AKTEN & REGESTEN & CIJNSREGISTERS BETREFFENDE LIEMPDE UIT DE VEERTIENDE en VIJFTIENDE  EEUW

 

HOME

Geactualiseerd:  8 november 2023

1293 Oorkondenboek Meierij door dr. H.P.H. Camps, pag. 602-603 & L. Galesloot, Le livre des feudataires de Jean III, dus de Brabant, pag. 283, noot 1 & ARA Brussel, Rekenkamer 8, fol. 335, 9 juli 1293
Jan I, hertog van Brabant, oorkondt dat Willem van Boxtel evenveel recht op de grond als op de bomen van het bos van Elde.
par lesquelles il reconnaît que son cher et féal Guillaume, sire de Boucstelle, a le même droit sur le terrain de la forêt d'Eldt que sur les arbres qui y croissent    waarmee hij erkent dat Willem, heer van Boxtel, hetzelfde recht heeft op het land van het bos van Eldt als op de bomen die daar groeien

1309, Oorkondenboek Meierij door dr. H.P.H. Camps, datum: 30 november 1309
Jan II, hertog van Brabant, verkoopt de lieden van Sint-Oedenrode gemene gronden binnen nader omschreven grenzen voor een som van 160 piond en een jaarlijkse erfcijns van 3 pond, en stelt verder regels voor het gebruik van deze gronden. O.a. in deze oorkonde "en vervolgens tot aan de grenzen van de gemeenschappelijke gronden van die van Liemde [Liempde], in de volksmond geheten geweylde [Gewelt, gheweilt= gebruiksrecht] en van deze plaats tot aan de plaats in de volksmond geheten Ten Hulse [Den Hulst]".
De hertog van Brabant was eigenaar van o.a. de Liempdse bossen. Hij kon het gebruiksrecht daarop, het zogenaamde ‘gheweilt’, aan zijn leenmannen schenken.

1311, Oorkondenboek Meierij door dr. H.P.H. Camps, datum: 12 januari 1311
Jan II, hertog van Brabant, verklaart dat Willem die Cruudener het goed Jekschot van hem te leen houdt en dat deze het op zijn beurt bij gedeelten te leen en te cijns gegeven heeft aan een aantal mannen; voorts schenkt de hertog Willem die Cruudener diverse goederen, rechten en inkomsten in Jekschot, Liempde en Sint-Oedenrode, en regelt de rechten en verplichtingen tussen hemzelf en Willem die Cruudener en tussen laatstgenoemde en diens mannen. O.a. in deze oorkonde "Dit sijn die tsinsen die wij hem bekennen in onse gemeente van Liempde: aan 35 boenre die Aart Ijsebrandt onse portre van den Bossche gecregt jegens den voorgenoemde Willemen met onsen willen......"; "Voorts bekennen wij den voorseide Willem 6 boenre in onse gewelt (geweylde, zie bovem) van Limde [Liempde]"; "Dit zijn de pale van Yecscot: van Jans huijs van Soute velt op Rudebroek, van Rudebroek op Michiels huijs, van Michiels huijs op de Vogel hutte, van de Vogel hutte op dende van Brestert op de side te Lieshout waart, ende van dien eende van Bremstert op den eerste grave Jans van Zoutvelt sijn huis regt jegens onsen bosch van Lint [Liempde]"

1314, Bodem van Elde 13 juni 1314 (in dr. D. Th. Enklaar, Gemeene Gronden in Noord-Brabant in de Middeleeuwen, 1941, pag. 77)
46. Hertog Wenzel en hertogin Johanna bevestigen den brief d.d. 1314, juni 13, waarmede Hendrik Lambrechts, rentmeester van Brabant, namens den hertog een gemeente tussen Herlaer en Boxtel aan eenige met name genoemde lieden (Gerarden van der Aa van Boxtel; Lodewijckx, geheyten van der Alsbake, Jan die Heffge Wouterssen, geheyten Lange Wouterssen, Nenneken van Abrugge), ten behoeve van hezelf en van anderen, die gebruik ervan willen maken, tegen een jaarlijkschen tijns uitgeeft en hen machtigt, met den schout van ’s-Hertogenbosch keuren ter bescherming van de gemeente te maken.

1320 CIJNSBOEK VAN DE HEER VAN HELMOND

CIJNSBOEK VAN DE HEER VAN HELMOND (door Jan Toirkens uit Heerlijkheidsarchief Helmond 12063-282 Liempde 282 (deel van het cijnsboek Peelland), anno 1320-ca.1381

Census in Liemde.

======================3-v======================

1320.001. Primo Aleijdis de Vrelickhoven [Vrilkhoven].. liberi, de novo VII den. (bijgeschreven : 19 ?)

 

1320.002A. Arnoldus Puerorum [der Kinderen] de bonarium de fine, de novo VII stuf. V den. (bijgeschreven fol. 3 de bonarium sitam ut decit die Rekendonck)

 

1320.002B. Idem de novo X den.

 

1320.002C. Idem de novo III obool

 

1320.002D. Idem de novo VIII den.

 

1320. 002E. Idem de veteri VII ½ den

1329. 003. Arnoldus Hondertpont de boni Goswini de Reghemortel de novi VI den.

 

1320.004A. Arnoldi Noude de novi XIIII den

 

1320.004B. Idem de boni Elye de Vrilechoven de novo II ½ den.

1320.004C. Idem de vet. III den.

 

1320.005A. Aelbertus filius Everardi de Larscot, de vet. VI den.

 

1320.005B. Idem de novo III obool

 

1320.006. Aelbertus van Hoemborch, de novi III den.

 

1320.007A. Aleijt van den Velde de novi III den. de orto

 

1320.007B. Eadem de orto de vet. Ii deb, de domo

 

1320.008A.  Arnoldus van den Perre de novi II den. (bijgeschreven 25 en 37)

 

1320.008B. Idem de veteri III den.

 

1320.008C. Idem de novo III den.

 

======================4-r======================

1320.009 Baudewinus de Boecstel de hereditate Clinkardi II sol. VI den. de novo (bijgeschreven 93)

1320.010A. Bodekinus filius Bodekini de Campo, de bonarium Joh, de Hoemborch de novi III den.

1320.010B. Idem de novo XIIII den.

1320.010C. Idem de novo III sol. III den. de palude Gherardi de Aa

1320.010D. Idem de veteris IX den. de domo et domistatio Ghevardi

1320.011. Daniel filius Henrick Stempels de novo III den. de bonis quondam Elisabeth de Perre

======================4-v======================

1320.012.Everardus de Laerscot de novi III den.

1320.013. Elyzabeth Moerkens van der Braken de novo XIII den.

1320.014. Elyzabeth fil. Iutte de Vrilchoven [Vrilkhoven] de novi XIII den.

1320.015. Elyzabeth de Perre de nov. III den.

1320.016A. Elyzabeth Puerorum [der Kinderen] de novi V½ den.

1320.016B. Eadem de utvande.. de nov. 1 den.

1320.017. Elyzabeth van den Brucsken de novi II den.

1320.018. Enghelbertina de Vriclech de novi V den.

1320.018. Everardus de ...cjte de bonis Leithen de Savendons [Savendonk] de novi VI den.

1320.019. Enghelbertus de Donc, de novi IX den. de orto Jo. Hondertpont

1320.020. Elyzabeth uxor Ywabei de Grt... de nov. II half sol. ( bijgeschreven :  56 en 62 II ½ stuiver)

1320.021. Geraerdus filius Ghiselberta de Casteren de veteris VI den. de colonus mortalis [sterfman] presbiteri de Boxsele [priesters van Boxtel] de orto in Casteren [Kasteren]

1320.022. Ghevart van den Venne de veteris III ½ den.

1320.023. Gerardus filius dominus Aelberti de novo XIII den. de hereditate iuxta Vlaspreijde

1320.024. Ghevaerdus I..man (?) de novi II sol. (bijgeschreven ... filius Henrici de Aghel 69 en 137 II st.)

1320.025A. Godefridus de Woensel, de boni Nijch. .... de novi III obool

1320.025B. Idem de novi VI den. de hereditate de Vlasspreid (bijgeschreven :  7)

1320.026A.Goswijn Steenwech de novi XV den.

1320.026B.Idem III sol. van Clinkards buunre (bijgeschreven : 31)

======================5-r====================== 

1320.027 Henricus dictus Rufus de Boextel et Conegundis soror eius de nov. III stuf. ... Clynckaerts buenre in Eylle [Elde] quondam Baudewini

1320.028A. Hermanus Cleynaele de nov. VII ½ den.  (bijgeschreven : Jacobus de Monte .....)

1320.028B. Idem de hereditate dictam Laerscot de novo II ½ den.

1320.029A. Henricus Menneken de domo et. domistadio de novi VII den.

1320.029B. Idem de novi I st. (bijgeschreven : 122, 2 st.)

1320.029A. Idem de boni Gherardi de Platea de nov. II st. (bijgeschreven 106, 2 st)

1320.029B. Idem de novi III st.... de palude quondam Ghevardi de Aa (bijgeschreven 13, 47, 79, 106. 107, 128, 3 st)

1320.030. Heila fil. Aleydis de Vlasspreiden de novi VI den.

1320.031A. Heyla de Collenbergh de vet. VII den. de domistado ... Collebergh

1320.031B. Idem de nov. III st. (bijgeschreven 20, 64, 5, 30 )

1320.031C. Idem de vet. IIII den. (bijgeschreven 118)

1320.031D. Eadem van Loect van Wijldonc de nov. IX den (bijgeschreven 29)

1320.032. Herbertus fil. Mette de nov. III den. de parte quondam Elye de Vrilechoven

1320.033A. Henrici Collart de novi VI den. de domo

1320.033B. Idem de vet. III den.

1320.034C. Idem de novo V den. de hereditate Lamberti Cortroc

1320.035. H. Bie, de novi I den.

1320.036A. Hilla uxor Nych. de Meghen, de vet. IX den. (bijgeschreven : Eva dicta Effken)

1320.036B. Eadem de novi XXI den. (bijgeschreven : 46)

1320.037A. H. fil. Ghevardus de Biechlare [nu Biggelaar] de novi XXX den. (bijgeschreven :  Gevardi Sporbosch)

1320.037B. Idem de nov. III den.

1320.038. H. Scutken de nov. IX sol. (bijgeschreven : fol. 1)

1320.039. Hennekinus fil. Cone. de novi V den.

1320.040A. Heilwigis de Collenberch dw ..... sw vet, IX den. de hereditate Johannis Teijer

1320.040B. Eadem de novo IX .. den.

1320.041. Heyla van der Braken de hereditate Willhelmi de Campo, de novi III den.

======================5-v======================

1320. 042. Hennekinus fil. Arnoldi Teyen (Tayen) de novi XI den.

1320.043. H. relicta Wilhelmus Spruits de novi VI den.

1320.044. H. de Beken de bonis Sprong de novo XXII den.

1320.045. H. de Loe de novo II den. de domo et orto sito ....

1320.046. Hereditate Mette fil. .... dictum Monachus (?)   de novo VI den. de orto

1320.047. Henricken filius Monachi de nov. VII den. de Vrilkichoven [Vrilkhoven] Loeckt

1320.048. Heijlwigis uxor Boudekini de Agua de novo XV den. 1 ort van der Hoender domo

1320.049. Jo. filius Rutgheri de nov. IIi den. de parte quondam Elye de Vrilichoven

1320.050. Jacob Lichtweghe de hereditate Gherard Sarratoris (?), de novo VI den.

1320.051. Jo. de Brucella van de Broeclochte de vet. XXII den.

1320.052. Jo. de Perre fil. .... de novo V den.

1320.053A. Yda  fil. Walteri de vet. X den. (bijgeschreven Jo. Troestken)

1320.053B. Eadem de boni Theodericus de Vrilech de novo VIII den.

1320.053C. Eadem de bonis Pauli Textor [Wever] de novo III den.

1320.054A. Iohannes Monachi de novo III den.

1320.054B. Idem de novo IIII den.

1320.054C. Idem de novo IIII den.

1320.054D.  Idem de vet. VII den.

1320.054E.  Idem de nov. VII den. (bijgeschreven : van Rewriter Gheloec 124 )

1320.054F.  Idem de novo VII½ den. van den Gheloec dat Zeben was (bijgeschreven 7 en 1)

1320.055A. Jo. de Collenberch de novo VI den. 1 ort de domo et orto dictum Collenbergh

1320.055B. Idem V den. de novo pro Tuernhout

======================6-r======================

1320.056A.  Joh. filius Heilwigis de vet. VII ½ (bijgeschreven 100, is deel va 100?)

1320.056B. Idem de novo XII (bijgeschreven 100, is deel van 100?)

1320.057A. Johannis filius Arnoldi de Perre de vet. V ½ den.

1320.057B. Idem de novo III den. de domistadus

1320.058A. Jacob gener Ghevardi de Liemde [Liempde] textoris [wever] de vet. IX den.

1320.058B. Idem de novo III den.

1320.059. Jordanus Codse de vet. II den. (bijgeschreven 65)

1320.060. Jo. te Casteren de bonis Everardi Clinckart de novo III sol. V den. (bijgeschreven 18)

1320.061. Jo. Scolastic de piscaria, I den.

1320.062. Jo. fil. Walteri de bonis Mette Iosephs de vet. X ½ den.

1320.063 Jo. de Atrio de hereditate Aelberti de novo XV den. ute Reghenmortel (bijgeschreven 21)

1320.064 Jo. van Hondertpont, de vet. VI den. de hereditate Nenne de Rilant

1320.065 Liberi dominus Jacobi de domo et orto de de Vrilichoven de vet. VIII den.

1320.066 Liberi Aleijdis de Vrilichoven [Vrilkhoven] de novo VII den.

1320.067 Jo. filius Goeswini Textoris [Wever] de orto Mole de novo VI den.

1320.068 Johannis Roetart XV den. novo de bonis in Lijemde [Liempde]

1320.069A. Lambertus filius Odevardi de bonis Ar. Molleken de novo III den.

1320.069B. Idem de novo VII den. de hereditate sua.

1320.069C.  Idem de orto Monacho de nov. VII den.

======================6-v======================

1320.070. Margareta uxor Lamberti de Acker de vet. IIII ½ den.

1320.071. Metta de Bijchlare de boni Jo. Johann .. de novi V den.

1320.072.Meus de Meghen et Matteus eis .. de bonarium scolastica de novi IX stuf. (24)

1320.073. Nenna de Rielant de vet. III den. (bijgeschreven Jan Hondertpont)

1320.074.Nicolaus de Meghen van den Culen de novi XIIII den.(6 en 63)

1320.075. Petrus Hille de boni Walterus ... (?) de novi III den. (bijgeschreven Engelberta soror Gijselberti de Campo)

1320.076. relicta H. fil. Willemi :... (?) de novi VII den. (bijgeschreven Lambertus)

1320.077. relicta Wilhelmi de Bistervelt de novi VIII ... de Rekendonc (bijgeschreven Gerart Vosken fol. 1)

1320.078. Roetaert, de veteri VI den. de hereditatem Elijzabeth de Perre (bijgeschreven : item de novi XVI den.)

1320.079A. relicta Elizabeth et filii Willelmi de ... de novi V stuf. XVII den. (bijgeschreven Gerardus Vosken fol.4 )

1320.079B. eadem de novo III stuf. XIIII½ den.

======================7-r======================

1320.080. Sigerus filius Jo. Luttel, de novi III den. de domistadio

1320.081. Spiritus Sanctus de Boextel, de veteris IX den.

1320.082A. Sele de Broke de novi 1 den. (bijgeschreven de Oedenboschelken)

1320.082B. Idem de novi XV den. 1 ort van der Hoendersdunc (bijgeschreven 36 en 60 XV den 1 ort.)

1320.082C. idem de novo II den. de bonarium aen Hamsvoert

1320.083. Sebertus de Collenberch van Ludenvelswinkel de novo XII den. (bijgeschreven idem de nov. XII den 4-87-122,  II st.)

1320.084. Truda Kesers de novo 1 den. Theodericus de Heselaer [Hezelaar] de novum III den.

1320.085. Theodericus de Heselaer [Hezelaar], de nov. III den.

1320.086. Willelmus filius Conegundis de novo III den. de domistadio Elizabeth de Perre

1320.087. Willelmus fil. Arnoldi de Perre de bonis Mette Iosephs de vet. X½ den.

1320.088.Willelmus filius Mathie Moli...(?) V½ den.

1320.089A. Walterus Coleberre de boni Mette de Rodenborch, de novo II den.

1320.089B. Idem XV den. novo pro Aelberto filius

1320.090. Wilhelmus filius Rodolph de Collenberghe de novo III den.

1320.091A. Uxor Jacob de Monte [van den Bergh] de vet III ob.. ... (?)

1320.091B. Eadem de novo 1 den.

1320. 091C. ... III sol. et IX den. de palude quondam Gevardi de Aa (bijgeschreven 53, 86, 89, III st. IX den)

1320. 092. Willemus de Bijchlaer [nu Biggelaar], V½ den. de veteris

1320.093A. Willemus filius Everardi de Laercot de veteris VI den.

1320.093B. Idem de novo III ob.

1320.094. Uxor Willem de Loe, de veteris IIII den.

1320.095. Vicini de Liemde de novo XXXIII sol. et IX den. de palude quondam Jo. de Beke [uitgifte gemeijnt door Johan van Beek]

 


1326, Uitgifte gemeijnt
d.d. 7 mei 1326 (BHIC-8 Leen en Tolkamer, inv. nr. 158a, fol. 276)
De Brabantse hertog schenkt in 1326  aan de bewoners van Liempde een gemeijnt (grond voor gemeenschappelijk gebruik) van 68 bunder wildernis die  eerder door de hertog  in leen uitgegeven was aan Jacobus Johannes Van Woluwe.

1337, Uitgifte gemeijnt 8 december (BHIC-8 Leen en Tolkamer, inv. nr. 158a, fol. 276v)
Liempde. Uitgifte van de gemeijnt met het recht om aldaar een schutter aan te stellen en schutgeld te vorderen.

1337, Uitgifte gemeijnt  9 december 1337 (ARA Chartes de Brabant et de Limbourg et des Pays d’Outre Meuse, cartulaire XXII, fol. 61)
Tilman van Zonne, receveur du duc en la mairie de Bois-le-Duc, déclare avoir aus nom de duc affermé à perpetuité aux habitants de Liempde, au prix de quinze vieux gros monnaie du roi de France par an, les terres vagues que le duc possède dans cette localité et qui touchent aux terres du seigneur de Bokstel. / Tilman van Zonne, ontvanger van de hertog in ’s-Hertogenbosch verklaart de naam van hertog voor eeuwig vast te houden aan de inwoners van Liempde, voor de prijs van vijftien oude grote munten van de koning van Frankrijk per jaar, de wildernis dat de hertog bezit in deze plaats en die grenst aan het land van de heer van Boxtel.

1340 CIJNSBOEK VAN DE HERTOG VAN BRABANT

CIJNSBOEK VAN DE HERTOG VAN BRABANT (door Martien van Asseldonk uit Algemeen Rijksarchief te Brussel, Archief van de Rekenkamer, inventaris nummer 45038)

fol. 23v Lymde

cijnzen in Lymde

1. 3 hoenderen, aan een zekere aldaar, genaamd Boudewinus, zoon van Boudekinus van den Lande (de Rure)

doorgestreept, en weer bijgeschreven: 3 hoenderen

betaald: 1340 t/m 1351

2. Aelbertus van Hoemberch, van het erfgoed van Jutte Weyers, 3 penningen

doorgestreept, laatste betaling in 1342

bijschrift: Engelbergha

bijschrift fol. 23v: Enghelbergha van den Velden (de Campo), van het erfgoed van

Aelbertus van Hoemborch, 3 penningen

betaald: 1340 t/m 1351

3. Arnoldus Hondertpont, 1 penning payment

betaald: 1340 t/m 1351

4. Aleidis van den Loe, 1 nieuwe penning

betaald: 1340 t/m 1351

5. Aleidis, dochter van Metta? van der Velde, 2 nieuwe penningen

doorgestreept, laatste betaling in 1342

bijschrift: Johannes

bijschrift fol. 24: Johannes, zoon van Monachi, 2 nieuwe penningen van een hof bij Aben

betaald: 1340 t/m 1351

6. de heer van Boecstel van Mesvenne, voor het deel van de hertog (pro parte ducis), 12 nieuwe penningen

betaald: 1340 t/m 1348, overleden

fol . 24

7. Enghel van Vrilichoven, 2 nieuwe penningen

later: Henricus, zoon van Enghele van Wrilichoven

betaald: 1340 t/m 1351

8. dezelfde, van vtefanc, 4 nieuwe penningen

betaald: 1340 t/m 1351

9. Everardus Lichweighe, 3 nieuwe obolen

betaald: 1340 t/m 1351

10. Godfridus van Hynsberch, 2 penningen payment

later: - zijn vrouw

- Joannes, zoon van Ghodefridus van Heinsberghe

betaald: 1340 t/m 1351, behalve in 1349 en 1350

11. Godefridus van Zonne, 1 penning payment

betaald: 1340 t/m 1351

12. Goeswinus de Wever (Textor), 1 penning payment

later: Joannes, zijn zoon

betaald: 1340 t/m 1351

13. Elisabeth, dochter van Metta Wolterus, 1 penning payment

betaald: 1340 t/m 1351

14. de heer (dominusvan Boecstel, 12 nieuwe penningen van den Torfvenne

bijschrift: vacat

opmerking: volgens de aantekeningen in de marge is deze cijns in de periode 1340-1351 niet betaald

15. Heilwigis, dochter van Aleidis, 1 nieuwe penning

betaald: 1340 t/m 1351

16. Henricus Collart, 3 nieuwe obolen

betaald: 1340 t/m 1351

17. dezelfde, van de heide, 6 penningen payment

betaald: 1340 t/m 1351

18. dezelfde, 1 nieuwe penning

betaald: 1340 t/m 1351

19. Henricus Turnout, 2 penningen payment

betaald: 1340 t/m 1351

20. Henricus Spoerbosch, 2 penningen payment

betaald: 1340 t/m 1351

21. Henricus Nenneken, 3 nieuwe penningen van de heide daarnaast

later: zijn kinderen

betaald: 1340 t/m 1351

22. Henricus van den Loe, 1 penning payment van Reghenmortel

betaald: 1340 t/m 1351

23. Henricus, zoon van Aelbertus, van het goed ane Laerscot, 6 nieuwe schellingen

bijschrift: schuld van een jaar (debet de uno anno)

betaald: 1340 t/m 1351

24. Joannes Teye, 1 penning payment

betaald: 1340 t/m 1351

25. Joannes Lysen sone, van een deel, 3 nieuwe penningen

betaald: 1340 t/m 1351

26. Joannes van der Weetgosceidinc, 3 nieuwe penningen

betaald: 1340 t/m 1351

27. Joannes, zoon van Heilewigus, 2 penningen payment

betaald: 1340 t/m 1351

28. Joannes, zoon van Conen, 1 penning payment

betaald: 1340 t/m 1351

29. Jacobus Lichwegghe, van het erfgoed van Gerardus de Zeger (Sarratorus), 2 penningen payment

betaald: 1340 t/m 1351

30. Jacobus schoonzoon (genervan Ghevardus van de plaats Messenstat, 1 penning payment

betaald: 1340 t/m 1349

31. Lambertus Oderen soen, 1 penning payment

betaald: 1340 t/m 1351, behalve in 1345

32. Theodoricus van Vrilichoven, 1 penning payment

doorgestreept, laatste betaling in 1341

bijschrift: Joannes Teye

bijschrift fol. 24: dezelfde (Joannes Teye), 1 penning payment van het erfgoed van Theodoricus van Wrilichoven

betaald: 1340 t/m 1351

33. Renerus, zoon van Elye van Vrillychoven, 3 nieuwe obolen

betaald: 1340 t/m 1351

34. de geburen van Lymde, van het goed van wijlen Henricus van Casteren (de Castro), 20 schellingen payment

betaald: 1340 t/m 1351

35. dezelfde geburen van de gemeint, 10 schellingen payment, voor Ludingus van den Dijck (de Aggere)

betaald: 1340 t/m 1351

36. dezelfden, van de gemeine heide, van nieuwe uitgifte, 20 schellingen payment

betaald: 1340 t/m 1351

 

1336 BHIC 200, Familie van Landschot, inv. nr. 1481, nr. 8 d.d. 23 juni 1336
1336 juni 23 in vigilia nativitatis beati Johan baptisti
Daniël, schoonzoon wijlen Everard Clinkart (Clynkardi?), heeft verkocht, voor schepenen van 's-Hertogenbosch, aan Goswin Steenweg:
goed wijlen Everard Tutelaar (Tuijtelaar?) in Eilde [Bodem van Elde]
Met zegel Gerard van Neynsel, dat van Arnold Ysebout is verloren

1336 BHIC 200, Familie van Landschot, inv. nr. 1482, nr. 1482, nr. 9. d.d. 27 juni 1336
1336 juni 27 feria quinta post festum nativitatis beati Johannis Baptiste
Wilhelm Kortrok de Casterle [Kasteren] heeft overgedragen, voor schepenen van 's-Hertogenbosch, aan Goswin Steenweg:
deel moeras in Eilde [Bodem van Elde]
Zegels van Gerard van Neynsel en Arnold Ysebout zijn verloren

1342,  BHIC 5004  MANNENGASTHUIS  door W.A. Fasel, datum:  december 29
Johannes Basyn en Rodolphus de Zulikem, schepenen van 's-Hertogenbosch, verklaren, dat Thomas Scouthendensone de Maelstrem en Arnoldus, Godefridus en Christina, kinderen van wijlen Jutta, vrouw van Gerardus de Zuetbake de Orthen, verkocht hebben aan Herbord, zoon van Mette de Vrilichoven [Vrilkhoven], de helft van een erve, gelegen in Liempde, met het hout daarop groeiende en alle rechten.

1346, BHIC 5004  MANNENGASTHUIS  door W.A. Fasel datum:  februari 2.
Gylys die Wever, Henric van der Laer, Bauden Heylen Lemkenssoen, Lambrecht van den Achten, Gherart Cartellaer, Gheraer Scunde en Heynen van Lennenshovel, schepenen van Boxtel, verklaren, dat Lodewich, bastart van Buxstelle, als momber van zijn vrouw Kathelyne Vermertendochter van Vrilichove [Vrilkhoven, Liempde] beloofd heeft geen aanspraken te doen gelden op de erfenis van Herbrecht Vermertensoen, maar dat het goed zal toevallen aan Jan, Jacop en Herbertken, kinderen van Lambert van Vrilichoven, Henken en Aernd Heynen Manskinderen, alsmede aan Jan en Lemken, kinderen van Jan Tsimoens van Vrilichoven, uitgezonderd het roerend goed dat hem is toegezegd.

1350, Sint-Jan Bouwloods 's-Hertogenbosch nr. 42 (2673). Datum 10-01-1350
Emondus Stardenborgh en Johannes Coppelman, schepenen in Bucstelle, oorkonden dat de heer Gerardus de Bucstelle, kannunik van de hoofdkerk van Munster en investiet van de kerk van Bucstelle [Boxtel], aan Gerardus, zijn natuurlijke zoon, heeft overgedragen de hierna volgende erfgoederen:
1) 6 nieuwe bunder in Die Wedehage [Liempde] met hun afhankelijkheden
2) de hoeve welke was van Henricus Oemkens met diens afhankelijke goederen, 1 met 2 nieuwe bunders bij de genoemde hoeve, 1 met zijn afhankelijkheden tegenover het huis van de heer Gerardus bij Hoghestrate.
3) de goederen en erfgoederen Bleexlant met hun afhankelijkheden die waren van Martinus de Bleke en Gerardus, natuurlijke zoon van heet Willelmus de Mulsel, priester, achter het huis van Gerardus , 1 met een akker achter het huis van Gerardus tegenover de openbare weg waarop de sluitboom staat nabij de goederen van Arnoldus, de zadelmaker,
4) de Voeseckerm die was van Lambertus Scoenvoets bij de Molengrave

1350, BHIC 5004  MANNENGASTHUIS  door W.A. Fasel datum:  augustus 24.
Machgiel van Gheet doet ten behoeve van Herbrecht van Vrilichoven [Vrilkhoven, Liempde] afstand van zijn gerechtigheid aan 5 bunder broekland, gelegen bij de Odoncsvoert, welke 5 bunder met nog 4 bunder door Willem de Zadelere waren opgedragen aan Johan den Hoveschen van Boxtel, Henric Stempel en Jacop van den Berghe, onder voorwaarde, dat Herbrecht aan Ghysbrecht, die men heet Beertken van den Velde, de erfcijns van 1 grote tournooise per bunder zal betalen.

