††††††††††††††† Gerardus Henricus

†††††††††† geb.30-09-1880Den Bosch

†††††††††† ovl.27-12-1939Den Bosch†††††††††††††††††††††††††††††† #214

†† 666 van Griensven, Anna Maria††††††††††††††††††††††††††††††† (v)Verbakel††††††††††††††††† Andreas

†††††††††† geb.25-10-1880Aarle-Rixtel

†††††††††† ovl.03-06-1961Helmond†††††††††††††††††††††††††††††††† #099

†† 161 van Grinsven, Theodorus Josephus†††††††††††††††††††††††† (m)van Sommeren††††††††††††† Ardina

†††††††††† geb.29-11-1880Lith

†††††††††† ovl.17-11-1964Zeeland†††††††††††††††††††††††††††††††† ##134

†† 250 van Griensven, Johanna†††††††††††††††††††††††††††††††††† (v)van Trigt†††††††††††††††† Lambertus

†††††††††† geb.26-12-1880Boxtel

†††††††††† ovl.08-09-1955Boxtel††††††††††††††††††††††††††††††††† #444

†† 174 van Haeren, Elisabeth Johanna Maria††††††††††††††††††††† (v)van Griensven†††††††††††† Henricus Michiel

†††††††††† geb.20-01-1881Boxtel

†††††††††† ovl.31-07-1955Roosendaal††††††††††††††††††††††††††††† #282

†† 768 van Grinsven, Henrica††††††††††††††††††††††††††††††††††† (v)van Vugt††††††††††††††††† Godefridus

†††††††††† geb.28-02-1881Berlicum

†††††††††† ovl.03-06-1973Den Bosch

†† 689 van Griensven, Maria Johanna Catharina†††††††††††††††††† (v)

†††††††††† geb.27-03-1881Rosmalen

†††††††††† ovl.18-07-1947Rosmalen††††††††††††††††††††††††††††††† ##047

†† 279 van Grinsven, Franciscus†††††††††††††††††††††††††††††††† (m)Mannie††††††††††††††††††† Josephina Maria

†††††††††† geb.31-03-1881Tilburg

†††††††††† ovl.03-06-1952Tilburg†††††††††††††††††††††††††††††††† #176

†† 512 van Grinsven, Adrianus Johannes††††††††††††††††††††††††† (m)van Brussel†††††††††††††† Adriana Anna

†††††††††† geb.05-04-1881St. Oedenrode

†††††††††† ovl.26-08-1957Erp†††††††††††††††††††††††††††††††††††† #043

1025 van Vugt, Godefridus†††††††††††††††††††††††††††††††††††† (m)van Grinsven††††††††††††† Henrica

†††††††††† geb.22-04-1881Cromvoirt

†††††††††† ovl.12-01-1959Den Bosch†††††††††††††††††††††††††††††† #353

1817 van Grinsven, Anna Maria†††††††††††††††††††††††††††††††† (v)van Herpen††††††††††††††† Gijsbertus

†††††††††† geb.01-05-1881Heesch

†††††††††† ovl.10-02-1958Tilburg†††††††††††††††††††††††††††††††† ##168

†† 627 van Grinsven, Wouterina††††††††††††††††††††††††††††††††† (v)Janssen†††††††††††††††††† Petrus Johannes Gosuinus

†††††††††† geb.11-05-1881Vught

†††††††††† ovl.20-03-1945Vught†††††††††††††††††††††††††††††††††† #404

1289 van Grunsven, Martinus Lambertus†††††††††††††††††††††††† (m)Baaijens††††††††††††††††† Joanna Maria

†††††††††† geb.14-05-1881Oss

†††††††††† ovl.21-07-1947Oss†††††††††††††††††††††††††††††††††††† #390

†††† 6 van Grinsven, Catharina††††††††††††††††††††††††††††††††† (v)

†††††††††† geb.19-05-1881Gemonde

†††††††††† ovl.11-11-1919Gemonde†††††††††††††††††††††††††††††††† #239

†† 169 Verbakel, Andreas††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† (m)Maas / van Griensven††††† Anna Maria / Anna Maria

†††††††††† geb.03-06-1881Aarle-Rixtel

†††††††††† ovl.18-05-1952Helmond†††††††††††††††††††††††††††††††† #086

†† 925 van Griensven, Gijsbertus††††††††††††††††††††††††††††††† (m)van Uden††††††††††††††††† Johanna

†††††††††† geb.30-06-1881Nuland

†††††††††† ovl.15-12-1928Vinkel††††††††††††††††††††††††††††††††† #312 met foto

†† 936 van Grinsven, Antoon†††††††††††††††††††††††††††††††††††† (m)de Wit††††††††††††††††††† Wilhelmina

†††††††††† geb.13-07-1881Heeswijk

†††††††††† ovl.11-02-1975Vorstenbosch

1359 van Vugt, Antonius†††††††††††††††††††††††††††††††††††††† (m)Grinsven††††††††††††††††† Petronella

†††††††††† geb.20-07-1881Heesch

†††††††††† ovl.20-09-1973

†† 497 van Grinsven, Johannes Franciscus††††††††††††††††††††††† (m)Ballings††††††††††††††††† Marie Marguerite Anne

†††††††††† geb.24-07-1881Gemonde

†††††††††† ovl.30-04-1955Den Bosch†††††††††††††††††††††††††††††† #494

†† 164 Rondel, Francisca Lamberdina†††††††††††††††††††††††††††† (v)van Griensven†††††††††††† Cornelis

†††††††††† geb.28-07-1881Waalwijk

†††††††††† ovl.26-01-1920Den Bosch†††††††††††††††††††††††††††††† #211

†† 296 van Grinsven, Antonius Christianus Johannes††††††††††††† (m)van Tienen††††††††††††††† Christina Henriette Josephina

†††††††††† geb.10-08-1881Den Bosch

†††††††††† ovl.18-05-1972††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† #161 met foto

†† 595 van Grinsven, Johanna Godefrida††††††††††††††††††††††††† (v)

†††††††††† geb.16-08-1881Den Bosch

†††††††††† ovl.18-04-1950Nuland††††††††††††††††††††††††††††††††† #477

†† 610 van Grinsven, Gerardina Theodora Maria†††††††††††††††††† (v)Teunissen†††††††††††††††† Theodorus Wilhelmus

†††††††††† geb.06-09-1881Den Haag

†††††††††† ovl.06-01-1940Nijmegen††††††††††††††††††††††††††††††† #300 met foto

†† 708 van Grinsven, Maria††††††††††††††††††††††††††††††††††††† (v)

†††††††††† geb.20-10-1881Den Dungen

†††††††††† ovl.02-03-1963Moegestel†††††††††††††††††††††††††††††† ##041 Zr. M. Nazaire

†† 619 van Grinsven, Adrianus†††††††††††††††††††††††††††††††††† (m)van de Wetering†††††††††† Anna Maria

†††††††††† geb.16-11-1881Heeswijk

†††††††††† ovl.08-03-1949Vorstenbosch††††††††††††††††††††††††††† #035

†† 609 van Griensven, Wilhelmina††††††††††††††††††††††††††††††† (v)van Esch††††††††††††††††† Gerardus

†††††††††† geb.19-11-1881Oisterwijk

†††††††††† ovl.02-02-1953Boxtel††††††††††††††††††††††††††††††††† ##162

†† 714 Holleman, Maria Hendrica†††††††††††††††††††††††††††††††† (v)van Grinsven††††††††††††† Henricus Johannes

†††††††††† geb.19-11-1881Kralingen

†††††††††† ovl.21-12-1956Rosmalen††††††††††††††††††††††††††††††† #271 met foto van beiden

1131 Grinsven van, Wilhelmina†††††††††††††††††††††††††††††††† (v)Esch van††††††††††††††††† Gerardus

†††††††††† geb.19-11-1881Oisterwijk

†††††††††† ovl.02-02-1953Boxtel

†††† 8 van Aarle, Wilhelmus†††††††††††††††††††††††††††††††††††† (m)van Grinsven††††††††††††† Johanna Maria

†††††††††† geb.23-11-1881Schijndel

†††††††††† ovl.10-10-1938Schijndel†††††††††††††††††††††††††††††† #029

†† 436 van gameren, Quirinus Johannes†††††††††††††††††††††††††† (m)van Griensven†††††††††††† Theodora

†††††††††† geb.31-12-1881Dordrecht

†††††††††† ovl.08-04-1956Helmond†††††††††††††††††††††††††††††††† ##118

†† 681 van Griensven, Johannes††††††††††††††††††††††††††††††††† (m)Ruijs†††††††††††††††††††† Johanna

†††††††††† geb.25-01-1882Heesch

†††††††††† ovl.19-10-1960Heesch††††††††††††††††††††††††††††††††† #510

1177 Kersten, Katharina†††††††††††††††††††††††††††††††††††††† (v)van Grunsven††††††††††††† Joannes

†††††††††† geb.21-02-1882Wijchen

†††††††††† ovl.28-01-1975

†† 679 van Grinsven, Petrus†††††††††††††††††††††††††††††††††††† (m)Burgt van der†††††††††††† Johanna Maria

†††††††††† geb.08-04-1882uden

†††††††††† ovl.13-01-1962Uden††††††††††††††††††††††††††††††††††† ##105

1441 van Vugt, Joanna Catharina†††††††††††††††††††††††††††††† (v)van Grinsven††††††††††††† Joannes

†††††††††† geb.17-04-1882Oss

†††††††††† ovl.28-08-1951Oss†††††††††††††††††††††††††††††††††††† #425

†† 134 van Grinsven, Bernardus††††††††††††††††††††††††††††††††† (m)van der Heijden†††††††††† Maria Theodora

†††††††††† geb.05-05-1882St. Michielsgestel

†††††††††† ovl.06-02-1915St. Michielsgestel††††††††††††††††††††† #180

†† 290 van Grinsven, Maria Cornelia†††††††††††††††††††††††††††† (v)Huijgens††††††††††††††††† Geradus Maria

