HOME

Update 15 mei 2014

 

FOTO'S FAMILIE HENK VAN AERLE  X FEN PENTINGA

(gezin XXI-52, pagina 414)

1913

Henk Sr. van Aerle (8 jaar) met zijn twee oudste zusters:

Caroline (Zus) van Aerle en Johanna Maria (Jopie) van Aerle.

 

1921

In zijn HBS-tijd speelde Henk Sr. (geheel links, 16 jaar) in een z.g. krontjongband, met Indische muziek.

 

 

1923

Henk Sr. van Aerle (18 jaar) tijdens een militaire opleiding.

Vermoedelijk genomen in de zomervakantie, want het was nog vůůr zijn eindexamen.

 

1926

Henk Sr. van Aerle (21 jaar) nog als vaandrig. Zijn benoeming tot 2e luitenant kwam in december van dat jaar.

 

 

1928

Fennechien Jantina Pentinga, mijn moeder, op 19-jarige leeftijd. Zij en Henk Sr. kenden elkaar toen nog niet

 

 

1929
Henk Sr. van Aerle (24 jaar)

 

1930
Henk Sr. van Aerle (25 jaar)

 

 

1930

Henk Sr. van Aerle (25 jaar) in het uniform van 1e luitenant.

 

 

1932

Henk Sr. van Aerle (27 jaar) en verloofde Fen Pentinga (23 jaar).

Foto genomen in augustus.

 

 

1939

Henk Sr. van Aerle (toen nog 1e luitenant, 34 jaar) gemobiliseerd aan de IJssellinie.

Hij staat geheel rechts. Foto is genomen in april: toen was de Algemene Mobilisatie nog niet afgekondigd.

 

1939

Henk Sr. van Aerle (34 jaar) in het uniform van reserve-kapitein van de infanterie.
Benoeming later in het jaar.

 

1940

Henk Sr. van Aerle februari 1940. Hij was gemobiliseerd in verband met de dreigende inval van de Duitsers. De foto is genomen aan de Ijssellinie.

 

1941

Caroline van Haaring
Carolina (Zus) van Aerle (XX-26.nr. 2 pag. 334), zuster Henk Sr. van Aerle, was al voor de oorlog met haar man Piet Haaring naar Nederlandsch IndiŽ gegaan. Daar werd in 1941 in Buitenzorg (het huidige Bogor) hun dochter Caroline geboren. Ze heeft slechts kort geleefd.

 

 

1941

Johanna Maria (Jopie) van Aerle.
Zuster van
zuster Henk Sr. van Aerle, (XX-26.nr. 3 pag. 334). Deze foto heeft ze opgestuurd naar haar verloofde Henk Keizer, een zeeman die ten tijde van de Duitse inval op zee was. Na de oorlog bleek Henk Keizer in Amerika met een andere vrouw getrouwd te zijn. Maar in de 80-er jaren heeft ze hem in CaliforniŽ opgezocht. Hij was inmiddels weduwnaar. Toen zijn ze alsnog getrouwd.

 

1942

Henk Sr. met Hendrik Jan van Aerle (XXII-127).  In de zomer genomen. Hendrik Jan van Aerle was enkele maanden oud.

 

 

1944

Henk Sr. met Hendrik Jan van Aerle (XXII-127).  In de zomer genomen. Hendrik Jan van Aerle was ongeveer twee jaar oud

 

1943

Hendrik Jan van Aerle (XXII-127)

Hendrik Jan van Aerle was toen ongeveer drie jaar oud. Vermoedelijk is deze foto aan mijn Henk Sr. van Aerle verstuurd, omdat hij in die tijd al ondergedoken zat in Groningen. Kort na de meidagen van 1940 was hij, zoals alle officieren, krijgsgevangen gemaakt door de Duitsers, en kort daarna weer vrij gelaten. Toen de officieren echter opgeroepen werden om zich weer in krijgsgevangenschap te begeven is hij, zoals veel anderen, ondergedoken in Groningen.