1350, BHIC 5004  MANNENGASTHUIS  door W.A. Fasel datum: september 1.
Jorden Lysbettenzoen en Ghysbrecht Minnart, schepenen van Sint-Oedenrode, verklaren, dat Machghyel van Gheet ten behoeve van Herbrecht van Vrilichoven [Vrilkhoven, Liempde] afstand heeft gedaan van zijn recht op 5 bunder broekland, gelegen in Odendoncsvoert [Odendonksvoort] , welke 5 bunder Willem de Zadelere met nog 4 bunder gegeven heeft aan Johan den Hoveschen van Boxtel, Henric Stempel en Jacop van den Berghe Ghysbrecht die men heet Boertken van den Velde heeft van elke bunder 1 grote tournooise.

1350 Stootboek (1350-1374) (BHIC 360-274, scan 95)
Heer Willem, heer van Boucstele, sine woeninghe in Stapel, ghelijc dat si daer leegt, sine molen in Lyemde. Ende in beternessen van desen leene gaf de hertoghe sinen vorderen dat sine lieden in negheene vriheit in Brabant poerteren worden en moghen dan ten Bosche, ende die moeten dan buicvast daer bliven woenende, ende en doen si des niet, soe heeft hi alrehande dienste van hen, ghelijc dat hi heeft van sinen anderen lieden

1355, BHIC 5004  MANNENGASTHUIS  door W.A. Fasel datum: februari 1.
Johan Mathyssoen, Johan die Tay, Johan Hondertpont, Johan van Bychlaer, Jacop Mariensoen, Boudewyn die Rademeker en Willem Willemssoen van der Velde, schepenen van Liempde, verklaren, dat Lodewych bastart van Bocxtel, momber van Katherine zijn vrouw, beloofd heeft geen aanspraken te doen gelden op de boedel van Herbrecht ver Metthensoen van Vrilichoven, maar dat de volgende personen het goed zullen delen: Johan en Jacop, zonen van Lambrecht, die een broeder was van Herbrecht voornoemd; Henric Henric Manssoen, man van Mechteld, dochter van Lambrecht; Lysbeth, natuurlijke dochter van Lambrecht; Johan en Lambrecht, kinderen van Johan Monic, broeder van Herbrecht; Arnt Henric Manssoen, man van Mette, dochter van Johan Monics voornoemd; Godevart Boudewynssoen, man van Mette, natuurlijke dochter van Henric Byes, broeder van Herbrecht.

1355, BHIC 5004  MANNENGASTHUIS  door W.A. Fasel, datum 15 februari 1355
Boudewyn die Rademeker, Ghevart van den Venne, Daneel Gritensoen, Johan van Bychlaer, Johan Hondertpont, Willem Willemssoen van den Velde en Johan Mathyssoen, schepenen van Liempde, verklaren, dat Loye Mariensoen al zijn goed heeft opgedragen aan de erfgenamen van Herbrecht ver Mechtelden van Vrilichoven [Vrilkhoven], genoemd in voorgaand regest.

1355, BHIC, 221 Provinciaal Genootschap. datum 16 februari 1355
Akte van verklaring. Boudewijn die Rademeker, Jan Mathijszoon, Jan die Tay, Jan Hondertpont, Jan van Bychlaer, Jan Marienzoon en Willem Willemszoon van den Velde, schepenen van Lijmde [Liempde] verklaren, dat in hun gheseten ghedinghe Henric Henric Manszoon en Jan de bastaardzoon van Jan Monicx, ter voldoening van eener schuld van 4.000 pond, die na te noemen Herbrecht had schuldig belden aan: Jan en Jacob,  zonen van Lambrecht, den broeder van dien Herbrecht; Henric Henric Manszoon als momboir over zijne vrouw Mechteld, de dochter van genoemden Lambrecht; Jan Rutgerszoon als man en momboir van Lysbeth, de natuurlijke dochter van meergenoemden Lambrecht; Jan eerstgenoemd en zijnen broeder Lambrecht, kinderen van genoemden Jan Monicx, den broeder van denzelfden Herbrecht; Arnd Henric Manszoon als momboir over zijne vrouw Mechteld, de dochter van meergenoemden Jan Monicx en Godevarde Boudewijnszoon als momboir over zijne vrouw Mechteld, de bastaarddochter van Henric Bies, den broeder van dienzelfden Herbrecht, en welke schuldvordering zij hadden overgedragen aan Henric Henric Manszoon en Jan, den zoon van Jan Monicx voornoemd - het goed van Herbrecht, ver Mechtelden soens van Vrilichoven [Vrilkhoven], overgedragen hebben aan Loyen Marienzoon van den Berghe. [Akte van verklaring, verleden voor Boudewijn die Rademeker / Jan Mathijszn / Jan die Tay / Jan Hondertpont / Jan van Bychlaer / Jacob Marienzn / Willem Willemszn van den Velde, schepenen van Liempde, dat Henrik Manszn en Jan Janszn Monicx, ter voldoening schuld van 4.000 pond die Herbrecht Mechteldenzn van Vrilichoven schuldig is aan diverse personen, het goed van Herbrecht overgedragen hebben aan Loyen Marienzn van den Berghe]

1359, BHIC 5004  MANNENGASTHUIS  door W.A. Fasel datum: april 15
Boudewyn die Rademeker, Ghevart van den Venne, Daneel van den Ecker, Johan Mathyssone, Johan Tay, Johan van Bychlaer en Willem van den Velde, schepenen van Liempde, verklaren, dat Mechtelt Woutersdochter van Stroetbollen al haar goed heeft opgedragen aan Arnt en Ghodevart, zonen van Henrick Mans van Liempde, Johan Rutgherssone van der Haseldonc, Ghodevart Boudewynssone, Johan Lambrechtssone en Willem ver Mertensone van Vrilichoven [Vrilkhoven].

1363 Boerenopstand Jekschot.
Rekening  namen en bedragen genoemd in de rekening "van den ghelde ...gheset ... op onsculdighe lude van Rode van der sake van Jecscot" door Hein Vera
 

Dit is innemen Costkens Claes Emonts soene ende Willem van Eyke van den ghelde dat sy gheset hebben op onsculdighe lude van Rode van der sake van Jecscot (circa 1363)

Casteren (inkomsten vanuit Casteren)

 

In den irsten Gheen van Leemputten  I mottoen

Item Deenken Clinkarts V mottoen

Item Peters kinder van Herentham III mott

Item Jan van Casteren II mott

Item Lysbetten Ghenen laet I 1/2 mott

Item Ghiben Hoesen kinderen V mott

Item Jan Cortrot ende Josef VII mott

Item Heynen Kroden laet I mott

summa XXV mott

 

Rode

Etc. etc.

bron:
Algemeen Rijksarchief Brussel Toegang T 120, inv. nr. Rolrekeningen 2997

1360, BHIC 5004  MANNENGASTHUIS  door W.A. Fasel datum: mei 2
Gheryt van den Loe, Arnt Lybenssoen, Loye van den Berghe en Jan Gheenkenssoen, schepenen van Liempde, verklaren, dat Baudewyn die Padenacker, Johan Sporbossche en Henric Heynenmanssoen, hun medeschepenen, aan Jan van den Ors bij vonnis hebben toegewezen het erve die Bracke [Braak], gelegen te Vrilichoven [Vrilkhoven] tussen de gemene straat en Geertrude Wouters Coelberresdochter, strekkende van Arnt Heynenmanssoen nieuwe huis tot aan de beek, wegens een erfpacht van 36 lopen rogge, welke hem daaruit toekwam.

1367 / SA Vonnisboeken VB 1799 f 015v 06. ma 11-01-1367.
Item die selve Willem Loijer was ghericht in orconde der selver scepenen voers aen allen goeden Margrieten Enghelen dochter die dochter was wilner Enghelberen van Lusel so waer dat si gheleghen sijn ende aen een stuc (dg: lands) #beems# Gherijts van Lusel gheheiten dat Roet gheleghen in die prochi van Bucstel tot Liemde [Liempde] ende aen twe delen van tween hoijhoven gheleghen tot Liemde voers overmids ghebrec van erftijns ende van erfpacht ende dese heeft hi nu verboden irstwerven.

1367 / BOSCH’ PROTOCOL BP 1175,  fol. 35, door S.J.M.M. Ketelaars
Henricus genaamd Coelborner zoon van wijlen Johannes genaamd Coelborner de Crumvoirt man van Margareta dochter van wijlen Stephanus van der Steghen droeg over aan Johannes zoon van wijlen Mathias de Liemde [Liempde] 1/3 deel in stukken land, die eertijds waren van voornoemde wijlen Stephanus, in Haaren, achter de kerk, (1) Kromland, (2) die Poelakkers, belast met 1 cijnspenning en 1 vierdevat mout.

1367 / BOSCH’ PROTOCOL BP 1175,  okt. 1367 door S.J.M.M. Ketelaars, pag 111, regesten
.... dochter van Petrus de Pettelaer droeg over aan haar broer Everardus de Pettelaer het recht, dat zij kreeg na overlijden van haar broer Petrus, resp. dat ze zal krijgen na overlijden van Hilla wijlen vrouw van haar broer, in een huis en erf in Bunde Boxtel ter plaatse Liemde [Liempde] tussen Johannes (?) Priker enerzijds en Johannes Baten zoen junior anderzijds

1367 / BOSCH’ PROTOCOL BP 1175,  fol. 1v, 1367 door S.J.M.M. Ketelaars, pag. 139 regesten
Godefridus genaamd van den Molengrave de Bucstel [Boxtel] verkocht aan Willelmus Loijer een erfcijns van 3 pond, met Allerheiligen te 's-Hertogenbosch te betalen, gaande uit 1 bunder beemd, 6 vrachten hooi omvattend, in Boxtel, ter plaatse Wijchmans Broek [Liempde] , tussen Lambertus van Hoelt enerzijds en Johannes zoon van Lambertus anderzijds, belast met de cijns aan de Heer van Boxtel

1367 / BOSCH’ PROTOCOL BP 1175,  fol. 60, 28-12-1367 door S.J.M.M. Ketelaars
Eligius, zoon van wijlen Alardus genaamd de Monte (Berg?) de Liemde [Liempde] verkocht aan Winricus Screijnmaker een erfcijns van ?40 schelling, met Sint-Andreas te betalen, gaande uit 3,5 bunder beemd die eertijds waren van Johannes van den Scadecker (?), in Boxtel, genaamd Liempde, tussen Theodoricus zoon van wijlen Bartholomeus enerzijds en de gemeint anderzijds, reeds belast met 3,5 oude groot een erfcijns van 3 pond.

1368 / BOSCH’ PROTOCOL BP 1175,  fol. 9v, door Jan Toirkens
Land in "Lyemder gheweilde" [Liempde] tussen de gemeynt van Rode en land van de hertog van Brabant. (gheweilt= gebruiksrecht) De hertog van Brabant was eigenaar van o.a. de Liempdse bossen. Hij kon het gebruiksrecht daarop, het zogenaamde ‘ghewelt’, aan zijn leenmannen schenken.

1368 / BOSCH’ PROTOCOL (Bossche protocollen) BP 1175,  f 033v 09 do 30-03-1368 door S.J.M.M. Ketelaars
Gerardus genaamd Collaert de Leijmde [Liempde] verkocht aan Johannes Vijscher de Esche een erfcijns van 40 schelling, met Lichtmis in  Liemde te betalen, gaande uit een huis en tuin waarin de verkoper tegenwoordig woont, in Liemde, achter goederen genaamd Ten Velde, tussen de gemeint enerzijds en Arnoldus Collaert anderzijds, reeds belast met de hertogencijns.

1368 / BOSCH’ PROTOCOL BP 1175,  fol. 33, door Jan Toirkens
Parochie Bucstel, ter plaatse Casterle [Kasteren]

1368 / BOSCH’ PROTOCOL BP 1175, f 019v 09 do 16-03-1368, door S.J.M.M. Ketelaars
Johannes en Yda, kinderen van wijlen Arnoldus genaamd Vos, timmerman van Bucstul, en Jacobus zoon van Godefridus .... man van Elizabeth dochter van voornoemde Arnoldus voor zich en voor Willelmus broer van voornoemde Arnoldus maakten een erfdeling van goederen die voornoemde wijlen Anoldus naliet, gelegen in Gemonde en Boxtel. Voornoemde Johannes en Willelmus kregen (1) een beemd genaamd Hulselaar met opgaand hout in Liemde [Liempde], naast Godefridus genaamd Grieten zoen, (2) een stuk land genaamd die Wierik, in Gemonden, tussen Heilwigis Aben enerzijds en Gerardus van der Braben anderzijds, (3) een huis genaamd Boer aldaar met een stuk land daar vlak bij, tussen Johannes Tector de Ghemonden enerzijds en voornoemde Jacobus anderzijds, (4) een erfcijns van 8 schellin en 1/2 hoen, die Metta genaamd de Mechelen met Sint Maarten betaalt, gaande uit een huis en tuin waarin zij tegenwoordig woont, in Gemonden, (5) een stuk land op de plaats genaamd Rullen, tussen Katerina genaamd Ghenen dochter enerzijds en Johannes zoon van Leijta anderzijds, (6) een stuk land in Gemonden, tussen Johannes genaamd Pape Jan enerzijds en Johannes de Waubraken anderzijds, (7) een stuk land in Gemonden op de plaats genaamd Baseldonk, tusen Heila de Berslaer enerzijds en de goederen genaamd Te Wiel anderzijds. Voornoemde Johannes en Willelmus betalen de helft van de cijnzen die voornoemde wijlen Arnoldus uit zijn huis, schuuren, huis genaamd Boer betaalde. Voorts waarschijnlijk ook onderhoud van dijken. Voornoemde Jacobus kreeg een huis, tuin en schuur met ondergrond, een akker aldaar afgepaald, en 1/4 deel van het hoen. Voornoemde Jacobus beloofde dat voornoemde Willelmus met deze indeling zal instemmen. Voornoemde Jacobus zal de helft van de cijnzen betalen die voornoemde wijlen Arnoldus uit zijn huis, schuur en goederen betaalde.
Yda kreeg een erfcijns van 28 schelling. Zij zal 1/8 deel van het hek dat hangt bij goederen van Elizabeth Aben onderhouden. Verder (vervolg staat op 1175 mf2 D. 04 fol 59) kreeg Yda (1) 1/4 deel van voornoemd hoen en een erfcijns van 28 schelling, met Lichtmis te betalen, gaande uit de goederen die aan voornoemde Jacobus ten deel vielen, (2) een stuk land genaamd die Rijtakker, in Gemonden, (3) 2 stukjes land in Gemonden nabij de kerk van Gemonden, (4) een vracht hooi gelegen ter plaatse genaamd Merle, (5) een erfcijns van 20 schelling die Ermgardis B... met Kerstmis betaalt, gaande uit een huis en tuin, waarin zij tegenwoordig woont, (6) een erfcijns van 20 schelling die Johannes zoon van Gherburgis met Lichtmis betaalt.

1368 / BOSCH’ PROTOCOL BP 1175, datum: 24-02-1368. / door S.J.M.M. Ketelaars
Ghibo zoon van Oda de Vucht verkoopt aan Jacobus zoon van Jacobus genaamd Lichtwegghe 1/8 deel in een huis, tuin en schuur met ondergrond, die waren van Heilwigis de Collenberch, in Liemde [Liempde] nabij Hamsvoort, tussen Elizabeth genaamd Aerts der Kijnder enerzijds en de plaats genaamd Hamsvoort anderzijds, welke 1/8 deel voornoemde wijlen Heilwigis aan voornoemde Ghibo had vermaakt, belast met de hertogencijns. Jacobus zoon van Oda zag af van zijn recht van vernaderen.

1368 / BOSCH’ PROTOCOL BP 1175, fol. 33v, datum: 29-03-1368. pag 202, regesten / door S.J.M.M. Ketelaars
Ghevardus, Wautgherus en Eligius genaamd Loij, kinderen van wijlen Johannes de Casterle, verkochten aan hun broer Johannes de Casterle de helft van een stuk land van 1/2 mudzaad, in Boxtel ter plaatse gemaand Kasterle [Kasteren, Liempde] tussen voornoemde Johannes de Casterle beiderzijds, belast met grondcijnzen.

1368 / BOSCH’ PROTOCOL BP 1175, pag 350, regesten / door S.J.M.M. Ketelaars
Ghevardus, Wautgherus en Eligius genaamd Loij, broers, kinderen van wijlen Johannes de Casterle, verkochten aan hun broer Johannes de Casterle de helft in 2 stukken land die waren van wijlen genoemde genoemde Johannes, in Boxtel ter plaatse Kasterle [Kasteren, Liempde] nabij de watermolle, (1) tussen Everardus broer van voernoemde broers enerzijds en voornoemde Johannes de Casterle anderzijds, (2) tussen heer Arnoldus de Palude priester enerzijds en voornoemde Johannes de Casterle anderzijds.

1368 / BOSCH’ PROTOCOL BP 1175, mf1 F 01 fol. 31v, datum: 30-06-1368. pag 374, regesten / door S.J.M.M. Ketelaars
Eligius genaamd Loij zoon van wijlen Alandus van den Berghe en Jacobus zoon van wijlen Lambertus de Vrilichoven [Liempde, Vrilkhoven] beloofden aan Gerardus Br.....  .... genaamd Vosse ten behoeve van Johannes de Globo 19 mottoon met St. Remigius aanstaande te betalen.

1368 / BOSCH’ PROTOCOL BP 1175, mf1 F 01 fol. 31v, datum: 30-06-1368, pag. 375 regesten / door S.J.M.M. Ketelaars
Jacobus zoon van wijlen Lambertus de Vrilichoven verkocht aan zijn broer Johannes een erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in 's-Hertogenbosch te leveren gaande uit een akker genaamd Schoer Akker in Boxtel ter plaats Liemde [Liempde] op de akkers van Vrilikhoven [Vrilkhoven], tussen voornoemde Johannes koper en Oderadis wv Johannes Mathei anderzijds.

1368 / BOSCH’ PROTOCOL BP 1175 f 097r 06 do 24-02-1368, door S.J.M.M. Ketelaars
Johannes zvw Willelmus gnd Coertroc van Bucstel en Joseph zv Baudewinus gnd van den Molengrave ev Aleidis dvw voornoemde Willelmus maakten een erfdeling. Voornoemde Johannes kreeg ¼ deel van de korenmolens gnd te Casterle [Kasteren] en Aucsel? en van de oliemolen; voorts kreeg hij alle erfgoederen die hij tegenwoordig bezit.

 

 

1368 / BOSCH’ PROTOCOL BP 1175,  f 010r 11 do 27-01-1368, door S.J.M.M. Ketelaars
Jacobus van den Berghe van Liemde verkocht aan Petrus gnd Stempel een erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren, voor het eerst over 1 jaar, gaande uit (1) een huis, tuin en schuur in Groot Liemde (Liempde], in Boxtel, tussen Eligius van den Berghe enerzijds en Willelmus van Laerscot anderzijds, (2) een akker, ½ mud rogge groot, aldaar gelegen achter voornoemd huis en tuin; de onderpanden waren reeds belast met een erfpacht van ½ mud rogge.

1368 / BOSCH’ PROTOCOL BP 1175,  f 101r 12 ma 06-03-1368, door S.J.M.M. Ketelaars
Aleidis wv Wolterus gnd Coelborne van Liemde [Liempde] droeg al haar goederen over aan haar dochter Ghertrudis.##

1368 / BOSCH’ PROTOCOL BP 1175,  f 161r 09 do 25-05-1368, door S.J.M.M. Ketelaars
Johannes gnd Kesselman van Heze beloofde aan Johannes gnd van Liemde [Liempde]  een lijfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit al zijn goederen.

1368 / BOSCH’ PROTOCOL BP 1175,  f 031v 04 ±do 29-06-1368, door S.J.M.M. Ketelaars
Jacobus zvw Lambertus van Vrilichoven verkocht aan zijn broer Johannes een erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit een akker gnd Schoerakker, in Boxtel ter plaatse gnd Liemde [Liempde], op de akkers van Vrilikhoven, tussen voornoemde Johannes koper enerzijds en Oderadis wv Johannes Mathei anderzijds.

1368 / BOSCH’ PROTOCOL BP 1175,  f 095r 03 ±do 17-02-1368, door S.J.M.M. Ketelaars
Wautgherus zvw Johannes van Casterle [Kasteren] verkocht aan Reijnerus gnd Willems een n-erfcijns van 40 schelling geld, met Lichtmis in Den Bosch te betalen, gaande uit (1) 2 bunder broek in Eilde [Bodem van Elde], in Sint-Oedenrode, tussen Elizabeth gnd Ghenen enerzijds en kv Ghibo gnd Heze anderzijds, (2) 2 bunder broek in Boxtel, ter plaatse gnd Wedehage, tussen Eligius bv verkoper enerzijds en Everardus bv verkoper anderzijds, reeds belast met 4 oude groot 1 penning b-erfcijns.

1368 / BOSCH’ PROTOCOL BP 1175,  f 033r 11 do 30-03-1368, door S.J.M.M. Ketelaars
dg: Ghevardus, Wautgherus en Eligius gnd Loij, broers, kvw Johannes van Casterle [Kasteren] een stuk land / de helft.

1368 / BOSCH’ PROTOCOL BP 1175,  f 005v 02 za 15-01-1368, door S.J.M.M. Ketelaars
Denkinus gnd Clinkaert wonend in Casterle [Kasteren] droeg over aan zijn zoon Johannes alle goederen die aan hem gekomen waren na overlijden van Mechtildis gnd Pilters evw Theodericus Water.

1368 / BOSCH’ PROTOCOL BP 1175,  BP 1175 f 033r 14 do 30-03-1368, door S.J.M.M. Ketelaars
Ghevardus, Wautgherus en Eligius gnd Loij, kvw Johannes van Casterle [Kasteren], verkochten aan hun broer Johannes van Casterle de helft van een stuk land van ½ mudzaad, in Boxtel, ter plaatse gnd Kasterle [Kasteren], beiderzijds tussen voornoemde Johannes van Casterle, belast met grondcijnzen.

1368 / BOSCH’ PROTOCOL BP 1175,  f 029r 08 do 15-06-1368, door S.J.M.M. Ketelaars
De broers Ghevardus, Wautgherus en Eligidius gnd Loij, kvw Johannes van Casterle, verkochten aan hun broer Johannes van Casterle de helft in 2 stukken land die waren van wijlen voornoemde Johannes, in Boxtel, ter plaatse gnd Kasterle [Kasteren], bij de watermolen, (1) tussen Everardus bv voornoemde broers enerzijds en voornoemde Johannes van Casterle anderzijds, (2) tussen hr Arnoldus van de Broek priester enerzijds en voornoemde Johannes van Casterle anderzijds.

1368 / BOSCH’ PROTOCOL BP 1175,  f 069v 06 ±do 06-07-1368., door S.J.M.M. Ketelaars
Godefridus zv Baudewinus gnd van den Molengreve droeg over aan zijn zoon Johannes een erfpacht van 9 lopen rogge, maat van Boxtel, met Lichtmis in Boxtel te leveren, gaande uit een stuk land van 7 lopen rogge, gnd die Lange Strepe, in Boxtel, ter plaatse gnd Groot Liemde [Liempde], tussen Heijlwigis gnd van Collenberch enerzijds en Johannes zv Lijsa gnd Tielen anderzijds, aan voornoemde Godefridus verkocht door Lambertus zvw Johannes gnd Monic van Vrilichoven.

 

1368 / BOSCH’ PROTOCOL BP 1175,  f 016v 02 vr 10-03-1368, door S.J.M.M. Ketelaars
Hr Arnoldus Nouden kanunnik van Den Bosch gaf uit aan Zebertus zvw Zebertus gnd van Collenberch een stuk land gnd Land van den Berge, in Boxtel, ter plaatse gnd Groot Liemde, tussen een gemene weg enerzijds en Nijcolaus gnd Coel Wautghers zoen en Baudewinus zv Heijlwigis Lemkens zoen anderzijds; de uitgifte geschiedde voor de cijnzen die eruit gaan en thans voor een erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met Sint-Andreas in Den Bosch te leveren.

1368 / BOSCH’ PROTOCOL BP 1175,  f 073r 10 do 13-04-1368., door S.J.M.M. Ketelaars
Johannes zv Theodericus van der Heijden verkocht aan Jacobus zv Jacobus gnd Lith....ghe 1/5 deel in een huis en tuin, eertijds van wijlen Heilwigis gnd van Collenberch, in Boxtel, ter plaatse gnd Liemde [Liempde], bij de plaats gnd Hamsvoert enerzijds en Elizabeth gnd Aerts anderzijds, welk 1/5 deel voornoemde wijlen Heilwigis aan voornoemde Johannes vermaakt had, belast met grondcijnzen.

1368 / BOSCH’ PROTOCOL BP 1175,  f 104r 10 vr 28-04-1368, door S.J.M.M. Ketelaars
Arnoldus gnd Liben zoen van Lijemde verkocht aan Willelmus Loijer een n-erfcijns van 40 schelling geld, met Pasen te betalen, gaande uit een beemd gnd die Prange, in Boxtel, ter plaatse gnd Liemde [Liempde], tussen Henricus gnd Heijnmans zoen enerzijds en Johannes gnd Rutghers zoen anderzijds.

 

1368 / BOSCH’ PROTOCOL BP 1175,  f 017v 05 za 11-03-1368, door S.J.M.M. Ketelaars
Godestodis dvw Henricus Spruijts van Liemde droeg over aan haar broer Willelmus Spruijt alle goederen die aan haar gekomen waren na overlijden van haar ouders, gelegen ter plaatse gnd Liemde [Liempde]

1368 / BOSCH’ PROTOCOL BP 1175,  f 033r 10 do 30-03-1368, door S.J.M.M. Ketelaars
Wellinus van den Stadeacker verkocht aan zijn broer Rutgherus van Stadeacker een stuk beemd in Boxtel, ter plaatse gnd Liemde [Liempde], tussen Bartholomeus Theoderici enerzijds en de gemeint anderzijds, strekkend met een eind aan voornoemde Rutgherus van Stadeacker en met het andere eind aan Eligius gnd Loij Lutens zoen, belast met de grondcijnzen.

 

 

 

1368 / BOSCH’ PROTOCOL BP 1175, f 014v 02 ma 07-02-1368,  door S.J.M.M. Ketelaars
Gerardus gnd van Heze verkocht aan mr Johannes van Liemde [Liempde], tbv het ziekenhuis van Den Bosch, de helft in 3 stukken land van 10 lopen rogge Bossche maat, in Hintham, (1) in die Erten, tussen erfgoed van Sint-Clara enerzijds en Tielmannus metter Hant anderzijds, (2+3) de beide andere op de plaats gnd Straetgrave, tussen Henricus van Enghelant, zoals de stukken behoorden aan wijlen Henricus gnd van Heze, belast met 8 penning paijment.