†††††††††† geb.12-05-1882Tilburg

†††††††††† ovl.05-11-1962Tilburg†††††††††††††††††††††††††††††††† #061

†† 960 van den Braak, Antonius††††††††††††††††††††††††††††††††† (m)van Grinsven††††††††††††† Adriana

†††††††††† geb.04-07-1882Berlicum

†††††††††† ovl.06-02-1949Vught†††††††††††††††††††††††††††††††††† #018

†† 605 van Griensven, Maria Catharina†††††††††††††††††††††††††† (v)

†††††††††† geb.16-07-1882Helmond

†††††††††† ovl.19-09-1945Someren-Eind††††††††††††††††††††††††††† ##055

†† 578 van Grinsven, Gijsbertus Johannes††††††††††††††††††††††† (m)Vissers†††††††††††††††††† Ardina

†††††††††† geb.22-07-1882Den Dungen

†††††††††† ovl.28-04-1963St. Michielsgestel††††††††††††††††††††† #314

†† 170 Schuurmans, Adriana††††††††††††††††††††††††††††††††††††† (v)van Grinsven††††††††††††† Petrus

†††††††††† geb.25-07-1882Geffen

†††††††††† ovl.02-03-1960Oss††††††† †††††††††††††††††††††††††††††##097

†† 573 van Grinsven, Lambertus††††††††††††††††††††††††††††††††† (m)Broeren†††††††††††††††††† Adriana

†††††††††† geb.13-09-1882Den Dungen

†††††††††† ovl.03-08-1969

1178 van Grinsven, Lambertus††††††††††††††††††††††††††††††††† (m)Broeren†††††††††††††††††† Adriana

†††††††††† geb.13-09-1882Den Dungen

†††††††††† ovl.03-08-1969Den Dungen

†† 119 van Grinsven, Antonius†††††††††††††††††††††††††††††††††† (m)

†††††††††† geb.14-09-1882Den Dungen

†††††††††† ovl.29-03-1965Den Bosch†††††††††††††††††††††††††††††† #129 Br. Wilhelmus

†† 696 van Grinsven, Antonia††††††††††††††††††††††††††††††††††† (v)Broek van den†††††††††††† Antonius Johannes

†††††††††† geb.18-09-1882Den Dungen

†††††††††† ovl.15-05-1956Den Bosch†††††††††††††††††††††††††††††† #114

††† 28 van Griensven, Anna Maria††††††††††††††††††††††††††††††† (v)Pennings††††††††††††††††† Petrus Johannes

†††††††††† geb.30-10-1882Gemonde

†††††††††† ovl.17-12-1951St. Michielsgestel††††††††††††††††††††† #071

†† 643 van Grinsven, Adrianus†††††††††††††††††††††††††††††††††† (m)Gevers††††††††††††††††††† A.M.C.

†††††††††† geb.23-11-1882Vught

†††††††††† ovl.26-10-1967††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† #033

1238 Broeren, Adriana†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† (v)van Grinsven††††††††††††† Lambertus

†††††††††† geb.25-11-1882Den Dungen

†††††††††† ovl.15-05-1958Den Bosch†††††††††††††††††††††††††††††† #047

†† 241 van Griensven, Johanna Maria†††††††††††††††††††††††††††† (v)

†††††††††† geb.13-02-1883Deurne

†††††††††† ovl.02-06-1966Deurne††††††††††††††††††††††††††††††††† #445

1077 van Esch, Gerardus†††††††††††††††††††††††††††††††††††††† (m)van Grinsven††††††††††††† Wilhelmina

†††††††††† geb.13-03-1883Boxtel

†††††††††† ovl.09-03-1955Boxtel††††††††††††††††††††††††††††††††† ##160

†† 261 van Grinsven, Johannes†††††††††††††††††††††††††††††††††† (m)Kerkhof†††††††††††††††††† Antonia Helena

†††††††††† geb.18-03-1883Uden

†††††††††† ovl.19-04-1974Uden

†† 329 van Kaathoven, Hendrikus†††††††††††††††††††††††††††††††† (m)Vogels / van Grinsven†††† Antonia Maria W. / Hendrina

†††††††††† geb.21-04-1883Schijndel

†††††††††† ovl.21-10-1971Eindhoven

1203 van Griensven, Frans Josephus††††††††††††††††††††††††††† (m)Doorn van†††††††††††††††† Adriana Cunera

†††††††††† geb.21-04-1883

†††††††††† ovl.††† --††††† Den Bosch

1242 van Griensven, Johanna Maria†††††††††††††††††††††††††††† (v)Bartels†††††††††††††††††† Karel

†††††††††† geb.11-05-1883St. Michielsgestel

†††††††††† ovl.11-02-1957Scheveningen††††††††††††††††††††††††††† #389

1052 Griensven van, Adriana†††††††††††††††††††††††††††††††††† (v)Berkel van††††††††††††††† Theodorus

†††††††††† geb.07-06-1883St. Michielsgestel

†††††††††† ovl.02-10-1951Vught†††††††††††††††††††††††††††††††††† #012

†† 695 van Grinsven, Antonius†††††††††††††††††††††††††††††††††† (m)Schuurmans††††††††††††††† Adriana

†††††††††† geb.12-06-1883Heeswijk

†††††††††† ovl.15-01-1964Den Bosch†††††††††††††††††††††††††††††† #142

†† 342 Deenen, Gerardus†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† (m)van Grinsven††††††††††††† Theodora Gertruda Petronella

†††††††††† geb.25-06-1883Vierlingsbeek

†††††††††† ovl.14-05-1958Vierlingsbeek†††††††††††††††††††††††††† ##128

1584 van Griensven, Anna Hendrieka††††††††††††††††††††††††††† (v)Wildenberg††††††††††††††† Lambertus Alphonus Paulus

†††††††††† geb.26-06-1883Erp

†††††††††† ovl.21-01-1963Eindhoven

1078 Grinsven van, Adrianus Cornelis††††††††††††††††††††††††† (m)Roosmalen van†††††††††††† Johanna Maria

†††††††††† geb.24-08-1883Den Dungen

†††††††††† ovl.07-02-1973Den Bosch

†† 773 van Grinsven, Jacoba†††††††††††††††††††††††††††††††††††† (v)van Liempt††††††††††††††† Henricus

†††††††††† geb.27-08-1883Den Bosch

†††††††††† ovl.28-07-1971Rosmalen

†† 339 van Kollenburg, Wilhelmina†††††††††††††††††††††††††††††† (v)van Griensven†††††††††††† Johannes

†††††††††† geb.18-09-1883Vught

†††††††††† ovl.01-09-1971Esch

1132 van Brussel, Adriana Anna††††††††††††††††††††††††††††††† (v)van Grinsven

†††††††††† geb.22-09-1883Gemert

†††††††††† ovl.03-04-1972Erp

†† 810 van Grinsven, Martinus†††††††††††††††††††††††††††††††††† (m)Voets†††††††††††††††††††† Gerarda

†††††††††† geb.23-09-1883Den Dungen

†††††††††† ovl.27-09-1971Den Dungen

†† 118 van Grinsven, Antonia††††††††††††††††††††††††††††††††††† (v)van Schijndel†††††††††††† Petrus

†††††††††† geb.05-10-1883Heesch

†††††††††† ovl.01-10-1941Heeswijk††††††††††††††††††††††††††††††† #109

1252 Nederkoorn, Lambertus††††††††††††††††††††††††††††††††††† (m)van Grunsven / Schel††††† Johanna Maria / Christina Jos.

†††††††††† geb.28-10-1883Oss

†††††††††† ovl.21-04-1962Oss†††††††††††††††††††††††††††††††††††† #380

††† 16 van Grinsven, Hendrina†††††††††††††††††††††††††††††††††† (v)van Kaathoven†††††††††††† Hendricus

†††††††††† geb.21-11-1883Schijndel

†††††††††† ovl.02-08-1955Veghel††††††††††††††††††††††††††††††††† #236

1275 Bartels, Karel†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† (m)Griensven van†††††††††††† Johanna Maria

†††††††††† geb.27-11-1883Mill

†††††††††† ovl.22-08-1951Scheveningen††††††††††††††††††††††††††† #400

†† 277 van Grinsven, Frans A. C.††††††††††††††††††††††††††††††† (m)Torremans†††††††††††††††† J.M.C.

†††††††††† geb.07-02-1884Tilburg

†††††††††† ovl.19-10-1965Tilburg†††††††††††††††††††††††††††††††† #165

†† 232 van Tienen, Christina Henriette Josephina††††††††††††††† (v)van Grinsven††††††††††††† Antonius Christianus Joannes J

†††††††††† geb.13-02-1884Nijmegen

†††††††††† ovl.05-06-1965Nijmegen††††††††††††††††††††††††††††††† #156 met foto

1830 van Griensven, Petronella††††††††††††††††††††††††††††††† (v)van de Steen††††††††††††† Franciscus

†††††††††† geb.03-03-1884Boxtel

†††††††††† ovl.04-07-1937Boxtel††††††††††††††††††††††††††††††††† ##164

†† 647 van Grinsven, Catharina††††††††††††††††††††††††††††††††† (v)Bongers†††††††††††††††††† Wilhelmus

†††††††††† geb.13-03-1884Uden

†††††††††† ovl.19-12-1960Veghel††††††††††††††††††††††††††††††††† #220

†† 115 van Grinsven, Henricus Leonardus†††††††††††††††††††††††† (m)Nouwen††††††††††††††††††† Elisabeth Maria Catharina

†††††††††† geb.21-04-1884Den Bosch

†††††††††† ovl.30-04-1951Den Bosch†††††††††††††††††††††††††††††† #257

†† 210 van Grinsven, Josepha††††††††††††††††††††††††††††††††††† (v)van de Broek††††††††††††† Johannes Wilhelmus

†††††††††† geb.22-04-1884Lith

†††††††††† ovl.04-09-1942Den Bosch†††††††††††††††††††††††††††††† #530

1271 van Roosmalen, Johanna Maria†††††††††††††††††††††††††††† (v)van Grinsven††††††††††††† Adrianus Cornelis