 

1945

Hendrik Jan van Aerle (XXII-127) met moeder Fen Pentinga. Fen Pentinga en Hendrik Jan van Aerle  hadden de hongerwinter in Amsterdam doorgebracht.
Deze foto is genomen in maart, dus kort na de hongerwinter en nog voor de bevrijding.

 

1945

Johanna Maria (Jopie) van Aerle (XX-26. nr. 3 pag. 334) kort na de bevrijding

 

 

1945


Henk Sr. van Aerle (XXI-52) in Colombo. In november 1945 werd Henk Sr. uitgezonden naar AustraliŽ om daar in dienst van de NICA (Netherlands Indies Civil Administration) het geldwezen voor Nederlands IndiŽ weer op te bouwen. Hij heeft 6 weken in Colombo doorgebracht wachtend op verder vervoer naar Brisbane

1946


Henk Sr. van Aerle (XXI-52) Deze foto is in Londen genomen

 

1946

Henk Sr. van Aerle (XXI-52) In Brisbane genomen met o.a. koalabeer

 

 

1946

Hendrik Jan van Aerle (XXII-127) met moeder Fen Pentinga. Dam in Amsterdam

 

 

1947

Hendrik Jan van Aerle (XXII-127) Hier staat Hendrik Jan van Aerle in de Achillesstraat in Amsterdam, tijdens de zeer strenge winter van 1946-1947

 

 

1947

Caroline en Mary van Haaring

Dochters van Carolina (Zus) van Aerle (XX-26.nr. 2 pag. 334).
Na het overlijden van haar eerste dochter kregen Zus (Carolina van Aerle) en Piet Haaring nog een tweeling: Caroline en Mary Haaring. Ook deze Caroline is jong gestorven.

 

 

1947

Johanna Maria (Jopie) van Aerle.
Zuster van
zuster Henk Sr. van Aerle, (XX-26.nr. 3 pag. 334).Na de bevrijding heeft Jopie (Johanna Maria) nog geruime tijd in de krijgsmacht gezeten. Hier staat ze geheel links.

 

 

 

1947

Hier staat Fen Pentinga en Hendrik Jan van Aerle bij het tweede huis in Batavia. Er zouden nog veel onderkomens volgen!

 

1947

 Fen Pentinga. Toen Henk Sr. van Aerle eenmaal in Batavia werkte, na zijn periode in AustraliŽ, konden Fen Pentinga en Hendrik Jan van Aerle ook overkomen naar Batavia. Hier zitten ze op de Sibajak. het passagiersschip waarmee ze naar IndiŽ reisden.

 

1947

 Henk Sr. van Aerle en Hendrik Jan van Aerle in Batavia

 

1947

Helena (Leen) van Aerle (XX-26 nr. 4, pag. 334) was met haar man Cor Goote ook in Batavia aangekomen, hier met Hendrik Jan van Aerle

 

 

1948

Nassauschool. In de eerste klas van de lagere school: Hendrik Jan van Aerle voorste rij, 2e van rechts. Merkwaardig feitje: vele jaren later heeft Barack Obama ook op deze school gezeten, tijdens het verblijf van zijn moeder en hemzelf in Jakarta.

 

1948

Helena van Aerle (XX-26 nr. 4, pag. 334) met Cor Goote

 

 

1949

Carolina (Zus) van Aerle (XX-26.nr. 2 pag. 334) Zo langzamerhand zat een flink deel van de familie Van Aerle in Batavia/Djakarta.

Hier met Hendrik Jan van Aerle.

 

 

1949
 Henk Sr. van Aerle en Hendrik Jan van Aerle in Batavia (XXI-52 en XXII-127) Vader en zoon in de tuin van hun zoveelste huis. De huisvesting werd altijd geregeld door de Nederlandsch-Indische Handelsbank. Vandaar alle verhuizingen. Na de soevereiniteitsoverdracht heette deze bank Nationale Handelsbank.