1368 / BOSCH’ PROTOCOL BP 1175,  f 009v 06 wo 26-01-1368, door S.J.M.M. Ketelaars
Gerardus Hacke bakker verkocht aan Willelmus gnd Coelner (1) de goederen gnd Bobbelaar in Sint-Oedenrode, naast goederen gnd Bobbenagel, met de gebouwen, (2) een hofstad in Sint-Oedenrode, ter plaatse gnd Kremselaar, (3) 8½ bunder land ter plaatse gnd Liemder Geweilde [Liempde], tussen de gemeint van Sint-Oedenrode enerzijds en de hertog van Brabant anderzijds. De goederen gnd Bobbelaar en de hofstad waren belast met 9 oude groot 10 schelling 8 penning gemeen paijment, en 4 pond oude cijns. De 8½ bunder waren belast met 6 oude groten b-erfcijns per bunder.

1368 / BOSCH’ PROTOCOL BP 1175,  fol. 33 door Jan Toirnkens
parochie Bucstel, ter plaatse Casterle [Kasteren]

1368 / BOSCH’ PROTOCOL
BP 1175,  door S.J.M.M. Ketelaars
Johannes zoon van Willemus genaamd Coertroc de Buctel en Joseph zoon van Baudewinus genaamd Van den Molengrave, man van Aleidis dochter van wijlen voornoemde Willelmus maakten een erfdeling. Voornoemde Johannes kreeg 1-4 deel van de korenmolens genaamd te Casterle [Kasteren, Liempde] en Aucsel [Antsel, Liempde] en van de oliemolen; voorts kreeg hij alle erven die hij tegenwoordig bezit.

1368 / BOSCH’ PROTOCOL BP 1175,  f 093r 04 do 10-02-1368, door S.J.M.M. Ketelaars, pag. 98 regesten
Ghevardus de Casterle [Kasteren] verkocht aan Reinerus Willems bakker een erfcijns van 30 schelling, met Lichtmis te betalen, gaande uit 4,5 bunder broek in Boxtel, ter plaatse Liemde [Liempde] genaamd Wijchmans Broek,  tussen Johannes Houbben enerzijds en en voornoemde Johannes Houbben en Johannes Teij anderzijds, reeds belast met  1 oude groot erfcijns per  bunder. 

1368 / BOSCH’ PROTOCOL BP 1175,  fol. 97, datum 23-02-1368 door Jan Toirkens
Jan Willemssn. Cortroc en Joseph Boudewijns vanden Molengrave man van Aleit Willem Cortroc, krijgen bij een deling ieder ¼ e deel der waterkorenmolens te Casterle [Kasteren] en van een oliemolen aldaar en alle erven, die zij al in bezit hebben.

1368 / BOSCH’ PROTOCOL BP 1175,  fol. 102v door S.J.M.M. Ketelaars
Ghevardus zoon van wijlen Johannes de Casterle verkocht aan Reinerus genaamd Willems bakker een erfcijns van 30 schelling, met Lichtmis te betalen, gaande uit 4,5 bunder broek in Boxtel, ter plaatse genaamd Wijchmans Broek, ter plaatse Liempder Woud, tussen Johannes Houbraken enerzijds en Johannes Teij anderzijds, reeds belast met een erfcijns van 30 schelling aan de koper en 1 oude groot erfcijns per 1/2 bunder broek. 

1368 / BOSCH’ PROTOCOL BP 1175,  fol. 104, door Jan Toirkens
Lyemde:   beemd "die Pranke"

1369 / BOSCH’ PROTOCOL BP 1175,  fol. 179. d.d. 15-03-1369 door S.J.M.M. Ketelaars
Daniel genaamd Luwe zoon van wijlen Danijel genaamd Luwe de Vlimen, man van Hilla deden iets met een aandeel in (1) een huis en tuin in Boxtel ter plaatse Kasteren, tussen Danile genaamd ... kart enerzijds en Erardus de Casteren en Johannes (?) ...... anderzijds, (2) ..... ...... tussen Yoseph enerzijds en Johannes Cortroc anderzijds (rest onleesbaar).

1369 / BOSCH’ PROTOCOL BP 1175,  mf6 D 13. fol. 191v. d.d. 20-06-1369 door S.J.M.M. Ketelaars
Willelmus zoon van Johannes de Berze, bakker droeg over aan zijn broer Nijcholaus (1) de Veldakker, in Boxtel ter plaatse Liemde [Liempde], 7,5 lopen rogge groot tussen Elizabeth Arnoldi enerzijds en die Heuvelstraat anderzijds, (2) 6 lopen roggeland aldaar in de akker genaamd die Westakker, tussen een weg ter Hazeldonk enerzijds en Johannes genaamd Teije anderzijds, (3) 3 lopen roggeland aldaar in de akker genaamd die Veldakker, in het achterste einde daarvan gelegen, tussen een sloot die reikt af van een zijde van voornoemde Veldakker enerzijds en Henricus genaamd de Lenenshoevel [Lennisheuvel] anderzijds, (4) 1 lopen roggeland gelegen aan de plaats genaamd Aan Gene Hoek, tussen twee sloten beiderzijds, (5) de helft van 1 lopen roggeland gelegen ter plaatse genaamd Op die Pul, welke erven voornoemde Willelmus kreeg na overlijden van zijn ouders.

1369 / BOSCH’ PROTOCOL BP 1175,  fol. 197v. d.d. 16-06-1369 door S.J.M.M. Ketelaars, pag. 250 regesten.
Johannes de Casteren beloofde aan Johannes Luttelman 24 pond, 1 Vlaams groot voor 16 penning, na maning te betalen.

1369 / BOSCH’ PROTOCOL BP 1175,  fol. 197v. d.d. 16-06-1369 door S.J.M.M. Ketelaars, pag. 251 regesten.
Johannes de Casteren verkocht aan Godefridus zooon van wijlen Andreas de Berlicum een erfcijns van 4 pond, een helft te betalen met Kerstmis en de andere helft met St. Jan gaan de uit (1) 2,5 bunder broek in Boxtel, ter plaatse Kasteren, tussen Wautgherus Eligii (?) zwager van verkoper enerzijds en Everardus broer van verkoper anderzijds, (2) 6 lopen gerstland in Boxtel, ter plaatse Kasteren, naast Everardus broer van verkoper beiderzijds, (3) 6 lopen gerstland aldaar, tussen Henricus die Hoessche enerzijds en heer Arnoldus de Palude priester anderzijds; de 2,5 bunder waren reeds belast met een erfcijns van 40 schelling. ...... zoon (?) van wijlenm Alardus van den Berghe zag af van zijn recht van vernaderen.

1370 / BOSCH’ PROTOCOL BP 1175, pag. 55 regesten. febr. 1370 / door S.J.M.M. Ketelaars
Arnoldus Lijben soon de Lijempde verkocht aan Willelmus Loijer een erfcijns van 40 schelling, met Kerstmis te betalen, gaande uit een beemd in Boxtel, ter plaatse genaamd Liemde [Liempde] tussen Henricus genaamd Heijnmans soen enerzijds en Johannes Rutghers soen anderzijds, belast met een halve vracht hooitiende om het jaar.

1370 / BOSCH’ PROTOCOL BP 1175, pag. 205 regesten. febr. 1370 / door S.J.M.M. Ketelaars
Arnoldus Lijben soen verkocht aan Willelmus Loijen een erfpacht van  een halve mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in 's-Hertogenbosch te leveren, gaande uit 4 lopen roggeland  in Boxtel, ter plaatse genaamd Liemde [Liempde] tussen Johannes Rutghers soen enerzijds en Johannes de Meijelsfort anderzijds.

1370 / BOSCH’ PROTOCOL BP 1175, pag. 274 regesten. okt. 1370 / door S.J.M.M. Ketelaars
Lambertus zoon van wijlen Ioannes Monic verkocht aan Johannes Noijde een erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met Kerstmis in 's-Hertogenbosch te leveren gaande uit (1) een stuk land genaamd die Braak, in Boxtel ter plaatse genaamd Liemde [Liempde], tussenJohannes (?) zoon van Rutgherus Beiderzijds, (2) een beemd achter voornoemd stuk land gelegen, (3) een stuk land genaamd Vier Hornok Stuk, aldaar tussen erf behorend aan de H. Geest van Boxtel enerzijds en de gemeint anderzijds, (4) een tuin genaamd Reiners Hof, 1 lopen rogge groot, belast met de grondcijns en een tiend vracht hooi om het jaar.

1370 / BOSCH’ PROTOCOL BP 1175, mf8 A 05. fol. 246v; pag. 303 regesten. 02-12-1370 / door S.J.M.M. Ketelaars
Eligius Loij zoon van wijlen Alandus genaamd Alant van den Berge verkocht aan Henricus genaamd Coele en Nijcolaus genaamnd Coel zoon van wijlen Wautgherus de Lijemde een erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in 's-Hertogenbosch te leveren, gaande uit 1 mudzaad roggeland in Boxtel, ter plaatse Liemde [Liempde] nabij de plaats Berg, tussen kinderen van wijlen Johannes de Berze beiderzijds, reeds belast met grondcijnzen.

1370 / BOSCH’ PROTOCOL BP 1175, mf8 A 09. fol. 248v; pag. 319 regesten. 19-12-1370 / door S.J.M.M. Ketelaars
Johannes zoon van wijlen Jordanus genaamd Codse verkocht aan Arnoldus Hoernken ten behoeve van Johannes Spiker zoon van wijlen Theodoricus Spiker een erfpacht van een halve mud rogge, Bossche maat, met Kerstmis in 's-Hertogenbosch te leveren, voor het eerst over 1 jaar, gaande uit 2 stukken land, 4 lopen groot, in Boxtel ter plaatse Liemde [Liempde], (1) tussen Henricus zoon van Henricus Mans soen enerzijds en wijlen Heijlwigis de Collenbergh anderzijds, (2) nabij de watermolen van Alsen [Antsel], tussen Theodoricus Meus soen enerzijds en Metta de Leemputten anderzijds, reeds belast met de cijns aan de Heer van Boxtel.

1371 / BOSCH’ PROTOCOL BP 1175, pag. 26, regesten. datum: 13-02-1371 / door S.J.M.M. Ketelaars
Johanens van der Laerscot verkocht aan Henricus genaamd die Hoessche een erfpacht van 1,5 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in 's-Hertogenbosch te leveren, gaande uit de navolgende erven gelegen in Boxtel ter plaatse Groot Liemde [Liempde], (1) een stuk land tussen Everardus zoon van Everardus Lichtwegghe enerzijds en beemden aldaar, (2) een stuk land tussen Wilhelmus de Laerscot enerzijds en Ghibo de Laerscot anderzijds, (3) een stuk land, tussen voornoemde Ghibo beiderzijds, (4) een stuk land aldaar ter plaatse het Gelookt, tussen voornoemde Everardus enerzijds en voornoemde Wilhelmus anderzijds, (5) 1/4 in 8 vrachten hooiland ter plaatse genaamd Breukerbeemd, eertijds van voornoemde wijlen Everardus Lichtwegghe, (6) 1/4 van 2 bunder heide aldaar, tussen Theodoricus zoon van wijlen Bartholomeus zoon van Theodoricus enerzijds en de gemeint anderzijds, reeds belast met grondcijnzen.

1371 / BOSCH’ PROTOCOL BP 1175, fol. 248v, door Jan Toirnkens
Groter Lyemde, bij de watermolen van Alsen (watermolen huidige Meulekensweg).

1371 / BOSCH’ PROTOCOL BP 1175, fol. 251v, door Jan Toirnkens
Lyemde, die Zeeltacker

1371 / BOSCH’ PROTOCOL BP 1175, fol. 263v / door S.J.M.M. Ketelaars
Antonius zoon van wijlen Johannes genaamd Laet van der Donc verkocht aan Wolterus Rijt (1) 1/8 bdeel in 1,5 bunder beemd, in Schijndel, ter plaatse Eilde [Bodem van Elde], tussen de gemeint enerzijds en Wautgherus de Casteren anderzijds, (2) de helft in een tuin te Boxtel, ter plaatse Kasteren [in Liempde], tussen voornoemde Walterus Rijt enerzijds en Willelmus Sniders ter plaatse Kasteren, tussen voornomede Willemus Sniders enerzijds en Henricus Roden anderzijds, voornoemde 1/8 deel belast met grondcijnzen.

1371 / BOSCH’ PROTOCOL BP 1175, mf8 C 13, fol. 264v / datum: 24-04-1371 door S.J.M.M. Ketelaars
...kinus Luwe de Vlimen droeg over aan Everardus zoon van wijlen de Casteren 1/7 deel in (1) een voertke, in Boxtel ter plaatse Kasteren [in Liempde], tussen Johannes de Casteren beiderzijds, (2) een stuk land in Boxtel ter plaatse Kasteren, tussen hr. Arnoldus de Palude enerzijds en voornoemde Johannes de Casteren anderzijds, (3) in een stukje land genaamd Die Brake, aldaar, tussen voornoemde Johannes enerzijds en een gemene steeg anderzijds, (4) een streep land, aldaar, ter plaatse die Nieuwe Bunder, tussen voornoemde Johannes enerzijds en voornoemde Everardus zoon van wijlen Johannes de Casteren anderzijds, (5) 1/2 bunder beemd aldaar ter plaats Nieuwe Bunder, tussen voornoemde Johannes enerzijds en voornoemde Everardus anderzijds, (6) een stuk erf, deels beemd, deels heide, genaamd Sassen Bunder, ter plaatse Eilde [Bodem van Elde], tussen Wautgherus de Casteren enerzijds en voornoemde Johannes anderzijds.

1371 / BOSCH’ PROTOCOL BP 1175, mf9 A 2, fol. 285 / door S.J.M.M. Ketelaars
Aleijdis dochter van Godefridus Dunnecop weduwe van ?. droeg over aan Theodoricus Zoetmelc een erfpacht van tien zester rogge minus 1 spint, uit(?) een erfpacht van vier mud rogge, met Lichtmis te leveren, gaande uit goederen genaamd(?) Ten Velde. [te Liempde] Theodericus zoon van wijlen Theodoricus genaamd Zoetmelc beloofde aan voornoemde Aleijdis ten behoeve van haar en ten behoeve van haar zoon Godefridus, verwerkt door voornoemde wijlen Godefridus, een erfpacht van drie lopen, ? spint rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit de helft in de goederen genaamd Sweenslaken, die waren van voornoemde wijlen Gerardus, gelegen deels in Erp en deels in Veghel.

1371
/ BOSCH’ PROTOCOL BP 1175, fol. 285 / door dr. Geertrui van Syngel
Dirk (Theodoricus), zoon van wijlen Dirck (Theodoricus ) Zoetmelc, zoon van wijlen Rudolf (Rodolfus) genaamd Bruijlant, heeft erfelijk verkocht aan Arnold Hoernken ten behoeve van Margareta genaamd (onleesbaar, Ketelaars veronderstelt Spiker) een erfpacht van 10 sester rogge minus 1 spint (Bossche maat), te leveren met Lichtmis (2 februari) in Den Bosch uit de goederen genaamd Ten Velde gelegen in Liempde, welke erfpacht toekwam aan (wijlen) Rudolf Bruijlant ? die hem toekwam door de dood van wijlen Gerard Mostart en zijn vrouw Jutta. Datum (vlgs S.J.M.M. Ketelaars:) 29 oktober 1371

1372 / BOSCH’ PROTOCOL BP 1175, april, 1372, pag. 58 regesten / door S.J.M.M. Ketelaars
......Faber zoon van wijlen Jacobus de Halle en Johannes Postken verkochten hun deel in een erf (?) in Boxtel ter plaatse genaamd Kasteren [in Liempde], tussen Wolterus genaamd ....lie beiderzijds.

1372 / BOSCH’ PROTOCOL BP 1175, fol. 252, vrijdag na Driekoningen door Jan Toirnkens
Joseph Boudewijns vanden Molengrave koopt ¼  van de waterkorenmolen van Casteren [Kasteren], van de wateroliemolen van Casteren [Kasteren] en van de watermolen van Autsel (watermolen huidige Meulekensweg) in Lyemde van Jan Buckinc (?)

1373, BHIC 5004  MANNENGASTHUIS  door W.A. Fasel datum: februari 6
Ghevart van den Venne, Loy van den Berghe, Henric Heynenmanssoen, Coel Wantghers, Jan Meydensvoert, Joseph die Moelner, Godevart Jans Crommensoen, schepenen van Liempde, verklaren, dat Arnt Janssoen van Gunterslaer verkocht heeft aan Jan geheten Rotart, zijn natuurlijke broeder, een akker land, geheten Heerlaersche Ecker [Hezelaarse akker?] , gelegen te Liempde tussen Mette Sporbosche en Jan heer Aelbrechtssoen.

1377 / BOSCH’ PROTOCOL BP 1175, pag. 32 regesten / door S.J.M.M. Ketelaars
.... zoon van Ghislebertus genaamd de Berselaer (?)  gaf uit aan Mathijas ....... 1/4 deel in 4 stukken land in Boxtel ter plaatse genaamd Vrilikhoven [Vrilkhoven, Liempde], (1) tussen Jacobus Lambrechts soen de Vrlichoven enerzijds en Jacobus .uijsken anderzijds, (2) genaamnd dat ..... tussen kinderen van Johannes ...... enerzijds en ......  de Meijelsfoert anderzijds, (3) onleesbaar, (4) onleesbaar; de uitgifte geschiedde voor de grondcijnzen en thans voor een erfpacht van een half mud rogge, Bossche maat. Er is een bepaling met betrekking tot de wegen die over deze goederen lopen. ..... Rutgherus (?) man van Oda ...... gaf aan voornoemde Mathijas zijn 1/4 deel uit. ...... ....... dochter van wijlen (?) Theodoricus van der Heijden gaf aan voornoemde Mathijas haar 1/4 deel uit. ....... ...... zoon van wijlen Adam van der Heijden (?) man van ..... ......gaf aan voornoemde Mathijas zijn 1/4 deel uit.

1377 BP 1175, fol.150r. door dr. Geertrui van Syngel
Willem van Meyelsvoert en Jacob, zijn broer, kinderen van Jan van Meylsvoert, verkopen erfelijk aan Walter Delyensoen een erfcijns van 10 pond uit 3 bunder in de jurisdictie van Liempde … en uit 2 bunder weiland naast de plaats genaamd Vellaer.

1379 BP 1181, fol. 21, door dr. Geertrui van Syngel
Wilhelmus zoon van wijlen Willem xxx heeft zijn vijfde deel dat hem toegekomen was door de dood van Willem xxx in de goederen genaamd Goed Ten Assche, als mede in drie bunder gelegen xxx in genoemde xxx op de plaats genaamd Vellaer tussen het erfgoed van de Heer van Boxtel enerzijds en het erfgoed van Jacob xxx die eertijds van Jan van Achel waren, gelegen xxx. Wilhelmus zoon van wijlen Willem heeft zijn vijfde deel erfelijk verkocht aan Arnout zijn broer.

1379 / BOSCH’ PROTOCOL BP 1176, fol. 116, door Jan Toirnkens
Lyemde, de plaatse "Laerscot"

1379, BHIC 5004  MANNENGASTHUIS  door W.A. Fasel datum: april 17 .
Willem van den Velde, Jonghe Ghevart van den Venne, Pauwels Heynemanssoen, Jan van den Assche, Laurens van Autmolen en Zebrecht van Collenberch, schepenen van Liempde, verklaren, dat Oude Jan Meyensvoert verkocht heeft aan Jan Roetart, de landen die hij heeft in Smaelwarteest [Smalder?], Diepeneest en Droghen onder Liempde.

1380, BHIC 5004  MANNENGASTHUIS  door W.A. Fasel datum: augustus 9.
Johannes Scrage en Johannes de Wynsel, schepenen van 's-Hertogenbosch, verklaren dat Johannes, zoon van wijlen Henricus de Luyssel, en Nycholaus de Luyssel verkocht hebben aan Johannes Roetart, twee stukken weiland, gelegen in de parochie Boxtel in Groter Liempde in de Pranghe [Prangen], tussen Bartholomeus, zoon van Johannes Rutgherssoen, en Heylkinus Enghelen.

ARA Brussel Rekenkamers toegang I 008. Inv. nr. 45086 Jaar 1380
(door Hein Vera)


Ensus domini ducis in Liemde in crastino Remigii  [de dag voor Remigius = 30/9] [ zou Census moeten staan maar er staat Ensus]

            Bartolomeus filius Joannis Rutgeri habet

Primo Arnoldus filius Heynmans pro Reynkino filio Elye III ob nov

item idem de communitate VI den nov

item Arnoldus van den Per  pro Joanne den Monic I den nov

item Aleydis relicta Eligii de Monte de communitate nunce vicinorum de

[ mogelijk is hier de nuntius mortalis of sterfelijk laat van de gemeynt bedoeld]

Liemde de novo receptur XX sol nigris

item Arnoldus filius Liben[?] pro Wilhelmo Luttelman de communitate  XII den nov

 

            Johannes Merke et Henricus Piper habent

item Boudewinus filius Elisabet de Rielant pro Arnoldo Hondertpont VI den nov

item idem I ob pag

item Bertholomeus filius Johannis filii Rutgeri de hereditate quondam  Reynkini filii Elie II 1/2 ob nov

item idem de communitate VI den nov

item dominus de Boxstel de Mosvenne XII den nov pro parte ducis

item idem vanden Tofvenne XI 1/2 den nov

P1210739

item Delia relicta Gevardi filii Johannis de Casterle de domo ten Bleke II den pag

item Elisabeth filia Alberti de Hoenberch III den nov

item Elisabeth Boudekini de parte orti prope Aben I den nov

item eadem pro Jacobo gener Gevardi de loco Nussenstat 1 den pag

item Elisabeth filia Godefridi de Zonne I den pag

item eadem de communitate XI 1/2 den nov

item Gerardus filius Hessels pro Boudekino de Rure II pull

            Gertrudis relicta et liberi

item Giselbertus filius Everardi de Laerscot III ob nov

            Elisabeth soror Godefridi

item Godefridus filius Henrici van den Loe de Regenmortel I den pag

item Godefridus filius Lamberti consanguineus Boudekini de Liemde I pull

item Henrick Collart III ob nov relictus est post mortem Mechtildis uxoris

item idem de merica  VI den pag

item Idem adhuc I den nov

item Henricus filius Alberti de bonis ante Laerscot VI  sol nov

item Heylwigis van den Per de communitate III sol nov

P1210740

item Henricus de Maren de communitate VII den nov

item Henricus gener Arnoldi Hondertpont de hereditate quondam Arnoldi

predicti II den nov I ort pag

item Henricus filius Henrici filii Engule de Vrilichoven II den nov

item Idem de vytfangh IIII den nov Item de communitate VI sol nov

item Johannes filius Sporbossche I den nov

item idem ex parte Lamberti Odenen I den pag

item Johannes Troestken pro Elisabeth filia Mette Wouteri I den pag

item Johannes filius Mette de Wonsel pro Johanne filio Goeswini textoris i den pag

            Heiliwigis filia

item Johannes Tye I den pag

item idem de hereditate Theodorici de Vrilichoven I den pag

item idem pro Johanne filio Heylwigis II den pag

            Boudewinus filius Gerardi domini Alberti

item Jacobus Lichtwegge de hereditate Gerardi sarratoris II den pag

item Johannes Merke de hereditate quondom Arnoldi Hondertpont IIII den nov 1 ort pag

item Katerina de Hoenberch III den nov

P1201741

item liberi Mette Spoerbosch II den nov

            Wilhelmus van den Velde

item liberi Henrici Mennekini de merica III den nov

item liberi Johannis filii Heynmans pro Heylwige filie Aleydis I den nov

            heredes

item Metta relicta Henric van den Scoet de agro dicto Scoet-

acker I den nov

            Relicta et Jacobus eius filius

item Paulus filius Heynmans de communitate XII den

            Henricus filius habet

item relicta Henricus filii Engule de Vrilichoven et Henricus filius II den nov

item eadem de vytfangh IIII den nov

item eadem de communitate VI sol nov

item Rutgerus filius Joannis pro Henrico Turnout II den pag

item idem de communitate  VI den  nov

P1210742

item Thomas filius Boudekine de Rure I pull

item Truda filia Johannis dicti Corverzoen [Conenzoen/Correnoen?] I den pag

item Wilhelmus filius Arnoldi van den Per III den nov

            Arnoldus filius Liben habet

item Wilhelmus Luttelman de communitate XII den nov

item vicini de Liemde de communitate per  Ludingum de Aggere X sol nov

item Wilhelmus van den Velde pro liberis Henrici Mennekens de merica

 Zonne


1381 / BOSCH’ PROTOCOL
BP 1176, fol. 19v, door Jan Toirnkens
woensdag na 't oktaaf van Petrus en Paulus

Eligius, genaamd Loy vanden Berge Alardszoon draagt op aan zijn natuurlijke dochter Elizabeth een huis en hof ( vroeger van Lodewijck Kelner) in Lutterlyemde onder Bucstel tussen Jan vander Velde en Jan Proest van Bucstel, een stuk land aldaar tussen Jan Proest en Jan vander Velde, een stuk land aldaar tussen Gerit Wolfs en Willem Spruyt, een stuk land "in die Brake" aldaar tussen Jan vander Velde en Joseph Grietensoen, een stuk land in een veld, dat vroeger was van Jan vanden Stadeacker in Groter Lyemde tussen Henrick van Uden en de gemeynt.