†††††††††† geb.28-04-1884St. Michielsgestel

†††††††††† ovl.27-01-1978St. Michielsgestel

1241 Hardeman, Adrianus Bartholomeus Gerardus†††††††††††††††† (m)van Grunsven††††††††††††† Henrica Wilhelmina

†††††††††† geb.14-06-1884Leiden

†††††††††† ovl.04-10-1965Boxtel††††††††††††††††††††††††††††††††† #387

†† 545 van Griensven, Josephus Petrus†††††††††††††††††††††††††† (m)van Gameren†††††††††††††† Anna

†††††††††† geb.27-06-1884Aarle-Rixtel

†††††††††† ovl.16-03-1932Aarle-Rixtel††††††††††††††††††††††††††† #058

†††† 4 van Grinsven, Johanna Maria††††††††††††††††††††††††††††† (v)van Aarle†††††††††††††††† Wilhelmus

†††††††††† geb.18-07-1884Gemonde

†††††††††† ovl.19-02-1966Schijndel†††††††††††††††††††††††††††††† #272

1051 van Griensven, Martinus††††††††††††††††††††††††††††††††† (m)Gemert van / Janssen††††† Elisabeth / Antonia

†††††††††† geb.28-07-1884Geffen

†††††††††† ovl.06-04-1969††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† ##061

1350 van der Heijden, Maria Theodora††††††††††††††††††††††††† (v)Schakenraad / v Griensven Johannes Marinus / Bernardus

†††††††††† geb.29-07-1884St. Michielsgestel

†††††††††† ovl.22-08-1943Den Bosch†††††††††††††††††††††††††††††† #435

†† 997 van Grinsven, Johannes Gerardus††††††††††††††††††††††††† (m)Loijer de†††††††††††††††† Johanna Maria

†††††††††† geb.20-08-1884Nistelrode

†††††††††† ovl.03-04-1965Beers††††††††††††† †††††††††††††††††††††#525

††† 18 van Grinsven, Paulina††††††††††††††††††††††††††††††††††† (v)Sleutjes††††††††††††††††† Antonius

†††††††††† geb.02-09-1884Den Dungen

†††††††††† ovl.01-03-1966Den Dungen††††††††††††††††††††††††††††† ##082

†† 806 van Grinsven, Johannes Cornelis††††††††††††††††††††††††† (m)Besselaar vd / Kuijpers†† Wilhelmina / Christina

†††††††††† geb.29-09-1884Den Dungen

†††††††††† ovl.03-03-1975

†† 665 van Griensven, Adrianus††††††††††††††††††††††††††††††††† (m)Poos††††††††††††††††††††† Jacoba Hendrika Maria

†††††††††† geb.23-10-1884Nistelrode

†††††††††† ovl.25-06-1962Tilburg†††††††††††††††††††††††††††††††† #054

†† 582 van Griensven, Allegonda Maria†††††††††††††††††††††††††† (v)

†††††††††† geb.24-10-1884Boxtel

†††††††††† ovl.21-05-1966Boxtel††††††††††††††††††††††††††††††††† #063

1333 Verwijst, Gerdina††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† (v)van Grinsven††††††††††††† Antonius

†††††††††† geb.01-11-1884Nistelrode

†††††††††† ovl.31-08-1939Nistelrode††††††††††††††††††††††††††††† #413

†† 245 van Griensven, Martinus Hubertus†††††††††††††††††††††††† (m)Vlemmings†††††††††††††††† Bernarda Helena

†††††††††† geb.21-11-1884Deurne

†††††††††† ovl.15-01-1980Deurne

1887 Tinnenbroek, Martina†††††††††††††††††††††††††††††††††††† (v)van Griensven†††††††††††† Petrus

†††††††††† geb.26-11-1884Boxtel

†††††††††† ovl.10-12-1965Boxtel††††††††††††††††††††††††††††††††† ##172

†† 299 van Grinsven, Henricus Johannes††††††††††††††††††††††††† (m)Holleman††††††††††††††††† Maria Hendrica Theodora

†††††††††† geb.29-11-1884Den Bosch

†††††††††† ovl.11-12-1956Haarlem†††††††††††††††††††††††††††††††† #271 met foto's van beiden

†† 205 van Grinsven, Marinus††††††††††††††††††††††††††††††††††† (m)

†††††††††† geb.10-01-1885Den Dungen

†††††††††† ovl.10-06-1950Roermond††††††††††††††††††††††††††††††† #105 patermet foto

†† 990 van Grinsven, Andreas Arnoldus†††††††††††††††††††††††††† (m)Dubendorffer††††††††††††† C.H.

†††††††††† geb.11-01-1885Den Haag

†††††††††† ovl.01-07-1956Den Haag††††††††††††††††††††††††††††††† #083

†† 498 van Griensven, Theresia††††††††††††††††††††††††††††††††† (v)Heesels†††††††††††††††††† Marinus

†††††††††† geb.19-01-1885Gemonde

†††††††††† ovl.25-01-1955Gemonde†††††††††††††††††††††††††††††††† ##122

†† 204 van Greunsven, Clasina Maria El.†††††††††††††††††††††††† (v)Wesel†††††††††††††††††††† Adr. Wilh.

†††††††††† geb.02-02-1885Tilburg

†††††††††† ovl.06-10-1923Tilburg†††††††††††††††††††††††††††††††† #217

†† 180 van Grinsven, Antonius Henricus††††††††††††††††††††††††† (m)van de Rijt / Spijkers††† Johanna Maria C. / Louisa M. C

†††††††††† geb.14-02-1885Tilburg

†††††††††† ovl.20-03-1965Udenhout††††††††††††††††††††††††††††††† #132

†† 160 van Grinsven, Petrus Johannes††††††††††††††††††††††††††† (m)van Dijk††††††††††††††††† Adriana

†††††††††† geb.22-02-1885Gemonde

†††††††††† ovl.26-05-1960Gemonde†††††††††††††††††††††††††††††††† ##091

†† 828 van Griensven, Catharina†††††††††††††††††††††††††††††††† (v)

†††††††††† geb.08-04-1885Rosmalen

†††††††††† ovl.18-05-1973Best

†† 128 van Grinsven, Johanna Maria††††††††††††††††††††††††††††† (v)van Veggel††††††††††††††† Antonius

†††††††††† geb.12-04-1885Den Bosch

†††††††††† ovl.18-05-1961Den Bosch†††††††††††††††††††††††††††††† #450

1170 van Grinsven, Hendrika†††††††††††††††††††††††††††††††††† (v)van Gaal††††††††††††††††† Peter

†††††††††† geb.30-04-1885Schijndel

†††††††††† ovl.05-07-1966Berlicum††††††††††††††††††††††††††††††† #351

†† 644 van Grinsven, Antonius†††††††††††††††††††††††††††††††††† (m)van Lokven††††††††††††††† Wilhelmina

†††††††††† geb.08-05-1885Dinther

†††††††††† ovl.20-03-1966Dinther†††††††††††††††††††††††††††††††† #143

†† 504 van Grinsven, Martinus Adrianus Maria††††††††††††††††††† (m)

†††††††††† geb.16-05-1885Den Bosch

†††††††††† ovl.11-07-1915Nijmegen††††††††††††††††††††††††††††††† #172 priester

†† 130 van Grinsven, Henricus†††††††††††††††††††††††††††††††††† (m)Meulenbroek†††††††††††††† Arnolda

†††††††††† geb.23-06-1885Berlicum

†††††††††† ovl.30-07-1963Den Bosch†††††††††††††††††††††††††††††† #324

1259 Brands, Cornelia Gertrudis†††††††††††††††††††††††††††††† (v)van Grinsven††††††††††††† Petrus Cornelius Wilhelmus

†††††††††† geb.09-07-1885Tilburg

†††††††††† ovl.02-03-1960Hilvarenbeek††††††††††††††††††††††††††† #392

†† 493 van Grisnven, Johanna Maria††††††††††††††††††††††††††††† (v)

†††††††††† geb.22-07-1885St. Oedenrode

†††††††††† ovl.01-02-1932Vught†††††††††††††††††††††††††††††††††† #461 met foto

1803 van Oirschot, Maria Anna†††††††††††††††††††††††††††††††† (v)van Grinsven††††††††††††† Joseph Johannes

†††††††††† geb.23-08-1885Tilburg

†††††††††† ovl.30-11-1969Eidhoven

†† 298 van Grinsven, Petronella Rosalia†††††††††††††††††††††††† (v)van de Sangen†††††††††††† Petrus

†††††††††† geb.04-09-1885St. Oedenrode

†††††††††† ovl.25-03-1956Veghel††††††††††††††††††††††††††††††††† ##079 met foto

†† 580 van Grinsven, Fredericus†††††††††††††††††††††††††††††††† (m)

†††††††††† geb.08-10-1885Den Dungen

†††††††††† ovl.11-05-1967Culemborg†††††††††††††††††††††††††††††† priester met foto

†† 483 van Grinsven, Maria Cornelia†††††††††††††††††††††††††††† (v)van Roosmalen†††††††††††† Hendricus

†††††††††† geb.16-12-1885Den Dungen

†††††††††† ovl.16-02-1942St. Michielsgestel††††††††††††††††††††† #081

††† 15 van Grinsven, Hendrika†††††††††††††††††††††††††††††††††† (v)

†††††††††† geb.21-12-1885Schijndel

†††††††††† ovl.20-09-1968Vught†††††††††††††††††††††††††††††††††† #179

†† 814 van Grinsven, Wilhelmina†††††††††††††††††††††††††††††††† (v)van den Dungen††††††††††† Johannes

†††††††††† geb.26-01-1886Heeswijk

†††††††††† ovl.13-02-1975Schijndel

†† 626 van Griensven, Franciscus Antonius†††††††††††††††††††††† (m)Swinkels††††††††††††††††† Helena

