HOME

 

VAN DEN OETELAAR & REGULIERE KANUNIKKESSEN VAN ZOETERBEEK

 

 

ARNOLDA of ARNOLDIJN  VAN DEN OETELAAR / ZUSTER MONICA

 

 

Arnolda of Arnoldijn van Oetelaar, gedoopt te Sint-Oedenrode 25 mei 1616 (doopgetuigen zijn domicellus Henricus van de Meer en domicella Anna Becx, vrouw van Embertus ab Oetelaer, vice pretoris Taxandrie). Zij zal na de dood van haar vader (Armoldus van den Oetelaar x Margaretha van Blocquerijen) geboren zijn. Zij is geprofest omstreeks 1632. Haar kloosternaam is zuster Monica sinds 1635. In datzelfde jaar verkrijgt ze, via haar voogd jonker Nicolaas van Oetelaar, een jaarlijkse lijfrente van twintig gulden uit de erfenis van haar vader. Zij is de 21ste priorin van het klooster Soeterbeek (Augustinessen, Reguliere Kanunnikessen van Windesheim) in Nederwetten (Nuenen).  Zij verving Petronella van Berckel, die Monica in 1665 weer opvolgde (zie Schutjes deel V., 221). In 1651 verkrijgt zij uit de erfenis van haar broer Hugo van Oetelaar via haar tante Barbara Lelyon een jaarlijkse rente van twintig gulden, vanwege onenigheid tussen Guilliaume de Gielliers als enig erfgenaam van moederskant en de (overleden) voogd jonker Nicolaas de oom van Hugo over de afwerking van de erfenis. Zij overlijdt aldaar in 1665 en wordt op het kloosterkerkhof van Zoeterbeek begraven. 

Haar naam staat nog in de volgende boeken van het klooster:

De leere der religieusen 1624
Den gheestelycken rooselaer der alderweerdichste moeder Godts 1631
 

CATHARINA  VAN DEN OETELAAR

Catharina van Oetelaar, geboren vr 1606. (Vader Nicolaas van  den Oetelaar x Catharina Vlas, later met Barbara Lelyon) Vermeld in dat jaar als nichtje van de kartuizer Bruno, Johannes van Oetelaar. Zij is kloosterzuster in Soeterbeeck. Zij erft in 1607 van haar oom, kartuizer Bruno van Oetelaar, twee zilveren kelken. Bruno van den Oetelaar staat dan op het punt om de eeuwige geloften af te leggen. Ze is geprofest omstreeks 1622 en is in het klooster gestorven op 12 november 1645. Wellicht is moeder Catharina in het kraambed gestorven en is de dochter daarom naar haar moeders-moeder Catharina Vlas genoemd.  Zij ontving (in 1624) het boek  "Den wech des eeuwich levens" van haar oom kartuizerprior Bruno van den Oetelaar het boek staat: "Frater Bruno van Outelair humilis prior Cartusiae Bruxellensis dilectissimae nepti suae sorori Catharinae van Outelair in Monasterio virginum de Zoeterbeeck Moniali D.D. anno 1624". [Frater Bruno van Outelair, nederig prior van de kartuize van Brussel, aan/voor zijn zeer geliefde nicht zuster Catharina van Outelair, kloosterlinge in het klooster van de maagden van Zoeterbeeck, in het jaar 1624.] Later wordt dit boek van haar nichtje Arnolda of Arnoldijn (Monica) van Oetelaar,

Behalve in dit boek staat haar naam ook nog in de volgende boeken van het klooster:

Een cleyn tractaetken vande liefde Godts 1616
D'Leven van den H.Vader S. Augustijn 1621 (met sterfdatum Catharina)
Goddelycke Wenschen 1629

 

 

[Catharina wordt waarschijnlijk ook genoemd in een document uit Zoeterbeek, geschreven in het Nederlands in de jaren 1620; stukken hiervan zijn gebruikt voor de restauratie van het psalter uit 1536 dat met een handgeschreven vesperale de composiet Soeterbeeck IV 76 vormt.]