 

1381 Helmondse cijnsregisters Liempde 1381-1396 (RHCe 12063-283 cijnsregisters Liempde 1381-1396)


12063 Heerlijkheid Helmond, cijnsregisters Liempde 1381 -1396 (door Hein Vera)


Fol. 13 (scan 0027)

Census in  Lyemde solvendis  prima die post festo remigii mane

[ in de marge aantekeningen betreffende de hoogte van de cijns  2 oude d en 2 nieuwe]

Primo Arnoldus filius Arnoldus de Piro de hereditate Henrici Sporbossche  de no II d  Wilhelmus de Campo
Idem de vet IIII d de no II d

Item Arnoldus filius Joannis de Meyelsvoert  de no  XI d de hereditate quondam Henrici Sporbossche

Item Arnoldus filius Jutte dicta[?] Puer[orum] de no II d de bonis quondam Henrici Meijlsvoert

Item Arnoldus et Heinricus Viri de no  I d de domo et orto   Barth

Idem de no V d et de vet I d de hereditate quondam Joannis

Item Agnes de Collenberch de vet IIII d  de hereditate Henrici Collenberch

eadem  de no VI d de bonis prope de Hamsvort suo

Elisabet filia Laurentii filii Joannis de Oudemolen

eadem XII d de hereditate Zeberti de Collenberch de Hamsvort

item Arnoldus filius Henrici Viri de no VII d de domistadio  Aleijdis de Vrielichhove Idem de no VI d de [hereditate] [quondam]

Arnoldi van den Orse Nondonis quondam Heile de Vrielichove

marge: liberi IIIIor Henrici

item Arnoldus filius [Henrici ??] Scutken iunior de no  IX s de  Rekendonc

Boudewinus filius Govardi

item Baldewinus  filius  [Godefridus] de no  IIII d   de ortalo [Arnoldi Ollen] item de no  ... Jacob ... quondam Ge[vardi?]
item Barthelomeus filius Johannis [Mogghei] de no II d de domo et orto

item Baldewinus filius Elisabeth de Rielant de no III d de hereditate  Goswini de Re[genmortel]

item Boudewinus filius Elizabeth de Rielant de no  IIII d de hereditate liberi Henrici de Loe

 

Fol. 13v (scan 0028)

Census in Liemde

Relicta et liberi

Godefridus de Geldrop

item dominus Johannes scolasticus miles de no I d  de piscatura
item dominus Heymericus  de Campo presbyter de no V d de domistadio Mette Roveri

Liberi
item Elysabeth filia Jutte de Vrielichoven de no XIIII d
item Elysabeth filia Henrici de Loe de no  1 1/2 d de hereditate Godefridi filii Henrici de Loe
item Elysabeth filia Godefridi de Woensel  de no  III  ob de bonis Nycolai Sartoris
item eadem de no V d van d Vlaspreiden
item eadem de no  III d de orto sito retro  ortum Turnouts

liberi

marge: VI d no van de uytfang
item Elisabeth filia Jutte de Vrielichove de no 5 1/2 d
eadem van ene uytfanghe  de [no V] d
item Elysabeth filia Johannis de Piro et libiri de vet V 1/2 d idem de no  IIII d de hereditate relicta et liberi Johannis filii Arnoldi de Piro
item Elisabeth uxor Ywani[?] de Gravia de no II 1/2 s

item Elisabeth filia Alberti de Hoernken de no  IIII d de orto?
Elisabeth filia Laurentii filii Johannis de [ Antiqua] mola relicta Johannis

de hereditate Laurentii predicti
item Eva de Uden dicta Eefsken  et Elisabeth  soror eius de vet IX d
eedem de no XXI d
Eedem de no  XIIII d van den culen

Item Ghiselbertus Wlling filius Theodorici Wlling  de no II 1/2 s de hereditate  quondam ....
item Gerardus filius Hesselini de Lyemde de vet iX d  de domistadio et orto Ghevardi

item Godefridus Schenkel et Ghiselbertus Schenkel de Buscho de npvo II? d de hereditate

                                                                                   Everardi de [Acht]

item Gerardus filius domini Alberti de no XIIII d de hereditate sua iuxta Vlaspreide

Item Goswinus de Via Lapidea de Buscho de no XV d
Item de bonariis Clyncardi de no 2 1/2 s

Relicta
item Gerardus [ erboven filius Gerrardi] filii  Henrici Sporbossche de no XI d  de hereditate Henrici patris sui et? Arnoldi filii Johannis?

de Meyensvort et Aleydis de Bieclaer

 

Fol. 14 (scan 0029)

Census in Lyemde

Item Gerardus dictus Vosken die louwer  de Buscho de no VIII  s de Rekendonc
Idem de no X s Vii d  de aliis suis  bonis in Lyemde sitos
Item Gerardus filius Gerardi Baliaert de no IXx s de hereditate quondam Bartholomei de Meghen de bonis suis
Item Godefridus filius Baldewini de noV d et de vet I d de hereditate   [ in doorgehaald] Johannis Monachi

marge V d no I d vet  magister Jacobus
item Gerardus Hesselini de no I d de bonis  Johannis de Hoemborch
Idem de no XVIII d  de palude Gerardi de Aa
Item Godefridus filius Lamberti nepos Boudekani de Liemde de no IIII d de palude Gerardi de Aa Idem de no 1 d de bonis  Johannis  de Hoemborch
Item Godefridus filius Heinrici de Loe de no II d

Item Ghyselbertus de Laerscot de vet VI d de no III ob
item Henricus filius Henrici Viri de no VII d de domistadio Aleydis de Vrichchove et liberorum
Idem de no V d de vet I d de hereditate Joannis filii Lamberti de Vrielichove generi sui
Idem de no V d et de vet  I d  de hereditate quondam Joannis Monachi
Item Heimericus [ doorgehaald: et Gerardus]  filius Hesselini de Liemde de no VI d de petia terre  dicta Vlaspreide
Item Heinricus filius Beerte de Vlasvoert de no VI d de hereditate liberorum Joannis filii Arnoldi van der Orsse quondam Heile de Vrilichoven
Item Heinrici Collart de no VI d  de domo
Idem de vet  III d    f 116 III d vet[:  liberi ... per mortem ...]
Idem de no I d
item Heilwigis filia Johannis Meerkens de no XIII d de hereditate Johannes filii Chrispine/ Chrispiniane
item Heilwigis filia Johannis de Piro de no VII xd vit rewiren loect quondam  Joannes Mo[na]chi [zal Monix mee bedoeld worden]
item Heinricus Mynninc  de Lovanio[?] de vet  X d de hereditate in Vrilichoven et de no VIII d de bonis  Theodorici de Vrilichoven
Item Heilwigis Teyen filia Johannis Teyen  de vet  X d de hereditate  in Vrilichoven et de no VIII de bonis Theodorici de Vrilichoven
Item Heilwigis de Braken de no III d de hereditate Wilhelmi de Campo
item Henricus filius Henrici Scutken  de no IX d de Rekendonc
item Henricus filius Elizabethe de no IIII  d de orto quondam Elisabethe filie Aelberti de Hoemborch
Item Henricus  Heinrici filii Enghelberne de no 1Vd

Item Heilwigis filia Stevens de no XVI de hereditate relicta en liberorum Arnoldus Puerorum [ der Kinderen], Arnoldus filius Ottonis
Item Henricus filius Godefridi Crommen de no XI d de hereditate quondam Johannis filii Arnoldi Teyen van den Wadedonck
Item Heinricus Moerken de no VI d de hereditate Johannis filii Chrispine/Chrispiniane  quondam [ Elisabeth] Moerken
Item Henricus filius Johannis Mathye  et Elizabeth filia de  no III d de hereditate liberorum Elisabeth de Vrilichove

 

Fol. 14v (scan 0030)

Census in Liemde
(131) Item Jacobus  dictus  Lichtwegghe de no VI d de hereditate Gerardi Zeghers

(83-134) Item Johannes  filius  Tvoestken de vet X d de hereditate sua in Vrielichove. Heijlwigis Teijen filia Johannes Teijen

Idem de bonis Theodorici de Vrielichoven de nov VIII den
Idem de no VIII d van Zeberi Loect
Idem de no VI d de hereditate heredii Mette Manus videlicet de orto
Idem de no III de bonis Pauli Textoris

 (97) Item Jutta filia johannis Coenen sone ad opum heredii de no I de orto
Johannes filius Johannis filii Zeberti de Collenberch de no I d de hereditate quondam  Jutta filia Johannis Coenen
(73) Item  Johannes filius Chrispine/Chrispiniane de no XXXII [vervangen door XXVI?] d de hereditate quondam Elisabeth Moerkens

 (28) Item Johannes filius Arnoldi Teyen de no  XI d

item Johannes filius Ghibonis de Collenberch de vet IIII d de hereditate Henrici Reghenberch item de no VI de bonariis prope Hamsvort sito Idem de no XII d de hereditate Zeberti de Collenberch  de bonariis in Hamsvoort quondam Zeberti [of Henrici?] de Collenberch
item Johannes maritus  Mechtilde IIII  1/2 d de no de domo et orto quondom Joannis de Collenberch
Item Johannes filius Reynardi de no V  d et de vet I d de hereditate Henrici Viri  quondam  Johannes Monachi

(65) Item Johannes filius Jordani dicti Gods de vet II d

(58) Item Jacobus de Manso de no VII 1/2 d

Item Jacobus de Hamsvort de hereditate Alberti dicti Reghenmortel, de no XV d

            Petrus filius Aleydis                     

Item Jacobus  filius Lamberti de Vrielichoven de  no V d de vet I d de hereditate Joannis

Item Johannes filius Ghevardi de Vonne [staat er] de vet IIII 1 /2 d de hereditate liberi Ghevardi de Venne

Item Johannes van de Hoertt de no V d

Item Johannes filius Delien de no  XXI 1/2 d de hereditate pueri  Mechtelde de Leemputten

Item Johannes filius Merte de Woencel de no VII d de orto Mole

Item ohannes filius Merte de Woencel Goeswini Textor de no IIII d

Idem de vet II d de hereditate Aleide de Campo
Item Johannes Lobken  filius Elizabeth Arnoldi de no III  s IIII d de tribus cum tercia  parte  VIII bonarii quondam Heinrici de Fine et de no V1 d de orto de Valle et de vet III d  er de no X d de Henrica relicta et liberis
Arnoldi Puerorum
Item Johannes des Roetart de no VI d de bonis suis in Leymde Godescalci de Bladel
Idem  de no III d de prato quondam Everardi de Laerscot
Idem de no VI d de orto de Vallen et de vet III 1/2 d de no X 1/2 d de hereditate relicte et liberorum Arnoldi Puerorum


Fol. 15 (scan 0031)

Census in Liemde

(65) Item Jacobus filius Jacobi de Vlasspreide, de vet IIII d. de domo et orto suis  in Vrielichove
(102)
Idem de vet III d de hereditate Johannis Centum Librarum  (Honderdpont? yep!)
(29) Johannes filius Nondonis (van den Ors?) de Loect apud Wijsdonc de no IX d
Idem de uno bonario  iuxta Hamsvort de no XI 1/2 d no
Item Johannes filius Arnoldi Drinckelinx de no VII  d de domo et de vet III d de hereditate quondam Henrici Colkart
(35-40) Item Johannes de Laerscot filius Everardi dicti Lichtwegghe de vet VI d
(132) Item Jutta et Elisabeth et Sophia filie Arnoldi filii Reyneri de no III d  de hereditate Goesswini de Reghemortel
                        liberi
(281) Item Johannes de Meylsvort de no I d de agro
Item Johannes et  Petrus  liberi Gerardi van de Loe de no II [III?] d de hereditate Elizabeth quondam filie Henrici de Loe
(83) Johannes filius Heilwigis Boydens filie Everardi de Collenberch vel de Aqua de vet VIIII 1/2 d de domo et orto et agro Joannis Teyen
(84) Idem de no VIIII 1/2 d
[Johannes filius Heilwigus uxoris  voydelam III de agro, dit is de voilgende, die heb je beter gelezen]
(60) Item Johannes filius  Heilwigis uxoris Boydekini de Aqua de no XV d et ort van d’Hoenderdonc
Item Johannes et Ghevardus filii Heinrici de Aghel  de no II s
Item Johannes filius  Waleri de Bruggen de no XII d  de hereditate Johannis filii Henricus de Achel
(72) Item Johannes fi Waltheri de Brugghen, de vet VII d de no II 1/2 ob
Item Johannes Bie [Apes] de no IIII d  de ortalo Arnoldi Olle quondam Baldewini filii Govardi
Item Jacobus de Meyensvoer de no VI d de hereditate liberorum Mette de Vrilichoven,
(126) Item Katharina filia Johannes filii Rutgheri, de no V d  et de vet V d de hereditate quondam Johannis Monchi
(12) Item Katharina filia Johannes de Centum Librarum de no IX d de domo et  orto predictis sui
Item liberi Johannis filii Nondonis et  liberi Odrade sororis Johannis predicti  de no X d et  de no XII de uno bonario iuxta Hamsvoert
(50) Item liberi Gerardi filii Ghiselberti de Casteren de vet V 1/2 d de orto sito[?] in Casteren de cole mortales presbiterorum de Boextel
item liberi IIIIor Johannes van der Hoert de no I d
item liberi Johannis de Meielsvoert de no I  d de agro quondam Johannis de Meielsvoert
marge: Elisabeth filia Item Laurencius filius Johannis de Aude Molen de no VII d de hereditate Zeberti de Collenberch de bonis / bonariis .. Hamsvort quondam Agnes de Collenberch
Item liberi Johannis filii Chrispine/ Chrispiniane de no XII d de hereditate Johannis  filii Chrispine/Chrispiniane
item liberi Jacobi de Monte videlicet Jacoba Maria en Fissia de vet III d
Iidem de no II s IX d de palude quondam Gerardi van der Aa
Iidem pro Hermano Cloyale [ e maakt hij anders, maar Cleynael zal bedoeld zijn]] de no VII 1/2  d [ et III d no ]   de hereditate  sito? in Laerscot


 

Fol. 15v (scan 0032) 

Census in Liemde

(122) II s idem III d idem 1 d  1 d  vet
marge: Zacharias filius Rotarts  126 V d no / Item Lambertus filius Monachi de no II d  de merica Idem de no III d de hereditate Joannis filii Rutgh[er]i quondam Helye de Vrielichoven
Idem de no VI d et de vet I d de hereditate Joannis Monachi Idem de no II 1/2 d  de hereditate liberi Joannis filii  fili Arnoldi van de Orsse Noudonis quondam Heyle  de Vrillichove Relicte et? per mortem Lamberti van den Perre?
item liberi Ghevardi filii Ghevardi de Venne de vet  IIII 1/2 d
Item liberi Johannis filii Menneken de no VII d de domo et orto (105 vide)
Iidem de no VI d ex parte Heyle de Vlaspreiden (47 II  107 VI)
(106 IIII B) Iidem de no II s de bonis Gerardi de Platea
(107 i B II d VI xx ort) IIdem de no III s IX d de palude de Geradi de Aa,
(13 IIIII d no)
(47 IIII d no)
(79 IX dr no)
(Arnoldus filius Henrici Viri VI s) Item liberi Johannis filii Arnoldi van de Orse Noudonis de no XIIII d de hereditate Helye de Vrielichove
(19 Henricus fiiius Berte VI s)/ Wolterus de Essche / Iidem de bonis Helye de Vrielichoven de no II 1/2 d (122 VII) Relecta et per mortem Bessele Nouden et Metta van den Oirse
(81 VI d) Iidem de vet III d
Item Liberi Thome filii Boudekini de Liemde de no I d de bonariis Johanns de Hoemberch et de no XVII  d de palude Gerardi de Aa
Item liberi Gerardi de Loe de no III d de [hereditate of bonis zal hier tussen gestaan moeten hebben] Arnoldi Molleken et de no III d de hereditate Henrici Spreuts
Item liberi Elisabeth filie Jutte de Vrielichove de no XIIII d et de no II 1/2  d  et de no VI ? d de hereditate Elisabethe filie Jutte de Vrielichoven
Item magister Jacobus Groy de no V d et de vet I d de  hereditate Godefridi Baudewini quondam Johannis Monachi
(61 IIII d vet) item Mathyas filius Johannis filii Mathye  de vet IIII d de domo et orto in Vrielichoven
Item Margriet relicta Mathye et liberi de no XI d et I d de hereditate liberi Elyzabeth de Vrilichoven.
(42 XII d Joannes filius Delien ) Item Mechtildis de Putes Argille (Leemputten) de no XXI 1/2 d de hereditate uxoris Joannis filii Mathei et liberorum eorum relicta per? mortem Mathiae
(125) Item Nycholaus de Berze II 1/2 s de no de hereditate quondam Elizabethe uxoris Yewan de Gravia
(19) Item Nycholaus filius Nycholai Coelborner de vet XI d de hereditate Johannes de Bruxella
(39) Item Nycholaus filius Hille Cocs de no ob de hereditate Trude Kesers
Item Petrus filius Gerardi de Loe de no III d de hereditate liberorum Gerardi de Loe
(et XI x) Petrus filius Aleyde de no V d et de vet i d de hereditate Jacobi filii Lamberti de Vrilichoven
Item Petrus filius Heinrici de Veken de no XXII d de bonis
Item pueri? Helwigis des roden [ doorgehaald Rufi]  de no II 1/2  s de hereditate relicte et liberorum [Henrici]  de Boextel de bonariis Clincardi in Eelde
(33 IIII) Item Paulus filius Henrici Viri de no IIII d de hereditate Petri Hille
Item pueri IIIIor Mechtelde de Leemputten de no XXII? d de heriditate uxoris Joannis filii Mathei et liberorum eius
Item Petrus et Aelbertus liberi Johannis de Piro de no V d de heriditate Johannis filii Lize de Piro
relicta et libri
Item Rodolphus dictus Roefken filius Wilhelmi de no XV d de hereditate Godescalci de Bladel in Lyemde [Liempde]
Item Rutgherus filius Modelini, unum nigrum
Item Relicta et liberi Odradis de no VII  d de hereditate sua et de no VII de orto Monachi 
Iidem de no VII d pro Gerardo filio Thome et de no II d  pro Lunteno/e?
Iidem de no II d pro Henrico de Erkel et  de no III  ob de hereditate quondam Everardi Hulsman

 

Fol. 16 (scan 0033)

Census in Liemde

(136 VI de vet) Item relicta Woltheri Duutis et liberi eius de vet V 1/2 d de hereditate Wilhelmi Mathye

(10 lot III s IIII) Item relicta et  libri Arnoldi Puererorum de no VII s 1 d de bonis Heinrici de Fine

( Joh Lobken X d f 75  X d relicta et libri 70 Xperini/Xperiani II s III)  Iidem de no X d

(Heijlwig fi Stevers 37) Iidem de no III ob

(Johannes Rotarts XI d) Iidem de no VIII d

(Johannes Lobken IIII d) Iidem de vet VII 1/2 d (Petrus fol 100 [ is ws nieuwe blz] III d [komt na de volgende ws zoon]; Johannes Roetarts III 1/2 d   100 [ is ws nieuwe bladzijde] IIII d vet’ III / suo? X s VI 1/2 d de no)

Johannes Lobken VI d) Iidem de no XII d de orto de Valle (Johanns Rotarts VI d f 38 I 1/2 d f: 100 1 d no f: 75 II d 76 I 1/2 d)

[overgeslagen] Relicta Pauli fillli Henrici Viri et Jacobus filius eius de novo  1111 d  de hereditate Petri Hille quondam Pauli predicti

                                    Elizabeth filia 

(F vet Vz 14 III d) Item relicta et liberi Johannis filii Arnoldi de Piro de vet V 1/2 d

Iidem de no III d de domistadio suo

Item relicta et libri Henrici filii Henrici Scutkens de no III? s de Rekendonc quondam Henrici predicti

(L: 10 de no vd dominus Heijmeric de Campo) Item relicta Heymerici filii Heymerici de Boect de no V d de domistadio Mette Roveri yep

Item relicta et liberi Ghiselberti de Laerscot de vet VI d de no III ob de hereditate Ghiselberti de Laerscot

(43 IIIII d) Item relicta et liberi Ghevardi de Venne de vet IIII 1/2 d

Item relicta et liberi Wilhelmi filii Mali Abi de ver II d

(III d III d) Item relicta et liberi Gerardi de Loe de no III d de hereditate Arnoldi Molleken et de no III de hereditate Spruets

Item relicta et liberi Ghevardi filii Johannis de Casteren de IIII d  et de vet II d de heriditate Johannes filii Merte de Woensel

(13) Item relicta et liberi Henrici Rufi de Boextel et Conengundis soror eius de no II 1/2 de bonariis Clinecardi in Elde

Item Rutgerus filius Henrici Voskens [ invoeging: generi Loyen] de no III de heriditate Godefridi Schenkel, quondam Everardi de Vucht.

(29) Item Rutgherus filius Johannis de no II d  I ortde domo & orto te Collenberch

(III)(29) Idem de no III d de hereditate Wilhelmi de Campo

Item relicta Katharina Johannis de Piro filii Lyze de no V d  (88 III d 89 IIId)

Item relicta et liberi Wautgherie filii Johannis de Casteren de no II 1/2 s et I d de hereditate quondam [Woltherie Ghiben ?]

(115 I d ) Item relicta Johannis filii Zeberti de no I d de Oden Boschelken

91 IIIII

49 IIIII

(7 IIII ) Item relicta et liberi Joannis de Bijchlaer de vet XI d de hereditate Joannis de Bruxella

Iidem de vet XI d de earum heriditate

(44 I S xx ) Item relicta Eligii de Monte de vet I d de no I d de hereditate Marie matris sue

                        2 liberi Arnoldi Coppelman

(59 III d) Item relicta Arnoldi Coppelman et liberi eius de no III d de quarta parte VIII bonariorum siti juxta altam platheam (Hoogstraat)

(24) Item relicta Bartholomei de Meghe van den cule de no IX s de bonariis suis

Item relicta et liebri Chrispiani/Chrispiniani filii Arnoldi der Kynderen de no  II s VIII d de hereditate Chrsipini/Chrispiani predicti

Item relicta Boudewini filii Elisabeth de Rielant de no IIII d de hereditate Baldewini de Rielant quondam  Goeswini [de Reghenmortel]

Idem de no III de de hereditate liberi Gerardi de Loe

 

Fol. 16v (scan 0034)

Census in Liemde

Item relicta Jacobi de Monte de vet II 1/2 d (77 III d vet)

marge: liberi Jacobi de Monte videlicet Jacobus Maria et Fissia solverunt

eadem de no III s IX d de palude quandom Gerardi de Aa (53 I s I d / 86 II s I d / 89 I s I d)

eadem pro Hermano Cloyale de no VII 1/2 d (74 X d no)

eadem de hereditate in Laerscot de no II 1/2 d

Item Severinus filii Laurencii Candelitor et Mechtildis filia Johannes Nonde (noudonis? Nederlandse vorm) de vet IIII d de hereditate Johannis Ghibonis de Collenberch,  no VI  d de bonariis

Item Symonis filius Johannis Moens de no III 1/2 d de domo et orto Johannis maritis [ doorgehaald predicti] Mechtilde quondam Johannis de Collenberch

(92 IXX d vet) Item Spirtus sanctus [ klassieke afkorting, zie Cappelli 'Abbreviature blz 346] de Boextel de vet IX d

Item Sacharyas filius Rotarte de no V d de hereditate Lamberti Monchi et de no V d et de vet I d de hereditate Henrici filii Henrici dicti de Vrilchoven

(de no III 51) Item  Theodoricus de Hezelaer, de no III d

(120 VI d vet) Item Theodoricus filius Roetarts de vet VI d de hereditate Elizabethe de Piro

(91 XVI d no; 120 III d no)

Idem de no XVI d de Huenredonc  Idem de no III d de hereditate Wilhelmi filii Conegundis

(lib?  T: 26 I d / T: 113 XVII d) Item Thomas filius Boudekini de Liemde, de no I d de bonis Johannis de Hoemborch. et de no XVII d de palude Gerardi de Aa.

(T:34 V de I ort / 54 V d I ort) Item Wilhelmus filius Arnoldi de Piro de vet X 1/2 d de bonis Mette Josephs

Item Wilhelmus filius Aleydis de Bijchlaer de no XI d de hereditate quondam Henrici Sporbossche

(123 VI d no) Item Wilhelmus filius Heinrici Spruit de no VI d de hereditate patris sui

(T: 1 III s I d 120) Item Wautgher filius Johannes de Casteren de no III s I d de hereditate Joannis de Casteren

( de ves II de 102) Item Wilhelmus filius Rodolphi de no I d dimidio prato iuxta Hamsvort quondam  Zeberti de Collenberch

            Relicta

Item Wilhelmius  filius Mali Abi de vet II d

Item Wilhelmus de Campo de no II d et de vet II d et de no I 1/2 d de hereditate Arnoldi filii Arnoldi de Piro,

(vet IIII 101) Item Woltcherus maritus Heilwichis de Piro de vet IIII [III 1/2]d uten Cromme Strepe tot Vrielichoven

(II d no / VI  d VI d / III d) Item Woltherus Coelborner iunior de no II d de hereditate Mette de Rodenborch

Idem de no XV d pro Alberto filio                                                                                quondam Alberti filii

Idem de no XII d de hereditate Johannis filii Henrici de Achel

Item Wilhelmus filius Johannis de Meyelsvort de Reghenmortel, de no XV de hereditate Wolteri Coelborner junior

Item Woltherus filius Arnoldi de Essche de no VI d de hereditate liberorum Joannis filii Arnoldi van den Ors, quondam Heile de Vrilichoven

(XXXIII s IX d) Item vicini de Lyemde de no XXXIII s IX d de palude quondam Joannis de Beke

Item Chrispinus/Chrispinianus filius Arnoldi der Kijnderen de no II s IIII d de hereditate relicte et  liberorum Arnoldi Puerorum

Item Zebertus de Collenberch de no XII d van Luden Velswinkel ( Wilhelmus filius Rodulphi)

Idem de no XII d de eadem hereditate. Idem de no {doorgehaald II] I d de prato sito juxta Hemsvort

Idem de vet VI d de domistadio ten Collenberch

Item Zebertus filius Heinrici de Collenberch de no VI d de dimidio bonario prope Hemsvort


 

 

 

1381 / BOSCH’ PROTOCOL BP 1176, fol. 208, 2 mei, door Jan Toirnkens
Henrick Henrics die Man van Lyempde geeft aan zijn broer Arnt een stuk beemd in Lyemde tegen een cijns op St Maarten van 6 pond en 8 schilling ( en de lasten).

 

1381 / BOSCH’ PROTOCOL BP 1176, fol. 218v, door Jan Toirnkens
donderdag na St Gielis? Lyemde, beemd "Breuckelwinckel" aan de  Dommel bij de moelen "Audsel".

 

1381 / BOSCH’ PROTOCOL BP 1176, fol. 218v, door Jan Toirnkens
donderdag na St Gielis?

Lyemde, Voertbeemd voor de molen van Audsel aan de loop "Runne" (nu Grote Waterloop).

 

1381 / BOSCH’ PROTOCOL BP 1176, fol. 220v, door Jan Toirnkens
donderdag na Lambrecht

Henrick Henrick Mans soen verpacht aan Lambrecht die Monic 5 buunder hei voor 't "Perrie" in de parochie Bucstel, tussen Claes Coelbornre en de gemeynt, voor 1 ½ mud rog, op Lichtmis in Den Bosch te leveren. ( last: 3 oude groten aan de heer van Bucstel) Lambrecht zet als pand: een stuk beemd in Lyemde.

 

1381, RHCe, 12063 Heerlijkheid Helmond, 1300-1781, inv. 283 Sint-Oedenrode (283-5, blz. 1, folio 12 v) Cijnsregister 1381-1406
Waltherus de Risinghen de veteri XV denarii de hereditate Arnoldus filius Arnoldus de Casteren

1381, RHCe, 12063 Heerlijkheid Helmond, 1300-1781, inv. 283 Sint-Oedenrode (283-4, blz. 11, folio 11 v) Cijnsregister 1381-1406
Liberi Elisabeth relicta Gerardus Cornets de veteri IIII denarii de hereditate Hermannus Pellisitis de veteri IIII denarii de hereditate liberi Ermgardis de Dumo dicta 't Fossenhoel Liberi Arnoldus filius Arnoldus de Casteren de veteri XV denarii

 

1381, RHCe, 12063 Heerlijkheid Helmond, 1300-1781, inv. 283 Sint-Oedenrode (283-4, blz. 11, folio 11 v) Cijnsregister 1381-1406
Johannes vander March? de bonario juxta Cranendonc de novi II stuivers quondam Petrus Gertrudis? cum suis attinentiis Johannes filius Wolterus de Villenbraken de veteri VIII denarii de hereditate Eligius de Spanct de domistadio Ada de Casteren quondam Margareta de Beke IJda filia Johannes de Espendonc et Heilwigis filia Rosemonts de novi XI denarii et ort de bonis De Goude

 

1381, RHCe, 12063 Heerlijkheid Helmond, 1300-1781, inv. 283 Sint-Oedenrode (283-4, blz. 9, folio 10 v) Cijnsregister 1381-1406
Eligius filius Eligius de Spanct de veteri II denarii de hereditate Margareta filia dominus Thomas Eligius de Spanct de veteri VIII denarii de domistadio Ada de Casteren quondam Margareta de Beke

 

1381, RHCe, 12063 Heerlijkheid Helmond, 1300-1781, inv. 283 Sint-Oedenrode (283-3, blz. 12, folio 6) Cijnsregister 1381-1406
Liberi Gerardus filius Ghibonis de Casteren de novi XVIII denarii de hereditate in Elde

 

1381, RHCe, 12063 Heerlijkheid Helmond, 1300-1781, inv. 283 Sint-Oedenrode (283-3, blz. 12, folio 6) Cijnsregister 1381-1406
Liberi Arnoldus filius Arnoldus de Casteren de novi II denarii de hereditate Waltherus Sartoris

 

1382 / BOSCH’ PROTOCOL BP 1176, fol. 236v, door Jan Toirnkens
zaterdag na 't oktaaf van Driekoningen

Leunis van Langvelt verkoopt aan Willem Waerloes een korentiend in Lyemde, welke jaarlijks rijdt tegen een tiend van heer Henrick van Mordrecht, ridder, aldaar.(Leunis had een tiend gekocht van heer Diederick van Huerne, heer van Pereweis en van Cranendonck, ridder (en heer van Herlaer-Gestel).

 

1382 / BOSCH’ PROTOCOL BP 1176, fol. 238v, door Jan Toirnkens

donderdag na Paulus' bekering

Jacob Jan Jordenssoen van Bucstel verkoopt aan Claes van Luysel een cijns van 4 pond, te betalen op Kerstmis, uit de akker "die Pasche" in Lyemde.