†††††††††† geb.01-02-1886Erp

†††††††††† ovl.09-10-1945Helmond†††††††††††††††††††††††††††††††† #265

†† 664 van Grinsven, Petrus Josephus††††††††††††††††††††††††††† (m)

†††††††††† geb.07-02-1886Tilburg

†††††††††† ovl.28-06-1963Udenhout††††††††††††††††††††††††††††††† #428

†† 193 van Grinsven, Wilhelmina†††††††††††††††††††††††††††††††† (v)

†††††††††† geb.28-02-1886

†††††††††† ovl.13-06-1921Uden

†† 135 van Grinsven, Arnolda††††††††††††††††††††††††††††††††††† (v)Pijnenburg††††††††††††††† Cornelius Joannes

†††††††††† geb.07-03-1886Den Dungen

†††††††††† ovl.19-05-1916Den Dungen††††††††††††††††††††††††††††† #171 met foto

1079 Bolman, Bernardus Wilhelmus††††††††††††††††††††††††††††† (m)Grinsven van††††††††††††† Maria Elisabeth Adriana

†††††††††† geb.26-03-1886Den Bosch

†††††††††† ovl.12-09-1958Den Bosch†††††††††††††††††††††††††††††† ##016

†† 649 van Grisnven, Cornelia Christina†††††††††††††††††††††††† (v)Hameleers†††††††††††††††† Antonius Hubertus Leonardus

†††††††††† geb.27-05-1886Riethoven

†††††††††† ovl.26-12-1969Geleen

†† 278 van Grinsven, Francina†††††††††††††††††††††††††††††††††† (v)Broks†††††††††††††††††††† Martinus

†††††††††† geb.23-06-1886Gemonde

†††††††††† ovl.23-08-1963Schijndel†††††††††††††††††††††††††††††† #246

†† 183 van Griensven, Johanna Maria†††††††††††††††††††††††††††† (v)

†††††††††† geb.06-07-1886Boxtel

†††††††††† ovl.16-06-1957Den Bosch†††††††††††††††††††††††††††††† #443

†† 583 van Griensven, Lambertus†††††††††††††††††††††††††††††††† (m)Schellekens†††††††††††††† Maria P. A.

†††††††††† geb.12-08-1886St. Michielsgestel

†††††††††† ovl.30-04-1961Den Bosch†††††††††††††††††††††††††††††† ##015

†† 540 van Griensven, Antonius Hubertus†††††††††††††††††††††††† (m)van den Nieuwenhof††††††† Anna Maria

†††††††††† geb.20-09-1886Deurne

†††††††††† ovl.26-06-1934Gemert††††††††††††††††††††††††††††††††† #141

1162 van de Laar, Susanna†††††††††††††††††††††††††††††††††††† (v)van Grinsven††††††††††††† Justinus

†††††††††† geb.10-10-1886Nistelrode

†††††††††† ovl.30-04-1951Nistelrode††††††††††††††††††††††††††††† #116

1110 van Doorn, Adriana Cunera††††††††††††††††††††††††††††††† (v)van Griensven†††††††††††† Frans

†††††††††† geb.14-10-1886Heeswijk

†††††††††† ovl.14-09-1975Den Bosch

†††† 3 van Grinsven, Marinus††††††††††††††††††††††††††††††††††† (m)Hoezen††††††††††††††††††† Wilhelmina

†††††††††† geb.23-10-1886Gemonde

†††††††††† ovl.17-05-1950Gemonde†††††††††††††††††††††††††††††††† ##159

†† 235 de Looijer, Gerardus Leonardus†††††††††††††††††††††††††† (m)van Grinsven††††††††††††† Johanna Maria

†††††††††† geb.20-11-1886Oss

†††††††††† ovl.06-08-1949Oss†††††††††††††††††††††††††††††††††††† #451

†† 312 van Griensven, Anna Maria††††††††††††††††††††††††††††††† (v)van Berlo†††††††††††††††† Gijsbertus Stephanus

†††††††††† geb.14-12-1886Oss

†††††††††† ovl.09-07-1971Roermond

†† 792 van Grinsven, Antonius†††††††††††††††††††††††††††††††††† (m)van der Voort†††††††††††† Wilhelmina

†††††††††† geb.28-01-1887Schijndel

†††††††††† ovl.29-08-1972Eindhoven†††††††††††††††††††††††††††††† #162

†† 604 van Grinsven, Adriana††††††††††††††††††††††††††††††††††† (v)v Roosmalen /vdBersselaar Hendrikus / Hendrikus

†††††††††† geb.18-02-1887Den Bosch

†††††††††† ovl.24-07-1956Den Bosch†††††††††††††††††††††††††††††† #021

†† 522 Vermeltfoort, Christina Cornelia†††††††††††††††††††††††† (v)Griensven van†††††††††††† Hubertus

†††††††††† geb.24-02-1887St. Oedenrode

†††††††††† ovl.12-09-1955Helmond†††††††††††††††††††††††††††††††† #203

†† 669 van Griensven, Johannes Hendrikus††††††††††††††††††††††† (m)Vos†††††††††††††††††††††† Hendrika

†††††††††† geb.18-04-1887Nistelrode

†††††††††† ovl.08-05-1965Oss†††††††††††††††††††††††††††††††††††† #485

††† 38 van Griensven, Helena††††††††††††††††††††††††††††††††††† (v)van Engeland††††††††††††† Petrus

†††††††††† geb.05-05-1887Boxtel

††††† †††††ovl.29-01-1967Sittard†††††††††††††††††††††††††††††††† #318

1367 Spijkers, Louisa Maria Cornelia††††††††††††††††††††††††† (v)van Grinsven††††††††††††† Antonius Henricus

†††††††††† geb.10-05-1887Tilburg

†††††††††† ovl.04-04-1946Tilburg†††††††††††††††††††††††††††††††† #422

†† 703 van Grinsven, Francisca Gerarda††††††††††††††††††††††††† (m)

†††††††††† geb.17-05-1887Den Dungen

†††††††††† ovl.20-05-1973Den Dungen

†† 864 van Griensven, Thomas††††††††††††††††††††††††††††††††††† (m)Schellekens†††††††††††††† A.

†††††††††† geb.05-07-1887Rosmalen

†††††††††† ovl.14-07-1971Den Bosch

†† 747 van Grinsven, Marinus Lambertus††††††††††††††††††††††††† (m)Thijssen††††††††††††††††† Paulina

†††††††††† geb.05-07-1887Den Bosch

†††††††††† ovl.17-07-1976Den Bosch

1071 Cuijckens, Anna Maria††††††††††††††††††††††††††††††††††† (v)van Griensven†††††††††††† Everardus jacobus

†††††††††† geb.15-07-1887Temse (B.)

†††††††††† ovl.29-07-1967Boxtel††††††††††††††††††††††††††††††††† #235

†† 163 van Grinsven, Petrus Josephus Alphonsus Mar.†††††††††††† (m)

†††††††††† geb.11-08-1887Den Bosch

†††††††††† ovl.05-03-1939Den Bosch†††††††††††††††††††††††††††††† #298 pastoor te Den Bosch†† met foto

1600 van Lokven, Wilhelmina†††††††††††††††††††††††††††††††††† (v)van Grinsven††††††††††††† Antonius

†††††††††† geb.11-10-1887Veghel

†††††††††† ovl.01-07-1969Dinther

†† 701 van Grinsven, Gerarda Maria††††††††††††††††††††††††††††† (v)vd Boogaart / Mulders†††† Adrianus / Leonardus

†††††††††† geb.12-12-1887Geffen

†††††††††† ovl.05-04-1957Orthen††††††††††††††††††††††††††††††††† #278

†† 891 van Grindsven Beckers, Francisca†††††††††††††††††††††††† (v)

†††††††††† geb.01-01-1888

†††††††††† ovl.01-12-1978Liessel

†† 253 van Grinsven, Anna Maria†††††††††††††††††††††††††††††††† (v)Dortmans††††††††††††††††† Hendrikus

†††††††††† geb.05-01-1888St. Oedenrode

†††††††††† ovl.12-10-1959Veghel††††††††††††††††††††††††††††††††† #090

†† 282 van Grinsven, Catharina††††††††††††††††††††††††††††††††† (v)Boogaards†††††††††††††††† Marinus

†††††††††† geb.16-01-1888Lith

†††††††††† ovl.31-07-1970Best††††††††††††††††††††††††††††††††††† #218

1093 Maas, Gerdina††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† (v)van Grinsven††††††††††††† Christianus

†††††††††† geb.01-05-1888Erp

†††††††††† ovl.16-06-1955Nistelrode††††††††††††††††††††††††††††† *

1847 Kuijpers, Christina††††††††††††††††††††††††††††††††††††† (v)van Grinsven††††††††††††† Johannes Cornelis

†††††††††† geb.14-06-1888Sint-Michielsgestel

†††††††††† ovl.10-12-1960Rosmalen††††††††††††††††††††††††††††††† *##170

1489 van Grunsven, Maria Johanna††††††††††††††††††††††††††††† (v)van Gruythuysen†††††††††† Albertus Antonius

†††††††††† geb.28-06-1888Doornenburg (Bemmel)

†††††††††† ovl.02-05-1955Oss†††††††††††††††††††††††††††††††††††† #424

†† 646 van Grinsven, Antonius Petrus Paulus†††††††††††††††††††† (m)van Hal†††††††††††††††††† Anna Maria

†††††††††† geb.29-06-1888Tilburg

†††††††††† ovl.15-03-1966Tilburg†††††††††††††††††††††††††††††††† #147 met foto

†† 182 van Grinsven, Paulina††††††††††††††††††††††††††††††††††† (v)Kapteyns††††††††††††††††† Wilhelmus

†††††††††† geb.16-09-1888Den Dungen

†††††††††† ovl.16-10-1951Utrecht†††††††††††††††††††††††††††††††† ##081

††† 20 van Grinsven, Maria††††††††††††††††††††††††††††††††††††† (v)Steenbakkers††††††††††††† Reinier

†††††††††† geb.17-09-1888Gemonde

†††††††††† ovl.17-04-1966Gemonde

1016 van Grinsven, Antonius†††††††††††††††††††††††††††††††††† (m)

†††††††††† geb.22-09-1888St. Michielsgestel

†††††††††† ovl.20-05-1930Eindhoven†††††††††††††††††††††††††††††† *Br?