 

1382 / BOSCH’ PROTOCOL BP 1176, fol. 262, door Jan Toirnkens

donderdag na 't oktaaf van Sacramentsdag

Hilla, weduwe van Henrick Wert, en haar zoon Steven verkopen aan Ghijbrecht Vullinc 't goed "die Haseldonc" in Lyemde. Dat goed was vroeger van Elizabeth Yuwijns, grootmoeder van voornoemde Steven. (last: grondcijnzen)

 

1382 / BOSCH’ PROTOCOL BP 1176, fol. 265v, door Jan Toirnkens

donderdag na Margriet

Jan Henrics van Achel draagt op aan jonkvrouw Henrick, weduwe van Willem Bastart van Bucstel, een cijns van 1 oude grote, welke Jan Jansz van Meyelsfoert beloofd had aan Jan van Achel te betalen op St. Remeys, alsmede 3 ½  brabants dobbel, welke Jan van Meyelsfoert beloofd had aan Jan van Achel te betalen op Andries uit de helft  van een veld "Priemsbuenre" in Groterlyemde.

1383, BHIC 5004  MANNENGASTHUIS  door W.A. Fasel datum: januari 27
Pauwels Heynemanssoen, Coel Wantgerrsoen, Jan van den Assche, Ghevart van den Venne, Zebrecht van Collenbergh, Rutgher Janssoen en Mathys Libenssoen, schepenen van Liempde, verklaren, dat Loye, zoon van wijlen Jan van Casteren, verkocht heeft aan de kinderen van wijlen Ghevart zijn broeder, zijn deel van een kamp land, geheten de Heydekamp, gelegen te Liempde in Dyentvelt [Dienstveld?], tussen Lambrecht Monycs en Lysbethen Arnt der Kynderen wyf.

1383, BHIC 5004  MANNENGASTHUIS  door W.A. Fasel datum: juli 21.
Jan van den Assche, Ghovart van den Venne, Zebrecht van Collenberch, Coel Wantgherssoen, Rutgher Janssoen en Mathys Lybensoen, schepenen van Liempde, verklaren, dat Pauwel Heynemanssoen verkocht heeft aan Jan Roetart van Liempde, een stuk land, gelegen te Liempde tussen Willem van den Velde en Johan Aleyttensoen van de Laerschot.

1383, BHIC 5004  MANNENGASTHUIS  door W.A. Fasel datum: juli 26
Ghevart van den Venne, Jan van den Assche, Coel Wantgherssoen, Pauwels Heynemanssoen, Zebrecht van Collenberch, Rutgher Janssoen en Mathys Libensoen, schepenen van Liempde, verklaren, dat Willem van den Velde verkocht heeft aan Jan geheten Roetart van Liempde, een stuk land, gelegen onder Liempde, tussen de koper en Yde Jansdochter van Bychghelaer.

1383 / BOSCH’ PROTOCOL BP 1176, fol. 302, door Jan Toirnkens

maandag na Jubilate

 Engbrecht van Baex draagt op aan Henrick, natuurlijke zoon van wijlen heer Henrick van Baex, zoon van voornoemde Engbrecht, een pacht van 1 mud rog uit land "die Hoevelacker" in Luttellyemde onder Bucstel, en uit die "Laeracker"aldaar. ( Wouter Mariensoen van Lyemde had die stukken verkocht aan Engbrecht.)

 

1383 / BOSCH’ PROTOCOL BP 1176, fol. 320v, door Jan Toirnkens

parochie Bucstel, ter plaatse "Wedehage" bij "die Hogestrate"

 

1383 / BOSCH’ PROTOCOL BP 1176, fol. 320v, 27-08-1381 door Jan Toirnkens

Gerit nat. zoon wijlen heer Gerit van Bucstel koopt een pacht in Wedehage, Bucstel.

 

1383 / BOSCH’ PROTOCOL BP 1176, fol. 322, door Jan Toirnkens

Leymde,   " 't goet ten Acker"

(de pachter Jan van Vinckenscoet moet elk jaar uit een veld in Eilde  [Bodem van Elde] 15 "boenre-royen pleckenlinck "steken" en die turven moeten een "hamervoet" dik zijn)

 

1383 / BOSCH’ PROTOCOL BP 1176, fol. 330v, door Jan Toirnkens

donderdag na Ontvangenis

Jan Jan Moenszoon verkoopt aan Henrick Wellenssoen van Wetten een pacht van ½ mud rog op Lichtmis te leveren in Den Bosch, uit 5 lopense land in Onrade onder Bucstel tussen Goeswijn de Wever en Loy van Casteren [Kasteren].

 

1383 / BOSCH’ PROTOCOL BP 1177, fol. 45, door Jan Toirnkens
Eligius geheijten Loij van Casteren [Kasteren], schoonbroer van wijlen Jacop sn. Jacops Coster.


1384 / BOSCH’ PROTOCOL
BP 1176, fol. 336, 14-01-1384 door Jan Toirnkens

Gerit nat. zoon wijlen heer Gerit van Bucstel koopt land op Zavendonc in Eilde [Bodem van Elde].

1384 / BOSCH’ PROTOCOL BP 1177, mf3 E 05 fol. 110v. / website Jan Toirkens / Donderdag 17-03-1384.
Voornoemde Gertrudis dochter van wijlen Walterus genaamd Coelborner, wv Rodolphus zoon van Henricus genaamd Priems en haar zoon Walterus gaven uit aan Engbertus zoon van wijlen Lambertus de Ertbruggen een stuk beemd in Boxtel, ter plaatse genaamd Liempde, ter plaatse genaamd Vellaar, tussen heer van Boxtel enerzijds en Nijcholaus genaamd Coelborner anderzijds; de uitgifte geschiedde voor 2? oude groot, aan de heer van Boxtel, en thans voor een erfcijns van 4 gulden hellingen en 6 Holland plakken, te betalen met St. Maarten. Ter meerdere zekerheid stelde voornoemde Engbertus tot onderpand een erfpacht van ? mud rogge, maat van Oirschot, die Johannes de Helmont hem met lichtmis levert, gaande uit erfgoederen in Oirschot, ter plaatse genaamd Best, nabij Godefridus van der Hoeven.

1384 / BOSSCHE ENCYCLOPEDIE
(zie ook Inventaris van het Oud-Archief van het "Zinnelooshuis" te 's-Hertogenbosch door J.M. van Rooij, pag. 127)
Vestiging erfcijns land en beemden Boxtel-Casteren
Wautgerus van Casteren
t.b.v. Arnoldus Hoernken
van: erfcijns 20 schelling
uit: een stuk land gend. DIE PUTACKER in Boxtel in de jurisdictie van Liempde OP SAVENDONC [Savendonk] en twee stukken in CASTEREN [Kasteren] achter de watermolen aan de DOMMEL
lasten: één OPPER hooi afwisselend uit beide beemden te leveren aan N.N.
Nr 944 | 30 juni 1384

1385 / BOSCH’ PROTOCOL BP 1177, fol. 254 door Jan Toirnkens
Ghevart ... (onleesbaar).. moet jaarlijks in de 4 pachtjaren van de verpachter Jan Gerits Vos een roede moer in Huysvenne steken en drogen en naar Den Bosch brengen in verpachters huis ofwel in plaats daarvan een keer per jaar met kar en paard een vracht voor verpachter brengen van Den Bosch naar Luik. (de verpachters hoeve lag in Lyemde)

1386, BHIC 5004  MANNENGASTHUIS  door W.A. Fasel datum: december 13
Pauwels Heynemanssoen, Ghevart van den Venne, Willem van den Velde, Jan van den Assche, Zebrecht van Collenbergh, Rutgher Janssoen en Mathys Lybenzoen, schepenen van Liempde, verklaren, dat Jan, zoon van wijlen Gherart van den Loe, verkocht heeft aan Jan (Roetart), natuurlijke zoon van wijlen Jan van Ghunterslaer, de goederen, welke hem aanbestorven zijn van Beele zijn moeder, gelegen te Liempde in Ghevarts beemden van den Venne.

1386 / SCHOUTSREKENINGEN ARA BRUSSEL, inv. nr. 3015b door Henk Beijers
in Lyemde GHEERTIE JAN AELBERTS SOENS dochter van erftalen gheyffent xlv s.

1387/ BOSCH’ PROTOCOL  BP 1178 f73v / door dr. Geertrui van Syngel
Dirck Buc, zoon van wijlen Godeschalk  van der Sporct, man en wettig voogd van Eesse, zijn vrouw, en Hendrik Buc, zoon van Dirck Buc, man en wettig voogd van Elisabeth, zijn echtgenote, dochters van Hendrik van Uden, verwekt door Hendrik en Hadewich, hebben een hoeve genaamd t Goet te Velde (afkomstig) van wijlen Bartholomeus, gelegen in de parochie van Boxtel  in de plaats Liempde, samen met alle aangehorigheden van het genoemde goed, alsmede uit (op de fotocopie niet duidelijk of hier het woord de staat, wat uit betekent, of dat het doorgestreept is. Dit is van belang voor de interpretatie: in het ene geval wordt de hoeve met 18 bunder in erfpacht gegeven, in het andere geval bestaat de hoeve uit 18 bunder) 18 bunder land in dezelfde plaats genaamd Liempde gelegen en grenzend [mogelijk staat hierna nog een onleesbaar woordje] aan Hendrik Pauli, zoon van Hendrik genaamd @ en Hendrik Boudekenssoen en Fyssia van den Berze, zoals daar de 18 bunder gelegen zijn. Zij (Dirck Buc, Henrik Buc, Eesse en Elisabeth)  hebben de hoeve genaamd 't Goet te Velde in erfpacht gegeven aan Arnold/Arnoud van den Dike en Wellinus Wellenssoen van Acht, door hen erfelijk te bezitten voor alle onraet, die wijlen Bartholomeus en Berthold, zijn broer (of zijn zoon, moeilijk te lezen op fotocopie), jaarlijks rechtens gewoon waren te betalen, alsmede voor een erfpacht van zestien en een halve mud rogge Bossche maat, erfelijk op Lichtmis te geven. Genoemde Dirk en Hendrik Buc hebben zeven bunder van wijlen Bartholomeus, zoon van Dirk, gelegen in de parochie van Boxtel op de plaats genaamd Liempde, tussen het erfgoed van Willem van de Velde enerzijds en het weiland van Arnold van den Perre anderzijds (hierna staat nog iets bovengeschreven dat ik op de fotocopie niet kan lezen), tegen een erfcijns gegeven aan Wellinus Wellenssoen van Acht, door hem erfelijk te bezitten voor alle onraad daaruit jaarlijks te voldoen alsmede voor een erfpacht van 4 mud rogge Bossche maat, erfelijk te geven op Lichtmis.

1388, / BOSCH’ PROTOCOL
BP 1178 fol. 217v / door dr. Geertrui van Syngel
Henrick Buc, zoon van Dirck Buc, zoon van wijlen Dirck Buc  heeft de helft die hem toekomt in een erfpacht van vier mud rogge (Bossche maat) erfelijk te  voldoen uit 7 bunder die van Bartholomeus was, zoon van wijlen Dirck, gelegen in de parochie van Boxtel  op de plaats Liempde, tussen het erfgoed van Willem van den Velden enerzijds en tussen het erfgoed van Arnold Van der Perre anderzijds, Welke 7 bunder Henrick Buc en Dirck Buc, zoon van wijlen Godfried  van der Sporct, in erfpacht gegeven hadden aan Willem Willemszoon van Acht, namelijk voor alle lasten daaruit jaarlijks te voldoen alsmede voor de voornoemde erfpacht van vier mud rogge.

1388, / BOSCH’ PROTOCOL BP 1178 fol. 225v / door dr. Geertrui van Syngel
Henrick, zoon van Willem van de Velden heeft drie bunder weiland in de parochie van Boxtel onder de jurisdictie van Liempde op de plaats genaamd in Wychmansbroeck [Wichmansbroek] overgedragen aan Jan, zijn broer.

1389 / BOSCH’ PROTOCOL BP 1178 f254 / door dr. Geertrui van Syngel
Gertrudis, dochter van wijlen Walter genaamd Coelborner, weduwe van Hendrik Priem, met haar voogd, en haar zoon Walter, hebben een erfcijns van vier gouden penningen genaamd gulden hellingen en zes penningen genaamd oude plakken ook hellingen, die Engelbertus, zoon van wijlen Lambert van Eertbruggen gewoon was aan  Gertrudis en haar zoon Walter te betalen op Sint-Maarten uit een stuk weiland/beemd, gelegen in de parochie Boxtel  op de plaats genaamd Liempde op de plaats genaamd Vellaer, gelegen tussen het erfgoed van de heer (met kleine letter) van Boxtel een de ene zijde en Nicolaas Coelborner aan de andere zijde, welk stuk land Gertrudis en Walter  in erfcijns gegeven hadden aan genoemde Engelbert (zoon van Walter van Eertbruggen) voor twee oude groten en voor een kwart van een oude groot aan de heer van Boxtel daaruit te betalen,  alsmede voor een erfcijns van 4 gulden en 6 plakken nieuw daaruit te betalen, alsook uit een erfpacht van 1 mud rogge Oirschotse maat die Jan van Helmond gehouden was erfelijk te betalen op Lichtmis aan genoemde Engelbert (zoon van Walter van Eertbruggen) uit erfgoederen in de parochie Oirschot op de plaats genaamd Best, naast het erfgoed van Godfried van der Hoeven, welke pacht van 1 mud rogge genoemde Engelbertus samen met het genoemde stuk weiland voor de aflossing van de cijns als onderpand had gesteld, zoals in de schepenoorkonde staat, verkocht aan Nicolaas van Beerze en overgedragen met schepenoorkonden en het recht. Zij (Gertrudis en Walter) hebben  de erfcijns (van vier gouden penningen genaamd gulden hellingen en zes oude penningen genaamd oude plakken ook genaamd hellingen die Engelbrecht zoon van Walter van Eertbruggen gewoon was aan  Gertrudis en haar zoon Walter te betalen) verkocht aan Nicolaas van Beerze

1389  / BOSCH’ PROTOCOL BP 1178 f279v / door dr. Geertrui van Syngel
Elisabeth, dochter van wijlen Arnoud van Westfalen, met haar voogd, heeft een erfcijns van 10 pond en 1 oude Tourse groot uit een erfcijns van 32 pond, welke cijns van 32 pond de heer Willem van Boxtel, ridder, zoon van wijlen heer Hendrik van Boxtel, ridder, op Sint-Maarten moest voldoen uit de bunders land genaamd De Weijboenre [weibunder zie boek Frits Beelen], gelegen in de parochie van Boxtel op de plaats genaamd Lyemderwout, tussen de gemeint van Sint-Oedenrode richting het oosten aan de ene kant, achter de kerk van Oirschot richting het westen aan de andere kant, grenzend met het ene eind aan de gemeint van Liempde, welke cijns van 10 pond Elisabeth verworven had van Jan Janszoon van Hees, schoonzoon van Willem van Mynnemeer, overgedragen aan Mette Vilt, zoon van wijlen Hendrik Vilt.

1389, BHIC 5004  MANNENGASTHUIS
  door W.A. Fasel datum: mei 30
Gheryt Hesselsoen, Joseph van Casteren, Coel Wantgerssoen, Lambrecht van den Ecker, Jan van der Laerscot en Jan Lobken, schepenen van Liempde, verklaren, dat Jan Claessoen van der Laerscot verkocht heeft aan Jan Roetart, natuurlijke zoon van wijlen Jan van Gunterslaer, alle beemden en groes, die hij heeft onder de dingbank van Liempde.

1390  / BOSCH’ PROTOCOL BP 1178 f270 /  door dr. Geertrui van Syngel
Hendrik Buc, zoon van Dirk Buc, zoon van wijlen Dirk Buc, man en wettig voogd van Elisabeth, zijn vrouw, en Hendrik van Uden, door diezelfde Hendrik van Uden en Hadewich, wijlen zijn vrouw, dochter van wijlen Bartholomeus, zoon van Dirk, verwekt, hebben een erfpacht van 4 mud  en 1 sester rogge Bossche maat uit de helft die hem toekomt in een erfpacht van 16,5 mud rogge, erfelijk op Lichtmis te betalen uit een hoeve genaamd 't Goet te Velde van wijlen Bartholomeus, gelegen in de parochie van Boxtel  in de plaats Liempde, en uit alle aangehorigheden van die hoeve,  alsmede uit 18 bunders land in dezelfde plaats Liempde geheten gelegen, naast het erfgoed van Paulus, zoon van [niet leesbaar in zwart van de fotocopie] genaamd die Man, Thomas genaamd Boudekenszoen en Fyssia genaamd van den Berge, [***] , welke hoeve met haar aangehorigheden en 18 bunder land genoemde Hendrik Buc en Dirk Buc, zoon van wijlen Godschalk, [zwart op fotocopie], man en wettig voogd van Eesse, zijn vrouw, dochter van Hendrik van Uden en wijlen Hadewich, in erfpacht hebben gegeven aan Arnoud van den Dijke en aan Wellinus genaamd Wellenssoen van Acht voor de lasten genaamd onraet, die Bartholomeus en [zwart], zijn broer, jaarlijks uit die hoeve met haar aangehorigheden en uit de 18 bunder land rechtens gewoon waren te betalen, erfelijk verkocht aan Rodolf van den Perre.

1390  / BOSCH’ PROTOCOL BP 1178 f279 /  door Jan Toirnkens
Heer Willem van Bucstel, ridder, zoon van wijlen heer Henrick van Bucstel, ridder, beurde een cijns van 32 pond uit die Weijboenre in Lijemderwout. (dus NIET vergeldt zoals ik vroeger heb opgegeven!)

1390  / BOSCH’ PROTOCOL BP 1179 f10 /  door Jan Toirnkens
Lyemde, een stuk land "die Zitart" (daaruit: 5 ½ penning cijns aan de heer van Pereweys)

1390 / SCHOUTSREKENINGEN ARA BRUSSEL, inv. nr. 2790 door Henk Beijers
LYEMDE
item LIJSBET EMONS van eenre dore die hare ontwildicht/ont-weldicht was die si weder nam sonder orlof van den here gheyffent om vii gulden

1390 / Dorpsbestuur Sint-Oedenrode BHIC 7633 Dorpsbestuur Sint-Oedenrode, inv. nr. 16 (of 899), datum 11 augustus 1390
De gebroeders Willelmus en Theodoricus, kinderen van wijlen Gerardus van den Leemputten, hebben gekocht voor Gerardus van Vladeracken en Willelmus Scilder, schepenen van 's-Hertogenbosch, van Everardus, zoon van wijlen Johannes van der Vallen: een erfpacht uit een huis, erf en tuin en erfgoederen in Sint-Oedenrode op Holaer en uit een kamp in dezelfde parochie op Elde en uit een wei in Boxtel op Wedehuse. Deze erfpacht hebben zij doorverkocht aan Johannes van Bladel, bakker. De gebroeders hebben een vierde deel van de erfenis van hun beide nog levende ouders in onderpand gegeven, bestaande uit een huis en hofstad genaamd ten Leemputte, met toebehoren en gelegen in Boxtel op Casteren [Kasteren].

1391 Spechtboek (1374-1440) 16 mei 1391 (RA BrusseT I 333 nr. 625)
Ende vrouwe Jehanne, de hertoghinne van Brabant, gaf den vorzegde heren Willem de hoge herlichheit tot Liemde in beternisse syns leens, sijne leefdage lang ende niet langer. Des heeft hi brieven.

Inv. des chartes et cartul. des Duches de Brabant et de Limb. et des pays d'Outre-Meuse. Troisieme partie. Chartes origin. et cartul. T I (1383-1396) / A. Verkooren (inleiding en tafels door A. Grunzweig) 625

Du mardj es festes de la pentecouste M CCC IIIIxx et XI. Mention des lettres patentes de cette date, par lesquelles la duchesse Jeanne de Brabant donna à Guillaume de Meerhem, seigneur de Boxtel, en récompense de ses services et en augmentation du fief qu'il tenait d'elle à hommage, la haute et basse justice de Liempde en, en la mairie de Bois-le-Duc, pour en jouir sa vie durant. Henri de Ranst, seigneur de Boxtel en eut la jouissance plus tard. 1391, 16 mai.

1391  / BOSCH’ PROTOCOL BP 1179 f33 5 januari /  door Jan Toirnkens
broeder Jan van Arkel, prediker (O.P.) zoon van wijlen Henrick Rode van Bucstel, verpacht aan Jan Moerken een stuk beemd in die Rubeemt (Rauwbeemd?) in de parochie Bucstel voor 14 lopen rog. Willem en Baudewijn doen afstand daarvan ten bate van hun broer Jan.

1391  / BOSCH’ PROTOCOL BP 1179 f107 op Severijnsdag /  door Jan Toirnkens
Henrick Janz die Moelner van Bucstel verkoopt aan Henrick die Wit, schoonzoon van wijlen Jan Wilgeman, een pacht van 2 mud rog uit een stuk land "dat Berckerot" op Onrode in Bucstel tussen Willem Mijnnemeer en Aelbrecht vanden Dijc; uit een beemd in 't Hilsbroec aldaar tussen Willem Mijnnemeer aan beide zijden; uit een stuk land, een hof en een wei aldaar aan elkaar gelegen tussen Willem Mijnemeer en Elisabeth vanden Everbossche; en uit een akker op Zelissel tussen Hozen-kijnderen van Casteren [Kasteren] en de kinderen van Lambrecht van Hoelt. ( de panden zijn belast met een grondcijns, ¼  meyeverken, een maatje wijn en 1 zester  gerst).

 

1391  / BOSCH’ PROTOCOL BP 1179 f111 op 2 november /  door Jan Toirnkens
Goosewijn Moedel zoon van wijlen Bertout Dircssoen verkoopt aan Ghijsbrecht Wouters vanden Berghe, Zebrecht Laureijnsz vander Hamsvoert en Jan Bathen soen vander Laerscot al het hout genaamd "doefhout"  (behalve het wilgenhout) staande binnen het hek van een veld behorende bij 't goed "te Bychelaer" in Lyemde. Voor begin mei moeten zij "te was" hakken en voor eind mei dat hout verwijderen.


1391  / BOSCH’ PROTOCOL BP 1179 f224 op donderdag na Letare /  door Jan Toirnkens

Wautgher van Casteren [Kasteren] verkoopt aan Jan van Holaer een cijns van 50 schillingen uit 12 lopense  gerstland op Zavendonc in de parochie Bucstel.

1392, BHIC 5004  MANNENGASTHUIS  door W.A. Fasel datum: januari 31
Gherart Kesselssoen, Ghevart van den Venne, Coel Wantgherssoen, Willem van Bichgelaer, Jan Meydensvoert, Henric Mutssart en Laurens van Autmolen, schepenen van Liempde, verklaren, dat Arnt Janssoen van den Orsse heeft opgedragen aan Lambrecht den Monyc Jan Monycssoen, Arnt Heymanssoen, Wouter Arntssoen van Essche en Beerten, dochter van Willem Henrics van der Vlasvoert, het goed die Brake, breder omschreven in de gevidimeerde schepenbrief van 2 mei 1360.

1392, BHIC 5004  MANNENGASTHUIS  door W.A. Fasel datum: maart 31.
Jan Meydensvoert, Ghevart van den Venne, Gherart Hesselssoen, Coel Wantgherssoen, Willem van Bychghelaer, Henric Mutsart en Laurens van Autmolen, schepenen van Liempde, verklaren, dat Gheertruyt, dochter van wijlen Jan heer Aelbrechtssoen, verkocht heeft aan Jan Roetart van Liempde, de helft van een stuk land, gelegen in de Heerlaersche eckere { Hezelaarse akker?] achter het ven, tussen de koper en Heyne van Bychghelaer.

1392  / BOSCH’ PROTOCOL BP 1179 f377 5 januari /  door Jan Toirnkens
Henrick Godevaerts Dicbier verkoopt aan Mechtelt Gerits Berwout een cijns van 7 aude scilde, half op St. Remeys, half op Pasen, uit een hoeve van verkoper in Essche en uit huis en hof in Den Bosch aan de Zile; alsmede uit een pacht van 16 mud rog, welke hij beurt uit "'t goet ten Acker"  in Lyemde en uit een veld in Eilde [Bodem van Elde]. ( Jan van Derentheren, Jan, Willem en Geryt zonen van voornoemde Jan van Derentheren, Wouter vanden Stoel en de voornoemde Henrick Dicbier hadden het voorschreven goed verpacht aan Reyner Jansz van Vinckenscoet voor 16 rog..), verder uit "die Hezeacker"  in Vechel en uit 3 stukken beemd in Vechel. De hoeve in Essche is belast met een grondcijns en met 2 mud rog pacht.

 

1392  / BOSCH’ PROTOCOL BP 1179 f391 donderdag na Misericordia /  door Jan Toirnkens
Jan, natuurlijke zoon van wijlen heer Eligius genaamd Loy vanden Aker, priester; Henrick Machielssoen, Godevaert Godevaert Vos, Corstiaen Pauwels van Lyemde en Jan Godevaerts van Broechoven verkopen aan Ghijsbrecht Jan Ghibensoen een stuk land in Essche tussen de straat en Jan Arnts Buckinc. Wouter Mathessen keurt deze verkoping goed.

 

1392  / BOSCH’ PROTOCOL BP 1179 f393 donderdag na Jubilate /  door Jan Toirnkens
Henrick Machielssoen, Corstiaen Pauwelssoen van Lyemde, Jan natuurlijke zoon van wijlen heer Eligius genoemd Loy vanden Aker, priester, Jan Godevaert van Broechoven en Godevaert Godevaert Vos verpachten aan Loy Alautssoen vanden Berghe  voor 7 jaar na kerstmis eerstkomend alle erfenissen van voornoemde Eligius in Lyemde voor een pacht van 6 oude groten en 3 ½ mud rog. Deze brief worde overhandigd aan Henrick Machielssoen.

 

1392  / BOSCH’ PROTOCOL BP 1179 f487 /  door Jan Toirnkens
Lyemde,   in Alsenre beemde

1393, BOSCH’ PROTOCOL BP 1179 fol. 532 / door dr. Geertrui van Syngel
Arnold/Arnoud van den Dijke heeft de helft (erfpacht: staat er niet) die hem toekomt in een zekere hoeve genaamd t Goet te Velde van wijlen Bartholomeus, zoon van Dirk, gelegen in de parochie van Boxtel op de plaats genaamd Liempde met de aanhorigheden van die hoeve op welke plaats dan ook gelegen, alsmede de helft die hem toekomt in 18 bunder land gelegen in de plaats genaamd Liempde, grenzend naast het erfgoed van Paulus, zoon van Hendrik die Man, Thomas Boudekenszoen en Fyssia genaamd van den Berge,  welke hoeve met haar aangehorigheden en 18 bunder land Arnoud en Wellinus genaamd Wellenszoen van Acht van Dirk Buc, zoon van wijlen Godschalk van der Sporct en Hendrik Buc, zoon van Dirk Buc in pacht verworven hadden, zoals in schepenoorkonden, erfelijk verkocht aan Jan genaamd Zaest. Jan van Zaest de koper, heeft beloofd 4x 50 Hollandse gulden aan Arnold/Arnoud van den Dijke, de verkoper, te betalen. 

1393, BOSCH’ PROTOCOL BP 1179 fol. 635 / door dr. Geertrui van Syngel
[*] Van Uden heeft een jaarlijkse erfpacht van vier mud rogge en 1 sister rogge Bossche maat uit de helft die toekomt aan Henrick en Dirck Buc, in een erfpacht van 16 mud op te brengen  uit een zekere hoeve genaamd t Goet te Velde, van wijlen Bartholomeus, gelegen in de parochie van Boxtel in de plaats genaamd Liempde, en uit de aanhorigheden van die hoeve, alsmede uit [gevlekt] bunder land in Liempde onmiddellijk naast het erfgoed van Paulus, zoon van [gevlekt], 
Van Uden heeft/hebben dat in erfpacht gegeven aan Arnout van den Dijke en aan Wellinus genaamd [gevlekt]
[De transactie is hier moeilijk te bepalen, omdat de tekst gevlekt is. Als Van Uden in erfpacht geeft, dan zou er niet dedissent kunnen staan. Dus mogelijk ontbreekt hier de eigenlijke rechtshandeling door de vlekken of loopt de tekst nog door op de volgende folio.]