†† 209 van Grinsven, Wilhelmus††††††††††††††††††††††††††††††††† (m)Nooijen / van de Burgt††† Johanna / Anna Maria

†††††††††† geb.10-10-1888Uden

†††††††††† ovl.28-08-1965Den Bosch†††††††††††††††††††††††††††††† ##147

†† 274 van Grinsven, Marinus Cornelis†††††††††††††††††††††††††† (m)Goossens††††††††††††††††† Wilhelmina

†††††††††† geb.27-10-1888Den Dungen

†††††††††† ovl.10-01-1977St. Michielsgestel

1508 van Grinsven, Adrianus†††††††††††††††††††††††††††††††††† (m)van Breugel†††††††††††††† Elisabeth

†††††††††† geb.04-11-1888St. Michielsgestel

†††††††††† ovl.14-04-1961Hilversum†††††††††††††††††††††††††††††† #431

1233 Vlemmings, Bernarda Helena†††††††††††††††††††††††††††††† (v)van Griensven†††††††††††† Martinus Hubertus

†††††††††† geb.04-12-1888Deurne

†††††††††† ovl.21-06-1973Deurne

†† 831 van Griensven, Dorus†††††††††††††††††††††††††††††††††††† (m)de Ras††††††††††††††††††† Johanna

†††††††††† geb.22-12-1888Nistelrode

†††††††††† ovl.19-02-1985Herpen

†† 719 van Erp, Antoinetta††††††††††††††††††††††††††††††††††††† (v)Berg van den††††††††††††† Antonius Franciscus

†††††††††† geb.29-12-1888Vinkel

†††††††††† ovl.02-11-1968Vinkel

†† 571 van Grinsven, Johanna††††††††††††††††††††††††††††††††††† (v)van Kreij†††††††††††††††† Johannes

†††††††††† geb.30-12-1888Den Dungen

†††††††††† ovl.18-02-1948Den Dungen††††††††††††††††††††††††††††† #475

†† 297 van Grinsven, Adrianus†††††††††††††††††††††††††††††††††† (m)van der Heijden†††††††††† Hendrika

†††††††††† geb.14-01-1889St. Oedenrode

†††††††††† ovl.11-01-1955Boxmeer†††††††††††††††††††††††††††††††† #048 met foto

1194 Voets, Gerarda†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† (v)van Grinsven††††††††††††† Martinus

†††††††††† geb.29-01-1889Rosmalen

†††††††††† ovl.05-03-1969Den Dungen

1476 van Grinsven, Johannes Franciscus††††††††††††††††††††††† (m)Donders†††††††††††††††††† Anna Maria Nicolasina

†††††††††† geb.29-01-1889Tilburg

†††††††††† ovl.20-08-1972Tilburg

†† 344 van Breugel, Elisabeth†††††††††††††††††††††††††††††††††† (v)van Grinsven††††††††††††† Adrianus

†††††††††† geb.21-02-1889Vught

†††††††††† ovl.02-08-1970Hilversum

†† 740 van Grinsven, Petronella†††††††††††††††††††††††††††††††† (v)van Vugt††††††††††††††††† Antonius

†††††††††† geb.02-03-1889Heesch

†††††††††† ovl.07-02-1981Heesch

†† 611 van Grinsven, Maria Elisabeth Catharina††††††††††††††††† (v)Heesakkers††††††††††††††† Gerardus

†††††††††† geb.16-05-1889

†††††††††† ovl.09-10-1946Rotterdam†††††††††††††††††††††††††††††† ##049

†† 804 van Griensven, Helena††††††††††††††††††††††††††††††††††† (v)Meijs†††††††††††††††††††† Hendrikus Johannes

†††††††††† geb.27-05-1889St. Michielsgestel

†††††††††† ovl.20-05-1976Vught

†† 288 van Grinsven, Petronilla†††††††††††††††††††††††††††††††† (v)van den Braak†††††††††††† Lambertus

†††††††††† geb.17-06-1889Berlicum

†††††††††† ovl.19-03-1952Berlicum††††††††††††††††††††††††††††††† ##078

†† 280 van Grinsven, Elisabeth Adriana Antonia Jos.†††††††††††† (v)

†††††††††† geb.09-08-1889Den Bosch

†††††††††† ovl.28-12-1966Vught†††††††††††††††††††††††††††††††††† #189

†† 589 van Grinsven, Petronella†††††††††††††††††††††††††††††††† (v)

†††††††††† geb.11-09-1889Dinther

†††††††††† ovl.16-01-1967Zijtaart††††††††††††††††††††††††††††††† ##084 Zr. Maria Stanislas

†† 687 van Griensven, Hendrika††††††††††††††††††††††††††††††††† (v)Coeleveld†††††††††††††††† Johannes Hendricus

†††††††††† geb.20-10-1889Rosamelen

†††††††††† ovl.23-12-1947Den Bosch†††††††††††††††††††††††††††††† #342

1835 Vissers, Gerardus††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† (m)Steenbakkers /v GrinsvenJohanna / Antonia

†††††††††† geb.24-10-1889Veghel

†††††††††† ovl.08-02-1964Heeswijk-Dinther

†† 757 van Grinsven, Antonia††††††††††††††††††††††††††††††††††† (v)Timmers†††††††††††††††††† Theodorus

†††††††††† geb.28-10-1889Uden

†††††††††† ovl.10-03-1971Uden

1168 van Grinsven, Franciscus†††††††††††††††††††††††††††††††† (m)van Doorn†††††††††††††††† Joanna

†††††††††† geb.05-11-1889

†††††††††† ovl.21-10-1962Middelrode††††††††††††††††††††††††††††† #077

†† 596 van Grinsven, Johanna Hendrica†††††††††††††††††††††††††† (v)

†††††††††† geb.26-11-1889Doesburg

†††††††††† ovl.16-03-1959Den Haag††††††††††††††††††††††††††††††† #474

†† 176 van Griensven, Maria Antonia Wilhelmina††††††††††††††††† (v)

†††††††††† geb.04-12-1889Deurne

†††††††††† ovl.21-04-1966Veghel††††††††††††††††††††††††††††††††† ##046 religieuse Zr. Maria Henritia

†† 427 de Wit, Adrianus†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† (m)van Grinsven††††††††††††† Geerdina

†††††††††† geb.06-12-1889Nistelrode

†††††††††† ovl.02-09-1964Nistelrode††††††††††††††††††††††††††††† #295

†† 435 van Grinsven, Lamberta Cornelia††††††††††††††††††††††††† (m)van de Loo††††††††††††††† Cornelis

†††††††††† geb.06-12-1889Den Dungen

†††††††††† ovl.22-02-1985Boxtel

†† 939 van Grinsven, Justinus†††††††††††††††††††††††††††††††††† (m)van de Laar†††††††††††††† Suzanna

†††††††††† geb.09-12-1889Nistelrode

†††††††††† ovl.15-07-1975Veghel

1082 Vissers, Cornelia††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† (v)Van Grinsven††††††††††††† Johannes Adrianus Maria

†††††††††† geb.08-01-1890Baardwijk

†††††††††† ovl.20-07-1983Den Bosch

†† 267 van Grinsven, Hubertus Franciscus††††††††††††††††††††††† (m)Vermeltfoort††††††††††††† Christina Cornelia

†††††††††† geb.04-04-1890Riethoven

†††††††††† ovl.27-08-1974Aarle-Rixtel

†† 630 van Griensven, Francisca Petronella††††††††††††††††††††† (v)Gruijters†††††††††††††††† Leonardus Johannes Petrus

†††††††††† geb.03-05-1890Aarle-Rixtel

†††††††††† ovl.19-01-1943Aarle-Rixtel††††††††††††††††††††††††††† #250

†† 794 van Grinsven, Anna Catharina†††††††††††††††††††††††††††† (v)Endstra†††††††††††††††††† Bouwe

†††††††††† geb.03-06-1890St. Michielsgestel

†††††††††† ovl.01-04-1972Den Bosch

1294 van Grinsven, Joannes††††††††††††††††††††††††††††††††††† (m)Pijnappels††††††††††††††† Josina

†††††††††† geb.06-06-1890Den Dungen

†††††††††† ovl.04-02-1976Den Dungen

1260 Esch van, Theodorus Maria††††††††††††††††††††††††††††††† (m)Grinsven van††††††††††††† Johanna Dominica

†††††††††† geb.18-07-1890Den Bosch

†††††††††† ovl.05-01-1979Geldrop†††††††††††††††††††††††††††††††† *

†† 661 van Grinsven, Gerardus†††††††††††††††††††††††††††††††††† (m)van Dijk††††††††††††††††† Antonia

†††††††††† geb.12-10-1890Uden

†††††††††† ovl.07-04-1962Uden††††††††††††††††††††††††††††††††††† #287

†† 922 van Grinsven, Cornelis Martinus††††††††††††††††††††††††† (m)van Leeuwen†††††††††††††† Francisca

†††††††††† geb.14-11-1890Alem

†††††††††† ovl.29-02-1960Oss†††††††††††††††††††††††††††††††††††† #213

†† 777 van Grinsven, Johanna Maria††††††††††††††††††††††††††††† (v)van den Heuvel††††††††††† Petrus Johannes

†††††††††† geb.16-01-1891Nistelrode

†††††††††† ovl.17-11-1972Veghel

†† 726 van Grinsven, Hendrika†††††††††††††††††††††††††††††††††† (v)van de Sande††††††††††††† Lambertus

†††††††††† geb.27-01-1891Schijndel

†††††††††† ovl.23-01-1982Boxtel

1090 Kapteijns, Wilhelmus†††††††††††††††††††††††††††††††††††† (m)Grinsven van††††††††††††† Paulina

†††††††††† geb.02-02-1891St. Michielsgestel

†††††††††† ovl.03-07-1979Vught

†† 341 Bouw, Adrianus†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† (m)van Grinsven††††††††††††† Alberta

†††††††††† geb.05-02-1891Erp

†††††††††† ovl.01-01-1965Gerwen††††††††††††††††††††††††††††††††† #076

†† 269 van Grinsven, Theodorus††††††††††††††††††††††††††††††††† (m)van Kempen††††††††††††††† Gerarda

†††††††††† geb.11-02-1891St. Michielsgetsel

†††††††††† ovl.18-01-1977

1300 Grinsven van, Wilhelmina†††††††††††††††††††††††††††††††† (v)Krey van††††††††††††††††† Petrus Joannes

†††††††††† geb.25-02-1891Den Dungen

†††††††††† ovl.14-01-1928Utrecht†††††††††††††††††††††††††††††††† #367

1802 van Grinsven, Joseph Johannes††††††††††††††††††††††††††† (m)van Oirschot††††††††††††† Maria Anna

†††††††††† geb.06-03-1891Tilburg

†††††††††† ovl.30-09-1966Tilburg

†† 591 van Grinsven, Martha†††††††††††††††††††††††††††††††††††† (v)

†††††††††† geb.09-09-1891Veghel

†††††††††† ovl.03-10-1959Veghel††††††††††††††††††††††††††††††††† ##058 Zr. Maria Huberta

†† 306 van Griensven, Peer††††††††††††††††††††††††††††††††††††† (m)Weerts††††††††††††††††††† Bertha

†††††††††† geb.08-11-1891Deurne

†††††††††† ovl.15-10-1975Deurne

1225 van den Akker, Antonius††††††††††††††††††††††††††††††††† (m)van Grinsven††††††††††††† Hendrika

†††††††††† geb.13-12-1891Heesch Vinkel

†††††††††† ovl.20-12-1977Heesch

†† 378 van der Pol, Adrianus††††††††††††††††††††††††††††††††††† (m)Verhagen / van Grinsven†† Johanna / Johanna Maria

†††††††††† geb.16-12-1891St. Michielsgestel

†††††††††† ovl.13-07-1974Den Bosch

1511 Jentzema, Johanna Hendrika†††††††††††††††††††††††††††††† (v)van Grinsven††††††††††††† Peter

†††††††††† geb.19-12-1891Bergen op Zoom

†††††††††† ovl.07-09-1973Den Bosch†††††††††††††††††††††††††††††† *

†† 335 Hikspoors, Henricus††††††††††††††††††††††††††††††††††††† (m)van Griensven†††††††††††† Huberta Maria

†††††††††† geb.29-12-1891Liessel

†††††††††† ovl.28-01-1963Breda†††††††††††††††††††††††††††††††††† #184

†† 783 van Grinsven, Maria††††††††††††††††††††††††††††††††††††† (v)

†††††††††† geb.01-01-1892Dinther

†††††††††† ovl.27-02-1972Zijtaart††††††††††††††††††††††††††††††† ##050 Zr. Maria Kostka

1351 van Griensven, Johanna M.G.††††††††††††††††††††††††††††† (v)Verstegen†††††††††††††††† Hendrikus

†††††††††† geb.03-01-1892Nuland

†††††††††† ovl.24-01-1966††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† #408

1156 van Grunsven, Geerdina†††††††††††††††††††††††††††††††††† (v)Pinxteren van†††††††††††† Emericus

†††††††††† geb.03-01-1892Heesch

†††††††††† ovl.01-12-1966Udenhout††††††††††††††††††††††††††††††† #297

1243 van Grinsven, Johanna Maria††††††††††††††††††††††††††††† (v)van der Pol†††††††††††††† Adrianus

†††††††††† geb.11-01-1892Den Dungen

†††††††††† ovl.29-09-1967St. Michielsgestel††††††††††††††††††††† #388

†† 264 van Grinsven, Johanna††††††††††††††††††††††††††††††††††† (v)van de Beurcht††††††††††† Martinus

†††††††††† geb.14-01-1892Nistelrode

†††††††††† ovl.12-01-1978Veghel

†† 172 Meys, Hendrikus Johannes†††††††††††††††††††††††††††††††† (m)van Griensven†††††††††††† Helena Maria

†††††††††† geb.22-01-1892Vught

†††††††††† ovl.07-04-1964Vught†††††††††††††††††††††††††††††††††† #319

1226 Groenendaal, Hendrika††††††††††††††††††††††††††††††††††† (v)van Grinsven††††††††††††† Joh.

†††††††††† geb.25-01-1892Den Dungen

†††††††††† ovl.19-12-1966Oirschot††††††††††††††††††††††††††††††† #372

1727 van Grinsven, Johannes†††††††††††††††††††††††††††††††††† (m)Groenendaal†††††††††††††† Hendrika

†††††††††† geb.02-03-1892Sint-Michielsgestel

†††††††††† ovl.07-05-1968Boxtel

1234 van Venrooij, Petronella†††††††††††††††††††††††††††††††† (v)van Grunsven††††††††††††† Hendrikus

†††††††††† geb.26-03-1892Heesch

†††††††††† ovl.08-11-1979Heesch

†† 515 van Griensven, Adrianus††††††††††††††††††††††††††††††††† (m)Toennaer††††††††††††††††† Martha Hubertina

†††††††††† geb.30-03-1892St. Michielsgestel

†††††††††† ovl.19-02-1958Amsterdam†††††††††††††††††††††††††††††† #053

1379 Vancrabeekx, Leopoldina Anna Maria†††††††††††††††††††††† (v)van Griensven†††††††††††† Petrus Antonius Henricus

†††††††††† geb.15-04-1892Hasselt (B.)

†††††††††† ovl.19-06-1982Weert†††††††††††††††††††††††††††††††††† met foto

1084 van den Boomen, Harry††††††††††††††††††††††††††††††††††† (m)van Griensven†††††††††††† Truus

†††††††††† geb.20-04-1892Best

†††††††††† ovl.13-11-1979Eindhoven

†† 860 van Grinsven, Antonia††††††††††††††††††††††††††††††††††† (v)Vissers†††††††††††††††††† Gerardus

†††††††††† geb.05-05-1892Dinther

†††††††††† ovl.01-02-1972Dinther

1195 Melis, Elisabeth Maria Josephina†††††††††††††††††††††††† (v)Greunsven van†††††††††††† Adrianus Carolus

†††††††††† geb.27-10-1892Tilburg

†††††††††† ovl.17-10-1968Heeze

†† 656 van Grinsven, Martina††††††††††††††††††††††††††††††††††† (v)Barten††††††††††††††††††† Petrus Kornelis

†††††††††† geb.03-12-1892Uden

†††††††††† ovl.25-05-1964Sittard†††††††††††††††††††††††††††††††† ##057

††† 77 van Grinsven, Antonia††††††††††††††††††††††††††††††††††† (v)

†††††††††† geb.11-12-1892Dinther

†††††††††† ovl.02-09-1908Dinther†††††††††††††††††††††††††††††††† #108

†† 660 van Grinsven, Gerarda Maria††††††††††††††††††††††††††††† (v)van Kessel††††††††††††††† Wilhelmus Johannes

†††††††††† geb.22-01-1893Lith

†††††††††† ovl.22-01-1968Lith††††††††††††††††††††††††††††††††††† #277

1343 Vos, Hendrika††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† (v)Griensven van†††††††††††† Johannes Hendricus

†††††††††† geb.16-02-1893Schaijk

†††††††††† ovl.06-09-1960Overlangel††††††††††††††††††††††††††††† #409

†† 305 van Griensven, Petronella Josephina††††††††††††††††††††† (v)Vos†††††††††††††††††††††† Josephus Franciscus

†††††††††† geb.02-03-1893Aarle-Rixtel

†††††††††† ovl.18-01-1982Aarle-Rixtel

†† 201 van Griensven, Joanna Maria Josephina††††††††††††††††††† (v)

†††††††††† geb.25-03-1893Deurne

†††††††††† ovl.03-08-1918Deurne††††††††††††††††††††††††††††††††† #440 met foto

1490 Gruythuyzen, Albertus Antonius†††††††††††††††††††††††††† (m)van Grunsven††††††††††††† Johanna Maria

†††††††††† geb.19-04-1893Berghem

†††††††††† ovl.22-10-1953Berghem†††††††††††††††††††††††††††††††† #422

†† 919 van Grinsven, Hendrikus††††††††††††††††††††††††††††††††† (m)van Hal†††††††††††††††††† Johanna Petronella

†††††††††† geb.21-04-1893Schijndel

†††††††††† ovl.04-03-1964Oirschot

†† 120 van Grinsven, Antonius†††††††††††††††††††††††††††††††††† (m)van Erp†††††††††††††††††† Maria

†††††††††† geb.22-05-1893Veghel

†††††††††† ovl.03-03-1959Den Bosch†††††††††††††††††††††††††††††† #127 met foto

†† 319 van Grinsven, Arnoldus Adrianus††††††††††††††††††††††††† (m)van de Velden†††††††††††† Martina

†††††††††† geb.11-07-1893Schijndel

†††††††††† ovl.23-10-1980Berlicum

†† 501 van Griensven, Henricus Antonius Jacobus†††††††††††††††† (m)

†††††††††† geb.13-08-1893Helmond

†††††††††† ovl.27-12-1908Helmond†††††††††††††††††††††††††††††††† #268

1026 van Kempen, Gerarda††††††††††††††††††††††††††††††††††††† (v)van Grinsven††††††††††††† Theodorus

†††††††††† geb.22-08-1893Schijndel

†††††††††† ovl.05-01-1979Schijndel

†† 667 van Griensven, Hendrika Catharina Johanna††††††††††††††† (v)Vliegenberg†††††††††††††† Petrus Josephus

†††††††††† geb.23-08-1893Helmond

†††††††††† ovl.25-02-1968Helmond†††††††††††††††††††††††††††††††† #348

†† 325 van der Heijden, Hendrica††††††††††††††††††††††††††††††† (v)van Grinsven††††††††††††† Adrianus

†††††††††† geb.02-09-1893Schijndel

†††††††††† ovl.18-03-1974Rosmalen

1850 van der Heijden, Hendrica††††††††††††††††††††††††††††††† (v)van Grinsven††††††††††††† Adrianus

†††††††††† geb.02-09-1893Schijndel

†††††††††† ovl.18-03-1974Rosmalen

†† 670 van Griensven, Petrus A.H.†††††††††††††††††††††††††††††† (m)Vancrabeekx†††††††††††††† L.A.M.