1394??, BOSCH’ PROTOCOL BP 1175 fol. 52v/ door Jan Toirkens

Groetlyemde,   ter plaatse Vlassprey

 

1394??, BOSCH’ PROTOCOL BP 1175 fol. 150 / door Jan Toirkens

Lyemde  rogland, dat "Huffelt"


1394, BOSCH’ PROTOCOL BP 1180 fol. 252 / door Jan Toirkens

Groter Liemde,   land “Hezenroet

 

1394, BHIC 392 Schepenbank Boxtel (door Jan Toirkens),  inv. nr. 53, pag. 3r, d.d. 7 februari 1394
36 Jan Wasmoet en diens zwager Henrick zoon van Philips van Helmont, verhuren aan Jan Merc een stuk land gelegen te Liempde, genoemd de Westacker, belendend Heijlwigen Roefs, Jacop van der Hamsvoert. Hieruit jaarlijks een halve Coelsche en een oort aan de heer van Boxtel te betalen op St. Maartensdag, verder 6 lopen rogge per jaar, maat van Den Bosch op Maria Lichtmisdag en voor de eerste keer per a.s. Maria Lichtmisdag. Datum 7 februari, getuigen A. van Hal en Art van den Ors. (1394)

 

1394, BHIC 392 Schepenbank Boxtel (door Jan Toirkens),  inv. nr. 53, pag. 6v, d.d. 1394
94 Peter van Casteren zwager van Joseph van Casteren verkoopt (=belooft) aan Aernt van den Ors onze medeschepen een jaarlijkse pacht van een mud rogge, maat van Boxtel binnen de bruggen te leveren, steeds op Maria Lichtmisdag, op onderpand van al zijn bezit. De schuldenaar belooft het onderpand in goede staat te houden voor de pacht. Datum op het feest van St. Jan, getuigen Arnoldus van Hal en Jan Andriessen. (1394)

 

1394, BHIC 392 Schepenbank Boxtel (door Jan Toirkens),  inv. nr. 53, pag. 6v, d.d. 1394
95 Genoemde Peter (van Casteren) mag de pacht altijd aflossen op St. Jans Baptistdag over 3 jaar tegen betaling van 20 goede oude guldens of ander goed geld. Actum als voor. (1394)

 

1394, BHIC 392 Schepenbank Boxtel (door Jan Toirkens),  inv. nr. 53, pag. 7r, d.d. 12 juli 1394
97 Bouden Joseph van Casteren en diens zuster Belen, samen en hoofdelijk, verder Lambrecht de Bont, Peter van Casteren zwager van Joseph van Casteren en verder Jan Wautgarts verkopen (=beloven) aan Jan Andriessen onze medeschepen een jaarlijkse pacht van 2 mud rogge maat van Boxtel, steeds te leveren op Maria Lichtmisdag in het huis van Jan Andriessen. De schuldenaars beloven zulks na te komen. Datum 12 juli, getuigen Ghiben Sartor en Gerit de Wolf. (1394)

 

1394, BHIC 392 Schepenbank Boxtel (door Jan Toirkens),  inv. nr. 53, pag. 8v, d.d. 1394
123 Coel Hannen verkoopt aan Aernt van de Beerselaer al zijn rechten en delen van een beemd genoemd die Rubent gelegen nabij Casteren bij de molen, zoals wordt gewisseld met Laureijs van den Hamsvoert en met Jan Vos. De verkoper belooft alle lasten daarin af te handelen, behalve 3 oude zwarten aan de heer van Boxtel. Datum op St. Judas en Simonsdag anno 1393 (attentie jaartal!, 28 oktober), getuigen Giben Sartor en Gerit de Wolf.

1395, BHIC 392 Schepenbank Boxtel (door Jan Toirkens),  inv. nr. 53, pag. 9r, d.d. 1395
125 Willem genoemd Wautgaerts van Casteren verkoopt aan Peter Jan Scuermans zoon van Hal een ploegrecht op de gemeijntes van Campinne en van Elle die wijlen Jacob die Cuester eerder in eigendom had. Willem belooft alle lasten van zijn kant af te handelen. Datum op St. Pauwelsavond anno 1395. (attentie jaartal!, St. Paulusdag= 25 januari )

 

1395, BHIC 392 Schepenbank Boxtel (door Jan Toirkens),  inv. nr. 53, pag. 10r, d.d. 7 maart 1395
141 Henrick van Tuijthese en diens zoons Robbrecht en Willem verkopen aan onze lieve heer van Boxtel (=Willem van Meerhem) een huis met alle toebehoren, gelegen te Boxtel aan de Strijpt, belendend het huis van Heijlen Lemkens, het huis van Minnemeers, de kinderen van heer Jacob, welk huis Henrick had gekocht van de heer van Boxtel voor 15 oude groten jaarlijks en 10 hoenderen volgens de schepenbrief van Boxtel. Nog verkoopt hij de helft van een beemdje gelegen achter dit huis van hiervoor, belendend de kinderen van heer Jacob, zoals de verkoper dat had verkregen van de kinderen van heer Jacob Custers zoon van Jan van Boxtel (?), verder van Loij Janszoon van Casteren als man van Lijsbeth en van Lieveraerden dochter van Jacob Cuesters, alles volgens de schepenbrief van Boxtel. Genoemde Henrick, Robbrecht en Willem doen er afstand van en dragen de twee schepenbrieven daarvan over en beloven alle lasten af te handelen. Datum 7 maart, getuigen Aert van den Ors, Gerit de Wolf en Dirck Scut. (1395)

1395, BHIC 5004  MANNENGASTHUIS  door W.A. Fasel datum: juni 6
Ghevart van den Venne, Gheryt Hesselssoen, Heynryc Mutsart, Lauwerens van Autmolen, Willem van Bychghelaer, Jan Tay en Willem van Meyensvoert, schepenen van Liempde, verklaren, dat Lambrecht den Monyc aan Aleyt, weduwe van Jan Scyman, en aan Katheryne en Mechtelt haar dochters, heeft afgelost een vierendeel van een voeder tiendhooi, dat hij jaarlijks uit zijn erve te Liempde placht te geven.

1395, BHIC 5004  MANNENGASTHUIS  door W.A. Fasel datum: juni 29
Ghevart van den Venne, Gheret Hesselssoen, Heynric Mutsart, Lauwerens van Anemolen, Willem van Bychgelaer, Jan Tay en Willem van Meyensvoort, schepenen van Liempde, verklaren, dat Heynryc en Peter, zonen van wijlen Henryc die men hiet van Scoet, en Mathys, zoon van wijlen Heynric Vyjans, hun zwager, verkocht hebben aan Jan Roetart van Liempde, een stuk land, gelegen op Vrillekover acker onder Liempde, tussen Willem van den Velde en Aleyt van den Berghe.

1396 / BOSCH’ PROTOCOL BP 1180, f428 / door dr. Geertrui van Syngel
Dirck Buc, zoon van wijlen Godschalk  van der Sporct, man en wettig voogd van Eesse, zijn vrouw, dochter van wijlen Hendrik van Uden, door Hendrik van Uden en Hadewich, dochter van wijlen Bartholomeus, zoon van Dirk, verwekt,  heeft een erfpacht van 4 mud  rogge en 1 sester rogge die Dirk toekomt uit een erfpacht van 16,5 mud rogge, welke pacht van 16,5 mud rogge genoemde Dirk Buc en Hendrik Buc, zoon van Dirk, zoon van wijlen Dirck Buc, gewoon waren te betalen op Lichtmis en in Den Bosch te leveren uit een hoeve genaamd t Goet te Velde van wijlen Bartholomeus, gelegen in de parochie van Boxtel  in de plaats Liempde en uit de aangehorigheden van die hoeve waar dan ook gelegen alsmede uit 18 bunder gelegen in Liempde, gelegen tussen het erfgoed van [Paulus], zoon van wijlen Hendrik die Manne, en Thomas Baudekenszoen en Fyssia van den Berge, welke 18 bunder Dirk Buc en Hendrik Buc in erfpacht gegeven  hadden aan Arnoud van den Dyke en Wellinus Wellenssoen van Acht, alsmede voor de onraet die genoemde wijlen Bartholomeus, zoon van Dirk, en Bartholomeus jaarlijks uit die hoeve  met aangehorigheden en uit de genoemde 18 bunders moesten betalen, erfelijk overgedragen aan Ludolf, zoon van wijlen Ludolf van Boemel.

1396, Sint-Jan Bouwloods 's-Hertogenbosch nr. 1205 (2318). Datum 18-12-1396
Gerardus de Wiel en Arnoldus Heyme, schepenen in Buscoducis, oorkonden dat Johannes, zoon van wijlen Ghevardus Castoren, aan Johannes, zoon van Johannes Hoester de Luyssel, verkocht heeft een erfpacht van een halve mud rogge, waarvan de eerste betalingstermijn zal zijn vanaf het eerstvolgende feest van Kerstmis na het verstrijken van het jaar uit:
1) halve bunder beemd in de parochie Bucstel in het rechtsgebied van Lyemde [Liempde] op de plaats Die Vloet [De Vleut] op de plaats Die Hamsvoert tussen het erfgoed van de kinderen van wijlen Laurentius van der Hamsvoert aan de andere zijde,
2) huis en erf op de plaats Die Vloet, tussen het erfgoed van die kinderen van wijlen Laurentius aan een zijde en de openbare weg aan de andere zijde,
3) 1,5 lopenzaat rogge in het rechtsgebied van Lyemde tussen het erfgoed van wijlen Gerardus Vosse aan een zijde en het erfgoed van Willelmus de Byechaelaer aan de andere zijde.

1396, BOSCH’ PROTOCOL BP 1180 fol. 573 / door Jan Toirkens

Groet Lyemde  op Beeclake

 

1396, BOSCH’ PROTOCOL BP 1180 fol. 587, maandag na Maria- Geboorte / door Jan Toirkens
Gerit Baliart en zijn zoon Gerit dragen op aan Jacob van Berze van der Horst alle beesten op de hoeve in Bychelaer, Liemde, voor 3 jaar.

 

1396, BHIC 392 Schepenbank Boxtel (door Jan Toirkens),  inv. nr. 53, pag. 14r, d.d. 1396
184 Jan natuurlijke zoon van Willem Jacobs belooft aan Henrick en Jan als zoons van Wouter van de Vlasvoert en aan Heijlwig dochter van Wouter van de Vlasvoert, dat de jaarlijkse pacht van 4 lopen gerst die steeds aan genoemde kinderen werd betaald op onderpand van een stuk land gelegen onder Liempde, belendend Katarina dochter van wijlen Jan Rutgers, verder belendend Mees zijnde de broer van Katerina, dat hij daarin zo zal handelen dat er geen lasten voor hen ontstaan en als hij zonder wettig nageslacht sterft, dat die gerstpacht dan versterft op genoemde Henrick, Jan en Heijlwig.

1396, BHIC 392 Schepenbank Boxtel (door Jan Toirkens),  inv. nr. 53, pag. 19v, d.d. 1396
247 Aert Ruelen Biederinnen(?), verkoopt aan Jan van Leemputte een stuk land gelegen te Casteren, belendend Aleijten Wautgerts, heer Henrick Cuesters, Jan de Clinckaert, genoemde Aleijt. De verkoper belooft alle lasten af te handelen. Datum op het feest van ... (?), getuigen Giben Sartor en Johannes Rijckes.

 

1396 BOSCH’ PROTOCOL  door Stan Ketelaars BP 1180 p 650v 08 za 23-12-1396
Godefridus zvw Henricus Posteels, gemachtigd door zijn moeder Gertrudis Posteels, en Ywanus van Gravia, gemachtigd door Beatrix gnd Loden wv Matheus Posteels, maanden 3 achterstallige jaren van een erfcijns van 5 pond geld, die Johannes van Casteren timmerman beloofd had aan Godefridus Posteel, een helft te betalen met Sint-Jan en de andere helft met Kerstmis, gaande uit een erfgoed, 21 voet lang en 22 voet breed, in Den Bosch, over de Visbrug, tussen erfgoed van Ghibo Scape visser enerzijds en erfgoed van voornoemde wijlen Godefridus Posteel anderzijds, welke cijns nu aan voornoemde Gertrudis en Beatrix behoort.

 

1396, BHIC 392 Schepenbank Boxtel (door Jan Toirkens),  inv. nr. 53, pag. 23r, d.d. 3 oktober 1396
284 Lambrecht zoon van Gijsbrecht die Bont belooft aan Willem van de Velde ten behoeve van diens broer Johannes van de Velde, een pacht van 2 mud rogge per jaar, maat van Boxtel, steeds te betalen onder Lutger Lijempde op het goed van Johannes genoemd ten Eende (=Ten Eijnde). steeds te betalen op St. Remiusdag, op onderpand van 14 lopenzaad land gelegen te Casteren, belendend Gijsbrecht Snijders, Jan zoon van Wautgaerts van Casteren. Nog op onderpand van anderhalve bunder broekland gelegen in Eelde in een veld genoemd den Hueschen Camp, verder uit ander bezit van Lambrecht uit de molen van Casteren. Nog uit een huis, tuin en hofstad etc. van Lambrecht gelegen onder Casteren, belendend de kinderen van Joseph van Casteren, de gemeenschappelijke straat. De schuldenaar belooft de onderpanden on goede staat te houden voor de pacht en alle lasten daarin af te handelen, behalve een pacht van 5 en een half mud rog en 3 en een half mud gerst. Datum 3 oktober (1396?), getuigen Giben Sartor en Johannes Rijkens (of Cijkens?).

 

1397, SA Vonnisboeken (door Stan Ketelaars) VB 1799 f 116r 14, d.d. 05-02-1397
Item Art Hoernken gelijc als hi verboden heet anderwerf huijs ende hof ende enen camp gelegen in die prochi van Bucstel ter stat geheijten Liemde heet hi nu verboden derdewerf.

 


1397, SA Vonnisboeken (door Stan Ketelaars) VB 1799 f 116v 03. ma 05-02-1397.
Item
Reijner van Mechelen gelijc als hi verboden heet anderwerf enen beemt geheijten die Beren Beemt gelegen in die prochi van Bucstel in den gericht van Lijemde bi die sluijze van Casteren [Kasteren] heet hi nu verboden derdewerf.

 

1397, BHIC 392 Schepenbank Boxtel (door Jan Toirkens),  inv. nr. 53, pag. 46r, d.d. 4 mei 1397

519 Bauden Gevarts van Casteren die men ook wel noemt van den Dueren (?) belooft als schuldenaar op onderpand van zijn persoon en bezit aan Didderick Jan Diddericks van Lucel en Bauden Janssen onze medeschepen ten behoeve van Didderick zoon van genoemde Didderick, 16 en een halve Wilhelmus Hollandse guldens of ander goed geld te betalen op de laatste dag van mei over 3 jaar. Omdat Bauden geen eigen bezit heeft in de dingbank van Boxtel, belooft hij hierbij dat hij geen verzet zal plegen tegen deze betalingsbelofte en zal handelen zoals iemand die hier wel *buikvast* is. Datum 4 mei anno 1397, getuigen Bauden Janssen en Jan van Lucel.

 

1397, BOSCH’ PROTOCOL BP 1180 fol. 726 / door Jan Toirkens

Lyemde    land "dat Broecloect"  neven de erfenis der kinderen genoemd "hondert pondert ponts kijnderen"

 

1397, BOSCH’ PROTOCOL BP 1181 fol. 21, 09-08-1397 / door Jan Toirkens

Willem zoon van wijlen Willem Mijnnemeer verkoopt aan zijn broer Arnt 1/5e deel geerfd van zijn vader en te erven van zijn moeder Katherijn, in ´t goet " Ten Assche", Bucstel en in 3 buunder beemd die Zijldonc in Vellaer en in een beemd bij Hoggendonc. Lasten : o.a. 1 mud rog aan Dirck van den Valchuze.

 

1397, BHIC 392 Schepenbank Boxtel (door Jan Toirkens),  inv. nr. 53, pag. 25v, d.d. 11 april 1397
310 Jan van Leemputten belooft aan Aert van den Ors een jaarlijkse pacht van een mud rogge, maat van Boxtel, steeds te Boxtel binnen te betalen op Kerstavond, op onderpand van bezit in het Smaelbroeck, zoals hij heeft verkregen van Johannes Rijkens (of Tijkens?). Verder nog uit een zesterzaad land gelegen te Casteren aan het Winckel, belendend heer Henrick Cuesters, wijlen Woutgers van Casteren, genoemde Art zelf. De schuldenaar belooft het onderpand in goede staat te houden voor de betaling van de pacht en alle lasten daarvoor af te handelen. Datum 11 april, getuigen Aert van Hal en Jan Andriessen. (1397?)

 

1397, BHIC 392 Schepenbank Boxtel (door Jan Toirkens),  inv. nr. 53, pag. 27v, d.d. 1397

328 Bauden Josephs van Casteren, Lambrecht de Bont, Aert Minnemeer, Willem van Broeckhoven en Jan Wautgers, beloven samen aan Gerit zoon van heer Gerits van Boxtel ten behoeve van de heer van Boxtel 40 mud roge en 50 mud gerst en 24 Bossche ponden te betalen en wel 3 jaar lang vanwege de korenmolen die ze hebben gepacht, de helft ervan te betalen op St. Mathijsdag en de andere helft met St. Bartholomeusdag en het eerste jaar ervan zal zijn St. Bartholomeusdag anno 1396. Als men deze rog etc. niet betaalt en er daardoor schade voor de heer ontstaat, dan zijn ze daarvoor aansprakelijk. Datum de dag na St. Jans Onthoofding (30 augustus, 1397?), getuigen Gerit Wolf en Giben Sartor.

 

1397, BHIC 392 Schepenbank Boxtel (door Jan Toirkens),  inv. nr. 53, pag. 27v, d.d. 1397

329 Bauden (van Casteren), Lambrecht (de Bont) en Aert (Minnemeer)van hiervoor beloven aan Willem van Broeckhoven en aan Jan Wautgers dat ze die zullen vrijwaren voor de belofte uit de vorige akte. Datum op St. Jans Onthoofdingsdag, getuigen als voor. (St. Jan Onthoofding = 29 augustus, 1397)

 

1397, BHIC 392 Schepenbank Boxtel (door Jan Toirkens),  inv. nr. 53, pag. 28r, d.d. 1397

338 Gijsbrecht Snijder vererfpacht aan Henrick Voet zoon van Giben Voet een half huis met toebehoren zoals Gijsbert is toebedeeld van zijn zwager Wautgher van Casteren, gelegen te Boxtel aan de straat, belendend Aleijt Wautgerts en haar kinderen, Henrick Moleners, een gang daar zoals is afgepaald. De pacht bedraagt een half mud rogge per jaar, maat van Boxtel steeds op Maria Lichtmisdag te Boxtel binnen de bruggen te leveren ten huize van Gijsbrecht,verder een chijns van 2 en een halve schilling aan de Broederschap van O.L. Vrouw in de kerk van Boxtel, jaarlijks aan de kapelaan van Boxtel, verder jaarlijks 12 deniers te voldoen. Henrick Voet mag die helft van dat huis niet afbreken van het andere huis. Afspraak is ook dat Jan, Gijben en Willem als zoons van Wautgart (van Casteren) en Hillen, Lisbeth en Aleijt als dochters van Wautgart die de andere helft van dat huis hebben, die helft niet af zullen breken zonder toestemming van Henrick. De verkoper belooft alle lasten af te handelen, behalve de genoemde 2 en een halve schilling per jaar en het malder rogge en de 12 penningen. ( de akte is doorgestreept)

 

1397, BHIC 392 Schepenbank Boxtel (door Jan Toirkens),  inv. nr. 53, pag. 28v, d.d. 1397
340 Gijsbrecht Snijder verpacht aan Henrick Voet zoon van Giben Voet een half huis met toebehoren zoals Gijsbert is toebedeeld van zijn zwager Wautger van Casteren, gelegen te Boxtel binnen aan de straat, belendend Aleijt Wautgerts en haar kinderen, Henrick Moleners, een gang daar zoals is afgepaald.De pacht bedraagt jaarlijks 2 en een halve schilling te betalen aan de broederschap van de O.L. Vrouw in de kerk van Boxtel, steeds op Maria Lichtmisdag, zoals eerder Willem Snijder die heeft vermaakt, verder 12 penningen aan de kapelaans in de kerk van Boxtel op Maria Lichtmisdag en tegen een half mud rogge per jaar, maat van Boxtel steeds op Maria Lichtmisdag te Boxtel binnen de bruggen te leveren ten huize van Gijsbrecht. Verder krijgt Henrick een pad van 4 voet breed naast de genoemde gang van Aleijt Wautgerts en haar kinderen tot aan de sloot daar achter. De verkoper belooft alle eerdere lasten af te handelen. Henrick als koper belooft die helft van dat huis niet af te zullen breken tenzij met goedkeuring van Aleijt Wautgherts en haar kinderen. Afspraak is ook dat Jan, Gijben en Willem als zoons van Wautgart (van Casteren) en Hillen, Lisbeth en Aleijt als dochters van Wautgart die de andere helft van dat huis hebben, hun helft niet af zullen breken, zonder toestemming van Henrick.Actum als voor. (1397)

1398, BHIC, 221 Provinciaal Genootschap. datum 18 april februari 1398
Akte van verlening, verleden voor Arnoldus van Vladeracken en Engelbertus Ludinc Pijnappel, schepenen van 's-Hertogenbosch, door Johannes Henricuszn Hencenszn van Rode Sint-Ode, aan Andries van Ouderichem, van grondrente uit land onder Boxtel "Borselaer" [Bordelaar, Liempde?], en uit huis met erf, in Sint-Oedenrode "Onlant".

1398, BHIC 392 Schepenbank Boxtel (door Jan Toirkens),  inv. nr. 53, pag. 28v, d.d. 2 januari 1398
343 Jan en Gijsbrecht kinderen van wijlen Wautgerts van Casteren en hun zwager Dirck van de Beerselaer beloven aan Jan zoon van Jan Coliemans een jaarlijkse pacht van 10 lopen rogge, maat van Boxtel binnen de bruggen te leveren op Kerstavond op onderpand van een perceel genoemd de Weedehaghe, gelegen te Casteren op de Hoogstraat daar, belendend heer Henrick Cuesters, Wouter Colen. De schuldenaars beloven het onderpand in goede staat te houden en alle lasten af te handelen, behalve 40 schillingen Bosch geld, verder de genoemde 10 lopen rogge per jaar. Datum 2 januari 1398 getuigen Giben Sartor en Jan Andriessen. (jaartal 1398 is hier duidelijk genoemd)

1398, BHIC 392 Schepenbank Boxtel (door Jan Toirkens),  inv. nr. 53, pag. 29v, d.d. 21 januari 1398
354 De schuldenaars (van Casteren) mogen de pacht aflossen per de dertiende dag (6 januari) in de komende 2 jaar tegen betaling van 25 gouden peters of ander goed geld. Datum de dag na St Fabiaen en Sebastiaen, getuigen als voor. (St. Fabiaen =20 januari, 1398)

1398, BHIC 392 Schepenbank Boxtel (door Jan Toirkens),  inv. nr. 53, pag. 29v, d.d. 1398
353 Wouter zoon Wouter Gijsbrechts van Casteren, verder Bauden zoon van wijlen Gevaerts van Casteren beloven aan Willem van de Velde ten behoeve van diens broer Jan een jaarlijkse pacht van 2 mud rogge maat van Boxtel, steeds te betale te Lutgher Lijempde op het goed van deze Johannes, op onderpand van een akker genoemd de Zeept waar men 6 lopen gerst op pleegt te zaaien, gelegen op Zavendonck, belendend Jan Wautgerts, Jan van Leemputten. Nog op onderpand van een stuk land gelegen onder Casteren ter plaatse genoemd dat Nu lant, belendend heer Henrick Cuesters, de kinderen van Willem Josephs. Nog op onderpand van een stuk land genoemd de Dorenacker en uit een beemd genoemd Put gelegen aan de gemeenschappelijke pad daar te Casteren, belendend Matheeus van de Maede, de pad, genoemde Johannes. De schuldenaars beloven de onderpanden in goede staat te houden voor de betaling van de pacht en alle lasten af te handelen behalve jaarlijks een oude grote op St. Maartensdag uit de genoemde Doerenacker en behalve de vermelde 2 mud rogge. Datum op St. Sebastiaen en Fabiaensdag, getuigen Giben Sartor en Dirck Scuts.(1398)

1398, BHIC 392 Schepenbank Boxtel (door Jan Toirkens),  inv. nr. 53, pag. 30r, d.d. 1398
357 Bauden zoon van Gevaerts van Casteren draagt aan Wouter zoon van Gijsbrechts van Casteren een vordering over van 25 hollandse guldens, die genoemde Wouter en diens broers Gijsbrecht en Jan en hun zuster Lisbeth nog aan Bauden schuldig waren vanwege diens huwelijk. Bauden doet er afstand van en zal alle lasten daarin afhandelen. Datum in het vigilie van Sebastiaen en Fabiaen, getuigen Giben Sartor en Dirck Scuts. (1398)


1398, BHIC 392 Schepenbank Boxtel (door Jan Toirkens),
 inv. nr. 53, pag. 32v, d.d. 1398

382 Genoemde Gijsbrecht en Jan (van Casteren) mogen het mud rogge aflossen per a.s. Maria Lichtmisdag over 2 jaar tegen betaling van 25 Gelderse guldens die men Strampraetsche guldens noemt, samen met de rogpacht zelf. Datum op het feest van St. Joris, getuigen als voor.

 

1398, BHIC 392 Schepenbank Boxtel (door Jan Toirkens),  inv. nr. 53, pag. 32v, d.d. 1398
381 Gijsbrecht en Jan zoons van Gerit Gijsbrechts van Casteren beloven samen aan Peter zoon van Gerit Heijlen een mud rogge per jaar, maat van Boxtel en te Boxtel binnen de bruggen te leveren op Maria Lichtmisdag, op onderpand van een bunder broekland gelegen te Casteren in de Wedehaghen, belendend Matheeus broer zijnde van genoemde Jan. Heijlwig Joden en haar kinderen. De schuldenaars beloven het onderpand in goede staat te houden voor de pacht en alle lasten daarin af te handelen behalve een oude grote als grondchijns aan de heer van Boxtel en het genoemde mud rogge zelf. Datum in het vigilie van St. Joris, getuigen Giben Sartor en Jan Andriessen.

 

1398, BHIC 392 Schepenbank Boxtel (door Jan Toirkens),  inv. nr. 53, pag. 33v, d.d. 3 mei 1398
396 Aernt van den Berselaer draagt aan Alijt zijnde de wettige vrouw van Wautgarts van Casteren al zijn rechten en deel over van bezit dat Aert had verkregen in een schepenbrief van Boxtel inzake een pacht van een mud rogge dat Aert en Willem Gobbelens van de Wiele hadden gekocht van Wouter zoon van Wouter Gijsbrchts van Casteren volgens die schepenbrief. Aert belooft de overdracht gestand te doen en alle lasten van zijn kant af te handelen. Datum 3 mei (1398) , getuigen Aert van Hal, Didderick Scuts en Jan van Lucel.