†††††††††† geb.22-10-1893Deurne

†††††††††† ovl.22-04-1963Eindhoven†††††††††††††††††††††††††††††† ##101

†† 175 Goossens, Wilhelmina†††††††††††††††††††††††††††††††††††† (v)van Grinsven††††††††††††† Marinus Cornelis

†††††††††† geb.02-11-1893St. Michielsgestel

†††††††††† ovl.27-09-1982St. Michielsgestel

†† 338 van Haeren, Johanna Petronella Maria†††††††††††††††††††† (v)van Griensven†††††††††††† Petrus Henricus

†††††††††† geb.08-12-1893Boxtel

†††††††††† ovl.25-06-1979Tilburg

†† 285 van Griensven, Cornelus††††††††††††††††††††††††††††††††† (m)Martens†††††††††††††††††† Catharina Maria

†††††††††† geb.23-12-1893Schaik

†††††††††† ovl.03-04-1965Den Bosch

1118 de Kleijn, Johannes Wilhelmus††††††††††††††††††††††††††† (m)van Grunsven††††††††††††† Anna Maria

†††††††††† geb.23-12-1893Gassel

†††††††††† ovl.20-12-1952Gassel††††††††††††††††††††††††††††††††† #103

1804 van Greunsven, Adrianus Carolus††††††††††††††††††††††††† (m)Melis†††††††††††††††††††† Elisabeth Maria Josephina

†††††††††† geb.22-01-1894Tilburg

†††††††††† ovl.21-12-1972Heeze

1258 Gelsing, Henricus Joannes Gijsbertus†††††††††††††††††††† (m)van Grinsven††††††††††††† Maria Antonetta

†††††††††† geb.27-01-1894Zaltbommel

†††††††††† ovl.28-11-1969Beek

†† 812 van Grinsven, Wilhelmus††††††††††††††††††††††††††††††††† (m)Boeren††††††††††††††††††† Huberdina

†††††††††† geb.14-02-1894St. Michielsgestel

†††††††††† ovl.16-08-1985Vught

1113 Melis, Huberdina Johanna†††††††††††††††††††††††††††††††† (v)van Greunsven†††††††††††† Johannes Antonius

†††††††††† geb.02-03-1894Tilburg

†††††††††† ovl.24-04-1954Breda†††††††††††††††††††††††††††††††††† #489

†† 751 van Grinsven, Martinus Quirinus Maria††††††††††††††††††† (v)Linde ter†††††††††††††††† Aleida Maria

†††††††††† geb.26-03-1894Doesburg

†††††††††† ovl.01-03-1975Maastricht

†† 642 van Grinsven, Alberta††††††††††††††††††††††††††††††††††† (v)Bouw††††††††††††††††††††† Adrianus

†††††††††† geb.21-05-1894Uden

†††††††††† ovl.09-03-1965Gerwen††††††††††††††††††††††††††††††††† #075

1818 van Grinsven, Johannes†††††††††††††††††††††††††††††††††† (m)Smits†††††††††††††††††††† Johanna Maria

†††††††††† geb.07-06-1894Boxtel

†††††††††† ovl.11-07-1969Tilburg

†† 805 van Grinsven, Johannes†††††††††††††††††††††††††††††††††† (m)van de Wetering†††††††††† Johanna Maria

†††††††††† geb.26-06-1894Schijndel

†††††††††† ovl.20-06-1979Mill

†† 713 van Grisnven, Lambertha††††††††††††††††††††††††††††††††† (v)

†††††††††† geb.29-06-1894Dinther

†††††††††† ovl.25-08-1920Zijtaart††††††††††††††††††††††††††††††† ##020 Zr. Maria Michaela

†† 336 Kerkhof, Antonia Helena††††††††††††††††††††††††††††††††† (v)van Grinsven††††††††††††† Johannes

†††††††††† geb.11-07-1894Uden

†††††††††† ovl.20-06-1969

1232 van der Velden, Martina††††††††††††††††††††††††††††††††† (v)van Grinsven††††††††††††† Arnoldus Adrianus

†††††††††† geb.18-07-1894Loosbroek

†††††††††† ovl.10-08-1969Berlicum

1047 Bodinot, Jacoba Joanna†††††††††††††††††††††††††††††††††† (v)van Grunsven††††††††††††† Kristianus

†††††††††† geb.27-08-1894Oss

†††††††††† ovl.03-12-1987Geffen

†† 882 van Grinsven, Wilhelmina†††††††††††††††††††††††††††††††† (v)van Doorn†††††††††††††††† Petrus

†††††††††† geb.05-12-1894Veghel

†††††††††† ovl.10-08-1966Langenboom††††††††††††††††††††††††††††† ##139

1108 van Grunsven, Justina††††††††††††††††††††††††††††††††††† (v)

†††††††††† geb.07-12-1894Heesch

†††††††††† ovl.08-03-1947Heesch††††††††††††††††††††††††††††††††† #026

†† 171 Keur, Maria Woutera††††††††††††††††††††††††††††††††††††† (v)van Griensven†††††††††††† Marinus Josephus

†††††††††† geb.18-12-1894Den Bosch

†††††††††† ovl.18-11-1985St. Michielsgestel

†† 966 van Ansem, Johannes††††††††††††††††††††††††††††††††††††† (m)Maas/ v Grunsven /vKessel Johanna / Cath. / Maria

†††††††††† geb.24-12-1894Nuenen

†††††††††† ovl.09-01-1973Eindhoven

†† 228 van de Nieuwenhof, Anna Maria††††††††††††††††††††††††††† (v)van Griensven†††††††††††† Ant.

†††††††††† geb.04-01-1895Gemert

†††††††††† ovl.27-03-1956Gemert††††††††††††††††††††††††††††††††† #150

†† 447 van Grinsven, Adriana††††††††††††††††††††††††††††††††††† (v)Dobbelsteen†††††††††††††† Joannes Henricus

†††††††††† geb.13-01-1895Schijndel

†††††††††† ovl.27-04-1935Den Bosch†††††††††††††††††††††††††††††† #017

1735 van Hal, Cornelis Hendrikus††††††††††††††††††††††††††††† (m)van Grinsven††††††††††††† Wilhelmina

†††††††††† geb.27-01-1895Boxtel

†††††††††† ovl.22-12-1946Boxtel††††††††††††††††††††††††††††††††† #354

†† 819 van Grinsven, Rudolf†††††††††††††††††††††††††††††††††††† (m)Kauwenbergh / Siroen††††† Christina / Antonia

†††††††††† geb.30-01-1895St. Michielsgestel

†††††††††† ovl.04-06-1976Wilbertoord†††††††††††††††††††††††††††† *t

1097 Pijnappels, Josina†††††††††††††††††††††††††††††††††††††† (v)van Grinsven††††††††††††† Joannes

†††††††††† geb.31-01-1895Den Dungen

†††††††††† ovl.16-10-1987

†† 322 Gruijters, Leonardus Johannes Petrus†††††††††††††††††††† (m)van Griensven /v Lieshout Francisca P / Helena C.

†††††††††† geb.18-02-1895Helmond

†††††††††† ovl.03-09-1979Uden

1163 van de Wetering, Johanna Maria†††††††††††††††††††††††††† (v)van Grinsven††††††††††††† Johannes

†††††††††† geb.20-02-1895St. Oedenrode

†††††††††† ovl.06-12-1984Mill

1087 Vos, Josephus Franciscus†††††††††††††††††††††††††††††††† (m)van Griensven†††††††††††† Petronella Josephina

†††††††††† geb.06-03-1895Gemert

†††††††††† ovl.04-06-1978Helmond

†† 807 van Grinsven, Leonardus††††††††††††††††††††††††††††††††† (m)van Creij†††††††††††††††† Elsiabeth

†††††††††† geb.12-03-1895Den Dungen

†††††††††† ovl.06-05-1973Rosmalen

1622 van Grunsven, Marinus††††††††††††††††††††††††††††††††††† (m)van Dijk††††††††††††††††† Antonia Maria

†††††††††† geb.17-03-1895Heesch

†††††††††† ovl.27-11-1966Oss†††††††††††††††††††††††††††††††††††† *

†† 967 van Berkom, Bartje†††††††††††††††††††††††††††††††††††††† (m)van Grunsven††††††††††††† Bertha

†††††††††† geb.02-04-1895Oss

†††††††††† ovl.20-09-1989Eindhoven

1058 van Creij, Elisabeth†††††††††††††††††††††††††††††††††††† (v)van Grinsven††††††††††††† Leonardus

†††††††††† geb.02-04-1895Rosmalen

†††††††††† ovl.28-12-1988Rosmalen

1247 Verhagen, Petrus Josephus Maria††††††††††††††††††††††††† (m)van Grinsven / v BreugelMartina Cornelia / Anna Maria

†††††††††† geb.10-04-1895St. Michielsgestel

†††††††††† ovl.31-12-1979St. Michielsgestel

†† 386 van Weert, Adriana†††††††††††††††††††††††††††††††††††††† (v)van Griensven†††††††††††† Marinus

†††††††††† geb.08-05-1895Boxtel

†††††††††† ovl.18-12-1986Boxtel

††† 21 van Dijk, Adriana Maria††††††††††††††††††††††††††††††††† (v)van Grinsven††††††††††††† Petrus Johannes

†††††††††† geb.15-05-1895

†††††††††† ovl.16-04-1985

†† 567 van Griensven, Marinus†††††††††††††††††††††††††††††††††† (m)van Weert†††††††††††††††† Adriana

†††††††††† geb.29-05-1895Boxtel

†††††††††† ovl.22-10-1947Boxtel††††††††††††††††††††††††††††††††† ##065

†† 785 van Grinsven, Johanna Maria††††††††††††††††††††††††††††† (v)Smulders††††††††††††††††† Maria

†††††††††† geb.12-06-1895St. Michielsgestel

†††††††††† ovl.09-11-1977Tilburg

†† 789 van Grinsven, Johanna Maria††††††††††††††††††††††††††††† (v)van Pelt††††††††††††††††† Joannes Christiaan Leonardus

†††††††††† geb.12-06-1895St. Michielsgestel

†††††††††† ovl.09-11-1977Tilburg

††† 75 van Grinsven, Francisca††††††††††††††††††††††††††††††††† (v)Dooremalen††††††††††††††† Antonius

†††††††††† geb.13-06-1895Schijndel

†††††††††† ovl.20-06-1926Boxtel††††††††††††††††††††††††††††††††† #241

†† 354 van der Gouw, Maria††††††††††††††††††††††††††††††††††††† (v)van Grinsven††††††††††††† Marinus Johannes

†††††††††† geb.09-07-1895Boxtel

†††††††††† ovl.04-10-1978Boxtel

†† 735 van Grinsven, Hendrika†††††††††††††††††††††††††††††††††† (v)van den Akker†††††††††††† Antonius

†††††††††† geb.03-09-1895Dinther

†††††††††† ovl.03-04-1978Schaijk

†† 762 van Grinsven, Gerardus†††††††††††††††††††††††††††††††††† (m)van der Zanden††††††††††† Gerarda

†††††††††† geb.12-10-1895Dinther

†††††††††† ovl.09-02-1976Heeswijk Dinther

†† 352 van Griensven, Toon††††††††††††††††††††††††††††††††††††† (m)Janssen†††††††††††††††††† Elisabeth Johanna

†††††††††† geb.23-11-1895Deurne

†††††††††† ovl.24-09-1972Eindhoven

†† 242 van Griensven, Johannes Hubertus Josephus††††††††††††††† (m)van de Kerkhof††††††††††† Gerarda Maria

†††††††††† geb.21-12-1895Deurne

†††††††††† ovl.20-02-1966Deurne††††††††††††††††††††††††††††††††† #492

†† 659 van Grinsven, Geerdina†††††††††††††††††††††††††††††††††† (v)de Wit††††††††††††††††††† Adrianus

†††††††††† geb.07-01-1896Nistelrode

†††††††††† ovl.04-08-1966Nistelrode††††††††††††††††††††††††††††† #296

††† 17 Steenbakkers, Reinier††††††††††††††††††††††††††††††††††† (m)van Grinsven††††††††††††† Maria

†††††††††† geb.14-02-1896

†††††††††† ovl.02-11-1970Boxtel

†† 727 Grinsven van, Petrus Josephus††††††††††††††††††††††††††† (m)Heuvel van de†††††††††††† Petronella Catharina

†††††††††† geb.27-02-1896Lith

†††††††††† ovl.16-04-1971

†† 817 van Grinsven, Hendrikus††††††††††††††††††††††††††††††††† (m)Verhagen††††††††††††††††† Clasina

†††††††††† geb.17-06-1896St. Michielsgestel

†††††††††† ovl.30-10-1988Den Bosch

†† 764 van Grinsven, Antonius Cunerus†††††††††††††††††††††††††† (m)van der Zanden††††††††††† Martha

†††††††††† geb.26-06-1896Heeswijk

†††††††††† ovl.25-06-1973Veghel

1889 Endstra, Bernardus Johannes††††††††††††††††††††††††††††† (v)van Griensven†††††††††††† Anna Catharina

†††††††††† geb.01-07-1896Amsterdam

†††††††††† ovl.01-01-1945Boxtel††††††††††††††††††††††††††††††††† ##173

†† 636 van Grinsven, Catharina††††††††††††††††††††††††††††††††† (v)van Ansem†††††††††††††††† Johannes

†††††††††† geb.29-09-1896Oss

†††††††††† ovl.15-02-1936Den Bosch†††††††††††††††††††††††††††††† #205

†† 918 van Niele, Johanna Maria†††††††††††††††††††††††††††††††† (v)van Grinsven††††††††††††† Hubertus

†††††††††† geb.14-11-1896Schijndel

†††††††††† ovl.31-05-1984

1004 van Grunsven, Marcellus Franciscus Gerardus††††††††††††† (m)Janssen†††††††††††††††††† Gertruda Margaretha Cornelia

†††††††††† geb.04-12-1896Gennep

†††††††††† ovl.24-07-1969Heerlen†††††††††††††††††††††††††††††††† burgemeester

†† 811 van Grinsven, Nicolasina Maria†††††††††††††††††††††††††† (v)van Alphen††††††††††††††† Thomas Christiaan Ignatius

†††††††††† geb.19-12-1896Schijndel

†††††††††† ovl.11-06-1982Leende

†† 744 van Grinsven, Maria††††††††††††††††††††††††††††††††††††† (v)Wagemakers††††††††††††††† Henricus

†††††††††† geb.15-01-1897Alem

†††††††††† ovl.12-11-1973Oss

†††† 7 Hoezen, Wilhelmina†††††††††††††††††††††††††††††††††††††† (v)van Grinsven††††††††††††† Marinus

†††††††††† geb.28-01-1897

†††††††††† ovl.30-11-1982

†† 908 van Grinsven, Hubertus†††††††††††††††††††††††††††††††††† (m)van Nielen††††††††††††††† Maria Johanna

†††††††††† geb.01-02-1897Den Dungen

†††††††††† ovl.30-12-1970Den Dungen

†† 240 van Doleweerd, Christianus†††††††††††††††††††††††††††††† (m)van Grinsven††††††††††††† Maria Petronella

†††††††††† geb.11-02-1897St. Oedenrode

†††††††††† ovl.04-01-1954††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† #434

†† 168 Verel, Maria Petronella Louisa†††††††††††††††††††††††††† (v)van Griensven / vd Gein†† Lambertus / Adrianus

†††††††††† geb.20-02-1897Den Bosch

†††††††††† ovl.29-10-1968Den Bosch†††††††††††††††††††††††††††††† ##004

†† 979 van der Zanden, Martha†††††††††††††††††††††††††††††††††† (v)Van Grinsven††††††††††††† Antonius

†††††††† ††geb.24-04-1897Schijndel

†††††††††† ovl.30-03-1990Veghel

†† 262 van Grinsven, Johanna Adriana††††††††††††††††††††††††††† (v)van Asten†††††††††††††††† Thomas Wilhelmus

†††††††††† geb.24-04-1897Geffen

†††††††††† ovl.07-12-1972Leende

†† 832 van Griensven, Gerardus Marinus††††††††††††††††††††††††† (m)Meulenberg††††††††††††††† Anna Maria

†††††††††† geb.24-04-1897Oss

†††††††††† ovl.23-08-1984Den Bosch

1172 van Grinsven, Petrus†††††††††††††††††††††††††††††††††††† (m)van der Burgt†††††††††††† Wilhelmina Johanna

†††††††††† geb.30-04-1897St. Michielsgestel

†††††††††† ovl.10-03-1931Den Bosch†††††††††††††††††††††††††††††† ##117

1806 van der Burgt, Wilhelmina Johanna††††††††††††††††††††††† (v)van Grinsven††††††††††††† Petrus

†††††††††† geb.02-05-1897Den Bosch

†††††††††† ovl.29-08-1967Den Bosch†††††††††††††††††††††††††††††† met foto

1769 van Grinsven, Josephina††††††††††††††††††††††††††††††††† (v)Rijkers†††††††††††††††††† Henricus

†††††††††† geb.02-05-1897Dinther

†††††††††† ovl.16-10-1984Boxmeer

†† 678 van Grinsven, Adrianus†††††††††††††††††††††††††††††††††† (m)van Erp†††††††††††††††††† Clasina Theodora

†††††††††† geb.26-05-1897St. Michielsgestel

†††††††††† ovl.08-03-1973Den Bosch

†† 818 van Grinsven, Wilhelmus Justinus Antonius††††††††††††††† (m)Totenberg†††††††††††††††† Josefina Johanna

†††††††††† geb.27-05-1897Esch

†††††††††† ovl.28-05-1984Esch

1099 Verhagen, Martinus Johannes††††††††††††††††††††††††††††† (m)van Grunsven††††††††††††† Anna Maria

†††††††††† geb.31-05-1897Berghem

†††††††††† ovl.06-07-1968Berghem†††††††††††††††††††††††††††††††† ##161

1053 van Greunsven, Johanna Maria Catharina†††††††††††††††††† (v)Hamers††††††††††††††††††† Adrianus

†††††††††† geb.20-06-1897Tilburg

†††††††††† ovl.17-11-1960Boxtel††††††††††††††††††††††††††††††††† #452

†† 815 van Grinsven, Wilhelmina†††††††††††††††††††††††††††††††† (v)van Hal†††††††††††††††††† Cornelis Henricus

†††††††††† geb.01-07-1897Boxtel

†††††††††† ovl.01-06-1973Boxtel

†† 700 van Grinsven, Gerardus Adrianus††††††††††††††††††††††††† (m)

†††††††††† geb.27-07-1897Nuland

†††††††††† ovl.31-05-1988Tilburg

†† 894 van Grunsven, Sjaantje†††††††††††††††††††††††††††††††††† (v)

†††††††††† geb.13-08-1897Berghem

†††††††††† ovl.26-03-1992Oss

1615 van Grunsven, Helena†††††††††††††††††††††††††††††††††††† (v)

†††††††††† geb.24-08-1897Heesch

†††††††††† ovl.29-01-1975Oss†††††††††††††††††††††††††††††††††††† *<