 

1398, BHIC 392 Schepenbank Boxtel (door Jan Toirkens),  inv. nr. 53, pag. 48r, d.d. 1398
441 Wouter zoon wijlen Wouter Gijsbrechts van Casteren verkoopt aan Aleijt wettige dochter van Wautgart van Casteren een half mud rogge per jaar, maat van Boxtel, steeds te Boxtel binnen de bruggen te leveren met Kerstavond, op onderpand van een bunder broekland genoemd de Braken gelegen te Casteren, belendend de kinderen van Willem Josephs, Henrick Henrick Cuesters, de gemeenschappelijke straat. De schuldenaar belooft het onderpand in goede staat te houden voor de betaling van de pacht en alle lasten af te handelen, behalve twee oude groten aan de heer van Duffel. Datum in het vigilie van (Kerstmis?), getuigen ...., Dirck Scuts.(1398)

 

1398, BOSCH’ PROTOCOL BP 1181 fol. 100, 14-10-1398 / door Jan Toirkens
Broeder Herman van Porta Celi en Willem. zonen van wijlen Willem Mynnemeer, Jan Janssn. van Hees man van Lijsbeth Willem Mynnemeer en Jan Wauterssn. van Brakel man van Margriet Willem Mynnemeer, hebben opgedragen aan hun broer Arnt Willem Mynnemeer 1/5e deel dat Mechtelt Willem Mynnemeer geerfd had van haar vader Willem en zou erven van haar moeder Katherijn in de hoeve ´t goet "Ten Assche", Bucstel, Cleijn Lijemde en in een buunder broekland "die Zijldonc" bij Vellaer en in een beemd bij de Hoge Vonder.

 

1399, BOSCH’ PROTOCOL BP 1181 fol. 89, 03-01-1397 / door Jan Toirkens

Jan nat. zoon van wijlen heer Willem heer van Bucstel, geeft in erfpacht aan Willem van Dormalen een beemd in Groter Lyemde met de helft van de oude sloot of gracht, om ½ mud rog Bossche maat op Lichtmis en 2 aude groten grondchijns.
Lambrecht van Luyssel ziet af van vernadering.

 

1399-1400 STADSREKENING ‘SHERTOGENBOSCH, inventarisnummer 1349 (door S.J.M.M. Ketelaars)
Item des donredagen na sinte Katelinen dach (do 27-11-1399) gecoft tegen Kerstiaen Pauwels soen van Liemde [Liempde] een voeder houts om XLV pl

...,. sc 45 pl

14.., BHIC 5004  MANNENGASTHUIS  door W.A. Fasel datum: december 16.
Akte van .. voor schepenen van 's-Hertogenbosch, waaarbij Arnoldus Deris van den Cloet en zijn vrouw Sophia aan .... opdragen (?) het vierdedeel in een beemd 'op den Run' onder de parochie Boxtel, maar de jrusidictie van Liempde, loco dicti Munsel, en een wei geheten 'die Voertbeemd

1400  / BOSCH’ PROTOCOL BP 1186 fol. 88v / door dr. Geertrui van Syngel
Ludolf, zoon van wijlen Ludolf van Boemel, heeft een erfpacht van vier mud rogge en 1 sister rogge, Bossche maat, die aan Dirck Buc, zoon van wijlen Godfried  van der Sporct, toebehoorde, in een erfpacht van 16,5 mud rogge, erfelijk te voldoen op Lichtmis uit een hoeve genaamd  t Goet te Velde gelegen in de parochie van Boxtel op de plaats genaamd Liempde en uit de aangehorigheden van diezelfde hoeve en uit 18 bunder land gelegen in Liempde , welke pacht van vier mud rogge en 1 sister rogge Ludolf verworven had van Dirck Buc, zoon van wijlen Godfried van der SporctLudolf, zoon van wijlen Ludolf van Boemel, heeft de erfpacht overgedragen aan Willem Bac, zoon van Mathias van den Molengrave.

1400, BOSCH’ PROTOCOL BP 1182 fol. 69, 08-07-1400 / door Jan Toirkens

Lambrecht Ghijben zoen die Bont verkoopt aan Willem Willems van den Velde t.b.v. Jan Willems van den Velde ¼ e deel in de watermolens, Lijemde, Casteren [Kasteren], ¼ e in 2 bunder beemd Casteren [Kasteren] in den Wert rondom in de Dommel. ¼ e in een erf met houtwas in Luttellijemde en ¼ e in de watermolen in Alsel (watermolen huidige Meulekensweg), Lijemde. Lasten : 40 schillingen payment en 4 mud rog en 4 mud gerst uit het ¼ e.

1400 Tafel van H. Geest van 's-Hertogenbosch door Ton Kappelhof. Deel V. pag. 4., 1274b, datum: 17 augustus 1400
Testament Henricus van den Cloot c.s. Erfcijns goederen Liempde en erfpacht goederen Oss.
Voor: notaris Theodoricus Heym van Vechel, clericus Luik
Van: Henricus van den Cloot, poorter en gehuwd met Agnes dochter van wijlen Franco Hoefslegher. Zij zijn gezond van lichaam en geest.
Betreft:
1. Een legaat aan de Tafel van de Heilige Geest namelijk een erfcijns van 10 pond te vestigen op de goederen geërfd of nog te ervan van zijn ouders.
2. Henricus van den Cloot heeft de helft van de onder 1. vermelde goederen vermaakt aan zijn natuurlijke dochter Sophya, mocht zij overlijden zonder wettig nageslacht na te laten, dan vervallen deze goederen aan de Tafel van de Heilige Geest, maar in dat geval vervalt legaat 1.; Agnes voornoemd heeft het vruchtgebruik van deze goederen.
3. erfpacht van 2 mud rogge uit goederen gelegen in het dorp [villa] Oss minus 1/3 mud rogge vermaakt aan de Tafel van de Heilige Geest.
Plaats: in het huis [domum seu hospitium] van de Tafel van de Heilige Geest, waarin zij thans wonen in een / de nederkamer [camera bassa]; zij plegen daar te slapen.
Getuigen: Arnoldus zoon van wijlen Arnoldus van Dijk, Albertus zoon van Lambertus van Dynter, Johannes zoon van Luytgardis Hannensoen, Arnoldus zoon van Crispianus.
In dorso: 10 pond goederen te Liempde; wat later van de abdij van Averbode [Hoeve c.s. Ten Kerckhove te Liempde]
N.B.: de datering geschiedt volgens de stijl van het hof van Luik.

1400 Tafel van H. Geest van 's-Hertogenbosch door Ton Kappelhof. Deel V. pag. 7. datum: 30 oktober 1400
Aanvulling testament Henricus van den Cloot erfpacht ligging onbekend.
Voor: notaris Paulus Borchardis van Zulichem, priester Luik
Van: Henricus zoon van wijlen Arnoldus van den Cloot rector sue provisor van Tafel van de Heilige Geest. Hij is gezond van lichaam en geest.
Betreft:
Een legaat aan de Tafel van de Heilige Geest van een erfpacht van 2 mud rogge te vestigen op al zijn goederen; al zijn overige niet reeds gelegateerde goederen vermaakt hij aan zijn natuurlijke dochter Sophya, verwekt bij Katherina dochter van wijlen Jordanus van der Vloet van Oerscot; mocht zij overlijden zonder wettig nageslacht na te laten, dan vervallen deze goederen aan de Tafel van de Heilige Geest.
Hij wenst begraven te worden bij de minderbroeders.
Bijzonderheden: Hij herroept alle eerdere testamenten behalve dat, wat gemaakt is ten overstaan van notaris Theodoricus Heym van Vechel, met instemming van wijlen zijn echtgenote Agnes.
Plaats: in het woonhuis van de Tafel van de Heilige Geest, in de bakkerij van dat huis
Getuigen: Johannes van Scijndel, de bakker en zoon van Luytgardis Hannen soen; Arnoldus zoon van Christiani van Nuenrebeke; Arnoldus zoon van wijlen Arnoldus van Nuenen; Rodolphus zoon van wijlen Ghibo Vette; Johannes zoon van wijlen Henricus Voet van Schindel; Elijsabeth dochetr van Noutdonis; Oda dochter van Walterus Bul; Agnes dochetr van Nycolaus Reynkini; Arnoldus zoon van wijlen Arnoldus van Dijk, Albertus zoon van Lambertus van Dynter, Johannes zoon van Luytgardis Hannensoen, Arnoldus zoon van Crispianus.
In dorso: 2 mud rogge uit het goed van Averbode te Liempde [Hoeve c.s. Ten Kerckhove te Liempde]

1400-1401 STADSREKENING ‘SHERTOGENBOSCH, inventarisnummer 1351 (door S.J.M.M. Ketelaars)
Item gecoft op sente Severijns avont (vr 22-10-1400) tegen Korstiaen (dg: -s) Pauwels soen van Liemde [Liempde] III vierdel eijkenre rijs om IIII sc

1401, BHIC, 1232 Illustre lieve vrouwe broederschap in 's-Hertogenbosch, (1291) 1318 - 2005, datum 1401-06-28.
In vigilia Beatorum Petri et Pauli apostolorum
Mechteld, dochter van Hendrik, zoon van Jordaan van Oirschot, heeft verkocht voor schepenen van 's-Hertogenbosch aan Jan Vynninc, goudsmid, voor de broederschap:
erfpacht uit Den Groten Acker in Liempde in Boxtel en uit andere goederen daar en in Den Houwe.

1402, BOSCH’ PROTOCOL BP 1182 fol. 417v, 08-05-1402 / door Jan Toirkens
Gerit van der Aa verpacht voor 6 jaar vanaf Pinksteren a.s. aan Willem Wautghers van Casteren [Kasteren] de hoeve "tguet ter Aa ", Bucstel om 15 mud rog Bossche maat,  op Lichtmis en 10 kapoenen, 2 zesteren raapzaad en 4 steen vlas, tot hekelen bereid. Pachter krijgt de helft van de opbrengst van ´t eerste jaar en aan ´t eind der pachting de helft van ´t koren van het 6e jaar. Pachter moet een roede moer uitsteken, naar Gerits huis in Den Bosch brengen. Last : een grondchijns. 

1402, BHIC 5004  MANNENGASTHUIS  door W.A. Fasel datum: augustus 20
Ghevart van den Venne, Jan Colensoen, Willem van Bychelaer, Willem van Meydensvoert, Jan Godevarts Crommensoen, Jan Wantgerssoen en Henric Enghelensoen, schepenen van Liempde, verklaren, dat Jacop van Vrillekoven  [Vrilkhoven] verkocht heeft aan Lambrecht den Monyc, een beemd, geheten die Tyentbeempt, gelegen te Vrillekoven onder Liempde, tussen Jan Parman Loyen Luntenssoen en Pauwel Jan Coppenssoen.

1403, Tafel van H. Geest van 's-Hertogenbosch door Ton Kappelhof. Deel V. pag. 19. datum: 9 juni 1403
Overdracht erfcijnzen-pachten Sint-Oedenrode-Vressel, Helvoirt, Liempde onder Boxtel, Oirschot, Aarle, Berlicum, Rosmalen, Boxtel-Lennisheuvel.
Theodoricus Buc en Nycolaus genaamd Coel zoon van wijlen Wynricu Screynmaker.
Aan: Theodoricus van den Hoevel zoon van wijlen Lambertus en gehuwd met Agnes en aan Henricus van den Zande gehuwd met Gertrudis beide dochters van Godefridus Visscher en Heiligis natuurlijke dochter van wijlen Johannes Slotel.
Van: de helft van de volgende goederen:
1. de erfcijns van 5 ponden
2. erfcijns van een oude schild
3. erfpacht van 1 mud rogge
4. erfpacht van 5 mud rogge
5. erfpacht van een halve mud rogge
6. erfpacht van 4 mud rogge
7. erfpacht van 4 mud rogge
uit:
1. een huis in de straat die loopt van de Hinthamerstraat naar de Windmolenberg
2. huis c.a. en aangelgen erfgoederen in Sint-Oedenrode in Veretsel [Vressel] aan drie zijden grenzend aan de gemeijnte en uit een beemd in Onstaden.
3. een stuk land in Helvoirt in Ghesel
4. het stuck c.a. Te Laer in Arle [Aarle]
5. een stuk land gelegen in Berlicum en in Rosmalen An Die Audee Moelen
6. de hoeve van wijlen Henricus Paep in Oirschot in Noetellen [Notel] en uit een erfpacht van van 2,5 mud rogge, Oirschotse maat uit een huis, schuur en hof, grenzend aan aan Daniel van der Noetellen, priester, en uit een beemd in Oirschot naast de Langendyck en nog uit een erfpacht van een halve mud rogge, Oirschotse maat uit een stuk land met zijn gebouwen en uit een beemd genaamd Jan Bollaerts Beemd en uit een beemd aldaar genaamd Die Blaecbeemt en nog uit een erfpacht van 10 l. uit een stuk land naast de kerk van Oirschot en ten slitte uit vier lopense rogland grenzend aan het erfgoed der Joffrouwen Erfgenamen Van der Noetellen en nog uit een akker in Boxtel in Lenneshovel [Lennisheuvel]
7. Zeven bunder erfgoed in Boxtel in Lyemde [Liempde].
Deze renten zijn gekocht door de transportanten in hun kwaliteit van executeurs van het testament van wijlen Johannes Slotel met het geld gekomen van de huizen van Johannes voornoemd in de Zadelmakersstraat.
Voorwaarden: Mochten Agnes en Gertrudis streven zonder wettig nageslacht na te laten, dan vervallen deze goederen zoals bepaald in het testament van Johannes Slotel voornoemd aan de Tafel van de Heilige Geest

1403, Tafel van H. Geest van 's-Hertogenbosch door Ton Kappelhof. Deel V. pag. 20, nr. 1325a, datum: 12 juni 1403
Overdracht goederen  Theodoricus van den Hoevel zoon van wijlen Lambertus en gehuwd met Agnes en aan Henricus van den Zande gehuwd met Gertrudis beide dochters van Godefridus Visscher en Heiligis natuurlijke dochter van wijlen Johannes Slotel.
Aan: Henrius Matheeus ten behoeve van Tafel van de Heilige Geest.
Van: 1/5 deel van de op 9 juni 1324 genoemde goederen [zie hierboven] [O.a. Zeven bunder erfgoed in Boxtel in Lyemde [Liempde]

1403, BOSCH’ PROTOCOL BP 1181 fol. 205, 12-10-1403 / door Jan Toirkens
Lambrecht Ghijsbrechts die Bont heeft opgedragen aan Boudewijn Josephssn. van Casteren de helft van de helft van de molens (van wijlen Willem Willems Cortroc van Casterle) in Casterle {Kasteren], verder ¼ e deel van land en houtwas, Boxtel, Lutgherlyemde aen die Vorst. Lasten : ¼ e deel der lasten uit de molens aan de heer van Bucstel, ½ mud rog aan Henrick Pauweter.

 

1403, BOSCH’ PROTOCOL BP 1181 fol. 208v, 24-10-1403 / door Jan Toirkens

Jan Wautgerssn. van Casterle [Kasteren] verkoopt aan Willem Willems van den Velde t.b.v. diens broer Jan van den Velde, den Nennensacker, Lyemde, Casterle [Kasteren], land "dat Schildeken"aldaar, een streep land aldaar en 1/8ste deel in drie molens in Casterle [Kasteren]. Lasten grondchijnsen uit de landerijen, pachten en cijnzen aan de heer van Bucstel uit 1/8ste deel van de drie molens.

 

1403, BOSCH’ PROTOCOL BP 1183 fol. 89, 15-02-1403 / door Jan Toirkens

Jan nat. zoon van heer Willem, heer van Bucstel, geeft in erfpacht aan Willem van Dormalen een beemd in Groter Lijemde.

 

1403, BOSCH’ PROTOCOL BP 1183 fol. 105v / door Jan Toirkens
Jan Perman nat. zoon van wijlen Eligius geheiten Loy Luntenssoen, man van Lijsbeth Zeghers van der Heyden (Lijemde).

 

1404-1406  / SCHOUTSREKENINGEN ARA BRUSSEL, inv. nr. 12990 door Henk Beijers
van DIRC VAN LYEMDE die JONG ALEITEN VOSS ten Bosch ontscaicte daer mede waren GHERYT VANDEN LAER, JAN HERMANS ZOEN, JAN VAN WABRAKEN (?), JAN VAN STRYEN ende GOESWIJN VAN ELEKEM DIE JONGHE ende vuerdense met hem tot Arlebeke in DIRCS ROVERS heerli¬cheit ende om dat sy anxt hadden dat sy daer aen ge¬broect hedden als die scoutheit meynde dat sy deden, soe werden sy daer om vluchtich uten lande van Brabant, mer om dat arme gesellen waren, soe heeftse die scoutheit laten punten om beden wil van goeden luyden om lxviii licht gulden valent v l. ii s. gr. linkermarge [dubieuze interpretatie]: doorslagen om dat onredelic is ende heeft Roeloeft sijn brie¬ven weder gecrigen vanden selven lieden soe dat si staen op hoer vorste voers. alst blijct by brieven van geloefte des voirs. Roelof hem overgegeven dair inne geloeft dat .........¬.... brieven vanden .....in mijne heerlicheit verwaert ende sijn heerlicheit in mijns heren hant geset van welken somme DIRC VAN LYEMDE voirs. gevangen was ende opten HUZE TOT RIXTEL gelevert ende is by nacht utghebroken

Van JAN GHYSBRECHTS SOEN van Lyemde, GOESSEN natuerlic soen MOELS VAN DER DONC, AERT ARNTSSOEN VAN IECKENDONC, GHERT GHERTSSOEN VANDER LAER, AERT WILLEMSSOEN ende HENRIC AERTSSOEN die van live ter doot bracht hadden JAN PETER CLAESSOEN in enen gevechten mids ongevalle met enen boge geschoten tot Lieshout in dronckescape, dair om sy vlochtich slants worden ende selver egheen goet achter en lieten ende onder HER DIERC DEN ROVER tot Aerle wonende waren mer metten lantrecht bedwongen worden, also dat sy metten wederpertien soenden also datse die schouteit oec met hem heeft laten poenten ter bede ende by rade sHEREN VAN HELMONT, GOESSEN VAN BERKEL, MOEL VANDER DONC ende vele goeden manne om clviii arnems guldenen valent xxviii l. xix s. iiii d. gr.

1405, BOSCH’ PROTOCOL BP 1184 fol. 106v, 2 april / door Jan Toirkens

Erembrecht Lodewijckssoen vander Scoervoert, man van Katherijn Jan vanden Callenberch verkoopt aan Willem vanden Velde ten bate van diens broer Jan vanden Velde  een voer tiendhooi uit die Haverbeempt in Lyemde tussen die Dommel en die gemeyn Beemt. (dat hooi moest daaruit vroeger  geleverd worden door wijlen heer Eligius geheten Loy vanden Aker, priester, wijlen Eligius geheten Loy Luntenssoen en wijlen Eligius geheten Loy vanden  Bergess aan Jan vanden Callenberch

 

1406, RHCe, 12063 Heerlijkheid Helmond, 1300-1781, inv. 284 Sint-Oedenrode (284-17, blz. 4, folio 19) Cijnsregister 1406-1421
Johannes filius Walterus de Vrijllenbrake de veteri VIII denarii ex hereditate Eligius de Spanct de domistadio Ada de Casteren quondam Margareta de Beke

 

1406, RHCe, 12063 Heerlijkheid Helmond, 1300-1781, inv. 284 Sint-Oedenrode (284-14, blz. 3, folio 1 v,) Cijnsregister 1406-1421
Arnoldus filius Petrus de Fonte de novi VI denarii et de veteri I ob et ort ex hereditate quondam Godefridus Fennen

Idem de novi IIII denarii ex hereditate quondam Udela

Idem de novi XVIII denarii ex hereditate in Elde quondam liberi Ghybonis de Casteren

Idem de novi XVIII denarii et de veteri II denarii I ort ex bonis Tonlande quondam Henricus de Merlaer

 

1406 RCHe 12063 Heerlijkheid Helmond-284 cijnsregisters Liempde 1406-1420

Cijnsregisters Liempde (door Jan Toirkens)

Census in Lijemde crastino beate remigii mane solvendis.

 

======================22-r======================

1406.001. Agnes filia Everardi de Meyelsfoert ex hereditate Willelmus Coelborner junior dictam Wilhelmi de Meyelsfort, III den. novo (=nieuwe en latere bijschrijving)

1406. 002. (21) Primo Arnoldi filius Johannis de Meijelsvoert ex hereditate quondam Henrici Sporbossche, X ½ den. nov.

 

1406. 003. (19)  Aleijdis filia Wilhelmi de Meyelsvoert, XII den.nov. et ex hereditate Johannes de Bruxella, IIIII den. vet.

 

1406.004. Arnoldus fi Goswini Octoms (Octonis?) de bonarium quondam Henrici Reghenberch, XII den. nov.

 

1406.005. Idem ex hereditate quondam Arnoldi der Kinder, XVI den. nov.

 

1406.006. Arnoldus fi Johannis Mercs  de ....., I den. nov. et II den. vet. .....

 

1406.007. Aleijdis filia Ioseph de Casteren ex hereditate relictam et liberorum Henrica fi de Boextel ex bonarium Clynkardi in Elde, II ½ sol. nov.

 

1406.008. Arnoldus filius Henrici de Rilant ex bonis Nijkoli Sartoris et de Vlasspreijen et ex orto dito rect... ortim Turnouts

 

1406.009. (39) Agatha fi Johannes Monachi ex hereditate quondam ... de Keysers quondam ... Cocs (?), I ob. nov

 

1406.010. Arnoldus filius Godefridi Kemps ex parte Wilhelmi de Dormalen, I sol. nov. et XI den

 

1406.011. (17) Albertus fi Zeberti de Collenberch de patris suis juxta Hamsfoort, I den. nov.

 

1406.012. Idem de domistadis ten Collenberch, VII den. vet.

 

1406.013. Idem ex hereditate Agnes fi Everardi de Meyelsfort, III den. nov.

 

1406.014. (18) Bartholomeus fi Johannes Mogghei de domo et orto, II den. nov.

 

1406.015. (26) Baudewinus filius Thome, ex hereditate sita in Vlasspreijen, VIII ½ den. nov I ort.

 

1406.016. Bertholomeus fi Henrici Collarts de agro quondam Johannis de Meyelsvort, I den. nov.

 

1406.017. Idem ex hereditate liberorum Gerit de Loe quondam relicte Baldewini de ..... (?), III den. nov.

 

1406.018. Idem ex hereditate liberorum Gerit de Loe quondam .... fi Gerit de Loe, III den. nov.

 

1406.019. (19) Dominus Marcelius fi..... temporalis colonus mortalis Altare hosptalis in Rode, presbiter, de domistadie Mette Roveri (?), V den. nov.

 

1406.020. (6-45) Dominus Rudolphus dictus Vosse et Johannis dictus Vosse fratri ipsum, VIII sol. nov.

 

1406.021. Idem ex aliis suis bonis in Lyemde sitam, X sol. nov. VII den.

 

1406.022. (2?) Elisabeth filia Johannis de Rielant, ex domo et orto patris suis, IX den. nov.

 

1406.023. (8) Elizabeth fi Johannis de Piro dictim Perre et liberi, ex hereditate relictem et liberorum Johannes filii Arnoldi de Piro, VI den. vet. et III den. nov.  

 

======================22-v======================

1406.024. (20) Elisabeth filia Laurencii fi Johannis de Antiqua Mola relicta Johannes fi Delis, de hereditate Laurencij predictam de bonarium in Hamsvort,  XII den. nov.

1406.025. Eva de Uden dictam Eeffken et Elizabeth soror eius, IX den. vet eadem XXI den. nov.

1406.026. Elisabeth filia quondam Baldewini de Liemde relicta Gerit fil. Hesselmi ex domistadio et orto Ghevardi, IX den. vet.

1406.027. Eadem ex bonis Johannis de Hoemborch I den. nov. et ex palude Gerit de Aa XVIII den. nov.

1406.028. (55) Ermgardis fi quondam Arnoldi dictam Viri, ex hereditate quondam Johannis, V den. nov. et I den. vet.

1406.029.(55) Eadem ex domistadio Aleidis de Vrilichoven, VII den nov. et ex hereditate quondam Arnoldi van den Ors, quondam Heilwigis de Vrilichoven VI den. nov.

1406.030. Everardus fi. Johannis de Laerscont, ex orto mole quondam Johannis fi Johannes Josephus, VI den. nov.

1406.031A. Gerardus fi Johannes Mennekens dictus Hulsbosch, ex domo novo liberorum Johannes Mennekens, VI den. nov.

1406.031B. Idem ex eadem hereditate necnon ex agro dictam dat Ruet, sita juxta hereditate Lamberti de Agro, ex  ... et Johannes filiu Wilhelm de Biechlaer ex altera... ..ex agro   .... propio agro ... plateam, IIII sol. nov.   

1406,032. (32) Goswinus de Lapidea via de Buscho, de bonaroim Clijnkardi ...... Goeskinus, XV den. nov. et III sol. nov.

1406.033. Gerardus fi Ghevardi de Venne, ex hereditate Elizabeth filia Baldewini, VIII den vet ½ orth.

1406.034. (24) Gerardi fi Gerard Baliaert de hereditate quondam Batholomeus de Meghen de bonis suis, IX sol. nov.

1406.035. (21A) Godefridus fi Lamberti nepos Baudekini de Liemde, de palude Gerit de Aa, IIII den. nov.

 

1406.036. (21B) Idem ex domo Johannis de Hoemborch, I den. nov. 

1406.037. (31) Gerardus fi Gerardi filii domino Albertis, ex hereditate Jacobi Lichtwegge quondam Gerarde Zegers, VI den. nov.

1406.038. Godefridus fii Henricus de Valant (?) ex Baudewinus Sartoris ... Vlasspreijden...., IIII den. nov.

1406. 039. Gerardus fi Everardi de Dumo, de bonis Johannes de Hoemberch quondam liberorum Thome fi Boudekini, I den. nov.

 

1406.040. Godefridus fi Lambert Keijser, ex hereditate Elizabeth Baldewini, III ½ orth.

======================23-r======================

1406.041. Henricus dictus Scutken van Zebert Loect, VIII den. nov.

1406.042. Idem ex Rekendonc, II ½ sol. nov.

 

1406.043. Henricus filius Johannis de Biechlaer ex hereditate Johannis de Bruexella, IIII ½ den. vet.

 

1406.044A. Idem ex hereditate Johannis de Bruxella olim Willem de Biechlaer, IIII den vet.

1406.044B. Idem ex hereditate Johannis de Bruxella olim Petri Jacobi de Hamsfort, III ½ den. vet.

 

1406.045. (25) Henricus fi Hesselini de Liemde de petia terre dictam Vlasspreijde, VI den. nov.

 

1406.046. Henricus (et Elizabeth Piro) Goijari Crommen ex hereditate in Vrillichoven, V den. vet,

 

1406.047. Idem ex bonis Theodori de Vrilichoven III den. nov. Idem II den. nov. II orth.

 

1406.048. Idem ex domo orto et agro quondam Johannis Taijen, II den. vet II orth.

1406.049. (128) Henricus fi Elisabeth de orto quondam Elizabeth filie Alberti de Hoemborch, IIII den. nov.

1406.050. (117) Henricus fi Henrici filii Enghelberte, I den. nov.

1406.051. (11) Henricus fi Godefridi Crommen de hereditate quondam
Johannis fi Arnoldi Taijen van den Wadendonc, XI den. nov.

1406.052. Henricus Moerkens de hereditate Johannes Crispine quondam Eliz. Moerkens, VI den. nov.

1406.053. Idem ex hereditate quondam Heilwigen Moerkens, XIII den. nov.

1406.054. (61)  Henricus fi Johanns Mathie et Elizabeth filia eius, ex hereditate liberorum Elizabeth de Vrilichoven, III den. nov.

1406.055. (77) Henricus Maes Boudekens soen ex hereditate Jacobi de Monte, III den. vet.

1406.056. (26) Heilwigis et Yda fiie Gerardi filii dominum Alberti ex hereditate sita juxta Vlasspreijde de Willem de Capel, IIII den. nov.

1406.057. (33) Henricus fi Arnoldi Mercs de bonis Pauli Textoris, III den. nov.

1406.058. (98) Henricus fi Petri de Piro, ex hereditate Johannis fi Liscij de Piro qundam patris sui, III den. nov.

1406.059. Heijliwigis fi Gerit fi Alberti, ex palude Gerit de Aa qundam Elisabeth Baldewini, XIII½ den. nov.

1406.060. Idem ex palude Gerit de Aa quondam Elizabeth Baldewini, III ½ den. nov.

1406.061. Henricus fi Henricus Jonkers (?), ex Rekendonc quondam patris sui, XII den. nov.

1406.062. Idem ex hereditate Rekendonc quondam Henrici dictam Scutkens, II½ sol.nov.

1406.063. Hermanus fi Henricus Appels, II den. vet, ... III den. nov.

1406.064.  lius Godefridi Scutkens ex hereditate Rekendonc quondam Henrick Scutkens, II½ sol. nov.

1406.065. Henricus Bloks fi Jacobi Pauli ex hereditate Petri Balle (?) III ½ den. nov.

1406. 066. Idem ex hereditate Jacobi de Hamsfort dictam Regenmortel olim Johannes de Piro, XV den. nov.

======================23-v====================== 

1406.067. Johannis Roetart ex tertia partem trium bonarum et sexta parte bonarum quondam Henrici de Fine olim Johannes Lobken, I sol. nov . I den.

1406.068. Johannes dictam van den Acker, ex hereditate Jacobi Lichtwegge quondam Gerardi Zegers

1406.069. Johannis de Zeelst fi Johannis Zaest, ex hereditate Eve dictam Eefken et Elizabeth sororis eus, IX den. vet., idem XXI den. nov.

 

1406.070. (96) Johannis fi Johannis filii Zeberti de Collenberch, van Oeden Bosschelken, I den. vet.

 

1406.071. (112+ 111) Johannes fi Reijneri. ex hereditate Henrici Viri, quondam Johannes Monchi, V den. nov et I den. vet.

 

1406.072. (59) Jacobus de Manso, VII½ den. nov.

 

1406.073. (21) Jacobus de Hamsvoert de hereditate Alberti dictam Reghenmortel, XV den. nov.

 

1406.074. (42 en 125)  Johannes fi Delie de hereditate puerorum Mechtildis de Leemputten, XXII den. nov.

 

1406.075. (42 en 125) Idem ex hereditate quondam relicte et liberorum Gevardi de Casteren patris predictam Johannis, III den. nov. et II den. vet.

1406.076. (101) Johannes dictus Perman fi. Eligii, uten Crommen Streep te Vrilichoven, IIII den. vet

1406.077. Idem van enen Uitfange uit Rewieren Geloect quondam Johannes Monchi, VII den. nov.

1406.078. (65) Jacobus fi Jacobi de Vlasspreide, de domo et orto in Vrillichoven, III den. vet.

 

1406.079. (102) Idem de hereditate Johannes Centum (?) liberorum, III den. vet.

 

1406.080. Johannes fi Arnoldi Drinchellinc de domo VII den. nov. et de hereditate Goijart Henrici Collaert.(?) II den. vet.

1406.081. Johannis der Laerscot fi Everardi dictam Lichtwegghe, VI den. vet.

1406.082. (132) Jutta, Elizabeth et Sophia filie Arnoldi flii Arnoldi fi Reijneri, de hereditare Goswini de Regenmortel, III den. nov.

 

1406.083. Johannes dictus Merck, ex hereditate Goesswini de Reghenmortel, ...., III den. nov.

 

1406.084. Johannes dictus Merck ex hereditate predicta Johannes Gibonis de Collenberch, IIII den. vet.

1406.085. Idem de ....., VI den. nov.

======================24-r======================

1406.086A. Jacobus fi Henricus Engelen, ex hereditate in Vrilichoven, V den. vet.

1406.086B. Idem Godefridi ....... ex bonis Theodorici de Vrillichoven olim Petri de Krabbendonc, IIII den. Nov

1406.087. Johannes et Petrus liberi Gearrdi van den Loe, de hereditate Elizabeth quondam fi Henrici de Loe, II den. nov.

1406.088. Johannes fi Heilwigis uxoris Boudekini de Agua, van den Hoenredonk, XV den. nov. 2 orth.

1406.089. (72) Johannes fi Walteri de Bruggen, VI den. vet. et  III ob. nov.

1406.090. (137) Idem de hereditate Johannis filii Henrici de Achel, XII den. nov.

1406.091. (138) Johannes dictus Snoec, ex orto ... , I den. nov.

1406.092. Johannes fi Crispianus Arnoldi, ex quarta parte de orto de Valle, olim Johannes Lobken,  I ½ den. nov.

1406.093. (59) Johannes Apes, de orado Arnoldi Olle, quondam Baldewini fi Goijardi, IIII den. nov.

1406.094. (66) Jacobus de Meyensvort de hereditate liberorum Jucte de Vrilichoven, VI den. nov.

1406.095. (91) Johannes fi Johannis filii Goswini, de Hoenredonc, XVI den. nov.w

1406.096. (78) Idem ex orto Mole, VI den. nov.

1406.097. (52) Johannies Lobken fi Elisabeth Arnoldi, ex tribus bonarium et tertia parte bonarium quondam Henrici de Fine, III sol. nov.

1406.098. Idem de orto de Valle, VI den. nov.

1406.099. Idem de herditare relicte et liberorum Arnoldi ..... X den. nov.

1406.100. Johannes fi Wilhelmi de Loe, ... de bonis Metke Joseph quondam Wilhelmi predicti, V den. vet.

1406.101. Johannes fi Laurencij van Luden Valewinkel, quondam Zebert de Collenberch, XVIII den. nov.

1406.102. Johannes fi Everardi de Meijelsvoert, ex hereditate Johannes de Bruxelle, II den. vet. et I ob. nov.

1406.103. Johannes fi Henrici Scutkens ex Rekendonc quondam patris suis, XVIII den. nov.

1406.104. Idem van Zebert Loect, quondam hereditate patris suis, VIII den. nov.

1406.105. Johannes fi Arnoldi de Meijelsfort, ex hereditate quondam Henrici Sporbosch, XI den. nov.

1406.106. Johannes fi Petri de ..... ex hereditate Jacobi de Hamsvoert dictum......, XV den. nov.

1406.107. Idem ex hereditate Walteri Coelborner junior, olim Wilhem de Meyelsfort, VI den. nov.

1406.108. Johannes fi. Goesewinus, ex hereditate ..... fi Aleid ...., V den. nov. et I den. vet.

1406.109. Johannis fi Arnoldi de Meyelsfoert et Johannis fi Petri de Piro, VI den. nov, ex hereditate Walteri Coelborner junioris quondam Wilhelmi fi Johannes de Meyelsfoert

======================24-v======================

1406.110. (126) Katharina filia Johannis fi Rutgheri, de hereditare quondam Johannis Monchi. V den. nov. et I den. vet.

1406.111. (127) Katharina filia Johannes de Tilia et liberi de ultimo thoro ex hereditate Henricus Mertemanus, VI den. nov.

1406.112. Katharina fi Henrici Scutkens ex Rekendonc quondam patris sue, XVIII den. nov.

 

1406.113. Katharina fi Johannes Ruthgheri ex hereditate Lamberti Monchi, V den. nov. et de hereditate Henrici fi Henricus dictam Vrilhoven ,V den. nov. 1 den.vet 

1406.114. Liberi quattor Henrici fi Henrici Scutkens ex Rekendonc quondam Henrici predictam, VII sol. nov.

1406.115. Liberi Johannis de Bijchlaer de hereditare  ohannis de Bruxella, XI den. vet.

1406.116. Iidem et eadem hereditate, XI den. vet.

1406.117. (5-29) Liberi Johannes filii Noijen et liberi Odianis sorora Johannis predictam, ex de bonariun juxta Hamsvort, XII den. nov.

1406.118. (28) Liberi Johannis de Meyelsvoert, de agro quondam Johannis de Meyelsvoert, I den. nov.

 

1406.119. (73) Liberi Johannis Chrispianus de hereditate Johannis fi Chrispianus XII den. nov.

 

1406.120. (122) Lambertus filius Monchi, de Merica, II sol. nov.

 

1406.121. (122) Idem ex hereditate Johannis fi Rutgeri quondam Helie de Vrilichoven, III den. nov.

 

1406.122. (122) Idem de hereditate .... Johannes Monchi, I den. nov.

 

1406.123. (122) Idem de hereditate liberorum Johannis fi Arnoldi van den Ors nondonis quondam Helie de Vrilichoven, II½ den. nov.

 

1406.124. Liberi Johannis Menneken de domo et orto, VII den. nov.

 

1406.125. Idem ex parte Helie de Vlasspreijde, VBI den. nov.

 

1406.126A. Idem ... Gerit de Platea, II sol. nov.

 

1406.126B. Iidem de palude Geit de Aa, III sol. nov.

 

1406.127. (37) Liberi III Arnoldi de Piro junior, II den. vet. et II ½ den. nov.

 

1406.128. Liberi Thome fi Boudekini de Liemde, de bonis Johannis de Hoemborch, I den. nov.

 

1406.129. (113) Iidem de palude Gerit de Aa, XVII den. nov.

 

======================25-r======================

1406.130. (9) Liberi Arnoldi Coppelmans de quartem (?) parte bonarum siti juxta altare plateam, III den. nov.

1406.131. (25)  Liberi Wilhem de Campo, ex hereditare Arnoldi fi Arnoldi de Piro, I den. nov. et II den. vet.

1406.132. (74) Liberi Jacbi de Monte pro Hermano Cleijnale de hereditare in Laerscot, VII½ den. nov. et III den. nov.

1406.133. Liberi quinquam Elisabet filie Godefridi de Woensel, ex bonis Ny (=Nicolaes?) Sartoris, III ob. nov.

1406.134. (7) Idem van den Vlasspreijden, VI den. nov. et III den. nov. ex orto sito retro ortum Turnouts

1406.135.(34+54+6) Liberi II quondam Wilhelmi filii Arnoldi de Piro ex bonis Merte Joseph, XI den. nov.

1406.136. (34-54-6) Iidem ex hereditate quondam Eve et Elisabeth de Uden dictam te Culen, XIIII den. nov.

1406.137. Liberi Nycolai de Beerze ex hereditate quondam Elizabeth uxori Gijbonis de G... ina (?)

1406.138. (100) Liberi Johannis Roetart ex bonis suis in Liemde Godescalci de Bladel, XV den. nov.

1406.139. (100) Iidem ex prato quondam Everardi de Larscot, III den. nov.

1406.140. (100) Idem ex orto de Valle VI den. nov. et ex hereditate relicte et liberi Arnoldi Puerorum, III½ den. vet. et XI den nov.

1406.141. (104-116) Liberi Rodolphi dictam Roefken fi. Wilhelmi, de hereditate Godescalci de Bladel in Liemde, XV den nov.

1406.142. Liberi quondam Johannis Drinckhellinc de domo VII den. nov., de hereditate quondam Henrici Collaert III den. vet. 

1406.143. (93) Lambertus die Bont ex hereditate quondam relicte et liberorum Henrici Rufi de Boxstel ex bonarum Clynkardi in Elde, II½ sol. nov.

1406.144. (44) Lambertus de Agro, ex hereditate Eligij de Monte, I den. vet. et I den. nov.

1406.145. Michael fi Wilhelmi de Campo ex hereditate liberorum Boudekini de Liemde de palude Gerit de Aa, XVII den. nov.

======================25-v======================

1406.146. (126) Magister Jacobus Groy de hereditare Godefridi Baldewini quondam Johannes Monchi, V den. nov. et I den. vet.

1406.147. (61) Margareta relicta Mathie et liberis eius, de hereditate liberorum Elizabeth de Vrilichoven, XI den. nov. et I den. nov.

1406.148. (61) Iidem de domo et orto in Vrillichoven, IIII den. nov.

1406.149. (50) Matheus fi Gerit Ghiben de Casteren ex orto in Casteren
temporalis colonus mortalis presbitorum de Boextel, V½ den. vet.

1406.150. Mathias fi Govardi Clercke..  (?) ex palude Gerit de Aa quondam ..Baldewinus, III½ den. vet.

1406.151. Margareta fi. Henrici Scutkens ex Rekendonc quondam patris suis, XVII½ den. nov.

1406.152. Nycolaus van der Hoert, I ob. nov. (in alio... ,  zie hierna 153)

1406.153. (96) Nycolaus van der Hoert. I ob. nov,

1406.154. (96) Oda filia Arnoldi Symonis de Liemde (?) ex hereditate conventa (?) Doradis

1406.155. (96) Eadem ex orto Monchi, VII den. nov.

1406.156. (96) Eadem pro Gerit fi Thome II den. nov. et por L..... (?) II den. nov.

1406.157. (96) Eadem pro Henrico de Erkel II den. nov. et ex heredite ... Everardi Hulsmans, III ob. nov.

1406.158. Petrus filius Jacobus de Hamsfort ex hereditate Johannis de Bruxelles, IIIII den. vet.

1406.159. Pettrus fi Johannes de Collenberch, ex prato Wijscamp (?) Loect, olim liberorum .... (?) IX den. nov.

 

1406.160. Petrus fi Gerit de Loe, de hereditate liberorum Gerit de Loe, III den. nov.

1406.161. (129) Petrus fi Aleijdis de hereditate Jacobi fi Lamberti de Vrilichoven, V den. nov. et I den. Vet

1406.162. (123) Petrus Henrici de Veken (Beken?) de bonis suis, XXII  den. nov. (de verwijzing naar 123 is onjuist?)

 

1406.163. Paulus fi Ghevardi Sporbos, ex hereditate dictam Laerscot, VI den. vet. et III ob. nov.

1406.164. Petrus Roetart , ex tertiam partem ex tertiam (?), trium bonarium et sexta parte bonarium quondam Henrici de Fine, olim Johannes Lobkens,  I sol I den. nov.

1406.165. Idem ex medietate de orto de Valle, olim Johannes Lobkens, III den. nov.

1406.166. Idem ex hereditate reliacta et liberorum Arnoldi Puerorum, olim Johannes Lobkens, III den. vet et X den. nov.

======================26-r======================

1406.167.  (88+98) Petrus et Abertus liberi Johannes de Piro, de hereditate Johannis fi Lijsen de Piro, V den. nov.

1406.168. (65) Petrus filius Jordani ex herditate Johannis patris sui, II den. vet.

1406.169. Petrus fi Egidiij de Crabbendijc, ex hereditate in Vrilichoven quondam Govardi Crommen, V den. vet

1406.170. Idem ex bonis Theodorici de Vrilichoven, IIII den. nov.

1406.171. Idem. II den II ort. nv.

1406.172. Idem ex domo et orteo et agro quondam Johannis Taijen, II den. II ort. vet.

1406.173. Relicta et liberi Godefrido de Gheldrop, ex piscaria, I  den. nov.

1406.174. (103) Relicta Gerit fi Gerardi filii Henrici Sporbosch, ex hereditate Henrici predictam, XI den. nov.

1406.175. (114) Rutgherius filius Moedelim, unium nigra

1406.176. (136) Relicta Wolteri Duutis (?) et liberi eius, ex hereditate Wilhelmi Mathei, V½ den. vet.

1406.177. (33) Relicta Pauli fi Henrici Viri et Jacobus filius suus, de hereditate Petri Hille, IIII den. nov.

1406.178. (30+119) Relicta et liberi Ghijselberti de Laerscot, ex hereditate Ghijselberti predictam, VI den. vet et III ob. nov.

1406.179. (102) Relicta et liberi Wilhelmi filius Mali Abi, II den. vet.

1406.180. (9) Rutgherius fi Henrici Voskens gener Eligij, de hereditate Godefrridi Schenkel, quondam Everardi de Acht (?)

1406.181. (29) Relicta et VII liberi Henrici Mutsarts ex domo et orto ten Collenberch, II den I ort nov.

1406.182. (29) Idem ex hereditate Wilhelmi de Campo, III den. nov.

1406.183. (115)  Relicta Johannis filii Zeberti, van Oeden Bosschelken, I den. nov.

1406.184. Relicta Eligij de Monte, de hereditate in ...(?), I  den. vet et I den. nov.

1406.185. (70) Relicta et liberi Chrispianus fi Arnoldi Puerorum ex hereditateChrispianus predictam, II sol. IIII den. nov.

1406.186. Rodolphus fi Wilhelmi de quarta parte de orte de Valle, olim Johannes Lobkens, I½ den. nov.

======================26-v======================

1406.187A. (118A). Relictam Baldewini fi Elizabeth de Rielant et filia sua, de hereditate Baldewini de Rielant quondam Goswini de Reghenmortel, III den. nov, d

1406.187B. (118B) Iidem ex hereditate liberorum Gerit de Loe, III den. nov.

1406.188. (119B) Relictam et liberi Henrici Berten de Vlasvort de hereditare liberorum Johannis Arnoldi de Ors quondam Heilwigis de Vrilichoven, VI den. nov.

1406.189. Relicta Petri de Casteren ex hereditate Wautgherie de Casteren, XVIII½ den. nov.

1406.190. Idem ex hereditare Wautgherie de Casteren quondam Woltherie Ghiben, XVIII½ den. nov.

1406.191. (43) Relicatam quondam Johannis de Ven et liberi, ex hereditate liberorum Ghevardi de Ven, III½ den. nov.

1406.192. (92) Secretarius spectionis de Boextel, Johannes Forestarius ( =Johannes de Halle) de Boextel, temporalis nuncius mortalis, IX den. vet.

1406.193. Severinus fi Laurencij Candelator (=Kersmekers) et Mechtildis fi Johannes nondonis,  ex herdeditate Johannes Ghibonis de Collenberch, IIII den. vet. Idem de bonarium VI den. nov.

1406.194. (28) Sijmon fi Johannis Moens de domo et orto Johannis maritus (?) Mechtildis quondam Johannis de Collenberch, IIII ½ den. nov.

======================27-r======================

1406.195. Theodoricus fi Johannes Roetarts ex Ludensvels Winckel quondam Zebertus de Collenberch, VI den. nov.

1406.196. Idem teritam partem ex tertia parte tertium bonarium et sexta parte bonarium quondam Henrici de Fine, I sol I den. nov. 

1406.197. (51) Theodoricus de Hezelaer, III den. nov.

1406.198. (120) Theodoricus filius L. (=Lambertus) Roetarts de hereditate Elizabeth de Piro, VI den. vet.

1406.199. (120) Idem de hereditate Wilhelmi filii Conegundis, III den. nov.

1406.200. (84) Theodoricus filius quondam Godefridi Crommen ex domo et agro quondam Johannis Tayen, IIII½ den. vet I ort

1406.201. (84) Idem IIII½ den. vet I ort

1406.202. Wilhelmus fi Johannes de Laerscot, de bonis Merte Joseph quondam Wilhelmi de Loe, V den. vet, 2 ort.

1406.203. Idem ex hereditate quondam Eve et Elizabeth de Uden dictam den Culen quondam Wilhelmi de Loe, XIIII den. nov.

1406.204. (95) Wilhelmus fi. Aleidiis de Bijchlaer, de hereditate quondam Henrici Sporbossche, XI den. nov.

1406.205. Idem ex hereditate Johannis de Bruxella, IIII den. vet.

1406.206. (123) Wilhelmus fi. Henrici Spruijt, de hereditate patris sui, VI den. nov.

1406.207. Wilhelmus fi Wilhelmi de Campo, ex hereditate Johannis fi Henrici de Acghel quondam Johannis de Brugghen, XII den. nov.

1406.208. Idem ex hereditata sita juxta Vlaspreyden, II den. nov. Idem de palude Johannis Mennekens, I½ sol. nov.

1406.209. Wilhelmus fi Rodulphi, de dimidio prato juxta Hamsfort quondam Zeberti de Collenberch, quondam Gerardi de Aa, I den. nov.

1406.210. (11) Walteris Coelborner junior, ex hereditate Merte de Rodenburch, II den. nov.

1406.211. (31) Wilhelmus fi Johannis de Meyelsvort de Reghenmortel, ex hereditate Walteri Coelborner junior quondam Alberti filii, XV den. nov.

1406.212. (69) Idem de hereditate Johannis filii Henrici de Achel, XII den. nov.

1406.213. (81) Woltherius fi Arnoldi de Essche, de hereditate Johannis fi Arnoldi van den Ors, quondam Heilwigis de Vrilichoven, VI den. nov.

1406.214. Woltherius fi Wolteri fi Ghiben ex hereditate Wauthgheri de Casteren, XVIII½ den. nov.

1406.215. (53) Willems de Dormalle ex palude Gerit de Aa, II sol. nov.

1406.216. (85) Idem ex eadem palude, XI den. nov.

======================27-v======================

1406.217. (135) Vicine de Lijemde, ex palude quondam Johannes de Beke, XXX sol. nov., IX den.

 

1406.218. Waltherus fi Johannis de Brugghe, ex hereditate Johannes predictam, IIII den vet.

 

1406.218. Idem ex hereditate Johannis predictam, II obool. nov.

 

1406.219. (126) Zacharias fi Roetarts, de hereditate Lamberti Monchi, V den. nov.

 

1406.220. (Idem) de hereditate Henrici filii Henrici dictam Vrilichoeven, V den. nov.

 

1406.221. Zebertus de Collenberch van Ludens Velswinckel, XII den. nov.

 

1406.222. Idem de eadem hereditate XII den. nov. Idem de prato sito juxta Haemsvort I den. nov

 

1406.223. (110) Idem de domistadio ten Collenberch, VII den. vet.

 

1406.224. (130) Zebertus filius Henrici de Collenberch ex dimidio bonarum prope Haemsvort, VI den nov.

 

1406.225. Zebertus fil. Johannes  de Collenberch de Haemsdonc quondam Johannes fi Goeswini, XVI den. nov.

 

1406.226. Idem ex hereditate Johannis de Bruxella IIII½ den. vet.


1406 / BOSSCHE ENCYCLOPEDIE
Betalingsbelofte erfpacht er erfcijns goederen Liempde
door: Wijchmannus Mesmaker zoon van Nycholaus Wijchmans soen en
Sophia natuurlijke dochter van wijlen Henricus van den Cloot (DE GLOBO)
aan: Eustacius van Hedichusen t.b.v. de THG
betreft: een erfcijns van £ 10 en een erfpacht van 2 m. vermaakt aan de THG (zie nr. 1274b)
uit: al zijn goederen geërfd van zijn ouders
voorw.: zij staan garant voor de betaling van deze renten; de THG zal niet meer eisen
In dorso: Liempde 2 m. rogge uit het goed van Averbode
[Hoeve c.s. Ten Kerckhove te Liempde]
Nr 1413a | 23 september 1406

1407, BOSCH’ PROTOCOL BP 1185 fol. 211, 26 september / door Jan Toirkens
Heer Willem van Meerhem, heer van Bucstel, verkoopt aan Gerit Bathensoen een cijns van 8 gulden peter op St. Lambrecht, uit al zijn molens, tienden, renten, cijnzen en pachten in zijn dorp en heerlijkheid Bucstel en in Lyemde en uit al zijn andere goederen. (Willem kan die cijns binnen 6 jaar lossen met 324 gulden peter.)

 

1407, BOSCH’ PROTOCOL BP 1185 fol. 244, 9 december / door Jan Toirkens
Everart en Lijsbeth, kinderen van Aert van Casteren [Kasteren], timmerman, en van wijlen Yda Aelbrecht Heynendochter, verkopen aan Jan Bont 1/6 deel geerfd van hun grootmoeder Yda, weduwe van Aelbrecht Heynen, in een huis en erf, Bucstel, binnen de bruggen, tussen een erf van 't Gasthuis in Bucstel en Jan Bont, strekkende van een straat tot een beemd van de heer van Bucstel. (last: 6 cijnshoenderen uit heel 't huis)

Gerit Brugman, man van Aleyt Gerit Brugman verkoopt aan Jan Bont 1/3 deel en 1/6 deel in dat huis.

 

1407 of 1408,  BOSCH’ PROTOCOL BP 1185 fol. 077 of 177 of 277 of 377, door Jan Toirkens

Conrart van Lyemde heeft opgedragen aan Aert vander Heyden, bakker, een huis en erf, Bucstel aan die Strijpt tussen Sophie van die Cloet en Yda Dircs. (Conrart had dat huis gerechtelijk gekocht van Pauwels Henricss van Geffen, bakker. (Niet gepasseerd)

 

1408, BOSCH’ PROTOCOL BP 1185 fol. 433, 6 september / door Jan Toirkens
Willem, zoon van wijlen Willem Bastart van Bucstel heeft opgedragen aan Aert en Willem van Meyelsvoirt, broers en hun schoonbroer Henrick Engelensoen de helft in 5 ½ buunder beemd min 10 roeden Lyemde in Wijchmansbroec. (de andere helft is van Gerit Hessels van Lyemde) en een kamp in Groter Lyemde (die Willem in erfpacht gekregen had van Katherijn, weduwe van Jan Houbraken c.s.)

1409, BHIC 5004  MANNENGASTHUIS  door W.A. Fasel datum: juni 8.
Jan Colensoen, Willem van Meydelsfoert, Jan Wantgerssoen, Henric Enghelensoen, Henric van den Perre, Peter Jacopssoen en Arnt Goeswynssoen, schepenen van Liempde, verklaren, dat Boudewyn, zoon van wijlen Maes Boykenssoen, verkocht heeft aan Dirc Jan Rotartssoen, een cijns van 2 oppers hooi, gaande uit de Roesbeempt [Roesbeemd], gelegen te Liempde tussen de koper en Meuws Jan Rutgherssoens soen.

1410, BHIC 5004  MANNENGASTHUIS  door W.A. Fasel datum: februari 27.
Jan Colensoen, Willem van Meydensvoert, Henric Enghelensoen, Henric van de Perre, Arnt Goeswynssoen en Peter Jacobssoen, schepenen van Liempde, verklaren, dat Jan, zoon van wijlen Jan Rutgherssoen, verkocht heeft aan Dirc Janne Rotarts, Meuws Jan Rutgherssoen en Laurens E......... Coelburressoen, de hooitiende, die hij heeft uit een erve onder Liempde.

1410, BOSCH’ PROTOCOL BP 1187 fol. 26v, 27 november / door Jan Toirkens
Lambrecht die Bont verkoopt aan Willem Petersz van Casteren [Kasteren]

-  ¼  deel in een watermolen, Lyemde, Casteren [Kasteren] en in de watermolen van Audsel (watermolen huidige Meulekensweg)

- ¼  wei ( voorzover toebehoord hebbende aan de heer van Bucstel)

- ¼  bos in die Vorst te Bucstel en

- ¼  oliemolen in Lyemde

Willem belooft aan Lambrecht 10 franse kronen en 2 mud rog te betalen op Kerstmis over een jaar.

1412 Archief Groot Ziekengasthuis door H.J.M. van Rooij, datum: 7 november 1412
Willem van Meydensvoert, Jan Woutgherszoon, Dyrc Roc...., Peter Crabbe, Willem Roefszoon, Henric van Bychghelaer en Laureyns van Leemputten, schepenen in Lyemd [Liempde], oorkonden dat Heylwich, wettige dochter van wijlen Gherats Heren Aelbrechtszoon; Maes, haar natuurlijke zoon, en Willem van Pot , als man van Katharina, dochter van Heylwich voorschreven, aan Andries de Scoteldreyer van Boxtel hebben verkocht een erfpacht, groot 8 lopen rogge 's jaars, Boxtelse maat, te leveren binnen de twee bruggen aldaar, verschijdende op 1 november en gevestigd op een stuk beemd gelegen onder de dingbank van Lyemde, ernerzijds naast het erf van Willem van Doermalen, anderzijds naast het erf van Michfgiel van den Velden. 

1413, Tafel van H. Geest van 's-Hertogenbosch door Ton Kappelhof. Deel V. pag. 40. datum: 27 september 1413
Betalingsbelofte